Krafter i vardagen

4743 visningar
uppladdat: 2013-10-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Krafter i vardagen
en liten sammanfattning

•Krafter har både storlek och riktning.
Vektorer kännetecknas av storlek och riktning. Därför är det lämpligt att beskriva krafter med hjälp
av vektorer. Vektorn ritas som en pil. Pilens längd visar kraften storlek och pilen pekar i kraftens
riktning.
Flertalet storheter inom fysiken kan beskrivas antingen som vektorer eller som skalärer. En skalär
har en storlek men ingen riktning. T ex Massa och volym.
•Kraft betecknas ofta F och har enheten 1 Newton, 1N.
•I symmetriska föremål ligger tyngdpunken alltid i mitten.

Tyngdkrafter
orsakas av den slags växelverkan som kallas gravitation.

Kontaktkrafter
orsakas av elektromagnetisk växelverkan.
Ex på kontaktkrafter: normalkrafter och friktionskrafter.
Normalkraften motverkar tyngdkraften.
Friktionskraften gör så att det blir trögt när du skjuter tillbaka stolen.
Din muskelkraft är en resultant av den elektromagnetiska växelverkan.

Tyngdkrafter

Alla föremål attraherar varandra med gravitationskrafter. Mellan två föremål är krafterna lika stora.
Gravitationskraften mellan två föremål beror på föremålens massa och avståndet mellan dem.
Ju större massa desto större kraft och ju längre avstånd desto mindre kraft.
Gravitationskraften från hela planeten jordens massa kallas för jordens dragningskraft och ger
upphov till hela din tyngd.
•Det är viktigt att skilja på massa, som inte har någon riktning, och den tyngdkraft som
påverkar massan. Tyngdkraften på ett föremål har både storlek och riktning och kallas också
föremålets tyngd.
•Tyngdkraften F på ett föremål med massan m ges av sambandet F = mg, där tyngdfaktorn g
har värdet 9,82 N/kg i Sverige. Storheten g betyder ”tyngdkraft per kilogram”.

Kontaktkrafter

Om du ställer ner en tyngd på golvet ”svarar” det med lika stor, men uppåtriktade kraft. Den kraften
kallas normalkraft. Eftersom tyngden är i vila dras slutsatsen att normalkraften är lika stor som
tyngdkraften. Kraften kallas normalkraft eftersom den är vinkelrät mot golvytan, d.v.s är riktad
längs en normal till golvet.
I grunden är alla dessa krafter elektromagnetiska krafter mellan materiens byggstenar – molekyler
och atomer. Dessa elektromagnetiska krafter kan liknas vid fjädrar.

Resultant

Vad blir resultatet när krafter samverkar? Svar:kallas resultanter

mnvikt

•Ett föremål är i jämnvikt om resultanten till de krafter som verkar på föremålet är noll.
•Krafterna på ett föremål i jämnvikt balanserar varandra så att resultanten är noll.
•De krafter som påverkar ett föremål i jämnvikt behöver inte vara parallella eller rakt
motriktade.
•Verkan av flera parallella krafter kan ersättas av en resultant.
•När parallella krafter är riktade åt samma håll är resultantens storlek summan av de

parallella krafternas storlek.

Friktion

•När två ytor glider mot varandra uppstår friktion genom att ojämnheter i de båda ytorna
”hakar i” varandra.
•Den maximala friktionskraften mellan två ytor beror på materialen och normalkraften.
•Mot varje kraft på ett föremål svarar en lika stor men motriktad kraft på ett annat föremål.
Det kallas reaktionskraft.

Kra<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Krafter i vardagen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-10-09]   Krafter i vardagen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59317 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×