Vad kom först hönan eller ägget?

7 röster
14243 visningar
uppladdat: 2006-03-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad kom först, hönan eller ägget?
Den här frågan har i många år förundrat människor över hela världen och det är den fråga jag ska försöka att besvara.
Många har tidigare försökt att komma fram till ett svar på frågan men ingen har ännu kommit fram till något avgörande. Nu är det min tur att försöka.
Jag ska berätta om olika teorier och ta med några av mina egna tankar och funderingar och ska sedan sammanställa mitt resultat.

Jag ska alltså med hjälp av fakta och sunt förnuft se vad svaret på frågan blir om man ser det som att alla jordens djurarter skapades genom evolutionsutvecklingen.
Men för att kunna göra det behöver man svara på vissa andra frågor så som Vad menas med ägget? och Vad är ett hönsägg?
Men eftersom inte alla människor anser att djurarterna skapats genom evolution så måste jag i mitt arbete om hönan och ägget även ta reda på vad svaret på den här frågan skulle bli om man ser den ur en religiös synvinkel.
Därför ska jag även undersöka hur de fem världsreligionerna skulle se på frågan.Ickereligiös syn
Ägget
Vad menar man med ägget? Ägg har ju funnits långt innan det fanns fåglar på vår jord. Om man menar ett ägg i allmänhet så kom ju ägget långt innan hönan.
Alltså borde ägget ha kommit först.
Men antagligen är det ett hönsägg de frågar efter. Om då man utgår ifrån att det är ett hönsägg de menar så skulle det enligt evolutionen vara så att dagens höna härstammar från en sorts ur-höna som långsamt utvecklats till den fågelart vi idag kallar höna. Så alltså skulle den färdigutvecklade nya hönan ha kommit ur ett ägg lagt av en ur-höna. Frågan är då om ägget som den första hönan låg i var ett hönsägg. För att få svar på det måste man veta vad ett hönsägg är.
Hönsägg
Är ett hönsägg ett ägg lagt av en höna?
Eller ett ägg som innehåller en blivande höna?
Jag har frågat några människor hur de skulle definiera ett hönsägg och de flesta svarade då att det var ett ägg som innehöll en hönskyckling
Men om man tänker logiskt så förstår man att det måste vara ett ägg lagt av en höna eftersom man även skulle räkna ett obefruktat ägg lagt av en höna (de ägg vi äter) som ett hönsägg.
De flesta människor anser alltså att det är ett ägg lagt av en höna.
I nationalencyklopedin står det att ett hönsägg är ett ägg lagt utav en hönsfågel. Om vi antar att nationalencyklopedins beskrivning på ett hönsägg är korrekt, så är frågan nu om ur-hönan var en hönsfågel.
Om vi antar att ur-hönan var en hönsfågel så skulle det innebära att ägget kom först.


Religiös syn
Kristendom, judendom och islam
Judar och kristna delar gamla testamentet och enligt det så skapade Gud världen på sex dagar och den sjunde dagen vilade han. Under de sex dagarna skapade han ur intet universum och allt levande (därmed också hönan). Det står aldrig i bibeln eller i Torahn (judarnas namn på första delen i gamla testamentet) att Gud först skulle ha skapat ägget och sedan skulle hönan ha kläckts ur det.
Så enligt judendomen och kristendomen så skulle hönan ha kommit först.
Islam delar i stort sett skapelseberättelse med judendomen och kristendomen och därför skulle hönan kommit först även enligt islam

Hinduism
Hinduer tror att jorden skapades genom att Vishnu flöt på uroceanen. Han låg på ryggen av jätteormen Ananda. Sedan växer det fram en lotusblomma ur Vishnus navel och på den blomman sitter Brahman. Brahman klyver sig sedan i två delar, en feminin och en maskulin del. Dessa varelsers omfamning är skaparkraften. Av den skapades jorden och alla djuren.
Inte heller i hinduernas heliga skrifter står det något om att Brahman först skulle ha skapat ett ägg och sedan skulle det ha kläckts en höna ur ägget. Alltså borde man också se det som att hönan kom först även enligt hinduismen.

Buddhism
Buddismen skiljer sig från de andra världsreligionerna eftersom den tolererar att du tror på vilken gud som helst bara du lever enligt den buddistiska läran.
Därför är det ganska svårt att hitta en buddistisk skapelseberättelse och därmed blir det svårt att besvara min fråga. Eftersom man kan tro på vad man vill så varierar svaret efter vad man tror på.


Sammanfattning och slutsatser

Jag har kommit fram till olika svar på frågan och jag ska nu försöka sammanfatta svaren och dra slutsatser.
Enligt den ickereligiösa evolutionsteorin skulle ägget ha kommit först, om man antar att ägget som innehöll den första hönan var ett hönsägg.
Men om man istället utgår från att ägget som innehöll den första hönan inte var ett hönsägg, så skulle det ha varit hönan som kom först och alltså inte ägget.

Om man istället ser frågan ur en religiös synvinkel så blir svaret annorlunda. Enligt de religioner jag har utforskat så skulle hönan ha kommit först oavsett vilken skapelseberättelse de har...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad kom först hönan eller ägget?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-12

    Jag har ett väldigt enkelt sva

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-28]   Vad kom först hönan eller ägget?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5945 [2020-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×