Hejsannn

1595 visningar
uppladdat: 2016-10-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Att skriva PM
Vad är ett PM?

-
Pre memoria: ”för minnet”
-
I skolsammanhang på gymnasie- och universitetsnivå menar man att ett PM är
en kortare text
där

en frågeställning utreds.
Syftet med ett PM?

-
…” att ta reda på och klargöra hur något förhåller sig genom att undersöka olika källor och far
slutsatser utifrån det”.

Hur struktureras ett PM

-

Rubrik-
som ger information om innehållet/frågeställningen


-

Inledande del-
Som för läsaren in på ämnet och presenterar frågeställningen.
-
Utredande del- Som utreder frågeställnings. Du referera och citerar ur dina olika källor.
Källhänvisningarna fogas in smidigt i den löpande texten. Var
objektiv
när du presenterar
källorna.


-

Avslutande del-
Där resultaten sammanfattas/jämförs och en slutsats
dras
. Slutsatsen måste vara
väl underbyggd och utgå ifrån källorna. Besvara frågeställningen. Inga personliga åsikter!

Vad krävs?
Disposition

-
Dispositionsmallen följs
Den
yttre strukturen
är god (rätt omfång och korrekt styckeindelning). Ofta 600-800 ord. Den
inre
strukturen
är god (textbindningen). Sambandsord används och övergångarna är smidiga.

Källor

-
Inga lösa påstående! Underbygg.
-
Du ska välja
rätt/lämpliga
källor.
-
Du ska använda
flera olika källor
.
-

Referaten
och
citaten
är rättvisande.
-

Källhänvisningarna
är korrekta.
-
Frågeställningen utreds på ett
textnära
sätt (källorna används flitigt).
-
Inga avskrifter eller källnära formuleringar!

Språket
ska vara vetenskaplig, d.v.s:

-
Sakligt-
(Bygger på källor, skribenten är osynlig, slutsatserna utgår ifrån källorna).

-
Korrekt-
(Följer skriftspråkliga normer).

-
Formellt-
(undvik jag-form, bloggspråk slang, förkortningar och privat språk).

-
Klart och koncentrerat-
(inga utsvävningar, välj ord med omsorg, komprimera meningarna, håll
dig till ämnet).

-
Förklarande och förtydligande-
(förklara såra termer, förtydliga med exempel).

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning
-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)

-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning
-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)
-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning
-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)
-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning
-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)
-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning
-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)
-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vetenskaplig text

-
Precist, exakt korrekt, felfritt
-
Sakligt- objektivt
-
Varierat - omväxlande (synonymer, huvudsats och bisats)
-
Styckeindelning
-
Referensbindning

-
Konnektivbindning (sambandsmarkörer) (konnektiv- knyta ihop, sammanfoga)
-
Innehållet är det som ska framhävas.

Språk och stil i en vete...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hejsannn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2016-10-19]   Hejsannn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59908 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×