Pearl Harbor

1 röster
5715 visningar
uppladdat: 2014-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning Den 7 december 1941 flög 353 japanska flygplan in över Pearl Harbor och målet att förstöra den amerikanska stilla havsflottan. Jag ska berätta om varför Japan anföll Amerika, vad som hände under attacken och hur USA agerade efter attacken. Syfte Jag ska skriva om Pearl Harbor för jag vill veta varför Japan attackerade och hur Amerika agerade efter Japans attack. Frågeställning Varför bombade Japan Pearl Harbor? Gav det några fördelar för Japan i kriget? Förberedelser innan attacken? Vad gjorde Japan efter attacken? Hur agerade Amerika efter Japans attack? Vilka vann ”kriget” mellan Japan och Amerika? Metod Jag kommer beskriva vad som hände.  

Attacken mot Pearl Harbor 07.50 flög den första av två anfallsvågor av japanska flygplan in över Pearl Harbor vid Oahu på Hawaii. Flygplanen var bombflygplan, störtbombare, jaktplan och torpedplan och deras mål var att förstöra den amerikanska Stilla havsflottan. Japanerna hade varken krigsförklarat eller varnat amerikanarna för en attack så den kom som en överraskning. Japanerna hade också 5 miniubåtar som hjälpte till vid attacken och redan en timme innan attacken så hade amerikanarna sänkt en av ubåtarna men inte försatt basen i full beredskap. Japanerna koncentrerade sig mest på de åtta slagskeppen som låg förtöjda, California, Maryland, Oklahoma, Tennessee, West Virginia, Arizona, Vestal och Nevada. USS Arizona sjönk efter att ha träffats med flera bomber och 1100 sjömän sjönk med henne. Och inte långt därefter så träffades USS Oklahoma och 400 sjömän blev instängda i det sjunkande skeppet. Amerikanarna hade inte en chans mot japanerna. Japanerna har bombat sönder 188 av de 227 amerikanska flygplanen och även fast de hade 1017 st land- och fartygskanoner så var all ammunition inlåst på de sjunkande skeppen. Samtliga skepp sjönk eller skadades svårt. 07.15 lyfter den andra anfallsvågen och avslutar vad den första hade påbörjat. När de japanska flygplanen återvände till sina hangarfartyg stod hela Pearl Harbor i brand. De japanska förlusterna var ingenting jämfört med de amerikanska, 29 japanska plan, 55 dödsfall och de 5 miniubåtarna med okänt antal besättningsmän var minimala mot de amerikanska. Amerikanarna miste 188 av de 227 som fanns på ön, alla sina 8 slagskepp, 2400 amerikanska liv och ytterligare 1100 skadades. 70 civila dödades och 35 skadades. Japanerna misslyckades med en avgörande sak och det var att förstöra de amerikanska hangarfartygen som var ute till havs och som hade blivit försenade på grund av dåligt väder. Dagen efter anfallet, den 8 december, höll den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt ett tal till det amerikanska folket om att japan hade anfallit utan krigsförklaring och att Amerika hade inträtt i kriget. Och den 11 december så förklarade Tyskland och Italien krig mot USA. Nu hade andra världskriget gått in i en ny fas, nämligen den globala. USA var nu inblandade i ett krig i Stilla Havet såväl som i Europa.

Planering inför attacken¨

Om man ska förstå varför Japan attackerade USA måste man veta lite om Japans politiska situation, både inrikes- och utrikesmässigt. Under 1920-talet så lämnade Japan vägen mot en demokrati och under 1930-talet blev Japan en militärdiktatur, med strävan av att lägga stora delar av Sydostasien under sig. Den dåvarande Kejsaren, Showa, var bara kejsare officiellt, det var militären som styrde landet, under ledning av premiärministern, inrikes- och krigsministern Hideki Tojo. Tack vare att det japanska folket såg sin kejsare som gudomlig så använde militären honom som en nickedocka för att genomföra sina planer. Japans strävan var att bli en industri- och stormakt. Men det fanns ett problem. Olja, mineraler och järnmalm som var viktigt för att bli en industrimakt importerades mestadels från USA, och det enda sättet att bygga upp en stormakt och bli oberoende av USA var att ockupera områden som hade rikligt med tillgångar. 1931 gick Japan in i Manchuriet, delar av dagens Kina och Mongoliet, och la det under sig som en lydnadsstat. Två år senare gick Japan ur NF när förbundet lagt upp ett förslag som innebar att Japan omedelbart skulle lämna området. Det hände aldrig. Under dom följande åren var det en kylig stämning mellan Japan och Kina som ökade när Japan, 1937, angrep Kina. Den Japanska invasionsarmén var bättre utrustad än vad den Kinesiska armén var och när den dåvarande Kinesiska huvudstaden Nanking intogs så dödades hundratusentals män, kvinnor och barn i en av de värsta massakrana som skett inom modern krigshistoria. Under det fortsatta kriget mellan Japan och Kina skedde ett närmande mellan Tyskland och Japan och det närmandet ledde till ett vänskapsförbund mellan Tyskland, Italien och Japan i september 1940. Den japanska maktpolitiken var hotfull för USA och ett krig mellan länderna var oundvikligt. Och i ett sista försök att stoppa Japan så införde USA ett handelsförbud som gällde olja och järnmalm, två råvaror som den japanska flottan och armén var beroende av. Japanerna var tvungna att hitta en lösning på problemet och lösningen var att ockupera de stora oljefälten i holländska Ostindien. Men en ockupation av den holländska kolonin var inte den lättaste uppgiften. Storbritannien hade nämligen trupper i sina närliggande kolonier Singapore och Malaysia. Men Japans största hot var den amerikanska stilla havsflottan Pearl Harbor på Oahu, Hawaii. Överbefälhavare och tidigare marinminister Isoroku Yamamoto fick i uppgift att göra en plan om hur flottan skulle sättas ur spel. Yamamoto och hans medarbetare hade klart för sig att ett lyckat anfall krävde ett massivt flygangrepp och att det var nödvändigt att använda hangarfartyg. Yamamoto var inte från början positiv till en attack mot USA. Han hade själv bott och studerat i USA och visste vad attacken skulle innebära för Japan. Han såg dessutom svårigheten med att få en sådan stor flottenhet som krävdes nära Pearl Harbor obemärkt och att om anfallet skulle lyckas var det nödvändigt att attacken kom som en ren överrumpling. Förberedelserna för attacken var enorma. Japan byggde en exakt modell av flottbasen som skulle studeras noga av dom som skulle anfalla. Japanerna hade också en spion på Oahu som kollade vattendjupet och höll koll på vilka fartyg som låg i hamnen. Vattendjupet var ett problem för japanerna. Flygburna torpeder behövde ett större vattendjup. Japanska ingenjörer jobbade på att förbättra torpederna och flygbesättningen övade på att släppa torpeder på grunt vatten. Den 26 november 1941 avseglade den enorma flottan på sex hangarfartyg, två slagskepp, kryssare, jagare och ett antal ubåtar från Japan. Och nästan 11 dagar senare befann sig flottan inom flygavstånd till Pearl Harbor och dom hade lyckats ta sig dit obemärkta.

Agerandet efter attacken

Anfallet mot Pearl Harbor hade gjort Japan mycket framgångsrikt även om man inte lyckades sänka de amerikanska hangarfartygen. Japan hade ett totalt sjöherravälde. De följande 5 månaderna erövrade Japan, Hongkong, Thailand, Burma, Malackahalvön. Singapore, Filippinerna, Indonesien och stora delar av ö-världen i västra Stilla havet. Alla det västerländska kolonierna hade fallit som korthus. Storbritanniens förlust av Singapore var en förödmjukelse när 85 000 britter och indier togs som krigsslavar. Japan hade slagit snabbt mot de amerikanska Stillahavsområdena och USA visste fortfarande inte hur man skulle ta tillbaka kontrollen över de förlorade landområdena. Men Japan hade också ett problem. En del av landets ledare ville bara försvara det stora imperiet de redan hade samtidigt som andra ville utöka. Tillslut bestämde Japan sig för att inta Nya Guinea, vilket också öppnade sjövägen till Australien. 1942 förbereddes invasionen av Nya Guineas huvudstad Port Moresby. Samtidigt hade den amerikanska underrättelsetjänsten lyckats knäcka den japanska flottans koder och på så vis fick Amiral Chester Nimitz reda på Japans planer. Nimitz skickade USS Lexington och USS Yorktown för att stoppa Japan. I slaget vid Korallhavet 7-8 maj förlorade Amerika USS Lexington. När Japan förlorade två av sina hangarfartyg så gav Japan upp planerna på Nya Guinea. Nu gick Amiral Yamamoto till anfall mot de amerikanska Midwayöarna mitt i Stilla havet. Hela den amerikanska flottan hade inte blivit förstörd och det visste Yamamoto om. Han gjorde upp en ny våghalsig plan för att slutföra jobbet. 1600 km från Pearl Harbor låg ön Midway, ön som skulle vara bas för attacker mot Amerikas Stillahavskust. Yamamoto visste att USA skulle försvara Midway under ett sådant hot. På så sätt skulle man locka den amerikanska flottan i hamn. Där skulle japanska hangarfartyg, slagskepp och jägare vänta på att förstöra resten av flottan. Man skulle dessutom göra en mindre attack mot Aleuterna norr om Midway så att flottan skulle splittras. Även dessa radiomeddelanden hade knäckts och Nimitz fick reda på dessa planer också. Detta visste inte Yamamoto om. Tidigt på morgonen den 4 juli 1942 anföll japanska stridsplan Midway, och japanska hangarfartyg lokaliserades av plan från USS Yorktown och deras attack misslyckades. Tre japanska hangarfartyg blev överrumplade när de fyllde på bränsle efter attacken vid Midway. En grupp amerikanska störtbombare fick sikte på fartygen. Japanerna hann inte förbereda sig och det tog inte lång tid innan fartygen stod i brand. Ett fjärde fartyg, Hiryu, lyckades ta sig därifrån och deltog i slaget vid Yorktown på eftermiddagen. USS Yorktown blev sänkt av en japansk ubåt. Hiryu blev också skadat. USA valde att dra sig tillbaka. Ett klokt beslut eftersom en styrka under ledning av Yamamoto närmade sig Midway. Slaget vid Midway var japanernas första stora nederlag i Stilla havet. Japanerna kanske inte märkte det just då med det blev en stor förändring i maktbalansen till USA:s fördel. Efter slaget vid Midway hade ingen av sidorna lyckats ta kontroll över södra Stillahavsområdet. Ön Guadalcanal blev därför ett slagfält för USA:s och Japans fortsatta kamp. 7 augusti 1942 steg 10 000 amerikaner i land och då började slaget. Helt oväntat kom japanska slagskepp och sänkte fyra amerikanska kryssare. 1000 allierade sjömän miste livet då. Av rädsla för motattacker från luften drog sig Japan tillbaka och struntade i att vänta på transportfartygen. 1945, två och ett halvt år efter, var Japan slagna på alla fronter. Japan var dock inte riktigt besegrat, de hade 2 miljoner soldater och ett antal kamikaplan att försvara fastlandet med. Japanerna var, fast de inte ville tro det, besegrade. USA ville undvika en kostsam invasion av de japanska öarna. Om man skulle invadera de japanska öarna skulle mellan 25 och 50 000 amerikanska soldater dö men om man använde atombomber istället kunde dessa liv räddas. Harry S. Truman, Franklin D. Roosevelt hade lämnat Truman ett PM där det stod; om man ska bomba Japan ska dom få en varning så att dom har en chans att kapitulera.

Atombomberna

Kejsaren och ett antal andra omkring honom ville avsluta kriget, men ännu hade militärledningen inte tänk på kapitulation. 26 juli 1945 hotade de allierade med en japansk villkorslös kapitulation eller en total förstörelse. Det avvisades av den japanska militärledningen. USA var trötta på att förhandla med Japan ville få ett så snabbt slut på kriget som möjligt. Japan hade fått sin varning och sin chans att kapitulera med gjorde inte så, så nu började man med förberedelserna för atombomberna. Planen var att släppa två över Hiroshima och Nagasaki. Den 6 augusti 1945 klockan 08.16 så detonerade den första atombomben över centrala Hiroshima. Den dödade 92 000 direkt och mist lika många skadades. Den 9 augusti så detonerade den andra över Nagasaki och dödade 40 000 människor. Den 15 augusti så kapitulerade Japan.  

Sammanfattning

Under 20-talet så lämnade Japan vägen till att bli en demokrati och under 1930-talet så blev Japan en militärdiktatur. Japan ville ta över stora delar av Ostasien. Japan var beroende av USA för att bli en industri- och stormakt. USA exporterade olja, järnmalm och mineraler till Japan. När Japan hade tagit över Manchuriet, Kina och ingått ett vänskapsförbund med Tyskland så blev Japans maktpolitik ett hot för USA. USA satte ett handelsförbud för Japan på olja och järnmalm som de var beroende av. Japans enda lösning var att ta över västländska kolonier i Asien med tillgångar till olja. De siktade in sig på den holländska kolo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.filateli.se/data/archive/media/Calleartiklar/PearlHarbor.pdf http://www.mimersbrunn.se/Pearl_harbor_13508.htm http://tidningenkulturen.se/artiklar/reportage-mainmenu-37/politik-och-samhe-mainmenu-135/10831-pearl-harbor-den-andra-vagskalen http://sv.wikipedia.org/wiki/Stillahavskriget http://sv.wikipedia.org/wiki/Stillahavskriget#1941.E2.80.931942:_Japansk_expansion http://skolarbete.nu/skolarbeten/atombomben-3/

Kommentera arbetet: Pearl Harbor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2014-05-25]   Pearl Harbor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59390 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×