Uppsats om Tobak

1605 visningar
uppladdat: 2016-11-10
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


                                                                           
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KOMVUX BURLÖV 

Naturkunskap 1 

Författare: Irena Simic 

Lärare:Boel Jonasson 

Datum:2016­05­08                                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                         TOBAK  
 
 
 Inledning: 
 
 
En god hälsa skapar förutsättningar för ett långt och rikt liv. Ett dagligt tobaksbruk 
är ett allvarligt hot mot den goda hälsan. De flesta människor som är fast i någon 
form av beroende har en upplevelse av att drogen styr deras liv. Många anser att 
det är individens fria val att bli rökare eller att avstå. Skälen till att man börjar röka 
varierar från individ till individ men det börjas ofta som ung, när man som knappast 
är mogen nog att fatta egna beslut. De flesta har börjat vid 18 års ålder. 
 
 
Tobak: 
 
 
Tobak är en jordbruksprodukt som framställs av bladen från olika växter inom tobakssäktet. 
Nikotin är ett nervgift som förr användes för att utrota ohyra. Det var indianer som lärde 
europeer att odla tobaken och hur den skulle användas och det var i Spanien cigaretterna 
uppfanns. I Europa började man inte röka förrän Christofer Columbus återvände från 
Västindien. Att röka tyckte man förr i tiden var fint i många kretsar och tobaken användes 
dels som läkemedel. Den första svenska undersökningen om svenskar som rökte gjordes 
1946 där 50% av männen och 9% av kvinnorna rökte. Nikotin är ett starkt 
beroendeframkallande gift som finns i tobak. Nikotinet skapar en obalans i hjärnans 
system. Det gör att man känner ett sug efter att röka eller snusa. Knappt en miljon 
människor i Sverige röker varje dag och lika många röker då och då. I Sverige är det fyra 
av tio som vill uppnå ett tobaksfritt samhälle därav flest är  kvinnor.  Tobaken användes på
 tre olika sätt: man virade in tobaken i papper och rökte, man rökte  tobaken i pipa och man 
snusade den.  Tobak är en drog som är laglig i Sverige, men är hårt kontrollerad genom 
tobaksbolagen, exempelvis man får inte sälja till de som är under 18 år, vem som får sälja, 
var man får sälja och att man inte får röka överallt, hur det är tillåtet att marknadsföra tobak 
för den är hårt reglerad, följer man inte lagen så kan man riskera böter och fängelse. 
 
  
Positiva effekter: 
 
Vad kan vara positivt med tobak? Folk kan se det mycket som tidsfördriv, socialt och 
avkoppling, tycka att det är häftigt, grupptryck, många börjar röka i samband med 
alkoholintag enbart för att testa på. Många unga börjar röka för att det är häftigt, de känner 
någon slags makt som att de framstår som mer vuxna och mognare. Läste i en chatt på 
internet där en ungdom påstod att en läkare hade sagt att rökning kunde förhindra/mildra 
“ulcerös kolit” som är en sjukdom (inflammation i slemhinnan i tjock och ändtarmen) men 
det har jag svårt att tro på. Med tobak finns inget positivt förrutom för de som odlar och 
säljer det då de tjänar pengar på det.   

 Negativa effekter: 
 
 
Tobak har däremot väldigt många negativa effekter. Det är extremt beroendeframkallande. 
Vid ett halsbloss finns mer än 4000 skadliga ämnen som finns i röken och det går snabbt in 
i blodet och ett 60­tal av ämnena kan orsaka cancer, man får ökad puls, ökat blodtryck, 
blodkärlen drar ihop sig och man får sämre kondition. Förutom det beroendeframkallande 
nikotinet innehåller tobaken kolmonoxid som skadar hjärta och kärl samt giftiga substanser. 
Att röka är ett av de största hoten man kan utsätta sin kropp för.? ?Den fysiska hälsan 
försämras och det sociala livet likaså och tänk så mycket pengar man spenderar. Man ökar 
risken för sjukdomar som astma, lunginflammation och kol, den utgör tidigt åldrande, 
impotens hos män, studier har visat att rökare har en lägre livskvalitet och förkortar livet 
med 10 år, man dör i förtid. Varje år orsakar rökning nära 7 000 dödsfall i vårt land. En 
gravid kvinna som röker under graviditeten riskerar att fostret får i sig mer kolmonoxid och 
andra gifter än mamman. Risken för missfall ökar med 50 %?.   

 
 
Livsstilens effekter: 
 
Vårt vardagliga liv påverkas väldigt mycket. Sömnen blir mycket sämre, man blir mer trött, 
blodcirkulationen blir dålig, konditionen minskar rejält, man luktar illa, röken sätter sig i hår 
och hud vilket också skadar mycket. Sen så har vi passiv rökning, det är röken som går ut 
och andas in utav människor i din omgivning, den kallas sidorök, det kan vara din 
familjemedlem eller din vän i din omgivning som skadas. Den innehåller fler partiklar än 
den sk huvudrök som rökaren drar in. Passiv rökning dödar varje år närmare 500 personer. 
Barn får i sig mer nikotin och andra gifter i röken än vuxna och det beror på att de rör sig 
mer och andas snabbare. I Sverige beräknas upp till 60 lungcancerfall om året bero på 
passiv rökning. Det finns knappast något som ger så allvarliga hälsoskador som 
tobaksrökningen gör. I västvärlden är tobaksrökningen den största enskilda orsaken som 
förebygger sjukdom och död. 


Samhället: 
 
 
Nedskräpningen ökar och det är fimpar och snus som står för den största delen av 
ökningen. Miljöpåverkan av rökning är stor. Tobaksplantan odlas idag med enorma 
mängder bekämpningsmedel. Gifterna läcker ut i jorden och förgiftar grundvattnet som 
sedan används av befolkningen och djuren. Skogsskövling för att få ved till tobaksbladen är
 en av många negativa effekter av tobaksproduktionen,? v?eden används för att torka bladen 
och för att bygga hyddorna där tobaken ska torka, det går åt stora mängder till denna 
process. Enligt studier används omkring 200 000 hektar skog varje år för tobaksodling. Så i 
slutänden minskar ju den biologiska mångfalden. Även de som arbetar på tobaksfarmerna 
riskerar för många sjukdomar som kramper, muskelsvaghet, andningssvårigheter m.m. 
Ekonomin påverkas mycket också,? den totala kostnaden för samhället vad gäller rökning 
beräknas till ca 30 miljarder per år i Sverige. Rökningen är ett globalt problem. Genom att 
en rökares sjuklighet ökar så medför det ökade sjukvårdskostnader för samhället vilka då 
inte är de som tjänar pengar på ämnet utan de som tjänar pengar är tobaksbolagen. 
 
Att bryta beroendet: 
 
Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att få ned antalet rökare, men de senaste 
tio åren har vi inte varit lika framgångsrika. Samhället försöker med hela 97 organisationer i 
vårt land att stödja kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige 
år 2025.  Organisationerna har 27 februari 2016 grupperats. ?Idag finns det flera olika 
motivationsprogram att tillgå som hjälper individen att sluta när den bestämt sig. Grunden 
för att lyckas är motivationen, metoderna är endast hjälpmedel. ?Man kan sluta med egen 
vilja vilket är mycket svårt och de flesta som slutat faller tillbaka igen efter något år. Att 
träffa andra i samma situation och sluta tillsammans ger möjligheter att få och ge stöd. Vill 
man ha professionellt stöd så kan man ta kontakt med t.ex: Sluta­Röka­Linjen eller 
kontakta sin vårdcentral, företagshälsovård eller apotek, man kan få nikotinläkemedel 
utskriven, be läkare om råd som kan hitta bättre alternativ som passar.  Samhället ska helt 
klart göra något då det påverkar både vår miljö och hälsa. Samhället ska ta ansvar och 
försöka  kontrollera riskerna och bygga upp människors motståndskraft direkt eller indirekt. 
Vi har t.ex Cancerfonden som finansierar “ A Non Smoking Generation” som arbetar direkt 
mot skolungdomar med upplysning. I en DN debatt ?för Svenska Lungcancerstudie?gruppens 
Insamlingsstiftelse ?står det: Uppmaning till riksdagen. Totalförbud mot rökning bör införas 
från år 2025” Så det finns ju många grupper som arbetar med att stoppa rökningen.  
 
 
Min personliga reflektion: 
 
Avslutningsvis så är min reflektion på allt detta mycket stark känslomässigt. Jag ser helt 
annorlunda på “rökning” nu. Tobak är något som helt och hållet påverkar oss negativt. Det 
finns inte en enda faktor som talar för att rökning skulle vara bra, så varför existerar ens 
detta? Man har ju aldrig en riktig bild om alla negativa konsekvenser det bär med sig när 
man börjat röka, sen bli det försent då man redan är fast i det. Av all information jag tagit 
reda på om ämnet “tobak” så börjar man faktiskt undra “varför låter man det fortsätta odlas 
egentligen”? Kan man inte stoppa det helt? Är det verkligen värt att tjäna pengar på att 
människor drabbas så hårt så de dör? Tänk så mycket omgivningen skadas ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://tobaksfakta.se/fakta/sa­hindrar­tobaken­hallbar­utveckling/? 2016­05­04  http://www.drugsmart.com/fakta/lag­och­ratt/? 2016­05­0 http://tobaksfakta.se/fakta/tobakens­historia/? 2016­05­02  https://www.flashback.org/t944985? 2016­05­04  http://www.natverketmotcancer.se/om­cancer/levnadsvanor­och­cancer/r­rokning­och­cancer/rokning­p averkar­ditt­liv/? 2016­05­04 http://www.dn.se/debatt/totalforbud­mot­rokning­bor­inforas­fran­ar­2025/? 2016­05­06 

Kommentera arbetet: Uppsats om Tobak

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Irena Nena [2016-11-10]   Uppsats om Tobak
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59928 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×