Tre orsaker till första världskriget

2 röster
4798 visningar
uppladdat: 2014-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Några orsaker till första världskriget
Julia Jansson

1600
Trettiåriga kriget och Westfaliska freden

Efter trettiåriga kriget var det för det mesta diverse småstater och ingen vidare “ordning” i
det nuvarande Tyskland. Men resten av Europa bestod av mer organiserade stormakter.
Dessa stormakter byggde under många decennier upp tillräckliga resurser för att kunna gå ut
i stora krig. De hade större förutsättning att bli krigsmakter än tidigare. Samtidigt växte det
tyska områdets befolkning och rikedom vilket till slut ledde till en mycket spänd situation i
Europa. På så sätt bidrog trettiåriga kriget och den Westfaliska freden till första världskriget.
[Bildkälla: Wikipedia]

1700
Revolutionerna

1700-talets amerikanska och franska revolutioner skrämde ledarskiktet i hela det toppstyrda
Europa. Som en motvikt till socialismen stöddes därför nationalismen. Ledarna i länderna
försökte desperat motverka liknande katastrofala revolutioner. Detta tycker jag har bidragit
till första världskriget, eftersom det då blev mer polarisering och spänningar både inom och
mellan stormakterna.

Samtidigt ledde den industriella revolutionen både till “förbättrad” krigsteknik och
möjliggjorde försörjning av stora arméer och snabb transport av krigsmaterial och soldater
mellan olika krigszoner. I kombination med befolkningstillväxt och ökad tillgång på råvaror
från kolonierna ledde detta till ändrad maktbalans där Frankrike ochStorbritannien fick
mycket makt.
Förbättrad krigsteknik ledde till kriget eftersom det gjorde det lättare att gå ut i krig.
Eftersom alla länder blev så mycket bättre på detta så kan man anse det som en orsak till att
det blev ett världskrig istället för ett lokalt krig. Alla hade något att försvara sig med. Vissa
länder ville nästan “visa upp” sin skicklighet i krigsteknik när den var så mycket utvecklad, så
det var en orsak till första världskriget.

1800
Allianser och fientlighet

Det hade nu gått ett helt århundrade utan större krig i Europa. Jag tycker att det här
århundradet med fred hade störst anledning för att kriget skulle bryta ut.
Under 1800-talet lyckades stormakterna genom olika allianser undvika världskrig, men de
sköt bara problemen på framtiden. Mycket spänningar mellan olika länder och stormakter
byggdes upp under detta århundrade, vilket var en orsak till kriget.
Allianser bildades vilket gjorde att det var större förutsättningar för att det skulle bli ett
stort krig involverande många länder. Om ett land attackerade ett annat från motsatt allians
slutade det med att alla till slut behövde gå med i kriget på grund av allianserna. Detta var
ungefär det som hände. På 1800-talet tyckte nog Tysklands kejsare Bismarck att allianserna
var en bra idé för att hålla fred i Europa men det visar sig att det bara gjorde det värre när väl
kriget bröt ut. Annars kanske det bara skulle varit en konflikt mellan Österrike-Ungern och
Serbien. Därmed ledde alliansbildningen t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

So-rummet (http://www.so-rummet.se/) Wikipedia (http://en.wikipedia.org/ och http://sv.wikipedia.org/) Nationalencyklopedin (Upplagan från 1992)

Kommentera arbetet: Tre orsaker till första världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2014-02-18]   Tre orsaker till första världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59354 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×