Främsta/ viktigaste Orsaker för första världskriget

8 röster
47847 visningar
uppladdat: 2015-12-06
Omneah Ghassan

Omneah Ghassan 20 år

Från
Lund, Sweden
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Orsaker till första världskriget

Nationalism

Nya stater bildades pga. Nationalismen, som Tyskland och Italien. Nationalismen ledde till många konflikter. Ett exempel på det är Fransk-tyska kriget 1870. Eftersom de flesta länderna hade nationalistiska tankar blev stämningen i framför allt Europa oroligt. Med nationalism ville man vara mäktigast och få andra att känna sig svaga. På så sätt kan det upphöra krig för att visa vem som är starkast. När Tyskland blev så starka som de var rubbades maktbalansen i Europa. Kriget mellan Tyskland och Frankrike skapade en hatkänsla i Frankrike. Eftersom Frankrike ville ge tillbaka på Tyskland kom många konflikter. Frankrike inväntade då det rätta läget för att skapa krig mot Tyskland. De ville alltså skapa revansch krig

Med nationalism tänkte man bara på sitt land, på sitt folk och på makt. Ett exempel på det är Tyskland som tidigare bara varit många olika länder. När Bismarck enade Tyskland blev Tyskland allt mäktigare och större. Det hände på en mycket kort tid och det ledde till att många länder blev lite rädda för dem.

Nationalism kan upplevas som gemenskap. Många medborgare kände att man hade ansvar för sitt land. På så sätt kunde länder som t.ex. Tyskland få ihop en stor arme för senare krig där ingen behövde känna sig tvingade med tanke på att man ställde upp med vilja.  

Man kan säga att nationalismen har förstärkte industrialismen. Eftersom nationalisten innebär att man vill ha det bästa för sitt land och alltid har tankar om att ens land är mer överlägset finns kopplingar till t.ex. makt och makt för det mesta innebär pengar.  

Nationalism ledde också till mordet i Sarajevo. Bosnien hade blivit en provins i Österrike–Ungern och detta tyckte inte serbiska nationalister om. De tyckte i stället att Bosnien skulle tillhöra Serbien. Gavrilo Princip och 6 andra var med i organistsonen ’’ svarta handen’’ för att tillsammans mörda Franz Ferdinand. Allt detta för att för Bosnien och Serbien skulle bilda ett landskap.

Om man jämför Tysklind med Österrike-Ungerns situation så blev Tysklind ett enat land då alla hade samma kultur språk men Österrike-Unger som var ett helt stort land hade olika kulturer och språk. Vissa länder tyckte man om och andra inte. Det var därför Tyskland lyckades bättre än Österrike-Ungern. Tyskland var alla enade, dock inte Österrike-Unger.

Det var därför som Serbien och Bosnien var väldigt positiva för krig då dem inte fick som de ville. Efter skottet i Sarajevo trodde man alltså att ett krig skulle kunna splittra på alla dessa länder som inte hörde ihop.

Nationalism förstärker imperialism. Om man "slår ihop" nationalism och imperialism kan man bli starkare som land. Alla i landet har något gemensamt och på så sätt kan man tillsammans, med hjälp av alla ” ta över världen, för det var målet med imperialism. Detta ledde i sin tur till kolonialism.

Eftersom nationalism fanns över hela Europa orsakade detta en intensiv konkurrens mellan andra nationer.

 

 

Imperialism

Imperialism kan man säga förstärker industrialism. Målet med imperialismen var att försöka ta över världen och få så mycket makt som möjligt. Detta gjorde man genom att skaffa sig kolonier i främst Afrika, men även i andra länder. Europeiska nationer styrde alltså mindre länder. På så sätt fick man naturresurser som man kunde använda för massproduktion. Man fick även gratis arbetskraft med tanke på att man utnyttjade människorna i de olika länderna. Man fick gratis arbetes kraft och på så sätt kunde spara man pengar till annat. Eftersom maskiner och annat kostar pengar kunde man dra nytta av människorna gratis.

Imperialismen ledde även till att länder som ej var med i krig drog nytta av efterfrågan om råvarorna. Sverige var en utav de länder som drog nytta av kriget, genom att handla med t.ex. Tyskland, som hade ett stort behov av järnmalm och det fick de genom att köpa från Sverige.  

Antalet kolonier man hade var någon from av maktsymbol och prestige. Alla fick dock inte lika mycket kolonier. Det uppstod avundsjuka känslor då man t.ex. inte fick en koloni där man ville ha den. Man ville ha sina kolonier nära varandra men andra läder kunde stoppa detta genom att skaffa sig kolonier för att förhindra dem. Man brydde sig alltså inte om varandras kolonier utan tänkte bara på sina egna.                

På så sätt ledde detta till konkurrens och krig. Man ville ha samma koloni på samma gång men bara kunde få den och på så sätt upphörde krig. Ett exempel på det är det Rysk-Japanska kriget som inträffade pga. imperialismen.

Imperialismen gjorde länderna hungriga på makt. De ville bara ha mer och mer. Man var inte nöjd med det man hade utan skitade alltid högre.                                            

Med tanke på att många Européerna åkte ut på olika ställen i världen spred sig krig och blev mer globalt. Man kom till nya länder och på så sätt blev också de nya länderna i t.ex. Afrika involverade i världskriget. Detta ledde alltså till att första världskriget blev så stort som det blev. Man hade en stor nytta av människorna i Afrika med tanke på att man kunde använde dem till allt. De var ju fattiga och hade ej någon from av makt.  

Imperialism leder till ökning i invånarna. Landet får alltså mer invånare och på så sätt kan de använda invånarna till en större arme för krig. Imperialism leder till mobilisering. Detta i sin tur leder till att landet blir starkare och har förmågan för försvar under krig.

Imperialism leder till Fransk-tyska kriget. Tysklands vill få ihop sitt land för att kunna bli starkare och på så sätt kunna härska över världen. Länder som England (det Brittiska imperiet) influerar andra länder att börja med kolonialism.  

Många Europeiska länder hann i tid och roffade åt sig några kolonier, men alla hann inte. Och på så sätt tror jag att detta väckte arga och avundsjuka känslor hos många andra länder i och utanför Europa. Bara vissa länder fick råvaror till sina industrier, för alla kom inte så långt. Tyskland som var det största industrilandet hade däremot inte så många kolonier.

  Européerna tog alltså delar utanför sin kontinent och på så sätt väcktes en global uppmärksamhet till denna akt. Alltså, Européerna var väldigt öppna med sin kolonialism, för det var som en maktsymbol.

Det var främst Européer som hade kolonier och på så sätt fick de viktiga resurserna för att gå vidare till den ’’industriella världen’’. Med tanke på att länder utanför Europa också hade imperialistiska tankar, eftersom Européerna visade sig globalt med sina kolonier kunde inte andra länder få tag på de bästa råvarorna. Detta ledde i sin tur till att länder utanför Europa

inte kunde producera lika mycket med tanke på bristen på råvaror/ naturresurser. De fick alltså inte den makten de ville ha.  

 

Fransk-tyska kriget 1870

Fransk-tyska kriget leder till allianserna. Då Frankrike förlorade kriget kände dem sig svaga. De var desperata efter hjälp efter att ha förlorat kriget och värdefull mark, som "Alsace - Lorraine. Frankrike bestämde sig för att bilda en allians med Ryssland år 1894. Länder ville olika saker från alliansen men en sak hade de gemensamt. De både ogillade Tyskland och ville kriga emot landet. Ryssland kände också sig svaga med tanke på att de tidigare förlorade ett krig mot Japan 1905. Innan både krigen som Frankrike och Tyskland blev ut utsatta för (Fransk-tyska kriget och Rysk-japanska kriget) trodde både länderna sig vinna kriget, men de motsatta skedde. Detta kan även vara något gemensamt för länderna som leder till en allians.

Med tanke på att Frankrike och Tyskland var belägna på sidorna om Tyskland var det enkelt för dem att attackera landet, och detta kände sig Tyskland hotade av.

Fransk-tyska kriget som ledde till allianserna som sedan ledde till trippelententen. 1904 blev Frankrike och England en allians och år 1907 formade Ryssland och England en allians. Ryssland, Frankrike och England blev det så kallade trippelentente.

Fransk-tyska kriget ledde även till imperialism. Tyskland enades för att kunna utvecklas som land och på så sätt var fransk-tyska kriget en viktig förutsättning för Tyskland. Landet utvecklades till att bli världens starkaste industri- och militärmakt. Detta har mycket att göra med just imperialismen. Genom sina råvaror kunde de skapa vapen och annat viktigt för landet och utvecklingen. Detta hänger även ihop med industrialismen. Jag tror att den grundläggande baktanke med imperialismen är industrialismen, då (i detta samband) imperialism förstärker industrialism.

Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland. Han ansåg bland annat att det behövdes en stark armé för landet. Fransk-tyska kriget som ledde vidare till Tysklands enande fick militarismen att förstärkas i Tyskland. Ett större land leder ju till en större arme. Man ville alltså satsa ännu mer på sin arme och därför förstärks militarismen och blir större i Tyskland efter Fransk-tyska kriget 1870. Så småningom när Tyskland blev allt större och mäktigare tror jag att de insåg att många länder blev avundsjuka, framför allt Frankrike som tidigare förlorade Fransk-tyska kriget. Man förstod att deras makt skulle leda till konflikter och därför var det viktigt för Tyskland att ha en stark arme. Tyskland tänkte den sanna lösningen på internationella konflikter var en militär strid och detta kunde ej ske utan en välutrustad arme.

 

 

 

 

Industrialismen

Industrialismen var en stor förutsättning för första världskriget, då det var det första moderna kriget i historian. Då moderna maskiner skapades kunde man massproducera. Detta var effektiv, eftersom det tog betydligt mindre tid för varorna att skapas med samma kvalitet som förr, då man jobbade för hand. Det var alltså mer varor med samma kvalitet fast med betydligt lägre pris. Detta ledde till att man kunde mobilisera bättre.

 Industrialism förstärker militarism. Resultatet av militarism och industrialismens var enorma lager av vapen. Detta har en stor betydelse för den industriella evolutionen i Tyskland och hur Tyskland växte till att bli världens starkaste industri- och militärmakt. Tyskland var mycket insatta i vapen eftersom militarismen i Tyskland var stark. Militarismen var beroende av vapen och detta kunde ej ske utan industrier. På så sätt ledde industrialismen till en ökade efterfrågan av järnmalm och kol då man behövde det till att skapa vapen och ammunition men även till industriernas maskiner.  

Genom industrialismen kunde man tjäna ihop pengar för sitt land och på så sätt förstärker pengarna landet och invånarna på många sätt. England och Frankrike som ägde mest kolonier kom inte lika långt som Tyskland i den industriella världen. Hur kommer detta sig? Militarismen var en självklar lösning på konflikter för ett flertal länder i Europa. Tyskland tänkte då att om de kan producera mer vapen än andra, för detta var någonting många länder behövde så skulle de känna sig säkrare och ha en större chans att vinna krig. Tyskland hade även andra vapen uppfinningar som man använde under första världskriget.

Med vapen kunde de även ge ut vapen till länderna Tyskland var allierade med och på så sätt kunna bli starkare tillsammans, och få bra stöd/ backup. Många tänkte att den enda sanna lösningen på internationella konflikter var en militär strid och detta kunde ej ske utan vapen.   

Industrialismen ledde inte till Fransk-tyska kriget men förstärker viljan för kriget. Tyskland och många andra länder var ute efter så mycket makt som möjligt. Många tankar handlade om makt och pengar. När Tyskland enades pga. nationalismen fick de två rika landskap av Frankrike. På så sätt fick Tyskland mer råvaror än vad de redan hade. Detta ledde självklart till industrialism då de utnyttjade alla råvaror till sin fördel. När Tyskland enades blev det även mycket mer råvaror för landet eftersom alla små länder knöts samman till ett stort land och råvarorna ökade. Industrialismen ledde dels till att Tyskland utvecklades som land och blev landet med mest makt i Europa. Detta kan i sin tur leda till att andra länder känner sig utsatta eller ekonomiskt konkurrerade. England var första med industrialismen Man lärde sig alltså av Englands misstag inom industrialismen och utvecklade det som England gjort bra. England var stolta över sin industrialisering och de kände att de var bäst och hade makten. När Tyskland utvecklas och börjar med industrialiseringen kunde de snart börja utmana Englands makt på haven. Resultatet av det blir rädsla och ilska. England måste hitta lösningar för att inte bli besegrade av Tyskland.

Äger man en industri behöver man självklart råvaror och även en plats att sälja de färdiga varorna på. Detta erbjöd kolonierna. Detta leder i sin tur till en bättre mobilisering eftersom med industrialismen kunde man ge mat, kläder och vapen till massor av soldater.  Men industrialismen blir inte lika stor utan imperialismen. För att kunna framföra vapen och annat viktigt behöver man råvaror och det fick man främst från Afrika och Asien där många kolonier ägdes av Européerna. Och det är därför som i industrialismen förstärker imperialism.

Innan industrialismen kunde man bygga egna båtar, men processen tog betydligt längre tid. När industrialismen kom kunde man massproducera och då kunde man bygga många fler fartyg och detta ledde till att handeln blev allt större då man kunde frakta mycket fler råvaror.

Industrialiseringen var det man statasade på när man fick tag på kolonier och råvaror. Baktanken med kolonismen var då industrialiseringen. Eftersom imperialismen förstärkte industrialismen kunde krig upphöra med tanke på att många ville ha råvaror och kolonier men alla kunde inte få lika mycket råvaror för att sedan producera färdiga varor. Det var som en kamp som ledde till små krig och konflikter. Ett exempel på det var Rysk-Japanska kriget 1905. Både länderna var intresserade av Kina eftersom Kina hade många råvaror och var ett fattigt land. Industrialismen förstärks på så sätt militarismen eftersom massproducering av vapen ledde till en större arme med tanke på att man hade vad som krävdes för många soldater.

 Industrialiseringen ledde till konflikter pga. att alla inte hade lika mycket industrier. Med sina industrier skapade man främst vapen i landet för att känna sig säkra inför krig och för att kunna skydda deras kolonier från att bli tagna. Människorna var stolta över sina industrier. Precis som industrierna var viktiga för landets ekonomi ansåg man industrierna som en maktsymbol. Man ’’samlade’ ’alltså på industrier precis som kolonierna samtidigt som man tävlade om vem som hade mest industrier. Industrierna gynnade landet och folket och på så sätt tror jag att nationalismen drev fram och förstärkte industrialismen.

Industrialismen förstärkte det hela första världskriget. Massproduktion ledde till att man kunde producera kläder, mat och vapen till stora arméer. Massproduktion ledde även till att man kunde bota allt fler människor. Innan massproduktionen hade man inte tillräckligt med mat och därför dog många fler vid en tidig ålder. Massproduktionen var en för en fördel för sjukvården pga. att man fick in mer tillbehör för att bota soldater. Utan massreaktionen skulle betydligt fler soldater dö och det tror jag skulle leda till att kriget inte skulle pågå så långt som det gjorde med tanke på brist på soldater.

Industrialism leder till och förstärker en evolution för det medicinska förloppet med tanke på massproduktionen. Massproduktionen leder till att det blir mer av allt och på så sätt kan mer ha av allt och inte bara dem rika. Detta leder i sin tur till att fler kan leva och livslängden går uppåt.

Industrialismen fick första världskriget att bli de blodigaste kriget i historian. Man krigade i skyttegravar där många sjukdomar spred sig med tanke på bristen på hygien och en förgiftande miljö. Man ville hitta lösningar för detta och på så sätt växte mediska undersökningarna. Genom nya medicinska upptäckter ledde massproduktionen till en stor mängd medicin och viktiga redskap i sjukhuset. Hade man fler redskap kunde man även anställa fler sjuksköterskor och på så sätt kunde man bota allt fler människor. Även att man börjar massproducera mat var en viktig förutsättning med de medicinska upptäckterna som gjorde att den genomsnittliga livslängden ökas mycket med tanke på den tekniska processen.

Eftersom industrialismen förstärkte första världskriget skapades ju en hel del dödliga och skadliga vapen. Man var ny med allt vapen och förstod inte konserverna. Man tänkte inte på hygien och detta ledde till att många dog eftersom skyttegravarna var smutsiga och det fanns även många råttor.  Detta ledde till att de som inte var med och krigade (kvinnorna) tog akt och deltog i organisationer för att hjälpa de skadade soldaterna. En av de viktigaste rollerna som kvinnor hade under första världskriget var vårdnaden för dem som har blivit antingen sjuka och skadade. Sjukdomarna ledde i sin tur till att man kunde studera dem och hitta nya motgifter.  

I takt med tiden förbättrades kunskapen och man upptäckte ett flertal mediciner såsom aspirin, antibiotika och mer

Genom massproduktionen kunde man även locka de fattiga med mat, kläder och annat till att vara med i krig och på så sätt få fler soldater till sin arme. Detta kunde leda till att soldaterna gjorde bra ifrån sig under krigets start.

Innan industrialismen levde de flesta på sina djur då dem sålde ägg från kyckling och mjölk från kon osv. När industrialismen kom var deras jobb inte lika efterfrågad. Massproduktionen ledde till att ägg och mjölken blev billigare med samma kvalitet som tidigare. Ingen ville längre köpa från lantmännen så att man var tvungen att flytta in till staden där man istället började justera sig efter det nya sättet och började jobbade med maskiner istället. Industrialismen ledde alltså till en urbanisering. De fattiga fick hitta jobb medan dem rika stannade kvar där dem bodde för dem behövde inte börja jobba på industrier. Att det var så många fattiga gynnade ju industrierna och landet men inte de som jobbade där med tanke på att det var en farlig miljö och barnarbete var även mycket vanligt. Eftersom många fattiga var tvungna att flytta in och jobba i staden blev det snabbt överbefolkat, trångt med plats och epidemier bröt ofta ut.  

Med 1800-talet, utvecklades civilisationen och tog ett steg framåt mot framtiden Industrialismen förstärkte den tekniska revolutionen. Man uppfann telefonen som var en viktig förutsättning för första världskrig och för oss idag. Man tog kontakt med varandra under krigets gång och såg till att saker gick som det ska.

Den industriella revolutionen ledde till fabriker började utveckla nya tekniska apparater som skulle göra människors vardag enklare. Allt från bilar, radioapparater, telefoner men även stridsvagnar, kulsprutor, flygplan, och U-båtar skapades och vissa utvecklades. Allt detta hade en stor betydelse för första världskriget eftersom detta skulle leda till ett starkare, mer avancerat och effektivt krig. Flygplan fanns innan fösta världskriget men utvecklades och användes mer under kriget. Först användes flygplan mest för spaning, men efter att man kom på hur man skulle montera in kulsprutor som inte sköt sönder propellern när man sköt med dem användes planen även för att skjuta på soldater på marken och andra flygplan.

Telegrafen som uppfanns på 1830-talet ledde till att olika de arméerna snabbt kunde kommunicera med varandra. Man behövde inte heller hålla soldaterna nära varandra. Det blev också lättare för befälhavaren att kontrollera trupperna.

Industialimen ledde till att man började utveckla transporter och ställa högre krav på dem. Man vill alltså ha snabbare transporter än vad man hade tidigare då man använde av häst och vagn. Då tänkte man på järnvägar som en bra lösning. Järnvägar ledde till att man snabbt kunde färdas från platser och lämna sina produkter och hämta nya råvaror osv. Man kunde nu även kunna transportera större laster. Man hade ju båtar innan som lastade mycket men med dem kunde man inte åka inom landet. Järnvägar var en fördel för första världskriget med tanke på att man kunde frakta stora mängder av soldater, utrustning och underhållsmaterial. Man kunde även snabbt förflytta trupper över hela landet. Det blev också lättare att planera militära förflyttningar. Detta förstärker sin tur till att kriget kunde bli så brett.

Allianserna

Jag tror att allianserna förstärkte själva världskriget. Men hur? Med allianserna ville man få hjälp och backup av andra länder ofta om någon av länderna skulle bli utsatt för krig eller om det behövs ekonomiskt stöd osv. Allianserna skulle alltså leda till en säkrare känsla hos de allierade länderna. Allianserna kan vara som ett ”krig” mellan kompisar.  Det påminner mig om en dominoeffekt.

2 personer bråkar. Den ena bestämmer sig för att bjuda in sina andra kompisar för att skydda honom precis som allianssystemet funkar. De nya vännerna som man drar in ropar på sina vänner osv. Nästa sak du vet är att ett bråk som från början varit mellan två personer (två länder) blivit ett stort krig (Första världskriget).

Som på de mesta orsakerna för kriget går man ofta tillbaka till nationalismen som en förstärkningsfaktor inför orsakerna. Jag tror att allianserna förstärktes mycket av nationalismen då allianserna gynnar landet.

Allianserna ledde även till en bättre och mer effektiv kapprustning och förstärkte militarismen då man ansåg att fler soldater var en viktig del för att vinna krig. Allianser bildades vilket gjorde att det var större förutsättningar för att det skulle bli ett stort krig med många inblandande länder. Om Bismarck inte skulle tänka på allianserna så skulle det kanske bara varit en konflikt mellan Österrike-Ungern och Serbien istället för att så många andra allianser skulle dragits in

Jag tror att man trodde att allianserna skulle hjälpa krig att upphöra med i själva verket sköt man bara upp kriget tills flera allianser bildades och då kriget skulle bli som mest intensivt.

Genom allianssystemet så skulle ett enda ”skottlossning” skapa ett väldigt stort krig mellan Europas största länder. Tack vare allianssystemet så blev många länder indragna i kriget, då de måste hjälpa sina allianser och hålla sina löften. Vilket ledde till det största misstaget: Första världskriget.

Mordet på Österrike-Ungern blivande kejsare i Sarajevo

Detta är känt som vad som startade första världskriget. Den 28 juni 1914 då Franz Ferdinand dog var Europa i en intensiv situation där många olika konflikter tidigare hade hänt och framför allt hade de flesta allianserna bildats. Vissa lände som Frankrike väntade på deras tur att ge hämnd mot Frankrike och Europa och världen var i obalans. När Franz Ferdinand dör åker några av de skyldiga från Sarajevo, Bosnien till Serbien. Österrike-Ungern krävde att de skyldiga skulle hamna i fängelse men det ville inte Serbi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Främsta/ viktigaste Orsaker för första världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Papper Korg 2020-05-29

    Bara lite jobbigt att läsa när man inte vet vilka källor som används, annars är det helt okej

Källhänvisning

Omneah Ghassan [2015-12-06]   Främsta/ viktigaste Orsaker för första världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59699 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×