Modeord och slang

1 röster
5977 visningar
uppladdat: 2015-03-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
                  Modeord och slang

Ord som folk i allmänhet använder sig av ofta i olika sammanhang, och som ofta kan vara ord som missbrukas, kallas för modeord. Många av de modeord som används idag är bara onödiga utfyllnadsord så som typ och liksom som betyder ‘’ungefär’’ och ‘’så att säga’’, dessa ord är numera vanliga i det svenska talet, men används fortfarande mest utav unga personer. Detta kan bero på att de är osäkra på sitt ordförråd, men också så smittar ju ord och tal av sig för att man vill hänga med i samhället. Inom politik så är ‘’välfärd’’ ett typiskt modeord som används men som inte alltid betyder något i sitt sammanhang. Slang kan också det bli till ett modeord, ett typiskt sådant är ‘’tagga’’ som betyder ‘’ladda upp’’ eller att man är exalterad över något som ska hända. Slang innebär att man använder sig av ett pånyttfunnet ord som kan användas inom större nätverk, antingen grupper inom något område eller i en by, vissa slangord används över hela Sverige, då kommer de ofta med i svenska akademins ordbok ifall det då har blivit allmänt känt och accepterat. Precis som för modeorden. Najs, gött, chilla, pank och plugga är andra väldigt välkända slangord som har blivit till modeord idag, dessa ord indikerar på att det är till den övervägande yngre generationen som orden används inom. Och det är nog också ungdomar som har fått utstå den största kritiken gällande sitt språk, främst utav den äldre generationen som inte förstår sig på den nya, och så har det givetvis alltid varit när språken förändras och moderniseras. Slangord kan också vara något positivt som man använder sig av för att öka förståelsen och kunskapen inom olika fackspråk eller att man vill få orden att bli lite mer personliga, men det är sällan som modeord för med sig något positivt då de oftast är opersonliga, repetitiva, saknar en saklig innebörd och ofta får folk att använda sig av dem. Skapelseprocessen av ett ord är komplext då de flesta av orden vi har idag härstammar långt tillbaka i den svenska historian. För att återgå till tidigare slangexempel så kommer t.ex ordet plugga ifrån 1830, ett annat ord är fjantig som kommer ifrån 1890talet. Najs och chilla är ifrån senare tid som man lätt kan förstå då man har tagit dem ifrån engelskans nice och chill. Det finns en viss koppling emellan modeord och slangord, även om slangord ofta är personliga så kan det om ordet är väl genomtänkt och passande alltså bli till ett populärt modeord. Störst är chansen om man använder ordet inom ett nischat område där det kan bli mer personifierat. Slangord blir ofta till genom normbrytande och avvikande ifrån de ordalag som samhället i övrigt använder sig av, eller helt enkelt i stundens lekfullhet. Nutida populära slangord kommer mycket ifrån invandrartäta orter där de använder sig av deras hemländers slang och på så sätt kan det även nå det svenska samhället. Exempel på såna ord är gitta, som betyder att man ska sticka, och abou som betyder ungefär oj, shit. Många andra nutida ord kommer även ifrån engelskan där chill är ett sådant exempel, men också många slangord som har kommit till genom internetrevolutionen. Kända exempel på detta är engelska förkortningar som lol(laughing out loud), noob(newbie), brb(be right back), och för att nämna ett svenskt exempel vgd(...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modeord och slang

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2015-03-11]   Modeord och slang
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59584 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×