offentlighets principen

1 röster
2039 visningar
uppladdat: 2017-02-13
Ilse Richardson

Ilse Richardson

Utbildning
High School : Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, High School : Seaman Schools
Jobb
Hotel Diplomat Stockholm, BoatWasher Sweden AB, Green Drizzle by Espresso House, myNanny
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänhet. ​Principen är grundläggande för vår statstick. Den finns för att invånarna ska kunna granska myndigheternas verksamhet. Det innebär att myndigheternas arbete så långt som möjligt ska ske i öppna former och att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar.  

 

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge  insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän arbetar. På så sätt har man också möjlighet att påverka verksamheten.

 

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen 2kp, finns det bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Man kan hitta Tryckfrihetsförordning (1949:105) på lagen.nu där hela lagen står. Man kan också läsa om den på riksdagen.se.

​Offentlighetsprincipen har funnits sedan 1766 och regleras i Sverige grundlag men senaste ändring av lagen genomfördes i 1949. Lagen tillkom som en reaktion på de hårda restriktioner som ålades i medierna under andra världskriget. Riksdagen instiftade ny grundlag om tryckfriheten 1949 då restriktionernas ansvariga hade försvunnit från den politiska arenan. Till skillnad från tidigare tryckfrihetslagar i Sverige innehåller den ett visst skydd vid krislägen.

 

Vad är en allmänn handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator .En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Om handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter är hela handlingen offentlig.

 

Offentlighetsprincipen består av flera delar:

  • Handlingsoffentlighet – att vem som helst får läsa myndigheternas allmänna, offentliga handlingar om de omfattas inte av sekretess.

 

<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: offentlighets principen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Ilse Richardson [2017-02-13]   offentlighets principen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60012 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×