Buddhism, Hinduism, Judendom och Islam 3 frågor

11 röster
13679 visningar
uppladdat: 2013-10-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

4 Hur tror det skulle vara att växa upp i ett samhälle som helt
genomsyras av judendomen (a), islam (b), hinduismen (c) och
buddhismen (d)?

Det beror lite på tidsperioden, men nu antar jag att det är i nutiden.
a)
Judendom
Religionens grundtanke och filosofi

Meningen med livet är att använda den kapacitet och den förmåga vi är födda
med, för att bli den bästa person vi kan bli – inte bara för vår egen skull utan
även för hela mänsklighetens skull. En stor del av judendomen är tron och
hoppet på frälsning: en gyllene tidsålder. Att lära uppfattas inom judendomen
som religiös plikt och ett allmänt ideal.

Barndom och invigningsriter

Det är föräldrarnas, framför allt fädernas plikt att förmedla torans budskap till
barnen, framför allt sönerna. Lärandet av toran värderas högt, men även
profana studier är viktiga. Det är viktigt att lära sig hebreiska. När en pojke är
tretton år förväntas han kunna tillräckligt mycket om judendomen och det
judiska sättet att leva att han anses vuxen i det religösa livet. Flickor uppnår
samma status vid tolv års ålder.

Språk

I ett helt judiskt samhälle skulle modersmålet vara jiddish. I skolan skulle man
lära sig hebreiska och studera toran. Som pojke har man större chans att bli
rabbin.

Mat och dryck

Det är viktigt att tvätta händerna och att fadern i familjen leder bordsbönen
före måltid. Som jude får man inte äta griskött, skaldjur eller blodmat eftersom
det anses som oren mat.

Dagliga rutiner

Man ber tre gånger dagligen, morgon middag kväll. De är de rituella bönerna.
Vid sidan av detta uppmanas man även att be en personlig bön. Toraläsning i
synagogan sker på hebreiska och av män.

Olika riktningar och tolkningar

Hur bokstavligt man följer Torans bud gör nog alla lite olika. En del saker beror
på om det är ett ortodox, konservativ eller reformatisk judendom. Ortodox
innebär att man följer alla regler bibeln säger till punkt och pricka. Konservativ
och reformatisk innebär att man anpassar reglerna lite mer efter nutidens liv.
Som klädsel har man ofta på sig en bönesjal över klädedräkten. Under bön har
män på sig en liten svart kippa på huvudet. Strängt ortodoxa judar har påden
traditionella klädedräkten, svart kaftan och pälsmössa. De klipper inte heller

hår eller skägg, som tecken på de gudomliga budens evighet.
Det är inte i alla riktningar som flickors bat mitzva existerar.

Högtider

I ett av judendom genomsyrat samhälle är det lite andra högtider som firas
under året än i vårt samhälle - här är ett urval: Nyåret infaller på hösten.
Lövhyddefesten inträffar ungefär två veckor efter nyår. Under lövhyddefesten
ska man bygga en hydda täckt med löv och kvistar som under den sju veckor
långa lövhyddefesten används som bostad. Det firas till minnet av händelserna
på berget Sinai. Hanukka är ljusets fest och inträffar runt vintersolståndet i åtta
dagar - under ungefär samma tid som den kristna julen. Pesah firas vid samma
tid som den kristna påsken men i sju dagar. Under perioden äter man osyrat
bröd och slaktar ett offerlamm. Högtiden är till minne av Israels uttåg ur
Egypten. En glädjefest är den som firas till minne av den gudomliga
räddningen. Den kallas purimfesten. Under Purimfesten finns rikligt med mat
och dryck, karnevalsliknande kostymer och purimlekar. Presenter delas ut.
b)
Islam:
Religionens grundtanke och filosofi

Man ger minst 2.5 % av sin inkomst som gåva bland annat till de fattiga. Det
är viktig att någon gång gå pilgimsfärd. Muslimerna tror på frälsning i
framtiden. Att Jesu ska återvända som fulländad muslim och härska som en
rättvis kung. Som muslim måste man följa de fem pelarna och de religiösa
plikterna. Islam ser ner på polyteistiska religioner. Att avgöra vad som är gott
och ont kan endast Gud göra. Men man ska ändå tänka efter och om man har
syndat så får man uppriktigt be om nåd och förlåtelse.

Barndom och invigningsriter

När man börjar bli tonåring så anses man mer och mer som vuxen inom islam. I
islam saknas en formell övergång till vuxenlivet, men när en ung muslim blir
tillräckligt gammal förväntas han eller hon börja utöva religionen med samma
förväntningar som en vuxen. Det är vanligt att tjejer då börjar ha på sig slöja.
I moskéer finns ofta bibliotek och bespisning, samt i större moskéer ibland även
härbärge, sjukhus och teologisk skola. Barn/tonåringar går ofta dit efter skolan
och lär sig om Koranen och arabiska.

Språk

Det är viktigt att kunna arabiska eftersom det är originalspråket i Koranen och
det språk som Gud gett upphov till. Om man växte upp i ett samhälle helt
genomsyrat av islam så skulle arabiska säkert vara språket alla pratar på.

Mat och dryck

Man får bara använda enbart den högra handen för att äta eller dricka.
Förbjuden mat är bland annat griskött, blod, kadaver och alkoholdrycker. Allt
kött måste komma från ett växtätande djur slaktat i Guds namn med undantag
för om man jagat eller fiskat själv.

Dagliga rutiner

Man ber 5 gånger om dagen. Troende muslimer antas även be i moské minst en
gång i veckan, på fredagen.

Olika tolkningar och riktningar

Det finns många som väljer att tolka Koranen olika. Två stora riktningar är
sunni ach shia. En sak som skiljer sig är om kvinnor klär sig heltäckande eller
inte. Många tycker att det är en skam att som kvinna inte ha på sig
heltäckande slöja. Andra tolkar Koranen som att bara man inte klär sig
utmanande så är det inte nödvändigt att ha slöja.

Högtider

De två viktigaste högtiderna är Ramadan och Hadj. Den nionde månaden i den
islamiska kalendern är Ramadan eller fastemånaden. Man fastar hela
månaden. Ramadan är minneshögtid för muslimerna och man firar att
Muhammed tog emot Koranen.
Hadj är den islamiska beteckningen för vallfärden till Mekka.
Förutsatt att man har både god hälsa och ekonomiska möjligheter, är "Hadj"
obligatoriskt en gång i livet. Då samlas muslimer från hela världen i Mekka och
de tillbringar ungefär tio dagar på olika ställen i stadens utkant.
Man går sju gånger motsols runt Kaba, en ritual som sägs vara instiftad av
Abraham och hans son Ismael på Guds befallning. Man löper vidare sju gånger
mellan kullarna "Marwa" och "Safa" varvid man vill erinra sig hur Hagar ivrigt
sökte efter vatten till sin son i öknen. Den nionde dagen går färden till Arafat,
där man tänker på Muhammeds avskedspredikan och Adam och Evas
återförening, sedan de drivits ut ur paradiset.
c)
Hinduism:
Religionens grundtanke och filosofi

Hinduerna uppfattar kosmos som en evig entitet som ständigt förnyar sig själv.
Grundidén i hinduism är att allt är evigt och ständigt återföds. Hinduismen har
ett kastsystem, alla har olika uppgifter och rättigheter från födseln. Hinduismen
är en polyteistisk religion; det finns många gudar inom religionen. Gudssynen
är även panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt. Brahman,
världssjälen, finns precis överallt: i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och
människa.


Barndom och invigningsriter

Inom hinduismen är upanayanam-ceremonin det som kanske kommer närmast
konfirmationen. Det är när en hinduisk pojke av någon av de tre högsta
kasterna får sin “heliga tråd”. Han är mellan åtta och tolv år gammal och börjar
då utbildas av en guru.
För flickor finns andra ceremonier som ofta går ut på att de bland annat kläs i
vuxna kvinnokläder. Det kan innebära en period där de får lära sig mer om vad
som förväntas av dem som vuxna. Det finns fyra stationer i livet, alla med sina
egna uppgifter. Den första av dessa är “studenttilvaro”, från runt 6 års ålder till
äktenskapet. I det här stadiet ska man studera vedaskrifterna och lära av och
respektera sina föräldrar och lärare

Språk

De hinduiska skrifterna är skrivna på sanskrit. Så det är viktigt att kunna.
Hinduismen förknippas även med språken hindi och urdu eftersom dessa är de
största språken i Indien, och hinduismen framför allt finns i Indien.

Mat och dryck

Eftersom man kan återfödas till ett djur, är allt liv heligt; köttätande ses som
kannibalism. De flesta hinduer är därför vegetarianer. Om man ändå äter kött
så äter man absolut inte nötkött, eftersom kor är heliga. Man får inte dricka
alkohol inom hinduismen.

Dagliga rutiner

Vardagliga ritualer för en hindu är att återkommande utföra puja där man till
exempel stannar vid flera helgedomar, besöker ett tempel, eller ber hemma.
Det betyder i princip att skåda och framför allt bli sedd av det gudomliga varje
dag. Det spelar ingen roll vilken gud man ber till.

Olika tolkningar och riktningar

Det finns många som tolkar hinduismen olika. Hur man ser på gud/det
gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Det finns
ställen där kastsystemet spelar mer roll och där det spelar mindre roll. Det
varierar ifall man är vegetarian, vegan eller köttätare inom hinduismen
beroende på hur man tolkar.

Högtider

I hinduismen finns fler högtider än i någon annan religion på grund av att de
har så mång gudar. Jag ger exempel på några.
Diwale är ljushögtiden. Denna fest firas sent i oktober månad eller början av
november vilket också är det hinduiska nyåret. Festen firas genom att man
tänder små oljelampor och placerar dom inne i huset, i trädgården, på
verandan och på taken. Högtiden firas genom att man byter gåvor med

varandra och skjuter av fyrverkerier.
Holi är högtiden man firar för att markera vårens ankomst. Denna högtid firar
man i mars eller april. Man tågar i processioner, tänder eldar och täcker
varandra med färgat vatten eller pulver.
d)
Buddhism:
Religionens grundtanke och filosofi

Det är viktigt att göra goda handlingar. Allt liv är heligt. Man ska ständigt sträva
efter nirvana.

Barndom och invigningsriter

Man invigs i vuxenlivet inom buddhismen genom att tillbringa några veckor på
kloster. Det motsvarar ungefär kristendomens konfirmation.

Språk

Buddhas lära är nedskriven på språket pali. Därför är det viktigt att kunna det
språket, i alla fall för munkar och nunnor.

Mat och dryck

Om man är munk, eller ortodoxt troende inom buddhismen så är man
vegetarian, eftersom allt liv är heligt, precis som i hinduismen. Man ska inte
heller dricka alkohol eller inta droger av något slag.

Dagliga rutiner

Det finns inga speciella dagliga rutiner, men man förväntas ständigt att
meditera och utveckla sig själv.

Olika riktningar och tolkningar

Det finns två stora riktningar inom buddhism hinayana och mahayana.
Samhället är ganska annorlunda i de två olika riktningarna. I mahayana ses
Buddha som en gud och tillbeds. Alla kan uppnå målet, nirvana. I hinayana kan
endast munkar och nunnor, som följer alla Buddhas regler uppnå nirvana.
Resten strävar efter att någon gång återfödas på den nivån.

Högtider

Den religion som har minst högtider är nog buddhismen. Det finns ändå några
högtider som är väldigt viktiga.
Den största buddhistiska högtiden och som alla buddhister firar är Vesak. Det
man här firar är Buddhas uppnående av nirvana. Man gläder sig åt Buddha,
minns hans liv, hans stora och ädla kvaliteter och känner tacksamhet. Firas
fullmånedagen i april.
Sangha är en högtid där man gläds åt den andliga gemenskapen mellan alla
som utövar Buddhas lära. Högtiden fokuserar på den inspiration och det stöd vi

man som buddist får av andra i den buddhistiska gemenskapen. Man ger
varandra presenter, och gläder sig över att den andliga gemenskapen finns.
Firas fullmånedagen i november.

Vilket samhälle skulle du föredra att leva i ifall du fick välja mellan
dem?

Jag skulle inte vilja leva i hinduismen, eftersom att jag tycker att ett samhälle
med kastsystemet verkar väldigt dåligt, och jobbigt att leva i. Jag skulle inte
vilja leva i islam heller eftersom jag tycker att kvinnors ställning är dålig. Jag
skulle nog välja att leva i buddhismen framför judendomen.

5 Vilka är de viktigaste likheterna och olikheterna mellan de fyra
religionerna?

Det finns flera
likheter
och
skillnader
mellan
de

fyra

religionerna
.

Buddhismen skiljer sig
på ett viktigt sätt från
de tre andra religionerna.

Enligt Buddhas lära existerar inte gudar, man ska inte be eller offra till dem.
Gud / Gudar är
grundtanken
i de tre andra religionerna.

Hinduismen

skiljer sig
på många sätt
från de tre andra
.
Till exempel kastsystemet, som anger människors värde, grundtanken i de
andra tre religionerna är att alla har lika värde. En viktig
skillnad
mot
islam

och
judendomen
är att det är en polyteisk religion; de tror på många gudar,
medan judendomen och islam är starkt monoteistiska religioner, de tror på gud
som en och en enda enhet. Vissa tolkar dock de olika gudarna i hinduismen
som en gud men inte en enda enhet. Kristendomen har också en gud men inte
en enda enhet (Gud, Jesus och den heliga anden).

Likheter
mellan
islam
och
judendomen
är att tron på att Gud existerar som
alltings Skapare, och att det finns En gud som en enhet. Inom de båda
religionerna, är det väldigt viktigt med tempel (synagoga för judendomen,
moské för islam) och gudstjänster eller någon slags predikan och bön. Båda
religionerna har liknande bas, och de är så kallade systerreligioner.
Inom
islam
,
buddhismen
och
judendomen
finns en speciellt viktig profet,
eller viktig person. Inom islam är det Muhammed, inom judendomen är det
Mose och inom buddhismen är det Buddha. Inom islam och buddhism anses
profeten inte ha gudstatus och ska inte tillbedjas. Man ska istället inspireras av
profetens visdomsord.
Det som
hinduismen
har
gemensamt
med
islam
och
judendom
är att
tempel är väldigt viktigt.

En stor
skillnad
mot
buddhismen
är att
hinduismen
har väldigt många
högtider, medan buddhismen knappt har några alls.

Islam
och
judendomen
har också färre högtider än hinduism men det är inte
så mycket skillnad.

Alla fyra religioner
har heliga skrifter.
En stor
likhet
mellan
hinduismen
och
buddhismen
är tron på reinkarnation;
återfödelse.
Det är även viktigt med
huvudbudskapet
i de båda religionerna, målet är att
slippa leva, slippa livstörsten. Och inte genom självmord, då föds man bara
igen, utan genom att vara god, leva enkelt och avsluta den eviga själens cykel.
I
islam
är det istället tro på ett evigt liv i paradiset; himlen efter döden. Men
bara om man har varit god, och varit trogen mot gud annars hamnar man i
helvetet. I
judendomen
är ingen säker på vad som händer. De lägger vikten
på livet, inte på livet efter detta.
Det jag tycker är intressant är att båda dessa idéer om vad som händer efter
döden var med i den grekiska och romerska mytologin. Monster, magiska
varelser har en evig själ och återföds ständigt. Dödliga varelser; människor
eller halvgudar dör. Sedan i dödens rike, beroende på om man har varit god
eller ond (dvs. utfört bra handlingar eller inte) så hamnar man på olika ställen.
Om man har gjort riktigt dåliga saker hamnar man i evig bestraffning speciellt
anpassad efter sig själv. Om man har gjort riktigt bra saker hamnar man i
Elysium; evigt paradis, där man får belöningar speciellt anpassade efter vad
man tycker om. Men de flesta hamnar i det eviga fältet Asfodel, där man
varken belönas eller bestraffas. Man får bara stå där på fältet i evigheters
evigheter, till slut vet man inte vem man är eller vad som är meningen med
något.


6 Hurdan är kvinnornas ställning inom dessa fyra världsreligioner? I
vilken grad kan kvinnornas ställning blivit påverkad av religionen?
Buddhism

I buddhismen är man och kvinna jämlika, i teorin. Även i praktiken är
buddhismen ganska jämställd. Traditionsenligt har dock munkar lite högre
status än nunnor. Det förekommer även arrangerade äktenskap, där...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

SO Direkt Religion bok 2 och 3 Ne.se Wikipedia gudhar99namn.se religionsfröknarna.se

Kommentera arbetet: Buddhism, Hinduism, Judendom och Islam 3 frågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-10-01]   Buddhism, Hinduism, Judendom och Islam 3 frågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59315 [2020-10-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×