Franska revolutionen (orsaker)

17250 visningar
uppladdat: 2017-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Alina Kala

Franska revolutionen

orsaker för revolution

 

Först och främst ska vi titta på tiden innan Ludvig XVI sammankallat generalständerna, innan mötet hade kallats var det centralmakt i Frankrike vilket var beroende på den enväldiga kungen. Frankrike hade otur med Ludvig XVI, han var en svag monark som inte lyckades styra Frankrike, han var en svag kung  med inkompetent agerande. Dessutom gjorde hans fru det bara svårare då hon retade upp befolkningen  med sitt liv i lyx, under perioden då Frankrikes befolkning levde i fattigdom och svält.  Samhället var indelat i tre olika stånd,  Adel, präster och bönder i böndernas grupp finns det även borgare på 1780-talet. Det var ett ståndssamhälle där adeln och prästerna hade medfödda privilegier som exempelvis skattefrihet, adeln fick klä sig annorlunda och det var endast adelsmän som gick runt med svärd.

Innan den franska revolutionen hade Frankrike varit igenom den europeiska upplysningstiden där folket fått idéer om hur samhället bör se ut och bör styras, men tyvärr ledde inte upplysningstiden till några direkta förändringar. Det inspirerade iallafall folket och gav en ny syn på hur samhället kan se ut, det visade folket att kyrkan egentligen inte talade mycket sanning och att det fanns vetenskapliga bevis till varför saker är som de är. 

Borgarna, de ingick i det tredje ståndet. Det rika borgarna störde sig på det eftersom det inte ville anses fattiga eller vara maktlösa. Dom rika borgarna hatade de faktum att de ingick i det tredje ståndet vilket innebar att dom inte hade något inflytande inom det politiska styret. Att ingå i det tredje ståndet innebar alltså att man blev annorlunda behandlad jämfört med frälseståndet. Det var ett mycket ojämnt politiskt system som det tredje ståndet sedan insåg och drog sig ur, alla fick inte samma lagar och rättigheter. 

Det faktum att man föddes in i ett stånd och inte jobbade tills sig den äran var också en sak folket störde sig på. Inte nog med det var det stor skillnad mellan det ekonomiska systemet I Frankrike, kungen hade aldrig folket i åtanke.

Kungen hade redan slösat alla Frankrikes tillgångar då han var skuldsatt efter sjuårskriget 1756-1763 men det stoppade inte honom att delta i det Amerikanska frihets kriget år 1775-1783 därpå var statskassan helt tömd.

Deras grannländer fick ett mer jämlikt politiskt styre och även jämlikt ekonomiskt system. I det feodalistiska system som fanns kvar från medeltiden, fanns det inte riktigt plats för borgarna då adeln och prästerna tog plats under kungen. I Frankrike gjorde man inget stånd för borgare som i man gjorde i exempelvis Sverige under den här tiden, utan man lät borgarna vara med bönderna.  Dom rika borgarna i Frankrike ville ha mer inflytande och inte anses vara fattiga bönder, dom ville ha makt, politiskt styre och privilegier. Det politiska och ekonomiska styret var helt orättvist då det fanns många människor som var rättslösa. Det var en ge och ta relation mellan bönder och vasaller. Det var adelsmän och präster som ägde marken bönderna odlade på alltså var det dom som samlade in skatt och satte reglerna. Adelns makt hade växt och nu hade det möjligheten att styra över folket då fler och fler började regleras av adeln, Adeln började då kräva mer och återinförde det en gammal feodala rättigheterna vilket ledde till att det blev svårare för bönderna att klara sig. Feodala rättigheter innebar exempelvis att bönderna skulle behöva betala skatt. 

Ännu en stor orsak för revolution i Frankrike är deras medverkan i kriget emot Storbritannien, där dom säkrade USA´s självständighet, dessutom fick det franska folket se en möjlighet för frihetskamp som USA hade lyckats med. Deras grannländer fick ett mer jämlikt politiskt styre och även jämlikt ekonomiskt system. Det gav befolkningen en uppfattning om att man kan lyckas med revolution. Detta gav dock Frankrike svåra militära förluster och ännu mer skuld, Frankrike led därefter svår ekonomisk kris, kungen slösade ca 2 miljarder på Nordamerikanska frihetskriget. Detta innebär att Frankrikes statskassa var helt tom på 1780-talet.

Händelseförloppet (Orsaker) 

Skuldsatt stat efter sjuårskriget, men det blev bara värre. Frankrikes krigsskuld efter det Amerikanska frihetskriget ledde till helt tom statskassa. Kungen ville lösa den ekonomiska krisen genom att införa mer och mer skatt, folket betalde mer och mer, trotts det blev ekonomin sämre och sämre. Inte nog med det skedde en missväxt i början av 1780-talet det började bli svårt att klara sig då folk blev mycket mer missnöjda. Folkets missnöje växte snabbt till hat, allt fler va arga. Att det kom dåliga skördar och missväxt ledde till att all säd och bröds pris ökade brutalt, många bönder klarade sig inte och svalt ihjäl då efterfrågan var så stor och utbudet litet.                                            

 

 

Kungen sökte desperat efter pengar men med den dåliga skörden som redan satte bönderna i en jobbig position kunde han inte beskatta dom mer. Det enda valet var att beskatta frälsestånden vilket var olagligt, det bröt mot deras urgamla rättigheter och det kunde han inte göra utan att sammankalla Frankrikes politiska representation. Bönder och borgare det tredje ståndet, utgör 98% av Frankrikes befolkning trotts det hade dom knappt någon talan vid samhälls och politiska frågor. Under riksdagsmötet försökte kungen få frälsestånden att betala skatt, de vägrade göra det. Det försökte komma upp med andra sätt att lösa ekonomin men endast via synvinklar som skulle nyttja dom själva. Representanter för det tredje ståndet vägrade acceptera den traditionella riksdagen då dom insåg att de aldrig skulle få någon talan. Det tredje ståndet drog sig ur och skapade en egen församlings som kallades nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen var jämställd, varje ledamot hade en röst. Den nya församlingen var en positiv händelse för det tredje ståndet eftersom det nu fick mer rättvisa jämfört med förr då dom andra två stånden alltid vände sig emot det tredje ståndet. Kungen reagerade mycket negativt på detta och försökte lösa upp den nya "riksdagen" med arméns hjälp. Det faktum att kungen behövde samman kalla generalständerna påbörjade allt snack om att kungen var oförmögen för att styra landet på egen hand. Det gick nu fort och allt fler invånare fick höra om hur oförmögen kungen var och de rykten om att nationalförsamlingen skulle upplösas, folket började reagera.            

Desperata bönder började gör uppror, i städerna där radikala invånare uppmanade stadsborna att göra uppror och revoltera mot kungen för att han skulle kräva nationalförsamlingens återinsatts. Det hela eskalerade snabbt och folkets missnöje ledde till aggressiva uppror. I Paris stormades Bastiljen och stadsborna erövrade. De lyckades döda massor med människor, skyldiga och oskyldiga. Kungen försökte stoppa upproret och skickade militära styrkor vilket inte gick så bra då vissa av dom hade samma åsikter som folket. Missnöjet fanns inte bara hos folket utan även hos vissa av soldaterna. 

Kungen blev mer osäker och godkände nationalförsamlingen för försöka lugna ner folket. Detta visade att kungen gav upp maktkampen, nationalförsamlingen startade en ny konstitution för Frankrike. Kungen var nu inte lika mäktig, det behöll kungamakten men den styrdes och begränsades av lagar. Den nya konstitutionen byggdes på den Amerikanska och var också accepterande av människors fria rättigheter. Eftersom den nya konstitution i Frankrike byggde på den Amerikanska var det just därför det Amerikanska frihetskriget spelade så stor roll i den franska revolutionen.  En stor person för den franska revolutionen är Napoleon, han kommer och styr upp folket för att vägleda dom rätt. 

Napoleon tar makten och utnämner sig själv till kejsare, där tar revolutionen slut helt. Han återinförde envälde, vilket inte verkar som någon framgång alls för det franska folket.

Sammanfattning 

Det jag anser har varit de tre största orsakerna till revolution i Frankrike är 1. Dålig ekonomi. 2. Upplysningstiden som kanske inte ledde till direkta förändringar, det ledde iallafall till hur det nya samhället efter revolutionen på upplysningstiden och revolutionära tankar om frihet, jämlikhet och broderskap från Napoleon. 3. Det Amerikanskafrihetskriget.  

 

Den Franska revolutionen är en stor anledning för hur vårt samhälle ser ut idag, den franska revolutionen är en av dom viktigaste i vår världshistoria eftersom det finns många saker som startade tack vare den Franska revolutionen. Efter den franska revolutionen tas ståndssamhället bort och man inför ett mer jämställt klass system. Det leder till att fler får rösta, dock inte alla. De människor som inte ägde mark alltså var jordlösa medborgare fick inte rösta, de fick inte heller arbetarna göra. Kvinnor får ta del av offentliga politiska frågor, exempelvis vad brödet ska kosta tack vare revolutionen. Man kommer fram till att det är folket som ska välja makten, detta finns idag i vårt samhälle. Ett par ändringar var för upplysningstiden, efter upplysningstiden minskade kyrkans makt eftersom det inte längre var sant de kyrkan sa, samma sak med kungen han var inte längre mäktig. Man behövde kämpa sig fram för privilegier man kunde inte bara föddas med privilegier. Kungen förlorade all sin makt genom den konstituerande monarkin.  Det finns mycket som ändrades långsiktig och som lever kvar än idag. Ideologierna startade efter den franska revolutionen, man började ock...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Franska revolutionen (orsaker)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Linus Almström 2017-03-08

    Bra arbete. Eloge till dig :)

  • Linus Almström 2017-03-08

    Bra arbete. Eloge till dig :)

Källhänvisning

Inactive member [2017-02-05]   Franska revolutionen (orsaker)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59998 [2020-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×