Textanalys av Birgitta av Vadstenas text om Jungfru Marias ord till dottern (300 ord, Hermods 2016)

1458 visningar
uppladdat: 2016-04-15
Hermods Ramstedt

Hermods Ramstedt 31 år

Från
College Park, Maryland
Om
använder kontot enbart för att logga in till sidor där jag lägger upp skolarbeten etc No cause is left but the most ancient of all, the one, in fact, that from the beginning of our history has determined the very existence of politics, the cause of freedom versus tyranny. — Hannah Arendt
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Texten är skriven utifrån ett avhållsamt betraktande; det är inte Marias sak att avgöra mer än att vad som händer under Guds ord är det rätta.

Genomgående beskrivs ett onödigt lidande som pådrivits hennes son och som sedan skylls på henne. Eftersom allt detta sker under Guds ord kallar hon det underbart och medger att en oro som tidigt funnits försvunnit under hennes blinda dyrkan: strävanden kan inte bestämmas inför det okända, bara undran, utefter egna minnen och erfarenheter är möjliga. Jag tror att hennes smärta i mycket kommer sig av hjälplösheten i det ovissa...

jag förenade hela min vilja med hans, och så var min glädje alltid blandad med smärta.

 

Mig säger texten framför allt att en passiv blind kärlek och ett blint, undergivet betraktande inte är ett medvetande som kan inverka i sakernas gång utan bara tröstar sig med att det som sker är det rätta enligt en gudomlig auktoritet och människornas medgivande av denna historiska vilja.

Den talar dock även om Marias egna aktsamhet mot att såra och förstöra, eller låta sig förledas av ”värdsliga” ting – det är det utifrån textens perspektiv dem andra som gör, även om det i slutändan som sagt skylls på henne. Maria går med på allt och känner bara medlidande med andra; sin son.

Under det att sonen blir korsfäst smutskastar man honom som för att lindra det som sker; man utsäger på det sättet att korsfästelsen är ett straff och inte en disciplin för alla och envar.

Beskrivningen ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Textanalys av Birgitta av Vadstenas text om Jungfru Marias ord till dottern (300 ord, Hermods 2016)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Hermods Ramstedt [2016-04-15]   Textanalys av Birgitta av Vadstenas text om Jungfru Marias ord till dottern (300 ord, Hermods 2016)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59794 [2020-02-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×