Människohandeln i Moldavien

1819 visningar
uppladdat: 2014-10-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Många söker sig utomlands i hopp om att hitta jobb och bättre tillvaro. Ungefär en miljon av deras 4,5 miljoner invånare har lyckats. Eller har de verkligen det?

Det var socialt tufft för alla gamla sovjetstater att gå från planekonomi till marknadsekomoni. Det ledde till att de inte fick något skyddsnät vilket skapade ännu större social nöd. Många blev arbetslösa och fattigdomen steg. Förtrycket mot kvinnor lever dock kvar och kvinnan som missgynnas i ett patriarkaliskt samhälle påverkades ännu sämre av få jobb som finns tillgängliga. Sedan finanskrisen 2008-09 har Moldavien haft ännu sämre ställt ekonomiskt. Även om de håller på att återhämta sig anses det fortfarande idag som ett av Europas fattigaste länder. De är mycket beroende av sin jordbruk och upp till 14% av landets BNP kommer från just jordbruk. Det må vara en hög siffra i Europa men kanske inte tillräckligt då de inte har andra större mineralfyndigheter. Deras största inkomstkälla är moldaver som bosatt sig utomlands och skickar hem pengar och därmed bidrar till en något högre BNP. En fjärdedel av landets BNP kommer från de så kallade “reseagenterna”.

En reseagent fungerar som en mellanhand som hjälper arbetssökande att få jobb utomlands. Förutom att locka de fattiga moldaverna är de även bra på att lura dem till en kanske ännu värre situation. Ofta vänder de sig mot kvinnor och unga och sätter dem i färd utomlands. Vid det stadiet är arbetssökande nog fortfarande hoppfulla tills att de inser vad som verkligen försiggår, de håller på att bli sålda. En ung kvinna som blir såld innebär i de flesta fallen till sexhandeln, där hon tvingas utföra sexuella aktiviteter för att ens kunna få mat för att överleva dagen. I en uppsats visades det att 80% av de som hade svarat inte visste att deras arbete skulle ha någon sexuell anknytning. Det var, och fortfarande är många som blir lurade, men att ta sig ur situationen sedan är lättare sagt än gjort.

De flesta människorna i Moldavien kommer från, och har växt upp i dåliga förhålladen. Speciellt ute på landsbygden är fattigdomen som värst. Ungefär 60% av den moldavska befolkningen är bosatta ute på landet troligtvis på grund av deras rika jordbruk. Ändå är arbetslösheten hög, det sker mycket våld inom hemmet och levnadsförhållandena är generellt dåliga. Utanför städerna är folket fortfarande starkt påverkade av religion och upphåller en ännu större patriarkal levnadsvana. Kvinnor är alltså ännu mer underordnade och utsatta, därför är det bara naturligt för dem att söka efter något bättre. Det är i första hand familjevänner eller dylikt som hjälper dem att skaffa jobben, antagligen för att få en extra peng i fickan. Irina och Victoria är två offer som blivit intervjuade. Den förstnämnda blev rekommenderad att åka till Turkiet för att göra en abort där sedan en mellanhand stod och väntade på henne för att föra henne vidare. Victoria blev informerad av en barndomsvän som jobbade i en butik i Dubai att hon skulle kunna få samma jobb, vilket inte riktigt var sant. Istället resulterade det i att hon hamnade i en lägenhet med sex andra unga kvinnor från Östeuropa och fick därefter reda på att hon blivit såld. Dessa är två förfärliga öden som dessvärre är en ganska vanlig företeelse i östeuropeiska länder, främst Moldavien. Irina berättar att fastän hon levde ett odrägligt liv i Turkiet var levnadsvillkoren fortfarande bättre än hemma, framförallt gällande maten, då det inte längre var ett bekymmer. Detta går att tolka som att kvinnorna i dessa missöden är ju tvungna att se någorlunda hälsosamma och attraktiva ut för deras kommande klient. Eftersom de ofta kommer från en sämre tillvaro där kanske inte ens mat på bordet var en självklarhet kan i visa fall deras levnadsstandrad förbättras när de blivit sålda, iallafall ur ett yttre hälsoperspektiv. Dock är det antagligen svårt, om inte en omöjlighet, att komma förbi och glömma dessa tragiska händelser.

Det finns även dem som är förbereda till viss del och vet att de måste prostituera sig. Det finns inget annat val, och de behöver ett yrke för att kunna försörja sig. De är dock nästintill aldrig medvetna om hur grov omställningen egentligen är och vad som kommer att ske. När de anlänt till sin destination blir de i första hand fråntagna sitt pass, sedan är de redo att börja jobba. Kunderna vill gärna ha omväxling, och hallickarna vill självklart tjäna så mycket som möjligt så de följer efterfrågan. Ofta drogar man kvinnorna och för dem till olika bordeller där de tvingas arbeta. Det blir svårt för sexslavarna att faktiskt få ut någon lön, då de oftast står i skuld till hallickarna för transporten utomlands. De står alltså i skuld och eftersom de knappt får någonting av de pengar de egentligen tjänar blir den skulden nästintill omöjlig att betala av. På vägen förlorar de sin självrespekt och värdighet då de hela tiden är beroende av sin hallick, som i sin tur är beroende av dem för att få sin inkomst. Till slut behöver de knappt vara instängda längre, då de själva väljer att stanna kvar för de har ingen annanstans att ta vägen. Vidare är kvinnorna i sig även ömtåliga, utsatta och speciellt känsliga gällade sin familj. Många som blivit sålda är ensamstående mamma vilket ofta utnyttjas i form av hot mot familjen, vilket gör dem ännu mera låsta. Eftersom fenomenet fortfarande är ganska undangömt, kan man tänka sig att många av dem är rädda för att komma hem med ett rykte om att ha sålt sig själva. De är rädda för att bli utestängda av samhället, vilket skulle skapa ännu större sociala problem för dem.

Det kan vara lätt för oss i trygga Sverige att blunda för dessa problem som till ytan inte verkar störa oss. Men enligt Rikspolisen det har visat sig vara ungefär 400-600 kvinnor som blivit utsatta för människohandel, även kallad trafficking, i Sverige år 2003. Det är en ökning sedan rapporterna från tidigare år, men istället för att antal slavar ökat har istället bedömningen justerats. Det är främst i stora städer som Stockholm, Göteborg och Malmö som efterfrågan är som störst men även ett fåtal mellanstora städer. Eftersom vi har en strikt sexköpslag i Sverige så är det ovanligt med gatuprostitution. Istället är det ganska lätt att skapa kontakt via Internet, sidoannonser och dylikt. Man har även upptäckt asylsökande och skenäktenskap som utnyttjats i prostitution.

Inga stora insatser har gjorts för att upplysa människor om människohandeln som pågår i Östeuropa, därför är många i Sverige ovetande om hur omfattande problemet egentligen är. År 2002 gjorde den svenske regissören Lukas Moodysson sin kritikerrosade film “Lilja 4-ever”. Filmen handlar om hur en rysk tjej säljs som slav till Sverige, vilket väckte många känslor. Syftet var att påvisa Moldavien traffickingproblem, och en del insatser gjordes för att få filmen att visas i Moldavien. Man ville få de unga kvinnorna att att tänka kritisk i hopp om att på nytt överväga om den där anställningen vid en bar i Grekland verkligen var en sådan bra idé. De lyckas med att få ut meddelandet och resultatet blev att kvinnor som sökte sig utomlands blev informerade om de farliga riskerna de skulle kunna råka ut för.

De som lyckas fly eller de som helt enkelt släpps fria och åker tillbaka till Moldavien har det svårare än de tänkt sig, både psykiskt och fysiskt. Många av dem försöker begå självmord och vissa har turen att få komma in på rehabilitering. 90% kommer tillbaka med en könssjukdom och eftersom de inte får någon medicinsk hjälp som slavar kan de haft det ett tag. Det kan göra det svårare att bota och återhämta sig. Statistiken säger även att 1,2% återvänder som HIV-positiva, vilket gör situationen ännu mer psykiskt knäckande. Ofta genomgår kvinnorna månader i någon slags behandling, både medicinsk och psykisk. Vissa av dem återhämtar sig aldrig. Ungefär 85% har genomlidit våld i hemmet och de ser sexslaveriet som en annan form av våld, som de ofta varit med om hela livet. Denna okunnighet om vad som faktiskt har hänt dem är även skadlig för samhället, då de är skäms över vad de utsatts för. Istället för att låta allmänheten veta om de faror som lurar, så väljer de att vara tysta om de, i rädsla av att bli mer utstötta.

Moldavien bryter flera av de mänskliga rättigheterna. bland annat Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter. En anledning till att kvinnor har det så svårt i Moldavien kan bero på deras brist på uttryckliga förbud eller sanktioner mot diskriminering av kvinnor i deras lagstiftning. Kvinnor sätts generellt på lägre situationer och kvinnliga chefer är ingen vanligt fenomen. Enligt lagen har kvinnan och mannen samma ansvar för familjen och kvinnan har även rätt till ersättning och ledighet under graviditet och under mammaledighet, dock följs inget av detta i praktiken. De som blir mest utsatt är kvinnorna på landet då de inte har samma tillgång till hälsovård och utbildning. Det är en av anledningarna till att folket ute på landsbygden är så fattiga, samt att kvinnorna blir så beronde av sina män. Detta leder till att kvinnorna hamnar i ett tydligt underläge, vilket lätt orsakar våld och andra hemskheter i hemmet. Men deras främsta problem är fortfarande människohandeln. Organisationer som IOM, OSSE, UNDP bland andra har försökt förebygga detta genom att t.ex förbättra möjligheterna för dem att stanna i landet, hjälpa de som återvänder samt stärka gränskontrollerna i hopp om att kunna identifiera fall av trafficking. Den mest självklara rättigheten som de bryter är nog Förbud mot slaveri och slavhandel, då all slags trafficking sker under tvång. Trafficking, brukar även kallas “Det moderna slaveriet”. Så klart har FN på senare tid uppmärksammat detta, vilket har lett till vissa åtaganden. Människohandel och frågan om sexuell exploatering av barn förekommer i bland annat Palermoprotokollet (FN:s tilläggsprotokoll om förbyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn), CEDAW (konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor), Europarådets konvention om bekämpande av handel med människor, EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel samt konventioner angående barn (barnens rättigheter och skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.) Enligt UD...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.ne.se/lang/moldavien Karlsson, Malin, “Människohandeln i Sverige”, Samhällskunskap C, Luleås Tekninska Universitet, 2003 Björklund, Marianne, “Moldavien centrum för människohandel”, Dagens Nyheter, 2004-01-15 Brinzeanu, Stela “Beaten, raped, tortured and starved: The shocking fate of Eastern European sex trafficking victims revealed”, Daily Mail UK, 2014-04-17 Craciunescu, Adina, Människohandel för sexuella ändamål i Sverige – har den svenska sexköpslagen påverkat utvecklingen?, Europakunskap, Göteborgs Universitet, VT 05 Elghorn, Anders, Tjelder, Michael, “Lilja 4-ever i kamp mor trafficking i Moldavien”, Svenska Dagbladet, 2004-06-20 Hinrichsen, Don, “FEATURE ARTICLE: SEX TRAFFICKING IN MOLDOVA – SILVIA’S STORY (UNFPA)”, Female Report, 2013-10-26 UD:s rapport, “Moldavien MR-rapport 2011” http://www.manskligarattigheter.se/ Regeringens skrivelse 2007/08:167

Kommentera arbetet: Människohandeln i Moldavien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2014-10-21]   Människohandeln i Moldavien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59458 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×