Digerdöden

10 röster
18134 visningar
uppladdat: 2006-03-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inehållsförteckning

Inledning
Hur det hela började
Hur pesten spreds via råttor
Hur spreds pesten geografiskt sett
De tre olika typerna av pesten, & vilken symptom dom hade
Hur många som dog
Synen på pesten under medeltiden
Judeförföljelsen
Vad som hände efter digerdöden
Källarförteckning


Inledning
Mitt arbete handlar om pesten, även kallat digerdöden. Jag valde att forska om pesten för jag tycker det är ett väldigt intressant ämne. Den spreds jätte snabbt och det är ungefär en tredjedel av Europas befolkning som dog av pesten, och inte något krig i världen har haft så stora dödsiffror, den förändrade även världen. Men också att spridningen är så enkel men drabbar så hårt.

Mina frågeställningar innan arbetet var:
1. Var kom pesten ifrån? (geografiskt)
2. Vad var symptomerna?
3. Hur spreds den?
4. Fanns det olika typer av pesten?
5. Vad hände under sjukdomen?
6. Kunde man överleva pesten när man väl fått den?
7. Hur började det?
8. Hur fortsatte livet för de som hade överlevt digerdöden?Hur det hela började

I Kina på 1330 talet omkom många i de naturkatastrofer som härjade då, jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott och torka som resulterade i hungersnöd och missväxt. Människor vart hemlösa, men det var ju inte bara människor som vart hemlösa utan även råttorna också. Så råttorna började rota i matrester och avföring i städerna.
Efter ett tag börjar råttorna dö bort och lopporna som sprider pesten, hoppar över till människorna. Det är inte råttan som sprider pesten, utan loppan i råttans päls. Loppan lämnar inte en råtta för en annan människa, det kan loppan bara göra om det inte finns någon annan råtta i närheten.Hur pesten via råttor

Pesten började att smitta människor via råttor. Men det var inte råttorna som bar på pesten, utan en speciell loppa som heter Yenopsylla cheopis. Lopporna hoppar oftast inte över till människor, men kunde göra det när råttan den varit på hade dött, och det inte fanns någon annan råtta i närheten. När en människa sedan har blivit sjuk hoppar loppan vidare och sprider pesten vidare.
Pesten kan övergå till lungpest och smittas då genom luftvägarna direkt till andra människor. Även råttor kan få lungpest och smittar då människor på samma sätt. Att pesten spred sig så fort finns det många anledningar till, men en av dem är att folk reste väldigt mycket på den tiden, och att det var väldigt skitit på medeltiden, folk kastade sopor på gatorna och där gick grisar och rotade.


Hur spreds pesten geografiskt sett

Det hela började i Kina, och därifrån spreds pesten via handelsfartyg mot öst och väst. År 1346 så drabbades Egypten och Syrien av pesten och spreds därefter till Krim.
Konstantinopel och Sicilien fick pesten ett år senare, troligen via Kaffa på Krim. Det sägs att över en halv miljon människor ska ha omkommit i Sicilien.
Från Sicilien spreds pesten vidare mycket snabbt vidare till Italien, och efter bara en månad efter den anlänt till Sicilien hade den nått Frankrike. Därifrån spred sig pesten vidare via engelska kanalen till England. Från Frankrike spred sig pesten även ner till Tyskland och Nederländerna. Vidare från Tyskland spred den sig mot Ryssland och Novergorod.
I stort sett hela Europa och nästan hela Ryssland drabbades av pesten, men konstigt nog så klarade sig några få områden, tillexempel i Böhmen i nuvarande Tyskland.
Av nordens länder var det Norge som först fick känna på böldpesten. Norge tog emot båtar med råttor som spred pesten vidare. Båtarna kom från Hansen. Det var till Bergen i Norge som drabbades först av pesten.
Att Norge fick digerdöden fortare än Sverige var p.g.a. skogarna och bergen mellan länderna. Det sägs att det var genom rövarna i skogen på gränsen som tog över pest bakterien till Sverige. På våren 1350 drabbades Värmland. Sedan drog sig pesten snabbast söder ut till Halland, Småland och Västergötland.
Större delen av Norrland klarade sig riktigt bra, man tror det var för att bakteriken trivdest inte i det kalla klimatet.


De tre olika typerna av pesten, & vilken symptom dom hade

Sjukdomen kan förekomma i tre olika former: Böldpest, Lungpest och Blodpest. Böldpest är vanligast men på medeltiden förekom alla tre typerna. Lungpest var den som smittades lättast vidare.

Böldpest
Vid böldpest är det lymfkörtlarna som angrips. Det känns förs som en smärta i armhålorna, vid könsorganen och på halsen. Snart sväller lymfkörtlarna upp till stora var fyllda bölder, stora som äpplen. Dödligheten var stor, chansen att man överlevde var 25%. Det enda sättet att bota den som var sjuk i böldpest var att vänta tills bölden mognade och att man då skar upp bölden så att varet fick rinna ut, men det han man sällan. För den skadade dog oftast bara inom några dygn, och det tog för en böld ungefär en till två veckor innan bölden mognar. Böldpesten spreds via loppor och löss.

Lungpest
Lungpesten angriper lungorna. Den börjar med andnöd, sedan börjar den sjuke hosta upp blod och var, och blöda näsblod. Kallbrand sprider sig i lungorna. Andedräkten blir vidrig och väldigt smittsam. Man dog ungefär inom tre dygn. Chansen att man överlevde var väldigt liten, det var ungefär 5 % som hade turen att överleva. Smittan överförs från människa till människa men även från råtta till människa.

Blodpest
Blodpest fick man när pestbacillen sprids in i blodsystemet. Ibland kan bakteriemängden i blodet bli så stor så att blodet tjocknar och blir trögflytande i ådrorna. Det uppstår blödningar under huden som blir mörka. Därav kommer namnet svarta döden ifrån. Först försvinner talförmågan och sedan medvetandet på den som fick angrepp på hjärnan. Ibland blev de förvirrade och tog sitt liv genom att kasta ut sig genom fönstret. Man dog inom några timmar. Chansen att överleva i blodpest är 5%.


Hur många som dog

Människor dog så snabb, att de levande inte hann begrava de döda, och likhögarna växte på städernas gator, På fartygen slängde man ner liken, och även de sjuka i havet. En del sjuka fick också gräva sin egen grav, och sätta sig bredvid den och vänta tills man dog och föll ner i graven.

Digerdöden höll sig kvar i Europa i ungefär 10 år. I Europa tror man att ungefär 25 miljoner människor miste sitt liv utav pesten, ungefär 1/3 del av Europas befolkning dog. I Sverige dog ungefär 200 000 invånare och kvar fanns ungefär 400 000 människor kvar.

Men pesten var för den skull inte försvunnen. Än idag finns pesten kvar, främst i tredje världen. Senaste gången som pesten varit i Sverige, var 1710, och lämnade inte landet för än två år senare. Senaste fallet av böldpest var i Indien år 1998.


Synen på pesten under medeltiden

Att råttor kunde sprida pesten kände man till redan tvåtusen år innan, men det hade blivit bortglömmt. Ingen visste egentligen var den kom ifrån, därför försökte man komma på olika förklaringar vad det var.
Den svenska Birgitta Birgersdotter, även kallad den heliga Birgitta, sa att pesten var "Guds vrede över människornas synder" Enda möjligheten att stoppa pesten var att blidka Gud. Birgitta sa att hon i en uppenbarelse fått reda på orskaken. Birgitta reste till Rom och hon var för många en stor kyrklig makt och hennes förklaring fick genomslagskraft, men de visade sig vara värdelösa.
Men endel hänvisade till andra övernaturliga orsaker som man inte kunde göra något åt. Som tillexempel fanns det de som trodde att pesten spred sig med vinden och att man kunde skydda sig om man stängde ut den förgiftade luften. Bara om nordanvinden blåste ren och klar omkring middagstiden, kunde man utan fara släppa in den. Kom vinden söderifrån, var det livsviktigt att hålla stängt.
Det fanns även endel som gav judarna skulden för pesten, man sa att det var dom som hade förgiftat brunnarna. Man tänkte aldrig på att även judar kunde drabbas av pesten.
Väldigt många trodde att jordens undergång var nära. De flesta av dessa människor menade att det gällde att leva nu, leva gott och så länge det gick. Tvärtemot läkarnas förmaningar om stillhet och försiktighet med mat och dryck och att undvika alltför stor kontakt med människor gjorde de precis vad de tyckte om. Här gällde det att ta för sig av livets goda för man kan ju faktiskt snart vara död.
Men att njuta av livet sa prästerna att det bara förargade Gud ännumer. För det hade man ju sagt att pesten kom till människorna p.g.a deras synder, och att det var guds straff.

Judeförföljelsen
En annan förklaring varför pesten kommit var judarna. Människor som bodde på dom platser som ännu inte drabbades menade att någon måste vara skyldig till denna mänskliga katastrof. Väldigt många var försäkrade om att detta var herrens verk, men någon måste folks förtvivlan riktas mot.
Gisslarna ansåg att det var kristendomens värsta ovänner, judarna som låg bakom katastrofen. De spred ut att judarna förgiftat brunnar och därigenom spridit pesten.
Judeförföljelsen sattes igång rörelse. Judarna fick klä sig annorulna, för att dom skulle vara lätta att känna igen, som hade ingen egen stat. Judarna hade sin egen religion och erkände inte Jesus som Guds son och världens frälsare.
Ett stort antal kristna sa att de som korsfäst Jesus var judar, men dom glömde tala om att Jesus själv var jude. Judehatet var därför ingen ny händelse, fick sig en fick en stor sjuss framåt under digerdöden.
På väldigt många ställen i Europa brände man judarna på bål. Det enda indantaget var England, där judarna körts ut tidigare. Med de medeltidna förhörs metoderna som fanns var det inte underligt att det fanns judar som erkände att dom hade förgiftat brunnar. Förhörsmetoderna kunde bestå av en sträckbänk och andra tortyrredskap som tvin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Digerdöden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-10

    jättebra!

  • Hamze Andersson 2018-12-09

    otroligt

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-29]   Digerdöden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5949 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×