Galaxer

2025 visningar
uppladdat: 2016-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning: En galax är en stor materia samling som består av gas, stoft, stjärnor och mörkmateria som hålls samman av gravitation. Man tror att det finns över 100 miljarder galaxer och att varje galax kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor detta får oss att förstå att universum är något enormt stort. Det finns fortfarande extremt mycket vi inte vet om galaxer och mycket av det vi vet är endast teori vissa mer troliga än andra.

Galaxens historia: Det var inte förens i början av 1900 talet som man upptäckte att det fanns galaxer. Man trodde att de var nebulosor och såg ut som stora gasmoln. Innan man insåg att det fanns galaxer trodde man att det största som fanns i rymden var solsystemet. Man undersökte man nebulosorna i teleskop många galxer vart identifierade som nebulosor. Detta ifrågasattes under en lång period om många trodde att det kunde vara främmande solsystem. Det var Edwin Hubble som upptäckte den första galaxen som också är våran närmaste nämligen Andromedagalaxen då han upptäckte något som kallas cepheider. Cepheider används för att mäta avstånd.. Efter denna upptäckt har fler och fler galaxer upptäckts och ingen vet hur många som finns.

Galaxernas Huvudtyper: Man tror att en galax bildas av ett stort moln helium och väte som dras samman av gravitation. Beroende på rotationen formas det olika typer av galaxer. Det finns olika typer av galaxer men de vanligaste man brukar dela in dem i är elliptiska galaxer, spiralgalaxer, stavspiralgalaxer och oregelbundna galaxer.

De elliptiska galaxerna är både de minsta och största galaxerna i universum. Det som är speciellt med dessa galaxer är att de består av mycket lite stoft och gamla stjärnor. Man tror att det är så eftersom att stjärnbildningen i dessa galaxer har varit mer effektiv och därmed förbrukar gasen och stoftet. Detta gör att inga nya stjärnor kan bildas. Men detta är endast en av flera teorier.

Spiralgalaxer innehåller fortfarande mycket soft och har en aktiv stjärnbildning. I en spiralgalax centra finns det huvudsakligen röda stjärnor medans i ”armarna” finns de yngre blå stjärnorna. Runt om galaxen finns det en ljus och svag halo och denna spiralstruktur tyder på att en galax ska leva länge.

Stavspiraler påminner om vanliga spiral galaxer men istället för att ha en rund mitt så har det en ”stav ”som går igenom galaxen.

Det som kännetecknar en oregelbunden galax är att det har en oregelbunden form och har ingen tydlig kärna.

Avstånden i rymden är enorma och därför blir det extremt svårt att mäta i tex mil och kilometer. Man mäster därför avstånden i ljusår, ett ljusår är

Galaxhopar    är en antal galaxer som dragits till varandra och sedan slutit sig samman. Antalet galaxer i en galaxhop kan variera. Det finns stora och små hopar och de små består oftast av spiralgalaxer får en oregelbunden form medan i de större hoparna hamnar alltid de största galaxerna i centrum och är därmed mer regelbundna. Galaxer dras nämligen till varandra tex vintergatan galaxen där jorden finns dras mot Andromeda galaxen som är den närmsta. Den Galaxhop som vintergatan ingår i kallas lokala gruppen. I lokalgruppen ingår det 30 olika galaxer men vintergatan och Andromedagalaxen är det största och utgör ungefär 90% av gruppens massa.

Radiogalaxer: är galaxer som sänder ut ovanligt mycket och starkare radiostrålning än vanliga galaxer. Den radiogalax som är närmast oss kallas Cygnus A och är 500 miljoner ljusår ifrån jorden. Man tror att stålningen har uppkommit då det skett högexplosiva händelser i galaxen. Radio galaxer är oftast formade elliptiskt precis som Cygnus A.

Vintergatan är våran galax som vi bor i men en galax är enorm stor så vi har inte kunnat studerar den utifrån. Men man tror att det är en stavspiral eller spiral galax. Den innehåller 150 miljoner stjärnor som alla roterar runt galaxens centrum precis som vi gör runt solen men det betyder att även vi roterar runt centrum...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Galaxer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2016-05-23]   Galaxer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59836 [2019-10-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×