kontext facit

1500 visningar
uppladdat: 2016-04-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Facit Kontext 2–3 svenska som andraspråkÅrskurs 2

Kapitel 1


sidan 34 Ordarbete 1
1. h
2. m
3. c
4. k
5. g
6. q
7. t
8. a
9. n
10. e
11. r
12. l
13. s
14. i
15. d
16. j
17. p
18. f
19. b
20. o


sidan 35 Ordarbete 2

1. avsikt
2. ställningstagande
3. oas
4. obscen
5. lava
6. exil
7. kaka på kaka
8. gedigen
9. sina
10. fruktbart

sidan 39 Ordarbete

1. k
2. e
3. h
4. j
5. a
6. g
7. b
8. i
9. f
10. d
11. c


sidan 43 Ordarbete 1

1. har ett gott öga till
2. otillräcklig
3. vistas i ett sammanhang
4. kom till korta
5 abstrakt
6. Bedrägligt
7. domän
8. perspektiv
9. pragmatisk
10. kontext
11. obehindrat
12. i viss mån
13. tillgodose
14. repertoar
15. gnissel i maskineriet


sidan 45 Ordarbete 2


sport

back – spelar i försvaret
mål – göra mål
plan – gräsplan
inkastare
bollpojke

nät
lokal – sportlokal
idrottshall
klass – grupp man tävlar i


ekonomi

procent
mål – syfte
plan – plan för ekonomin
valuta
transaktion
sedel


skola

mål – syfte
kunskapskrav
plan – plan för studierna
klass


handel

procent
kassa
back – man har flaskor i
kontor
lokal – t ex lagerlokal
sedel


sidan 45 Ord – medicin

1. d
2. c
3. f
4. e
5. a
6. b
7. Man har HIV.
8. Man tar bort medicinen.
9. Man börjar med en medicin.
10. Man ordinerar/skriver recept på medicin.
11. Det är en verkningslös medicin.
12. Man mår dåligt då man avhåller sig från något man är beroende av.

13. Det är tiden innan sjukdomen bryter ut, ca 2 veckor.
14. Det är förebyggande vård.
15. Många får sjukdomen.
sidan 46 Språkarbete – idiom

1. k
2. c
3. d
4. l
5. b
6. e
7. i
8. m
9. n
10. h
11. j
12. o
13. a
14. g
15. f


Kapitel 2


sidan 55 Ordarbete 1

informella ord - kneg, deg (pengar), stålar, tjej, kille, dissa, kåk, flådig,
dampa, mejlbomba, boosta, pimpa


sidan 56 Ordarbete 2

1. d
2. g
3. a
4. h
5. f
6. c
7. e
8. b


sidan 56 Ordarbete 3

Forskare har hittat 96 arter ryggradsdjur som man tidigare inte visste fanns
Universitetssjukhuset i Lund har i genomsnitt en födsel per dag
Barn behöver träffa och lära känna vuxna, både män och kvinnor
Skånskt flyg förlorade 265 000 passagerare (till ett annat bolag)


sidan 66 Språkarbete - idiom

1. b
2. k
3. j
4. d
5. l
6. e
7. c
8. i
9. a
10. n
11. g
12. m

13. o
14. h
15. f

Kapitel 3


sidan 85 Språkarbete – ställa, sätta, lägga

1. Lägg
2. Ställ
3. lägga/sätta
4. ställa
5. ställa… lägga
6. ställer
7. sätter
8. ställt/lagt
9. lagt
10. lagt


sidan 86 Språkarbete - idiom

1. i
2. c
3. b
4. k
5. t
6. j
7. l
8. q
9. h
10. a
11. e
12. s
13. n
14. o
15. m
16. p
17. d
18. f
19. r
20. g


Kapitel 4


sidan 98 Ordarbete 1

1. m
2. i
3. n
4. j
5. l
6. q
7. p
8. f
9. t
10. o
11. a
12. r
13. s
14. b
15. d
16. c
17. k
18. e
19. g
20. h


sidan 109 Ordarbete

1. prydliga
2. på snäppet när
3. flanör
4. förmätet
5. slumpens skördar
6. anstå
7. originalitet
8. empati
9. hyvlad
10. besatthetsidan 113 Ord- litteratur

1. m
2. s
3. r
4. u
5. g
6. o
7. t
8. a
9. p
10. n
11. v
12. x
13. y
14. q
15. j
16. d
17. c
18. i
19. f
20. w
21. k
22. h
23. e
24. l
25 b


sidan 117 Ordarbete

A.
1. n
2. o
3. g
4. j
5. l
6. c
7. m
8. r
9. b
10. p

11. a
12. q
13. k
14. i
15. h
16. f
17. d
18. eB.
1. förknippade
2. skrivkramp
3. offentliga
4. kranskommuner
5. vitt skilda sätt
6. vistelse
7. ceremoni
8. glorifiera
sidan 120 Språkarbete - idiom

1. f
2. k
3. i
4. o
5. m
6. n
7. l
8. q
9. c
10. p
11. b
12. r
13. e
14. a
15. s
16. j
17. t
18. g
19. d
20. h


Kapitel 5


sidan 130 Debattord

1. j
2. l
3. n
4. k
5. p
6. a
7. m
8. r
9. o
10. e
11. c
12. q
13. g
14. h
15. f
16. i
17. d
18. b


sidan 135 Ordarbete 1

1. d
2. p
3. i
4. l
5 b
6. k
7. q
8. o
9. m
10. g
11. e
12. f
13. h
14. r
15. a
16. c

17. j
18. n


sidan 140 Ordarbete

1. pendla
2. trender
3. ämnar
4. infrastruktur
5. väsentligt
6. alternativ
7. administrera
8. urbanisering
9. fördelaktigt
10. prioritering
11. konstatera
12. citera
13. onekligen
14. finansiera
15. ta … i beaktande
16. motion


sidan 142 Språkarbete – idiom

1. q
2. j
3. m
4. k
5. o
6. n
7. p
8. h
9. r
10. b
11. d
12. f
13. c
14. t
15. e
16. g

17. a
18. i
19. s
20. l


Kapitel 6


sidan 151 Ordarbete 1

1. o
2. k
3. n
4. h
5. l
6. m
7. a
8. b
9. j
10. e
11. c
12. d
13. g
14. i
15. f


sidan 153 Ord – ekonomi

A.
1. k
2. j
3. l
4. p
5. s
6. q
7. o
8. r
9. n
10. t
11. b
12. e
13. c
14. i
15. f
16. m
17. a
18. g

19. h
20. d

B.
1. exploatera
2. verifikationer
3. intäkter
4. konjunkturen
5. utbud
6. använda sin kredit
7. rationaliserar
8. subvention
9. honorar
10. gick i borgen för
11. naturaförmåner
12. investera


sidan 166 Ordarbete 1

1. m
2. e
3. r
4. d
5. p
6. q
7. s
8. k
9. o
10. i
11. n
12. t
13. a
14. c
15. g
16. j
17. l
18. h
19. b
20. fsidan 171 Ordarbete

1. m
2. g
3. h
4. i
5. j
6. l
7. k
8. n
9. b
10. a
11. f
12. c
13. e
14. d
sidan 178 Ordarbete 1

A.
1. l
2. j
3. p
4. m
5. k
6. o
7. a
8. n
9. c
10. d
11. f
12. g
13. h
14. e
15. i
16. b

B.
1. skutt
2. gestikulera
3. skorrar

4. komplett
5. metodiskt
6. vibrera
7. forcera
8. sansa sig
9. kränkt
10. sammanbiten


sidan 179 Ordarbete 2

1. i
2. l
3. g
4. n
5. j
6. o
7. k
8. b
9. m
10. h
11. c
12. d
13. e
14. a
15. f


sidan 186 Språkarbete - idiom

1. j
2. n
3. p
4. s
5. t
6. m
7. q
8. o
9. l
10. a
11. r
12. i

13. f
14. b
15. h
16. c
17. g
18. k
19. d
20. e

Kapitel 7


sidan 197 Ordarbete

A.
1. j
2. n
3. i
4. o
5. k
6. c
7. l
8. m
9. e
10. h
11. b
12. f
13. a
14. g
15. d


sidan 207 Ordarbete
A.
1. l
2. j
3. m
4. k
5. p
6. i
7. n
8. o
9. a
10. c
11. e
12. d
13. b
14. g
15. h
16. fB.
1. trans
2. poker
3. distraherad
4. kvaddad
5. elegans
6. misär
7. banal
8. förvirrad
9. frustration
10. distans


sidan 222 Ordarbete

1. piga
2. gull
3. rentut
4. matmor
5. chikanera
6. beskedligt
7. simpel
8. förrätta
9. trolös
10. omhulda


sidan 228 Språkarbete - idiom

B.
1. n
2. q
3. j
4. t
5. m
6. r
7. o
8. s
9. l
10. c
11. p
12. i

13. e
14. a
15. g
16. k
17. b
18. f
19. h
20. d


Kapitel 8sidan 237 Ordarbete 1

1. låg man i lä
2. slogs fast
3. nedlusad med
4. tundra
5. rabbla
6. kolossal
7. prytt med
8. noll och intet
9. timmerflottning
10. konversera
11. deklamera


sidan 237 Ordarbete 2

Förslag:
lösning
tryckning
tagning
förekomst
betydelse
försörjning
ersättare


sidan 239 Ordarbete

1. c
2. f
3. b
4. g
5. e
6. a
7. d
sidan 245 Ordarbete 2

1. b/d/f
2. a
3. c/g
4. e
5. b/d/f
6. b/d/f
7. h
8. c/g


sidan 249 Ordarbete 1

1. döv
2. större
3. avsluta
4. lämna
5. lättare
6. individ
7. vanligt
8. trygghet
9. harmoni
10. osynligt
11. fördelar
12. okända
13. osäker
14. farligt
15. tydligt
16. högre
17. oförberedda


sidan 255 Ordarbete 2- dialektala ord

Pojke
1. d
2. b
3. e
4. a
5. c


Flicka
1. e
2. d
3. f
4. b
5. c
6. a


sidan 260 Språkarbete - idiom

1. g
2. k
3. h
4. m
5. a
6. c
7. o
8. f
9. p
10. n
11. j
12. s
13. q
14. l
15. r
16. e
17. i
18. t
19. d
20. bÅrskurs 3Kapitel 9


sidan 267 Ordarbete

1. fascinerat
2. spetsa öronen
3. i flödet
4. medel
5. enstaka
6. aspekter
7. inkluderad
8. perspektiv
9. avviker


sidan 274 Ordarbete

1. Exempel: armbåge, bröstkorg, ho...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: kontext facit

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2016-04-03]   kontext facit
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59774 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×