Analys Fjärilen och Stridsvagnen av Ernest Hemingway

3185 visningar
uppladdat: 2015-10-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Novellanalys

Fjärilen och Stridsvagnen

 

1.

Novellen tar plats i Madrid under brinnande inbördeskrig. I den får vi följa händelseförloppet en kväll där en journalist befinner sig i en bar och blir vittne till ett brutalt mord på en civil man. Journalisten bestämmer sedan sig för att skildra händelserna i en kortare berättelse som han kommer att kalla ”Fjärilen och Stridsvagnen”

Det finns ett citat i novellen som jag anser vara väldigt sammanfattande för novellens tema, det lyder: ”- den missförstådda glädjen som kommer i kontakt med det dödsallvar som alltid finns här… ni måste skriva om det och ni måste kalla historien `Fjärilen och stridsvagnen´. ”

Den huvudsakliga konflikten i novellen är alltså denna olyckliga drabbning mellan den gladlynta, ovetande mannen och de lättretliga, inbitna männen iklädda uniform. En slags kamp mellan oskuldsfullheten och det blodiga allvaret.

Eftersom Hemingway gjort sig berömd genom sin ”isbergsteknik” i sitt sätt att skriva, kan man nog dra slutsatsen att det finns mer bakom den här historien än det som står på pappret. Man skulle relativt enkelt kunna dra paralleller mellan det som berättas och det spanska inbördeskriget som ägde rum där denna historia utspelar sig.

I min mening är denna historia en allegori för själva kriget. Där den skojfriska mannen är en metafor för ett fridfullt och bekymmersfritt Spanien, de skoningslösa männen i uniform är således en liknelse med själva kriget, och det brutala mordet på mannen är även där en allegori för krigets negativa påverkan på Spanien och det spanska folket.

2.

Novellens genre är enligt mig svår att bestämma. Å ena sidan är den en klassisk krigshistoria med militärer, vapen och elände. Å andra sidan är det en djupgående allegori för något större än det som faktiskt står i texten. Därför vill jag inte heller kategorisera novellen som en krigshistoria, snarare en Thriller. En thriller där läsaren själv måste bilda sig en uppfattning om vad verkligen försiggår mellan raderna, där hen helt enkelt inte kan läsa novellen utan att vara helt fokuserad och försöka hitta de små detaljerna som gör novellen så pass bra och djupgående som den är.

3.

Karaktärer:

Berättarjaget, namnlöst.

Det är berättarjagets egna ögon som vi betraktar händelseförloppen genom. Eftersom Hemingway själv var korrespondent i Spanien under krigstiderna kan man mena att berättarjaget är Ernest själv, dock finns inget i texten som vidare styrker det påståendet, utom möjligtvis det faktum att berättarjaget också är journalist.

Av texten att döma verkar berättarjaget vara en relativt välkänd person bland lokalbefolkningen. Vi får vid flera tillfällen veta att han känner vid många människor inne i baren och han verkar vara lugn och förhållandevis social. Dock beskriver sig berättarjaget själv som att vara ointresserad av andra människor, till skillnad från en vanlig journalist som enligt honom borde vara det precis motsatta, engagerad i andra människor och den information de bär på.

Berättarjaget verkar vara väldigt analytisk och observant i sitt sätt att betrakta omgivningen, han är väldigt noga med att ex. beskriva var olika människor står och agerar i sitt förhållande till omgivningen, vilka som sticker ut och vilka som smälter in. Detta beteende bör vara ett resultat av hans yrke som en utredande journalist, eller så är yrket ett resultat av hans beteende.

Vid själva klimaxet i berättelsen håller sig jaget relativt lugnt, han agerar metodiskt och kontrollerat vid mordet när han väljer en passande tillflyktsplats för att inte komma till skada. Man får också en indikation att berättarjaget vet vad som kommer att hända redan före mordet. ”Jag såg mig om efter ett gömställe”. Dock har jag inte lyckats koppla varför han nu skulle kunnat vara medveten om vad som skulle inträffa.

Mordoffret, Pedro

Som tidigare nämnt anser jag denna karaktär att vara en direkt metafor för det oskuldsfulla och lyckliga Spanien före krigets utbrott. Pedro gestaltas som en väldigt ovetande karaktär som inte inser vilken farlig situation han försätter sig själv inuti i och med hans ageranden på baren. Pedro tycks också ha haft en stark politiskt anknytning då han påstås ha stridit på regeringssidan i början av kriget. Detta kan ha haft en betydelse i och med hans hastiga död, men något sådant framgår inte klart i texten.

De tre männen i uniform:

Det finns inte mycket i texten som direkt beskriver de tre männen förutom i det korta stycket som beskriver mordet på Pedro. Däremot kan man likna de tre männen och deras handlingar med själva kriget. De börjar med att först misshandla Pedro och kasta ut honom från baren, för att senare ta hans liv när han träder in i baren den andra gången. Detta kan mycket väl också vara en skildring av en verklig händelse från kriget, dock kan jag själv inte styrka något sådant påstående på grund av bristande vetskap om det spanska inbördeskriget.

4.

Novellen har en väldigt intressant uppbyggnad, till en början verkar den vara skriven helt kronologiskt och man följer handlingen lätt. Novellen följer också den dramaturgiska modellen relativt väl, man kan nästan kategorisera in varje stycke i någon av de exempel som vi fått.

Exposition:

Här får vi först möta berättarjaget och huvudpersonen i novellen. Han bestämmer sig för att ta en snabbdrink på väg hem från jobbet en regnig vinterkväll. Väl inne i baren blir vi också introducerade till en del av bikaraktärerna. Berättarjaget beskriver de flesta bikaraktärerna, vad de jobbar som och hur de ser ut. Ännu har inte konflikten tagit rum och det mesta är stilla och miljön beskrivs inte som orolig.

Presentation:

Vi har vid det här läget stiftat bekantskap med de allra flesta som kommer att befinna sig i berättelsen när väl konflikten äger rum. Det enda som nu fattas är den utlösande faktorn vilket kom att bli den glade Pedro. Berättarjaget har vid det här laget klart för sig vad det är för typer av människor som befinner sig inne på baren.

Fördjupning:

Som tidigare nämnt är huvudpersonen, berättarjaget, en väldigt analytisk och observant person. Han har en god uppfattning om vad som försiggår i den miljö han befinner sig i. Inte ens han har ännu någon aning om vad som komma skall och agerar därför därefter, ledigt.

Upptrappningen:

Pedro kliver in i baren med en vattenpistol i högsta hugg. Han börjar spruta vatten på de förbipasserande kyparna, till gästernas underhållning och glädjerop. En av kyparna ber Pedro att sluta med det han håller på med, då kyparen anser att denne inte har någon rätt till detta. Musiken och de glada skratten har slutat klinga vid det här laget.

Klimax:

Pedro fortsätter att bekymmersfritt spruta ner kyparen, något som till slut kommer att få honom brutalt nerslagen för att senare också bli mördad av de tre männen i uniform.

Peripeti:

 Någon form utav vändpunkt sker egentligen inte i den här berättelsen, ingen av de övriga gästerna gör något för att förhindra mordet på Pedro. Möjligtvis på grund av den paralyserande stämningen som råder inne på baren vid ögonblicket på Pedro mördas. Det hela fortgår sedan till en polisutredning som varar ända in på småtimmarna.

 

 

Avslutningen:

Pedros kropp har hämtats av polisen, hans vattenpistol har skickats hem till hans familj. Berättarjaget för nu ett samtal med krogägaren om gårdagens händelser. Han får veta att ingen mördare gripits för dådet och allt verkar runnit ut i sanden. Han låter sig själv övertalas att skriva om de saker han bevittnat kvällen innan. ”Fjärilen och stridsvagnen” kommer att bli namnet på hans verk, en olycklig drabbning mellan det lyckligt oskuldsfulla och det blodiga allvaret, oförfalskad litteratur.

5.

Historien återges i första person, där vi får följa med berättarjaget i hans handlingar och tankegångar.

Jag vågar nog anta att författaren valt att använda sig av just det berättarperspektivet eftersom det tillåter läsaren att bättre sätta sig själv i situationen och sympatisera med berättarjaget. Novellen hade nog utan större problem också kunnat skrivas i tredje person, det hade inte påverkat händelseförloppet. Däremot hade nog läsupplevelsen drabbats. En berättelse skriven i första person ger läsaren en mycket bättre möjlighet att leva sig in i berättelsen eftersom man alltid är i direkt kontakt med situationen.

Men, eftersom novellen är skriven i första hand innebär det också att vi bara kan lära känna andr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Analys Fjärilen och Stridsvagnen av Ernest Hemingway

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2015-10-08]   Analys Fjärilen och Stridsvagnen av Ernest Hemingway
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59643 [2021-05-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×