Den industriella revolutionen

1 röster
5000 visningar
uppladdat: 2016-03-06
Katra Osman

Katra Osman 19 år

Från
Malmö, Sweden
Utbildning
High School : St Petriskolan Malmö, High School : S:t Petri skola, Malmö Stad, College : S:t Petri skola, Malmö Stad
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Den industriella revolutionen började på 1800-talet i Storbritannien, och spred sig sedan vidare i hela Västeuropa och USA.

Sverige genomgick en stor förändring under den industriella revolutionen. Innan den ägde rum var 90% av människorna bönder eller lantarbetare, och det fanns nästan inga fabriker och inga järnvägar alls. Städerna var få och små. De flesta jobbade med jordbruk och de tillverkade själva sina redskap, kläder och skor. När det kom till tunga arbetsuppgifter tog de hjälp från sina djur. Böndernas barn gick inte i skolan, för att de var tvungna att hjälpa till hemma dessutom hade familjen inte råd med skolan. Minsta sjukdom var livsfarligt och barndödligheten var hög. Kyrkan och prästerna hade stor makt över människorna för att de var de enda vuxna som kunde skriva, och på den tiden var människorna okunniga och rädda så de visste inte bättre.  När man gick till kyrkan lärde man sig bara om religiösa ämnen.

Nästan all handel skedde i städerna, ditt kom bönderna för att sälja sina slaktdjur, ägg, grönsaker m.m. I städerna arbetade hantverkare, skomakare, hattmakare och vagnmakare. Bondkvinnorna kunde tjäna en extra slant genom att arbeta i hemmen med spinna eller väva åt affärsmännen i städerna. Kvinnorna hade inga rättigheter alls. De jobbade hemma och tog hand om barnen.

 

Men i mitten av 1800-talet skede en stor förändring i Sverige. Sverige blev ett modernt industriland. Människans levnadsvillkor förändrades grundligt samband med den ind. rev. Allt började när jordbruket förändrades under 1700-talet och man fick nya metoder t.ex. växelbruk, nya maskiner och skifte. Detta ledde till att bönderna fick större skördar vilket i sin tur ledde till mer foder till djuren. Mer foder gjorde också att barnadödligheten minskades, vilket ledde till en ökad befolkning, det blev även effektivare jordbruk. Men tyvärr fanns det inte jobb till alla, så människorna flyttade till städer på jakt efter arbete.

I städerna var det inte mycket bättre för att man knappt kunde hitta någonstans att bo, pga att  det var ont om byggnader, miljonprojektet ägde inte rum fören många år senare, det hjälpte inte heller att massa med människor flyttade till städerna.

De som hade någonstans att bo hade inte heller det så bra, husen var illa byggd och hela familjen fick trängas på ett rum. Dessutom var det väldigt dålig hygien där pga av olika anledningar, till att börja med hade man inte några avloppssystem utan man slängde ut avföringen och skräp på gatan, vilket ledde till massa smitsamma sjukdomar som  inte kunde botas, vaccinet hade inte uppfunnits så man dog mycket snabbare. Luften man andades in var inte ren för att de nya textilfabrikerna släppte ut mycket rök, detta ledde till olika sjukdomar som t.ex tuberkulos. Allt ohyra och smittsamma sjukdomar gjorde att människorna bemötte en tidig död. Speciellt de fattiga som inte hade råd till vård, de flesta av de dog av smuts, trångboddhet och undernäring.

I städerna arbetade man i fabriker. Fabrik arbetet var väldigt jobbigt, man jobbade 6 dagar i veckan från på morgonen till sent på kvällen, ända dagen man var ledig var på söndagen, och då var alla tvungna att gå till kyrkan.  Barnen arbetade också där för att hjälpa familjen att försörja sig, vilket gjorde att de inte gick i skolan. klagade man så fick man sparken, och var man sjuk så fick man sparken också. Det fanns inte heller någon utrustning som täckte över maskinerna, blev man så pass skadad att man inte kunde arbeta mer fick man sparken. Lönerna var väldigt låga, det räckte bara för mat till familjen. Dessutom fick kvinnorna mycket lägre lön än männen för att männen tyckte inte att kvinnorna behövde pengar för att det  inte var deras uppgift att försörja en familj, dessutom så fick kvinnorna alla de dåligaste jobben, de hade heller ingen rösträtt. Så under den ind.rev så ändrades kvinnornas levnadsvillkor dramatiskt.(*)

När man jobbade i fabrikerna fick man oftast jobba med händerna, för att det inte fanns några maskiner som jobbade åt de. För att underlätta för arbetarna  uppfann uppfinnare maskiner som jobbade fortare än en person och till och med kunde ersätta en person. Ex textilindustrin i Storbritannien. I 1733 kom en uppfinning som hette “ den flygande skytteln” den fungerade som en mekaniserad vävstol. 1764 kom en annan uppfinning som hette “ spinning Jenny” den fungerade som en mekaniserad spinnrock. 1769 kom en till uppfinning som lät spinnmaskinerna drivas av ett vattenhjul. 1785 kom en vävstol som drevs av en ångmaskin, snart kom även industrier igång som t.ex. transporter, råvaror och kapital.

(Transporter var för att kunna frakta råvaror (arbetare)  till fabrikerna och de färdiga varorna till affärerna behövdes nya transportsätt så man uppfann tåg och bättre väggar. Tåg och bättre vägar gjorde att man kunde ta sig från en stad till en annan mycket fortare, förut var man tvungen att vandra till platsen, så många reste inte, De flesta stannade kvar på platsen de var födda i. Dessutom spreds industrier sig mycket fortare till andra städer, vilket gjorde att utvecklingen inte stannade kvar på en enda plats.

Råvaror: när industriella revolutionen kommit igång behövdes järn som användes till verktyg och maskiner. För att kunna hetta upp järnmalm behövdes det enorma mängder kol, så all skog i England högs ner för att kunna importera till andra länder, men till slut fanns det inga träd kvar att hugga ner, så istället importerade man från Sverige som på den tiden hade mängder med träd.  Kapital: det behövdes pengar för att bekosta fabriker, uppfinngar, järnvägar osv.)

 

Det blev även stora förändringar i samhällsorganisationen, de olika stånden som hade tidigare funnits  byttes ut mot olika samhällsklasser. Samhällsklasser var mer rörliga än ståndsamhället. I ståndsamhället föds man in i sitt stånd medan i klassamhället finns en rörlighet man kan röra sig mellan den ena klassen till den andra.

”Adel, präster, borgare, bönder” byttes ut mot en över- en medel- och en underklass.

Överklassen var adelsmän och kapitalister (bl.a. fabriksägare, godsägare och brukspatroner).

Medelklassen bestod av läkare, lärare, journalister och rika bönder.

Till underklassen räknades fattiga och arbetare (proletärerna). De ägde ingenting mer än sin arbetskraft. Underklassen var den allra största samhällsklassen, och bestod av de jordlösa lantbrukarna som tvingats in i städerna.

En klass som blev illa behandlad  var arbetsklassen. Det hade mycket att göra med att det inte fanns lagstiftning i samhället som sa hur arbetet ska gå till, hur många timmar man ska jobba, hur mycket man ska få i lön, vad som händer ifall man blir gravid, gammal, sjuk osv.

Men i mitten av 1850-talet skapades olika folkrörelser. Inom folkrörelse finns det olika “kategorier” t.ex.  arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen. Det fanns fler, men dessa var de mest kända. Folkrörelserna innebar en möjlighet för kvinnor och vanliga arbetare att delta i politiska frågor och debatter. Det var oftast kvinnorna som skapade organisationerna.

Arbetarrörelsen jobbade mycket för att få bättre arbetstider och bättre löner, även för att få det bättre på arbetsplatserna.

Idrotten kom dessutom till att bli en stor fritids sysselsättning som fick en stor betydelse efter arbetstiderna ändrats då de vanliga arbetarna fick mer tid över till annat än bara jobb.

Frikyrkorörelsen stod för frihet. Allt började när en man vid namnet Fredrik Olaus Nilsson började hålla egna gudtjänster hemma. Polisen ingrepp och förbjöd det. År 1850 dömdes han att lämna landet. Många människor blev upprörda, och för att befria sig från detta förtryck bestämde sig många familjer att emigrera från Sverige till USA.

(*) Kvinnorörelsen som skapades av kvinnor arbetade för kvinnornas rätt i samhället. De arbetade även för att en kvinna ska vara självständig. Före 1858 var inte en ogift kvinna myndig, hon fick vänta tills hon gifte sig, hon fick inte arbeta i statens tjänst och fick inte studera efter folkskolans 6 år, hon kunde inte ärva något, hade inga ägodelar, kunde inte bestämma över sina barn vilket gjorde att hon blev helt beroende av sin man. Kvinnorna skapade även nykterhetsrörelsen som fick männen som drack väldigt mycket att sakta ner. När nykterhetsrörelsen började dra in pengar visade männen stor intresse för denna rörelse och såg till att bara män kunde väljas in i styrelsen. Då började det se ut som om  männen var den viktiga delen i rörelsen och kvinnorna var de som skulle springa och hämta kaffe till de. När kvinnorna blev mer medvetna om sin utsatta situation började de åter igen organisera sig och kräva att få samma rättigheter som männen. Omkring 1850 kom några viktiga reformer som gav kvinnan en aning bättre villkor än tidigare: hon kunde få tillstånd att ha eget företag, och hon fick samma arvsrätt som mannen.

En kvinna som kämpade mycket med kvinnornas rättigheter var Fredrika Bremer. Fredrika kom från en rik familj och talade i första hand för borgarklassens kvinnor. Arbetarklassens kvinnor hade inget val. Ensamma eller tillsammans med mannen tvingades de ta hand om tunga arbeten för att försörja familjen.

Fredrika kämpade för att alla kvinnor skulle ha rätt till utbildning så att de kunde försörja sig själva utan att vara beroende av mannen. Hon skrev en roman som heter “Hertha” och som blev en känd bok, och som även förde med sig en livlig debatt. På 1870-talet fick kvinnor ta studenten och läsa vid universitet. Men kvinnornas lön var fortfarande lägre än männen, så en kamp startades  om lika mycket lön för lika arbeten. 1844 bildades Fredrika Bremer-förbundet som samlade de första kvinnorföreningar i Sverige till en forsättning kamp om jämställdhet.

1858 bestämde riksdagen att ogifta kvinnor skulle få rätt att ansöka om att myndighetsförklaras (gifta kvinnor blev myndiga först 1921, de fick även rösträtt samma år)Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet blev röstträts frågan det som politikerna bråkade mest om. Socialdemokraterna(arbetarnas parti) och liberalerna (medelklassens part) ville ha allmän röst rätt. Men deras största motståndare (överklassen parti) vill inte det pga att de var rädda att förlora makten. Kampen på att alla skulle få rösträtt gick långsamt framåt. 1918 fick liberalerna och socialdemokraterna hjälp från händelser som pågick ute i världen. I Ryssland hade det utbrutit revolution, och i Europa hade äntligen första världs kriget nått sitt slut. I många länder var makthavarna rädda att invånarna i deras land skulle göra uppror. Bland de var Sverige. Så de bestämde äntligen sig för att införa allmän rösträtt för alla. Men inte kvinnorna, de fick inte rösträtt  förrän fyra år framåt.

 

En till anledning som gjorde att Sverige blev en bättre plats att bo på var pga. att det flyttades över en miljon människor från Sverige till USA. Det var väldigt många för att på den tiden hade Sverige bara tre och en halv miljon invånare. Orsakerna var för att Sverige drabbades av missväxt, hungersnöd, arbetarna behandlades illa, man fick inte utöva en annan religion än Kristendomen, kvinnorna hade inga rösträtter, dessutom hjälpte inte de effektiva reklamen från USA som lockade till sig människor genom att lova gratis mark åt alla som bodde där i fem år. De lovade även jobb åt alla, höga löner, religionsfrihet osv. I början var det mest bondfamiljer som flyttade ditt pga att deras gårdar var för små för en hel familj. Mot slutet av 1800-talet var det inte bara bönder som flyttade utan också folk från fabrikerna, då var det inte familjer utan ensamma unga män och kvinnor som gav sig av. De flesta planerade inte att stanna där länge, de ville samla ihop pengar och sedan återvända hem.

Från USA kom brev och ibland med dollar sedlar i. När emigranterna kom hem på besök fylldes stugan av berättelser, där man beskrev USA som ett större, bättre och friare land än Sverige. För många verkade USA vara frihetens och jämlikhetens förlovade land.

Bland Sveriges makthavare var det många som såg utvandringen som ett hot. Militärer och storbönder oroade sig, hur ska de få tag i soldater och drängar om alla unga män flyttade från landet? vem ska skydda landet om det inte finns några invånare kvar? För att behålla alla människor i landet bestämde äntligen makthavarna sig för att göra de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

böcker i biblioteket (minns inte namnen) http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_Bremer http://skolarbete.nu/skolarbeten/folkrorelser-pa-1800-talet/ http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/sverige-under-1800-talet http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/industriella-revolutionen http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/livet-pa-landet-och-i-staden-1776-1914# http://www.slideshare.net/marielinder/industriella-revolutionen-frutsttningar?next_slideshow=1 http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/livet-pa-landet-och-i-staden-1776-1914# https://www.youtube.com/watch?v=BiAsvhdgi2I http://www.mimersbrunn.se/Industriella_revolutionen_11978.htm http://www.historia2.se/historia123/?p=537

Kommentera arbetet: Den industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Katra Osman [2016-03-06]   Den industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59751 [2019-10-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×