kvinnoförttryck

2 röster
2559 visningar
uppladdat: 2016-06-03
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

I detta samhälle finns det många olika sorters förtryck exempelvis kvinnoförtryck, hedersmord, sexism, o.s.v. Folk kan bli förtryckta i skolan, ute på gatan och i trafiken de kan även bli förtryckta på grund av religion, hudfärg eller hur personen ser ut. Men i denna uppsats ska jag skriva om kvinnoförtryck.

Kvinnoförtryck måste upphöra, tänker folket verkligen förtrycka kvinnor som också är människor och som borde vara lika värda. En kvinna kan faktiskt bli förtryckt av en annan kvinna, dessutom är det oftast män som förtrycker kvinnor för många anledningar, alltså kan båda könen förtrycka varandra. Men däremot måste vi alla både kvinnor och män stoppa detta som inte har något syfte och har hållit på i flera hundra år oavsett vad det är för anledning ska och kommer en kvinna att inte bli förtryckt. Det är som om vissa människor säger att vissa kvinnor ska vara slavar.

 

 

Syfte

Syftet med denna uppsats är att fördjupa mig och utforska mer eftersom jag själv är intresserad och vill veta hur och varför kvinnoförtryck finns och hur den har uppkommit. Jag vill även fördjupa mig om varför just muslimska hijabister är förtryckta och inte andra muslimer, kanske det finns muslimer utan slöja som är förtryckta men ändå är det oftast kvinnor med slöja/hijab.

 

 

 

Frågeställning

Skillnader och likheter mellan religiösa och svenska syner mot kvinnor

Hur uppkom kvinnoförtryck?

Vad tycker olika sakkunniga om religiöst kvinnoförtryck?

 

Metod

Min text ska utgå från olika källor, exempelvis nyhetsartiklar, böcker och nätet. Först tänkte jag utgå från hur dagens kvinnor tänker och vad de tycker om kvinnoförtryck och vad samhället tycker och det. Samt mina kunskaper jag har lärt mig både i skolan och utan för, vilket kommer att underlätta för mig att skriva min uppsats, speciellt i diskussion delen. Där kan jag resonera med mig själv utifrån sakkunnigas tankar som jag har i avhandlingen samt mina egna kunskaper. Genom min text vill jag inspirera alla unga tjejer som drabbas och påverkas av dagens samhälle. Självständiga “independent women” mår ju behövas. Och jag hoppas att denna uppsats kommer att bli nytta för andra.

 

 

 

Fakta

Ayaan Hirsi Ali påpekar i sin bok Kräv er rätt!,2005,

“Muslimer som följer koranen lever efter regler som skrevs på 600-talet, och som därför ofta är oförenliga med hur vi lever nu”.

Hon menar att gamla böcker inte följer nutidens samhälle, men endast samhället då.

 

Soleyman Ghasemiani påpekar i Slöjan; jämställdhett eller kvinnoförtryck?, 2004,

“ Nigar får tro eller tycka att slöja inte är kvinnoförtryck. Det förändrar inte det faktum att kvinnor kan ta på sig slöjan för att hon räknas som ett sexobjekt och för att hon väcker djävulska sexuella begär hos andra män som är hennes äkta man (eller ägare). Nigars fras:”Slöja eller bikini, vad spelar det för roll” är bara löjeväckande. Om det inte spelar någon roll, varför säger hon att hon aldrig i livet kommer att bära slöja! Jo för att den är förnedrande, omänskligt bekväm, undertryckande och hämmande. För hennes skull som inte vet vad det är för skillnad mellan bikini och slöja, kan jag säga att det ena kan man till exempel sola, och bada men i det andra kan man inte!”

 

Enligt Lubna Ahmed Al-hussein, 2010, 40 piskroppar för ett par byxor, är kvinnor i Sudan förtryckta eftersom kvinnor inte får de rättigheterna hon tycker att de ska få, hon berättar även att kvinnor inte fick ha på sig byxor om de inte hade någon anledning som till exempel benproteser någon sjukdom hon nämner i boken och dessutom behöver de visa intyg för det. Men däremot berättar hon att killar/män fick vandra med tajta t-shirtar, gele i håret och röka, alltså allt kvinnor inte hade lika mycket rättigheter som män. (Ahmed Al-hussein, 2010, )

 

I samma bok skriver Ahmed Al-hussein, sida 124

“ Då teve och biografer kom i början av sextitalet, med en störtflod av egyptiska filmer, ville många sudanesiskor se ut som skådespelarna; de fick smak för de västerländska modet, och kjolarna krympte när den brittiska modeskaparen Mary Quant angav tonen under mitten av de årtiondet “ Alltså det hon berättar för oss i boken är att folket började följa mode och samhället helt enkelt.

 

I vissa länder har tvångsystemet angående slöjan blivit en del av kulturen. Olika länders kulturer och traditioner må inte ha något med religionen Islam att göra. Det står till och med i den heliga boken Koranen som muslimer sätter sin tillit på “[2:256] ”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor”. Alla frihetskämpare bör sluta koppla tvångsystemet i Iran/Saudiarabien med oss som muslimska kvinnor som är bosatta i västervärlden. Vi blir inte påtvingade något annat än att gå ut grundskolan, hävdar den 16 årige Nancy Elturk i sin artikel “Jag bär slöja-jag är förtryckt”.

 

1.1 Kvinnoförtryckets ursprung

Å ena sidan konstaterar den engelske författaren Rob Sewell, 5 september 2001,“Kvinnoförtrycket är och har alltid varit en huvudfråga för marxismen. Kvinnor utgör minst halva mänskligheten och har utsatts för diskriminering och nedvärdering på mer eller mindre alla livets områden. Kvinnoförtrycket i de före detta koloniala länderna nått avskyvärda nivåer, med barnprostitution, tvångsarbete och slaveri: kapitalismen i sin renodlade form. Nyligen fann en iransk islamsk domstol en kvinna skyldig till äktenskapsbrott, vilket ansågs så allvarligt att hon dömdes till att stenas till döds.”

Å andra sidan poängterar Johanna Evans, 6 mars 2008 “Kapitalismen uppfann inte kvinnoförtrycket, men formade genusordningen efter sina egna intressen och har genom det kunnat utvinna ofantliga vinster av att kvinnan är förtryckt. Genusordningen omvandlas hela tiden efter både industrins och arbetares behov och genom kvinnors egen kamp – vilket visar att könsförtrycket inte har biologiska orsaker och rent av skulle kunna avskaffas. Framsteg för arbetarklassen och för kvinnor har genom historien generellt gått hand i hand. Kvinnokamp och klasskamp hör ihop; samtidigt som kvinnor får högre löner och mer att säga till om hemma, förlorar arbetarmannen en gammal status men vinner som människa och arbetare.”

 

 

1.2 Hur kan man agera för att få stopp på Kvinnoförtrycket?

Författaren Johanna Evans, 2008, skriver i sin text om temat “Kamp mot kvinnoförtryck,historia” “Den ”borgerliga” familjen under kapitalismen har länge sett kvinnan som egendom och vara.

Kravet på monogami gäller kvinnan för att man ska kunna säkerställa vem som är mannens arvingar, medan överklassens män genom historien ofta har omgett sig med älskarinnor.

Ett synsätt som har lett till en utveckling av prostitution och pornografi.

Det privata ägandet är och har varit en börda för kvinnor under tusentals år, och kollektivt ägande kommer att åter vara grundvalen i ett socialistiskt samhälle. Rättvisepartiet Socialisterna vill inte omfördela förtrycket – vi vill avskaffa det.

För att på allvar kunna bekämpa diskriminering av kvinnor så måste kapitalismen avskaffas.”

 

1.3 Klassamhället och kvinnan

En kortfattad svensk historia:

Den här resumén av den nordiska kvinnohistorien sträcker sig från vår tidiga historia till det förkapitalistiska samhället. Den här resumén handlar om hur kvinnans status och ställning i samhället sänktes i takt med att privategendomen och staten växer sig starkare och med det behovet av starka manliga maktstrukturer inom både familjen och samhället. Det blir ju inte en isolerad svensk historia om man tänker så att Sverige som det ser ut idag inte uppkommit förrän 1800-talet. (Om man inte räknar med unionen med Norge). På det här sättet uttrycker sig medlemmarna i kommunistiska partiet som ännu inte kommit in till Sveriges riksdag. Olika svenska politiker uttrycker sig om det här ämnet som feministiska partiet, centerpartiet och liberalerna som före detta hette Folkpartiet m.m.

 

1.4 Ett ämne som även vloggare uppmärksammar

Den populära vloggaren svarar på en fråga om islams syn på kvinnor och varför vloggaren aldrig tar upp det riktigt.“Muslimska mäns syn på kvinnor skiljer sig ganska lite från exempelvis kristna mäns syn på kvinnor eller svenska mäns syn på kvinnor. Män förtrycker. Inte Islam. Män förtrycker och tar sig friheter på kvinnors bekostnad. Och detta sker i alla samhällen runt om i världen. I såväl Sverige som Iran. Samma strukurer. Samma tankesätt. Samma kvinnosyn. Oavsett vilket land vi lever i. Män som hatar kvinnor kommer nämligen hitta alla möjliga ursäkter för att rättfärdiga sitt förtryck. Religion är bara en av dessa.” Hon menar att ingen religion ska bära någon som helst skuld för vad dess följare gör för något.

 

 

 

Diskussion

Enligt Rob Sewell har kvinnoförtryck uppkommit från kapitalismen, men däremot poängterar Johanna Evans att det inte var kapitalismen som uppfann kvinnoförtryck, men formade genusordningen efter sina egna intressen och har genom det kunnat utvinna ofantliga vinster av att kvinnan är förtryckt. För vissa människor är slöjan en symbol för kvinnoförtryck och det finns även folk som tycker att islam förtrycker kvinnor. Fast egentligen är det inte så i verkligheten det finns även en vers från Koranen som berättar för oss att [...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Hirsi Ali, Ayaan (2005). Kräv er rätt!: om kvinnor, islam och en bättre värld. Stockholm: Bonnier fakta Hämtat: 27-2-2016 (kl 16:11) Ghasemiani, Soleyman (2004). Slöjan: jämställdhet eller kvinnoförtryck?. Angered: Hanaförlaget Hämtat: 27-2-2016 (kl 13:05) Ahmad al-Hussein, Lubna & Kareh Tager, Djénane (2011). 40 piskrapp för ett par byxor. 2. uppl. Helsingborg: Sekwa Hämtat: 03-03-2016 (kl 17:58) Nancy El Turk, “Jag bär slöja jag är förtryckt” http://nyheter24.se/debatt/816744-nancy-16-jag-bar-sloja-jag-ar-fortryckt publicerades 2015-11-05 , Hämtat: 05-03-2016 (kl 18:15) Johanna Evans, “Hur uppstod kvinnoförtrycket?” http://offensiv.socialisterna.org/sv/790/internationellt/2600/ Publicerades 2008-06-03, Hämtat: 05-03-2016 (kl 19:30) Rob Sewell, “The origins of women's oppression” http://www.marxist.com/origins-womens-oppression.htm Publicerades 05-11-2001 , Hämtat: 05-03-2016 (kl 19:28) Anonym, “Klassamhället och kvinnan” http://www.kommunistiskapartiet.org/politik/texter/jamstalldhet/klassamhallet-och-kvinnan Publicerades 2010-11-09, Hämtat: 05-03-2016 (kl 19:54) Lady Dahmer, “Kvinnosynen i islam skiljer sig ganska lite från kvinnosynen i Sverige” http://ladydahmer.nu/kvinnosynen-i-islam-skiljer-sig-ganska-lite-fran-kvinnosynen-i-sverige/ Publicerades 08-11-2014, Hämtat: 05-03-2016 (kl 20:01) Anonym, “Historia om kvinnoförtryck i Sverige” Anonym, “Historia om kvinnoförtryck i Sverige” http://www.centerkvinnorna.se/Om-oss/Historia/Historia-om-kvinnofortryck-i-Sverige-/ Publicerades ??, Hämtat: 11-03-2016 (kl 14:22)

Kommentera arbetet: kvinnoförttryck

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Hanin Miggdad [2016-06-03]   kvinnoförttryck
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59847 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×