das

1588 visningar
uppladdat: 2016-09-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteRedskap för akademiska studier och karriär – Studieteknik KB133S


Hemtentamen HT2011, 2011-10-11 till 2011-10-24


Uppgiften skall skrivas individuellt.

Inlämning: Senast måndag 24 oktober kl 22.00 via It´s learning.
Omfattning: 2-4 sidor, 12 punkters storlek Times (eller likvärdigt typsnitt), 1,5 radavstånd
med normala marginaler.
Referenser: Om du använder andra källor än de som finns angivna som material så skall
du ange referens, annars inte.

Material: * Kellquist M, Studieteknik för Universitet/högskola
* Föreläsningsmaterial – finns för nedladdning på It´s learning


Frågor


1.
A)
Redogör kortfattat för hur de två hjärnhalvornas funktioner skiljer sig åt
och hur minnets tre delar fungerar.

B)
Förklara varför det är viktigt att öka användandet av höger hjärnhalva vid
studier och beskriv tre studietekniska tips som ökar användandet av den högra
hjärnhalvan.

2. Beskriv en, för dig, optimal studiesituation i fråga om miljömässiga,
emotionella, sociala, fysiologiska och övriga faktorer. Det vill säga beskriv
utifrån din individuella lärstil. (Materialet finns för nedladdning på It´s
learning)

3. Redogör för fem viktiga studietekniska tips/strategier som du har för avsikt
att använda dig av i framtiden. Ge en kort motivation till varför respektive
tips passar dig. (Här har du ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

ad

Kommentera arbetet: das

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2016-09-26]   das
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59876 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×