Jämförelse mellan länder

1 röster
8625 visningar
uppladdat: 2016-05-04
Alex Phu

Alex Phu 20 år

Från
Mölndal
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Att jämföra länder

 

I det här arbetet så har jag tänkt jämföra länderna Vietnam, Nicaragua och Sverige. Det är därför att en gång i tiden så var min far och hans släkt tvungna att fly ifrån Vietnam på grund av konflikter, och då syftar jag på Vietnamkriget. Flykten ledde till att min släkt på min fars sida splittrades på grund av att alla inte kunde färdas till samma destination. Till slut hamnade min fars föräldrar och min fars syskon Sverige. Det är en anledning till varför jag vill ha med just landet Vietnam i min jämförelse. Nicaragua valde jag eftersom jag ville ha med ett utvecklingsland i arbetet.

 

Vietnam ligger söder om Kina. Det är ett långsmalt land som sträcker sig utefter Sydkinesiska havet. Mesta delen av landet består av tropisk natur, men ändå finns det stora klimatskillnader. Exempelvis i Sydvietnam så är det varmt året runt medan i Nordvietnam så är det väldigt kallt.

Vietnams huvudstad är Hanoi och där bor det ungefär 7,6 miljoner (2015), fast den staden som har mest invånare är Ho Chi Minh som har ungefär 8,2 miljoner (2015). Sammanlagt i Vietnam så bor det ungefär 93,4 miljoner invånare, vilket är mycket i ett land som utgör ungefär 3/4 av Sveriges yta.

 

Vietnams statsskick sägs vara republik fast med enpartistyre, så man kan säga att det fortfarande är kommunismen som styr.  Det enda partiet i staten är ”Vietnams kommunistiska parti”. Vietnam är som sagt lokaliserat vid kusten av sydost Asien vilket leder till att Vietnamn är en väldigt viktig handelspartner eftersom landet har en stor möjlighet till export och import. Vietnam är främst ett jordbrukssamhälle och försörjer sig genom att sälja ris, fisk, cashewnötter.

 

Vietnam består mestadels av berg (2/3 av landets area). Vietnam har också ett tropiskt monsunklimat. Med monsunklimat menas med att det finns två säsonger, en torrtid och en regntid.

 

Under de senaste decennierna så har Vietnam blivit ett väldigt framgångsrikt land. Eftersom handeln har blomstrat på de senaste åren så har det lett till att Vietnam har gått från att vara ett låginkomstland till ett medelinkomstland.

 

Nicaragua ligger norr om Sydamerika mellan länderna Costa Rica och Honduras. Nicaragua huvudstad heter Managua och där bor det omkring 1 miljon invånare. Sammanlagt i Nicaragua bor det drygt 6 miljoner invånare. Nicaragua är ett relativt litet land jämfört med Sverige (det täcker 1/3 av Sveriges yta). Nicaragua är ett stort land varken till yta eller till folkmängd. Pga av massor av naturkatastrofer som mestadels består av aktiva vulkaner så har det lett till att Nicaragua är bland dem fattigare länderna bland världen. Klimatet i Nicaragua är tropiskt och landet har en del regnskogar i östra delen av landet men pga avverkning av regnskogen så har skogsarealen minskat väldigt snabbt. Nicaragua statsskick är republik, alltså, det är en folkvald president som styr landet.

Landets basekonomi är främst jordbruket och främst handlar det om export av kaffebönor.

 

Sverige är ett land som ligger i Norden bredvid länderna Norge, Finland och Danmark. Sveriges huvudstad heter Stockholm och där finns det omkring 1,4 miljoner invånare. Sammanlagt i Sverige så bor det ungefär 9,7 miljoner människor. Sverige är ett väldigt stort land och det bor väldigt få individer i Sverige vilket leder till att befolkningstätheten är relativt liten. I norra delen av Sverige består landet mestadels av bergområden. Där är vintrarna oftast väldigt kalla medan somrarna kan vara varma. I de södra delarna av Sverige så är det betydligt mildare klimat året runt jämfört med den norra delen av Sverige. Många andra länder idag är beroende av Sverige eftersom Sverige har viktiga resurser som t.ex. mineraler, virke. Det har lett till att Sverige är ett framgångsrikt exportland.

 

Länder:

Vietnam

Nicaragua

Sverige

Flagga

     

Karta

     

Befolkningsmängd

93,4 miljoner

6,3 miljoner

9,7 miljoner

Befolkningstillväxt i % (2013)

1,4 %

1,1 %

0,9 %

Landets areal ~

~ 330 000km2

130 000km2

450 000km2

Antal invånare per km2 (2013)

293 pers

51 pers

24 pers

Andel invånare i städerna i % (2014)

33 %

58,5 %

85,7 %

Fertilitetsgrad (2013)

1,7

2,5

1,9

Förväntad levnads ålder (2013)

76 år

75 år

82 år

 

 

 

 

BNP (Miljoner US dollar)

186 205

11 806

570 591

Totalt utsläpp av CO2 (2011)

173 211 tusen ton

4 899 tusen ton

52 145 tusen ton

Utsläpp per invånare (2011)

1,97 ton

0,83 ton

5,52 ton

Arbetslöshet i % (2013)

2 %

7,2 %

8,1 %

 

 

 

 

Tillgång till rent vatten i % (2013)

95 %

85 %

100 %

Offentliga utgifter för hälsovård/person (US dollar)

111

155

5680

Spädbarnsdödlighet (2013)

19/1000

20/1000

2/1000

Andel HIV smittade i % (2013)

0,4 %

0,2 %

0,07 %

 

 

 

 

Antal mobilabonnemang per 100 invånare (2014)

147

115

128

Antal internetanvändare per 100 invånare (2014)

48

18

93

                            

 

Beskrivning:

Om vi kollar på befolkningsmängden så ligger Vietnam med hästlängder högst upp jämfört med de andra två länderna. Vietnam har en population på cirka 93,4 miljoner medan Sverige och Nicaragua har betydligt färre invånare. Sverige har ungefär 9,7 miljoner invånare och Nicaragua 6,3 miljoner invånare. I befolkningstillväxt så leder Vietnam också med 1,4 % per år. Nicaragua är näst närmast med 1,1 % per år och Sverige som ligger till och med under 1 %, närmare bestämt 0,9 %.

 

Sverige är ett väldigt glest befolkat land jämfört med de andra två länderna. Antal invånare per km2 i Sverige är ungefär 24 pers, vilket är väldigt lite jämfört med Vietnam som har 293 invånare per km2. I Nicaragua är det också relativt låg befolkningstäthet, det är ungefär 51 invånare per km2. Däremot i Vietnam så är det väldigt tätbefolkat jämfört med Sverige och Nicaragua. I Vietnam så är befolkningstätheten 293 personer per km2.

 

Andel invånare som bor i städerna är ganska intressant att jämföra. Sverige som ligger solklart på topp har 85,7 % av befolkningen som bor i städerna vilket är ett ganska högt tal. Men i Nicaragua så är det ungefär bara hälften (58,5 %) som bor i städerna, vilket är betydligt lägre än Sverige. Men det som överaskade mig var att bara 33 % av Vietnams befolkning bor i städerna, som är väldigt lågt! Detta tyder på att urbaniseringen inte har skett så mycket i Vietnam och Nicaragua.

 

Fertilitetsgraden är högst i Nicaragua. Med fertilitetsgrad menas medelvärdet på hur många barn en kvinna föder. Fertilitetsgraden i Nicaragua är 2,5, i Sverige 1,9 och i Vietnam 1,7.

Den förväntade levnadsåldern är ganska lik mellan Vietnam och Nicaragua. I Vietnam är den förväntade levnadsåldern 76 år, i Nicaragua 75 år, medan Sverige har en väldigt hög levnadsålder, 82 år.

 

Det land som har högst koldioxidutsläpp av de tre länderna jag jämför är Vietnam, med hela 173 211 tusen ton! Det land som släpper ut näst mest av dem jag har valt att jämföra är Sverige med 52 145 tusen ton, vilket är ganska lite jämfört med Vietnam. Nicaragua har bara släppt 4 899 tusen ton koldioxid, vilket är väldigt lite. Detta gör att det ser ut som att Vietnam är den största miljöboven av dessa tre länder. Men vi får inte glömma att Vietnam har betydligt fler invånare än Sverige. Däremot om vi kollar på koldioxidutsläpp per invånare så blir det helt annorlunda. Då blir Sverige den största miljöboven. Det ungefärliga utsläppet per invånare är i Sverige är 5,52 ton, i Vietnam 1,97 ton och i Nicaragua 0,83 ton. I denna fråga sticker Sverige ut.

 

Det som förvånade mig mest var att arbetslösheten var som störst i Sverige, för om man tänker på att Vietnam har en population på ungefär 93,4 miljoner invånare så borde arbetslösheten vara störst där eftersom det också är ett slags utvecklingsland. Men om man tar hänsyn till att Vietnam fortfarande är ett ”kommunistiskt” land så förklarar det allt. För en sak som är väldigt viktig inom kommunismen är att arbetslösheten ska vara så låg som möjligt. Men eftersom det är ett kommunistiskt land, så betyder det också att alla har någorlunda samma lön (förutom de inom partitoppen), och att lönen för den vanlige medborgaren bara räcker till mat, hyra, och andra livsnödvändiga saker men inte så mycket till andra aktiviteter.

 

Om vi kollar på det land som har mest tillgång till rent vatten så kan man se på tabellen att i Sverige är det 100 % tillgång till rent vatten. Tvåa ligger Vietnam med 95 % och Nicaragua ligger sämst till av dessa tre länder med 85 %. Eftersom Sverige har en väldigt bra infrastruktur så är det en anledning till varför det är 100 % tillgång till vatten. En anledning till varför Vietnam inte har mer än 95 % kan vara att staten satsar mestadels på staden, och inte på landsbygden vilket gör att det blir svårare för dem i landsbygden att få tillgång till rent vatten. En anledning till varför siffran är så låg i Nicaragua jämfört med de andra länderna jag jämför, är att infrastrukturen är så pass eftersatt.

 

Om vi fördjupar oss så kan man ta en teori kring varför tillgången till rent vatten är relativt låg i Nicaragua.  En teori är att alla inte har tillgång till sanitetsanläggningar i landet. Men egentligen så har en stor del av befolkningen tillgång till sanitetsanläggningar. 99 % (Globalis) av befolkningen vid städerna har tillgång till exempelvis toaletter, vilket är väldigt bra. Däremot när vi kollar på hur stor del som har tillgång till sanitetsanläggningar i landsbyggden så är det en väldigt stor skillnad, bara 69 % (Globalis) har tillgång till exempelvis toaletter vilket är inte så bra eftersom siffran för låg. Det kanske hörs förskräckligt att så få personer inte har tillgång till toaletter när vi själva i Sverige har det som en grundläggande sak. Det värsta är när vi kommer till hur stor del av befolkningen som har tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar, i städerna så sjunker siffran ner till 77 % och vid landbyggden är siffran ännu lägre med 56 %! Om man kollar på hela befolkningen så har bara 68 % tillgång till toaletter, alltså att cirka ⅓ inte har tillgång till sanitetsanläggningar! Vad har detta för följder då? Jo, eftersom det är så få som både har tillgång till sanitetsanläggningar och välutbyggda, så leder det till att ”avföringen” läcker ut ifrån avloppet eftersom de är inte välutbyggda. När avföringen läcker så kommer det en massa bakterier ut i jorden som i sin tur förorenar grundvattnet. Det är ett stort problem eftersom det inte bara har en stor påverkan på hälsan, utan naturen och hur samhället fungerar också.

 

Om man jämför de offentliga utgifterna för hälsovård per person så är det en betydlig skillnad mellan länderna. Sverige använder runt 5680 (US dollar) per person, medan Vietnam lägger ut 111 dollar och Nicaragua 155 dollar. Det är en ganska stor skillnad. Av denna jämförelse kan man se att levnadsstandarden är olika mellan länderna.

 

Spädbarnsdödligheten – som är en indikator på hur många barn under 1 års ålder som dör – är relativt låg i dessa tre länder. I Nicaragua är spädbarnsdödligheten som störst, 20 av 1000 spädbarn dör. Vietnam ligger väldigt nära Nicaraguas spädbarnsdödlighet, 19 av 1000 spädbarn dör. I Sverige så dör 2 av 1000 spädbarn. Spädbarnsdödligheten kan sägas avspegla hur välfärdssystemet i ett land fungerar. Så min jämförelse visar också hur levnadstandarden och välfärdssystemet i ett land hänger samman med varandra.

 

En annan sak som förvånade mig var att andelen HIV-smittade personer är väldigt låg i utvecklingsländerna.  I Vietnam så är 0,4 % av befolkningen HIV-smittade, och i Nicaragua så är 0,2 % HIV-smittade. Sverige fanns inte med i den listan jag fann faktauppgifterna, men när jag sökte upp på en annan sida (Folkhälsomyndigheten) så fann jag att 69 av 100 000 är hiv smittade, vilket är väldigt lågt. Min teori kring varför Sverige inte finns i den internationella listan är att siffran är så pass låg så att Sverige inte klassificerar i listan.

 

När det gäller antal mobilabonnemang per 100 invånare så ligger Vietnam etta med 147 mobilabonnemang per 100 invånare. Sverige ligger tvåa med 128 mobilabonnemang av 100 invånare och sist Nicaragua med 115 st. Men om vi kollar på hur många som använder internet per 100 invånare så ser vi att Sverige ligger högst upp på listan. Av 100 invånare så är 93 personer internetanvändare. I Vietnam är det 48 internetanvändare av 100 och sist ligger Nicaragua med 18 av 100 som är internetanvändare. Detta kan tyda på att både Vietnam och speciellt Nicaragua har mindre kontakt med omvärlden än Sverige. Detta kan vara en indikator på att infrastrukturen inte är så särskilt avancerad i Nicaragua och Vietnam. Det som är underligt är att antal mobilabonnemang per 100 invånare överskrider hundra. Men det kan förklaras genom att man har ett privat mobilabonnemang och ett som erbjuds från arbetsplatsen. Varför det är så låg internetanvändare i Vietnam är pga att alla invånare inte bor i staden (bara 33 % bor i städerna), alltså att urbaniseringen inte har kommit så långt. Det leder att de som bor på landsbyggden är utom räckehåll för nätverket.

 

En sak som jag vill notera är att dessa faktauppgifter är relativt gamla, ungefär 2-5 år gamla. Eftersom det pågår förändringar i alla samhällen på jorden, så är det sannolikt lite annorlunda i dag.

 

Diskussion:

En anledning till varför befolkningstillväxten är störst i både Vietnam och Nicaragua av dessa tre länder är att äldreomsorgen finns i princip bara i staden, vilket leder till att de som bor på landsbygden inte har möjlighet till äldreomsorg. Det gör att det föds fler barn på landsbygden så att barnen och barnbarnen kan vårda de äldre i släkten. Däremot i Sverige så är det tvärtom. I Sverige så föds det få barn, vilket leder till att det blir många pensionärer i samhället. Just nu är Sverige i fas 4 i den demografiska transitionsmodellen, vilket betyder att nativiteten och mortaliteten är låg. En anledning till varför nativiteten är så pass låg är att i dagens samhälle så satsar flera människor i åldrarna 25-35 år istället på sin karriär än på att bygga upp en familj, eftersom det finns ett så bra välfärdsystem i Sverige med exempelvis äldrevård och pension. Det har lett till att vi inte behöver föda så många barn som – när de blivit vuxna – behöver vårda oss när vi blir gamla. Välfärdssystemet är en sak som har gjort Sverige till ett rikt land.

 

En anledning till varför mortaliteten och nativiteten är så pass hög i Nicaragua jämfört med Sverige är på grund av att Nicaragua fortfarande är fast i de tidiga stadierna (fas 1 och 2) i transitionsmodellen. En anledning till att hälsan inte är så bra där är pga att t.ex. alla inte har tillgång till rent vatten, vilket i sin tur leder till att många får i sig orent vatten som innehåller en massa bakterier, vilket senare kan sprida sjukdomar.

 

Den mest logiska anledningen till varför koldioxidutsläppen är som mest i Vietnam är på grund av att det bor betydligt fler människor i Vietnam än i Sverige och i Nicaragua. Men å andra sidan så har Sverige ett högre utsläpp per capita. En anledning till det är att vi i Sverige lever mer energikrävande och är ett så kallat mer utvecklat land än Nicaragua och Vietnam. Vi har också en väldigt mycket högre levnadstandard. Ett exempel på hur man kan märka det är att det är väldigt vanligt att äga ett hus och en bil, vilket det kanske inte är i Nicaragua.

 

En sak som förvånade mig var att arbetslösheten var högst i Sverige.  Men om vi tar hänsyn till att Vietnam faktiskt är ett kommunistiskt styrt land – sägs visserligen vara en republik – leder det till att alla har ett arbete som man kan leva på, fast deras arbetslön jämfört med oss i Sverige är väldigt låg.

 

En anledning till varför analfabetismen är störst i Nicaragua är på grund av att utbildningen är ett problem i det landet. Fastän det finns skolplikt och att det är gratis att gå i skolan i Nicaragua så är det ändå bara 83 % av barnen som går i grundskolan. Det är bara hälften som läser klart grundskolan och det är till och med ännu färre som läser vidare efter grundskolan.

 

Även om skolan är gratis så behöver familjen ändå betala för t.ex. skolmat och skoluniform, vilket alla familjer inte har råd med. Vissa barn behöver också arbeta hemma för att ekonomin ska fungera i hemmet.  En annan anledning är att undervisningskvalitén är så pass dålig vilket leder till att eleverna inte lär sig så mycket. Varför undervisningskvalitén är så dålig kan bero på att lärarna har fått en dålig undervisning/universitetsutbildning och de låga lönerna lärarna har kan vara en orsak till varför lärarna inte lägger så mycket tid i sitt arbete som därmed gör det sämre för barnen.

 

Om det fortsätter att vara såhär att lärarna t.ex. har så pass låga löner så kommer det nog att hända – teoretiskt sett – att lärarna lämnar sina yrken och därför letar efter yrken som ger högre lön, vilket kommer att påverka hela Nicaragua eftersom utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt land. Om staten nu tar hänsyn till detta problem genom att t.ex. höja den låga lönen till en mer lämplig lön så att ekonomin fungerar för dem, så kommer nog det problemet att lösas.

 

Eftersom bara 85 % av invånarna har tillgång till rent vatten i Nicaragua så leder det till att hälsan inte är så bra i Nicaragua jämfört med invånarna i Sverige som har 100 % tillgång till rent vatten. Det är kanske inte den största orsaken till hälsoproblemet men det är fortfarande en liten del.

 

Eftersom alla inte har tillgång till rent vatten i Nicaragua så kan det vara en faktor bland många till varför levnadsåldern är så låg i det landet. Om vi kollar på utgifter för hälsovård per invånare så är den också väldigt låg. Om vi jämför Nicaragua och Vietnam – eftersom de har ungefär lika stora utgifter per invånare inom hälsovården – med Sverige så visar det sig deras utgifter bara en bråkdel jämfört med Sverige.

 

Så egentligen har detta område, tillgången på rent vatten, en koppling till andra områden i min jämförelse. Eftersom hälsovårdsutgifterna är så låga så leder det till att exempelvis både spädbarnsdödligheten och andelen HIV-smittade i befolkningen är relativt hög i Nicaragua. Andelen som är smittade av HIV ligger runt 0,2 % i Nicaragua, vilket kan låta väldigt lite. Men det är ändå fortfarande en ganska hög siffra. Eftersom hälsovårdsutgifterna är så låga i Nicaragua så leder det till att folket inte får en särskilt bra vård och invånarna blir exempelvis inte vaccinerade mot vissa farliga sjukdomar. Om staten skulle satsa mer på sjukvården så skulle det nog lösa hela problemet. Men eftersom Nicaragua drabbats av exempelvis många inbördeskrig, politiska kriser och naturkatastrofer så är det väldigt svårt att investera i sjukvården när det finns så många andra problem i landet. Det viktigaste är att politikerna enar landet och gör det politiskt stabilt.

 

Men om vi kollar på Vietnam så är deras utgifter för hälsovård också väldigt låga. I princip så har Nicaragua och Vietnam ungefär lika mycket (Vietnam 111 dollar och Nicaragua 155 dollar per person) utgifter per invånare. Men en sak som är bekant är att asiater väldigt skickliga inom sjukvården. Tack vare att deras sjukvård är väldigt effektiv så behöver de inte de apparater vi använder i Sverige. På det sättet kan kostnaderna hållas nere.

 

Reflektion:

Om jag var tvungen att välja ett land av dessa tre länder att leva i så skulle jag vilja bosätta mig i Sverige. Eftersom Sverige är ett mycket mer utvecklat land än de andra länderna så är det den största anledningen. I Sverige finns det mycket flera möjligheter än t.ex. i Vietnam. Med möjligheter menar jag exempelvis för karriären. Eftersom Vietnam är ett slags kommunistiskt land så har staten redan bestämt ens liv om t.ex. vad man ska arbeta med i framtiden osv. Nicaragua som fortfarande är ett utvecklingsland skulle jag inte välja eftersom möjligheterna inte är så stora i det landet. Om jag nu var en person som gillar värmen väldigt mycket så skulle jag välja Vietnam eller Nicaragua. Men eftersom det är politiskt instabilt i Nicaragua och Vietnam i princip är ett kommunistiskt land så vill jag ej bosätta mig där, utan bosätta mig i Sverige där det är relativt säkert från våld och tack vare det faktum att det är politiskt stabilt.

 

Det finns många förändringar som kan ske i alla dessa tre olika länder, men en av de viktigaste som både har en stor påverkan på många frågar är att minska arbetslösheten, speciellt i Nicaragua. Men varför det då? Det är väl inte det största problemet för ett land när det finns andra problem som är värre? När folk är arbetslösa så mår de oftast väldigt dåligt och genom att minska arbetslösheten så leder det till att de ingår i en samhällsgemenskap, vilket de flesta mår bättre av eftersom gemenskapen är väldigt viktigt för ett framgångsrikt samhälle. Genom att minska arbetslösheten så kommer befolkningen att gynnas och den kommer därför bli en välmående befolkning. Det skulle i sin tur påverka sjukvården eftersom färre personer blir sjuka. På så sätt kan kostnaderna hållas nere genom att en stor del av landets befolkning är i arbete. En annan konsekvens är att ekonomin kommer att förbättras eftersom arbetslösheten minskar. Denna förändring gäller inte bara i Nicaragua, utan det skulle också gynna Sverige eftersom arbetslösheten är som störst i Sverige utav de tre länder jag jämför.

 

En sak man skulle kunna förbättra i Vietnam är att sätta igång urbaniseringen i landet. Eftersom urbaniseringen har en del fördelar som kommer att förbättra landet en del, så tycker jag att det är en bra idé. Genom urbaniseringen så kommer befolkningen i landsbygden att gynnas genom att människorna får en utbildning som de kanske inte får när de bor på landbygden. En annan fördel är att när barnen sedan blir äldre så får de en bredare möjligheter till olika yrken att välja på. Men eftersom Vietnam är kommunistiskt styrt så kanske den idén inte passar in här. En annan viktig sak – som jag tog med innan – är att folk mår bättre i en gemenskap, i staden så kommer det alltid finnas aktiviteter som man kan vara med i.

 

Sammanfattning:

I stort sett så är det en relativt stor skillnad mellan dessa tre länder. De tre länderna har alla en stor befolkning och de har en del naturtillgångar. Men om vi kollar på hur invånarna har det i länderna så ser man väldigt stora skillnader. Ekonomin kan vara en faktor till hur landet har det men det kan också vara andra faktorer som exempelvis hur statskicket är. Om vi tar Sverige som ett exempel, där det har varit demokrati under en väldigt lång tid och inte varit inbördeskrig, så har det lett till att Sverige har blivit ett framgångsrikt land. Däremot i Nicaragua så har de problem med sin ekonomi pga följderna av de politiska problemen man haft innan. Att det fanns en del inbördeskrig och att det var politiskt instabilt innan gjorde det inte bättre. Det har gjort att det har blivit svårare för Nicaragua att bli ett framgångsrikt land.

 

Men i Vietnam så har det hänt en massa under de senaste decennierna.  Vietnam som är ett väldigt stort land med en väldigt stor befolkning var ett väldigt fattigt land förr. Men eftersom de har blivit öppnare med sin handel, så har det lett till att deras ekonomi har börjat blomstra. Även om Vietnam är en så kallad enpartistat, med ett ledande kommunistparti, så har det politiska styret ändå fått det att fungera. Vietnam har också haft konflikter i landet som har gjort det svårt för landet, som exempelvis Vietnamkriget, men vietnameserna har i alla fall kunnat återställa sitt land idag, vilket är starkt. Om Vietnam fortsätter att vara så här framgångsrikt, så tror jag att i framtiden så kommer de att kunna konkurera med stormakterna i världen.

 

En viktig sak jag har fått till mig är att kommunismen i verkligheten inte är så pjåkig, utan det är väst som får oss att tro att kommunismen är oduglig. Visst, jämställdheten och friheten blir oftast mer stabil med demokrati eftersom alla har rätt till att rösta. Men kommunismen – kombinerat med internationell handel – är en anledning till varför Vietnam har blivit så framgångsrik idag. Det kommer alltid att finnas för- och nackdelar inom dessa stora frågor.

 

Källor:

http://www.globalis.se/Laender/Nicaragua

http://www.globalis.se/Laender/Vietnam

http://www.globalis.se/Laender/Sverige

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/fattigdom/modradodlighet/nicaragua/, hämtad 2016-04-3

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jämförelse mellan länder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Alex Phu [2016-05-04]   Jämförelse mellan länder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59817 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×