Befolkningsgeografi, Sverige & Somalia

2 röster
4994 visningar
uppladdat: 2014-09-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Somalia

Somalia Sverige Bnp per capita $938 ingen uppgift tillgänglig $33 317 Befolkning 9,9 miljoner (2011) 10,4 miljoner invånare (2013) Drygt 9 miljoner inv

9 555 893 miljoner Befolkningstäthet 13.6/km2 16 invånare per km2 21km2 Landarea 637 657 km2 638 000km2

449 964 km2 Spädbarnsdödlighet 147/1000 10 procent (2011) 107 per 1 000 levande födda (2011) 2.9/1000 2.3/1000 0.23%

Livslängd 54 50,8 år (2011) 51 år; män 50 år, kvinnor 53 år 51.58

82 81

Officiellt språk somaliska, arabiska somaliska somaliska, arabiska, italienska, engelska svenska Statsskick förbundsrepublik, president Indelad i 18 regioner. republik republik; i verkligheten klanvälde parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki

Wikipedia: HEJ Ne: HEJ Gapminder: HEJ Landguiden: HEJ CIA: HEJ När du nu samlat dessa korta kunskaperna, förklarar de i sig varför ditt land skiljer sig från Sverige? Ja/Nej? För en kort diskussion och skriv ner den. Svar: Ja! De förklarar väldigt tydliga skillnader mellan Somalia och Sverige, som till exempel så ser man att i Sverige tjänar man otroligt mycket mer än vad man tjänar i Somalia; man tjänar ca 35 gånger så mycket i Sverige än i Somalia. Man bor tätare i Somalia, skillnaden är 8-5 kvadratmeters skillnad. Då är det 8-5 kvadratmeter tätare i Somalia. Somalia har jättehög spädbarnsdödlighet och relativt låg medel livsålder, det beror på att landet har sämre sjukvård än vad Sverige har, landet har extrem ekonomibrist och pengarna läggs inte ner på sjukvården, väldigt dåliga vattenförhållanden, dålig miljö, klanverksamheten och inbördeskriget är stora bidragande faktorer till Somalias låga medel livsålder. I Sverige har vi mycket bättre sjukvård, ekonomi, miljö, vattenförhållanden och vi har inte klanverksamheter och har inga krig över huvud taget. Sverige har inte varit med i något krig sedan landet förklarade sig neutralt under första världskriget. Somalia har ett torrt och varmt klimat med nästintill inget regn alls, med enbart sol året runt. Vilket utsätter landet för torka, det gör det svårare att odla råvaror pga dåliga vattenförhållanden och inte tillräckligt bördig jord. I Sverige är det ett kallt klimat, mer regn och mindre sol. Vilket ger bördigare jord dvs lättare för råvaror och i princip ingen risk för torka. Somalia har störst vattenbrist i hela världen, de har dåligt dricksvatten - de har inte tillräckligt många vattenreningsverk så vattnet de har är smutsigt och sen har de knappt något vatten som är smutsigt heller eftersom det är så stor vattenbrist. Man kan då bli sjuk av vatten, och det fungerar heller inte lika bra för odlingsverk. Länderna är nästan lika stora till ytan, Somalia är lite större och länderna har ungefär lika många invånare. Det skiljer sig med ca 500 000 invånare fler i Somalia. Länderna har olika styrning, Sverige styrs med parlamentrisk demokrati & konstitutionell monarki. Somalia styrs med förbundsrepublik som är uppdelad i 18 olika regioner, dock har båda länderna demokrati! Enligt landguiden så är Somalia egentligen ett klanvälde vilket innebär att det är olika klaner som styr och inte regeringen, det finns mycket klaner i Somalia - små familjeklaner och sedan mycket större klaner vilket självklart är ett problem i landet (som Sverige till skillnad från Somalia, inte har något problem med eftersom Sverige inte har några klaner).

Nu ska du få en beredare bild av ditt valda land och fördjupa dig lite i vad som kan förklara den fakta du samlat! Utgå ifrån följande för att besvara:

Märks det att landet varit en koloni? - Ja, på styrningen. Enda likheten jag kan se är att Italien och Somalia är båda republiker, annars ser jag inga likheter mellan länderna eftersom att de pratar olika språk och Storbritannien styrs inte på samma sätt som Somalia eller Italien. Även att de äldre invånarna talar italienska. Har landet några särskilda naturtillgångar? - Ja, uran, petroleum, järnmalm, tenn, bauxit, koppar och naturgas.
Har landet hög eller låg arbetslöshet? - Somalia har hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, ca 60% av befolkningen är analfabeter. Har landet varit/är i en konflikt med andra länder? - Under kalla kriget var Somalia en stor bricka i fejden mellan USA och Sovjetunionen. Efter 1991 har landet varit utan en fungerande regering och har haft strider mot klaner, och piratverksamheten är den högsta inkomstkällan. Landet har även haft inbördeskrig i ca 20 år. Har landet varit med om naturkatastrofer? - Ja, eftersom att Somalia ligger i Afrika så är det väldigt varmt och regnar nästan aldrig så har de ett väldigt torrt och varmt klimat året runt så Somalia har varit med om torka.

Besvara först dessa punkter kortfattat som förut! När du är färdig diskutera ditt resultat, hur ser det ut i sin helhet? Om du skulle nu kort sammanfatta landet kan du förklara de problem som du finner?

Somalia är ett land med extrem brist på vatten och rent vatten som beror på det torra klimatet, bristande ekonomi och brist på vattenkällor samt vattenstationer. Inbördeskriget som pågår nu har bidragit till att flertal vattenkällor och stationer har blivit förstörda, inbördeskriget drar även ner ekonomin något abnormt mycket - mycket av statens pengar läggs ner på vapen och försvar vilket gör att landet inte har den ekonomin som krävs för att de ska kunna rena vattnet de har och skapa nya vattenkällor. Landet har hög arbetslöshet. Den väldigt låga utbildningsnivån; över hälften av befolkningen är analfabeter, är en stor bidragande faktor till arbetslös heten. Staten har inte råd att betala tillräckligt höga löner för existerande jobb, måste skära ner på jobb som finns pga dålig ekonomi. Landet har mycket naturtillgångar men utvinner knappt några över huvud taget eftersom det inte är enkelt att sälja inom landet; staten har inte råd att betala för tillgångarna. Staten har inte råd att betala för utvinning av naturtillgångar. Det minskar arbetstillfällena avsevärt för invånarna. Inbördeskriget har förstört infrastrukturen, därav är det svårt att transportera ut naturtillgångar från Somalia till andra länder som har råd att betala för natur tillgångarna. Eftersom det är hög arbetslöshet och svag ekonomi så är det även väldigt svårt att sälja varor och tjänster på hemmamarknaden. Invånarna har då försökt att själva lösa den höga arbetslösheten genom att många invånare har gått över till piratverksamheten, som har den mest lönsamma inkomstlönen i Somalia. Piratverksamheten har utvecklats enormt, förut var piraterna “fiskare” som var beväpnade och krävde “skatt” av fiskeflottar. Nu på senare tid har verksamheten utvecklats till att de skaffat sig mycket starkare vapen och kapar skepp för att sedan kräva en viss lösesumma av ägarna. Medellivslängden är låg eftersom många barn dör vid tidig ålder. Landet har hög spädbarnsdödlighet på grund av bristfällig sjukvård och många unga dör av vätskebrist eller av sjukdomar pga druckit orent vatten. Många dör även i barnasäng, det är inte alltid man åker till sjukhuset för att föda barn i Somalia och även om man åker till sjukhus för att föda så är det inte säkert att det går särskilt bra. Sjukvården är i akut behov av förbättring, folk dör av sjukdomar som kunde botats med rätt hjälp, folk dör i barnasäng pga bristande sjukvård osv. Landet har väldigt stora klanverksamheter, vilket skapar stora konsekvenser till landet. Olika klaner vill olika saker och eftersom landet inte har någon fungerande regering så kan klanerna fortsätta, vilket slutar i “klanfejder”, strider, slagsmål etc. Det bidrar till försämrat trygghet rent generellt sett i landet, människor dör i strider mellan klanerna - det drar ner medellivsåldern samt människor skadas allvarligt vilket kräver sjukvårdshjälp och det existerar inte tillräckligt bra sjukvård i Somalia så många dör av skador som enkelt kunde fixas om det fanns tillräckligt bra sjukvård i Somalia. Landet har ingen fungerande regering, så ekonomiproblemet är svårt att lösa vilket gör alla dessa problem mycket svårare att lösa än vad de skulle ha varit med en fungerande regering. Somalia har haft bristande ekonomi länge eftersom landet varit inblandade i krig och då förlorat mycket, samt inbördeskriget tar mycket pengar och försämrar levnadsvillkoren för alla invånare.

Källkritik Jag använde mig av Wikipedia, NE.se och Gapminder och upptäckte att alla tre sidor sa aningen annorlunda siffror, men efter ett tag så märkte jag att det var siffror från olika år. Gapminder var sidan som oftast hade senast information (från 2013) medan Wikipedia och NE hade många siffror från 2011. Med siffrorna, till exempel som spädbarnsdödlighet och livslängd så litar jag mest på Gapminder eftersom att de har oftast de senaste siffrorna vilket betyder att de stämmer bäst i nuläget medan Wikipedia och NE hade mer fakta som Somalias historia, näringsliv, krig och inbördeskrig och allmän textfakta medan Gapminder mest hade statistik och siffror. Wikipedia och NE skrev ungefär samma saker, NE skrev dock mycket mer och mer utförlig fakta än Wikipedia som skrev mest grundfakta och inte så mycket detaljer om vad som skedde/sker i landet. Alla tre sidorna hade väldigt bra information, tydlig information och var lätta att hitta på. De hade även bra källförteckningar och det var lätt at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

kolla längst ner!

Kommentera arbetet: Befolkningsgeografi, Sverige & Somalia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2014-11-03

    Somalia har ett torrt och varmt klimat med nästintill inget regn alls, med enbart sol året runt. Vilket utsätter landet för torka, det gör det svårare att odla råvaror pga dåliga vattenförhållanden och inte tillräckligt bördig jord. I Sverige är det ett kallt klimat, mer regn och mindre sol. det finns tre säsongen i Somalia. Varm, Kallt, regn. Det regna väldigt mycket i Somalia. Om det är en torr land hur kommer de var världens bananproducenten. Före kriget? om det aldrig regnar i Somalia?

  • Inactive member 2014-11-03

    http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F7840536&ei=PXhXVMgmw6484tSB2Ak&psig=AFQjCNFXLk4ku36CJLWAZwUO7feC9m41dg&ust=1415104957095602

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2014-09-01]   Befolkningsgeografi, Sverige & Somalia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59410 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×