Boken "starkare än hatet", Psykiatri 1 Barn och ungas psykiska ohälsa!

1664 visningar
uppladdat: 2016-08-04
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Boken starkare än hatet, Psykiatri 1 Barn och ungas psykiska ohälsa!

(sammanfattning och recension samt barns psykiska ohälsa utifrån boken och samhället.)

Jag har läst boken starkare än hatet som är en skönlitterär bok som är baserad på en sann berättelse. Den handlar om Tim som bor i Paris och som utsätts av både starkt fysiskt och psykiskt våld redan som 3 åring. I boken får man följa hans liv då han blir mycket dåligt behandlad av både privatpersoner och inte minst myndigheter. Vid 3 års ålder övergavs han av sin mor fastbunden vid en elstolpe på landsbygden. Han hittades senare stelfrusen av polis som körde hem honom till hans far.  Redan från början när han kommer till sin pappa blir han misshandlad. Pappan jobbar som livvakt på en ambassad i Paris.  Pappan är gravt alkoholiserad och en dag försöker han döda sin kompis.  Då agerar socialen och han får träffa en socialsekreterare. Pojken känner sig trygg men denne och ”soctanten” frågar ut honom om hans situation hemma hos pappan. Efter mötet lämnar hon till baka pojken till sin pappa och lovar och försäkrar att han inte kommer att bli mer misshandlad.  Men direkt när han kommer innanför dörren blir han svårt misshandlad för att han inte berättar allt vad han sagt till ”soctanten”.  Pappan bryter bland annat hans ben och slänger ner honom i källaren. Alkoholism är en sjukdom som gör att man är beroende av alkohol. Denna sjukdom drabbar ca. 10% av den svenska befolkningen och kan drabba alla. Sjukdomen gör att vi inte kan kontrollera vårat intag av alkohol. Man väljer ofta alkoholen framför allt annat tex. familjen. AA (anonyma alkoholister) är en grupp som finns på olika platser i Sverige och som hjälper personer med missbruket. (Hämtat 5/5 kl. 15.49 http://www.aa.se/vadaralkoholism%3F) Ofta i familjer där ett missbruk finns hos en förädlarna saknas tillit i familjen. Hos många vuxna med alkohol beroende finns det ofta en psykisk sjukdom bakom. Dessa tar ibland alkohol för att lindra sina symtom för stunden. Många unga som växer upp med missbruk i hemmet, särskilt alkohol relaterat utvecklar ofta själv ett sådant missbruk. Under uppväxten kan barnen vara väldigt utåtagerande. Många av de drabbade barnen är väldigt bra på att ljuga och har svårt med tillit till andra människor. När man tror att ett barns föräldrar lider av ett missbruk är det viktigt att man tidigt fångar upp dessa så att de själva inte hamnar i någon psykisk sjukdom eftersom att det är väldigt påfrestande att ha en nära anhörig som missbrukar. Bra ställen där det är extra viktigt att plocka upp barnen är i skolan eftersom detta ska vara en plats där barnen kan känna sig säkra och bekräftade. (Hämtat från http://www.drugsmart.com/fakta/missbruk-i-familjen/ den 5/5 kl. 16.13) Sedan hamnar pojken på sjukhus och när denna händelse inträffar är han bara 5 år gammal. Han får sedan ligga på sjukhuset flera år på grund av sina svåra skador. På sjukhuset ser han alla glada barn som får besök och fina presenter av sina snälla föräldrar. Själv får han bara besök av sjuksköterskorna när han ska få smärtstillande sprutor. Detta tär på honom väldigt mycket psykiskt. Han tänker på sin farmor och längtar efter henne eftersom han bara litade på henne eftersom att hon var snäll mot honom. Men han hade aldrig vågat att säga till henne att hennes son slog honom eftersom att han trodde att hon skulle bli väldigt ledsen då och lämna honom. Han snor det fina present pappret som de andra barnen hade fått och studerar detta noga på toaletten på nätterna. Han börjar sedan att teckna av mönstren på pappret. Han får mycket beröm av personalen för sina teckningar och tackvare detta lär han sig att rita. Han känner sig då uppskattad för första gången på flera år. Där efter hamnade han på ett barn hem men de tyckte att han är för jobbig. Ingen ville heller inte adoptera honom eftersom han inte var söt längre eftersom att hans ansikte hande förstörts pågrund av hans pappa misshandlat honom tidigare. Sedan så förflyttas han utan någon utredning till ett dårhus. Här får han bo med flera svårt psykiskt sjuka. När han inte gör som vårdarna säger spänner de fast honom alternativt sätter de på honom en tvångströja som han får bära i flera timmar. Efter ett år får han träffa en ny psykolog. Hos psykologen får han lägga ett pussel, svara på flera frågor och göra en teckning. Psykologen ser inga mönster på att han är psykiskt sjuk och i fråga sätter varför han suttit på denne anstalt. Därför friskförklarade han och honom och säger till honom att han är begåvad som kan rita så bra.

Denne psykologen bemöter pojken bra och gör bra undersökningar som man vet fungerar enligt forskning på barn. För det första har psykologen vunnit pojkens förtroende då han bekräftar honom som en egen individ. Detta är en första riktigt rätta utredningen som pojken får. Men det är viktigt att man tidigt fångar upp barn med psykisk ohälsa då det kan gå väldigt fort innan det blir ännu värre. När det gått riktigt långt kan denne få sucid (självmord) tankar. Ofta när barn får suicid tankar är detta ofta ett tecken på rop och hjälp och inte att denne vill dö. När barnet väl får hjälp får denne via barn och ungdomspsykiatrin (BUP) träffa en psykolog, kurator, och sjuksköterska på ett samtal. På samtalet får barnet berätta hur denne mår och varför barnet tror att den mår som den gör. På det första mötet brukar alltid föräldrarna vara med.

 Om barnet är så pass litet att denne inte kan utrycka varför denne mår dåligt, får barnet berätta via att rita, leka i en sandlåda eller med gosedjur och dockor. En psykolog kan även följa med barnet till sin förskola där denne kollar efter hur barnet leker och tar kontakt med förskolelärare och lekkompisar. Det är även viktigt att man pratar med barnets anhöriga för att få en helhetsbild av hela situationen.  

Tonåringar träffar ofta en utredare själv för att prata om varför denne mår dåligt. Utredare träffar även ungdomens föräldrar för att prata om hur relationen i familjen fungerar samt hur barnets uppväxt och nuvarande liv ser ut och fungerar. Man pratar även med både föräldrarna och ungdomen om hur denne fungerar i andra miljöer än hemma tex. med kompisar och i skolan. Barnet får även fylla i ett formulär med frågor om dess mående och hur dennes liv fungerar idag. Ibland behöver utredaren ha flera samtal för att få en klar upp fattning om det är en depression som ligger bakom eller att det är något helt annat. Man kollar helt enkelt under utredningen på saken ur olika psykologiska synsätt.  En specialistläkare ansvarar sedan för att ställa en rätt diagnos. Ibland kan detta vara väldigt svårt då utredningen kan vissa flera olika orsaker. Om det visar sig att vara en depression anser en läkare och psykolog för att ge rätt behandling som passar patienten bäst. Det är viktigt att man utesluter symtomer och diagnoser som kan kopplas till medicinskt biologiskt synsätt först av allt. Därför undersöks barnet även av en vanlig läkare. När en ungdom får ta emot ett besked på att denne lider av depression kan detta tas emot på olika sätt. Vissa går in i en svårare depression medans andra tycker att det är skönt att få en diagnos. Därför är det viktigt att barnet får så mycket information som denne bara kan få om sjukdomen så att denne kan lära sig att hantera sjukdomen. Det är även viktigt att förklara att denne behöver få hjälp med sin depression för att fortast möjligast bli av med denne. Om man lider av en psykisk sjukdom eller ännu vanligare en depression kan det vara viktigt att denne stannar hemma från skolan och kan där med avlastas från alla krav. Medan tiden går och man blivit lite bättre kan man få hjälp via studieundervisning hemma och även med läxhjälp. (Hämtat den 5/5 kl.18.10 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression-hos-barn-och-tonaringar/#section-4) Barn som har varit med om tex. olyckor är det väldigt vanligt att dessa får teckna för att bearbeta det denne varit med om. Sedan kan man prata på barnets nivå om teckningen som denne ritat. (förstahjälpen kursbok svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011)  

Pojken blir sedan skickad av socialen till en elak bondkvinna som bara tar emot barnen för pengarnas skull. Hos fostermamman gör han flera suide försök (Självmordsförsök.) pågrund av att han blir svårt misshandlad.  När socialen kommer på besök vågar han inte berätta sanningen om hur han har det på gården eftersom att han tänker att han är föräldrar lös och därför vill ingen ha med han att göra.  En dag knuffar fostermamman han så hårt mot en järn säng att han bryter armen och han hamnar då på sjukhus igen. På sjukhuset vågar han att berätta om vad som har hänt och läkaren anmäler detta som vanvård till socialen och då skickas han till en ny bondgård.  Där får han för första gången känna sig som ett barn och bli ompysslad och väldigt omtyckt. När han gör något fel slår ingen honom. Istället berättar de hur han ska bete sig och göra istället för att det ska bli bra. Han lär sig på gården hur man tar hand om en gård. En dag träffar han en kompis som han blir bra vän med. Men en dag så leker de och hans kompis råkar bränna ner en lada. Kompis skyller på pojken fast att det inte är hans fel. Men bara för att han är föräldrar lös tror inte myndigheterna på honom och därför får han flytta från sitt älskade fosterhem. Då blir han placerad på en hemsk uppfostringsanstalt. På anstalten tvingas han att bli ett ”monster” som kan slåss för att överleva dagen bland sina medfångar. Detta för att medfångar misshandlar och säger fula kommentarer till honom. Tim (pojken) beskriver det som den långa resan tillbaks till helvetet. För att han är bråkig tvingas han att sitta på den värsta avdelng C . På fängelset kommer han älskade foster pappa och hälsar på honom, men en en gång vågar han inte berätta för honom hur han mår. Som jag tidigare skrivit i faktan så blir barn med denna bakgrund väldigt bra på att ljuga och kan som pojken även bli väldigt våldsamma. Detta för att de stänger av allt för att överleva i sin bubbla. Därför blev han den första som lyckades att rymma från anstalten. Där efter levde han i skogen på bär medan han gick till Paris. I Paris bodde han i flera år på gatan och sov ute i cykelskjul trots köld skador. För att överleva tvingades han att stjäla från andra. Han kom sedan i kontakt med ett gäng som lurade in honom i en härva där han tvingads att råna redan utsatta prostituerade, han kunde även känna igen sig i deras utsatthet. Detta gäng kunde lura in honom i denna härvan för att han hade dåligt självförtroende vilket många barn får efter att de utsatts för våld och hot, De bryts sakta men säkert ner psykiskt.  En dag blir han gripen i en polis razzia och förs då tillbaka till uppfostringsanstalten. Men där får han inte stanna länge då personalen tycker att han är jobbig. Då får han träffa en domare där han berättar att han gör vad som helst för att inte komma tillbaka till anstalten. Detta för att personalen också misshandlade honom hemskt mycket.  Först är domaren tveksam till att han inte ska sitta inlåst men de båda kommer sedan överens om att han ska gå 6 månader i skolan, för att sedan bli lärling på ett stenhuggeri. I Sverige hade pojken kunnat bli omhändertagen enligt LVU- lagen om vård av unga om han var våldsam och om det fanns risk för att hamnade sett. Där hade han kunnat få bra vård ibland annat form av stödsamtal av utbildad personal bland annat kuratorer och behandlings pedagoger . (Hämtat 5/5 kl.19.24 http://al-anon.a.se/nar-unga-personer-hamnar-snett ) Detta eftersom att han är bra på att teckna. Han får en hård men rättvis handledare. Samtidigt måste han nu gå i skolan vilket han tycker är jobbigt. I skolan ligger han efter eftersom att han inte gått i skolan så länge. Han blir kränkt av läraren men visar snart honom när han gör fel och då blir han snäll mot pojken Tim. Han får då privat undervisning i geometri och industriell planering. Han känner sig fortfarande undergiven i livet och därmed ingen KASAM. Boxningen blir hans räddning i livet, och han blir snart den bäste i landet. Som hos många utsatta ungdomar blir hans räddning från att hamna sett sporten.  Hans tränare och fans berömmer honom mycket.  Han får samtidigt sitt stenhuggare yrkesbevis och blir därmed den yngsta i landet att klara utbildningen. Han känner stor KASAM för första gången sedan han bodde på den snälla bondgården.  Igenom en kompis på boxningen träffar han handikappade personer. Dessa personer som bor typ i en LSS bostad och dessa bjuder in honom till en middag. Där kommer han i kontakt med många olika människor.  Där träffar han personer som är kristna. De bjuder in honom till gudstjänster, där förlåts han för alla sina synder. Vid 21 års ålder får han sin första riktiga födelsedags present i form av ett brev på fem raddor, vilket var väldigt stort för honom.  Vid 22 års ålder träffar han sin nuvarande fru som han sedan gifter sig med.  Numera lever han i lourdes där han bor tillsammans med sin fru och fyra barn. De tar numera emot barn och ungdomar som har det svårt på olika sätt. Han är även idag biodlare och en framgångsrik föreläsare.  

Tim som är pojken i boken har fått tillbringa många år på olika fosterhem som i vissa fall har varit så pass hemska att han försökt att suide försök ett fler talet gånger. I boken kan vi läsa om att socialtjänsten inte tagit han på allvar i alla fall.

I Sverige har socialtjänsten som finns i alla kommuner i Sverige det yttersta ansvaret för att barn inte ska råka illa ut på något sätt.( Hämtat 5/5 kl.21.18 https://www.bris.se/?pageID=574 ) I extremfallet Tim borde de sociala myndigheterna agerat direkt och undersökt fosterhemmen mycket bättre än vad de gjorde eftersom att han led både fysiskt och psykiskt av detta.  Det finns många olika anledningar till att man blir fosterhemsplacerad och ett av dessa kan vara att föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn.  När ett barn behöver ett nytt hem är det socialtjänsten som utreder och ansvar för att allt går rätt till. Allt detta styrs av socialtjänstlagen. Den vanligaste anledningen i Sverige till att barn blir fosterhems placerade är att föräldrarna lider av missbruk.  Det kan vara så att föräldrarna väljer att fanatisera sitt missbruk istället för att ge sitt barn mat.  En annan vanlig anledning är att föräldrarna är psykiskt sjuka. Ibland kan en domstol besluta att ett barn ska omplaceras mot både barnets och föräldrarnas vilja, detta styrs i LVU.  Detta kan ledda till svår psykisk ohälsa hos alla parter i familjen. Allt för ofta ledder till självskade beteende.  ( Hämtat 5/5 kl.21.18 https://www.bris.se/?pageID=574 ) Personer med självskade beteende vill mycket sällan ha hjälp från sin omgivning, detta för att de tycker att det är skamfullt. Men de är ändå mycket beroende av hjälp och stöd från omgivningen. Det är viktigt att man försöker att acceptera personen som den är. Många tror att det endast är tjejer som skadar sig själva men även killar gör detta. Detta betande är vanligt hos ungdomar, man beräknar att ca. 5% av landets ungdomar skadar sig själv någon gång.  Detta beteende brukar släppa högst vid 25-30 år åldern.  (psykiatri 1 Ann-marie Göransson 2011) I Tims fall tror jag att båda hans föräldrar var psykiskt sjuka och att pappan dessutom led av ett missbruk. Kanske var han alkoholist för att dämpa sina psykiska problem. Pappan hade också varit med i ett krig och kanske led han där med av posttraumatisk stress.  Man kan få posttraumatisk stress om man varit med om något som inneburit livsfara tex. rån eller krig. När man har detta så återupplever man den traumatiska händelsen med bland annat skräck. Behandling för detta kan var tex. KBT (hämtat 5/5-16 kl.21.27

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Boken "starkare än hatet", Psykiatri 1 Barn och ungas psykiska ohälsa!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Johan Månsson Christell [2016-08-04]   Boken "starkare än hatet", Psykiatri 1 Barn och ungas psykiska ohälsa!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59857 [2020-04-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×