Hur Hitler behandlade människor som inte passade in i hans värld

5 röster
2948 visningar
uppladdat: 2013-05-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b

Vinetta Sjalajeva
ES2B S:t Eskils gymnasium
Hur Hitler behandlade människor som inte passade
in i hans världVinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b


Inledning

Efter att ha lyssnat på två mycket jobbiga och sorgliga föreläsningar av två äldre män som
båda har överlevt förintelsen, har jag hela tiden frågat mig själv varför Hitler gjorde som han
gjorde. Varför och hur han lämnade ett så stort sår i Europas hjärta? Jag har valt att fördjupa
mig i frågan för att få reda på varför detta hat mot judarna och andra människogrupper
uppkom och hur förintelseplanen arbetades fram. Helt enkelt hur han behandlade människor
som inte passade in i hans värld. Genom att läsa olika böcker och historieinriktade
internetsidor har jag fått lära mig mycket om nazisterna och Hitler. Framför allt om hur Hitler
såg på människor som han inte tyckte var att leva och vad han utsatte dem för.

En man och en början


Under tiden som Hitler befann sig i Wien (1907-1913) så var staden en härd för anti-semitism
och ett glödande judehat väcktes hos honom. För honom var det avskyvärt att se det
konglomerat av raser som kännetecknade Wien. En blandning av tjecker, polacker, ungrare,
rutener, serber, kroater och judar. Hitler betraktade istället arier* som den överlägsna rasen
och befarade att judarna skulle utrota den. Han hade också en brinnande längtan att hjälpa till
att förverkliga Vilhelm II:s dröm om ett tyskt herravälde i Europa. (Vårt händelserika
århundrade 1982) När han senare lämnade Wien och reste till München 1913 trodde han
starkt på att judar och andra mindervärdiga människor strävade efter Tysklands undergång.
Under första världskriget tjänstgjorde han i den tyska armen och avancerade till korpral. 1919
gick Hitler med i en liten grupp som kallade sig Tyska arbetarpartiet som höll till i en
Ölkällare i München. Han kom att bli en av deras främste talare och politiker och det lilla
partiet döptes 1920 om till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP). Hitler blev
partiets ordförande 1921 och förde en hatisk kamp mot de villkor som Tyskland pålagts i
Versaillesfreden och mot den tyska regeringen som hade accepterat dem. I samarbete med
nationalistiska officerare genomförde han ”Ölkällarekuppen” i München 1923 i syfte att starta
en nationell revolution. Kuppen misslyckades och han fick ett 9 månader långt fängelsestraff
under vilket han skrev ”Mein Kampf”, verket som präglas av rasistiskt elittänkande och
antikommunism samt genomsyrat av nationalism och våldsam kritik av Versaillestraktaten. I
*Arier -I västerländsk raslära under 1800- och 1900-talet, användes begreppet arier för
en indoeuropeisk människoras med ljus hy.

Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b

valet 1930 fick partiet 107 mandat och blev Tysklands näst största parti, 1932 fick
nationalsocialisterna 37 % av rösterna och med 230 mandat riksdagens största parti. Den 30
januari 1933 blev Hitler rikskansler för en nationell borglig koalitionsregering. Genom att
skickligt utnyttja den kort därefter inträffade riksdagshusbranden och hänsynslöst
genomtvinga extraordinära åtgärder utmanövrerade Hitler snabbt de övriga koalitionspartierna
och samlade makten i sin hand. Efter en blodig utrensning av vänsterelementen inom partiet
valdes Hitler med stöd, av ledande män inom industrin och generalstaben, 1934 utan
omröstning som riks president samtidigt som han kvarstod som rikskansler. Som ledande
”Führer” styrde han därefter Tyskland med diktatorisk makt intill sin död 1945.

Förintelseplaner


"Han är en parasit, en snyltgäst som likt en skadlig bacill utbreder sig mer och mer, så snart
han finner en gynnsam jordmån. Hans närvaro får samma följder som parasitens: där han
uppträder, dör värdfolket förr eller senare ut." (Mein Kampf 1924) Han fortsätter med att
förutsäga en framtida utveckling: "När juden har tillkämpat sig den politiska makten, kastar
han slutgiltigt masken. Den demokratiske juden förvandlas till en fullblodsjude och
folktyrann. På några få år försöker han utrota den nationella intelligentian och gör folken
mogna för ett bestående slaveri, genom att ta ifrån dem deras naturliga andliga ledare."
(Mein Kampf 1924), skriver Hitler om judarna. Trots att boken i högsta grad präglas
antisemitism, finner man inte konkreta referenser där han talar om folkmord och utrotning av
judar i den nästan 700 sidor långa biografin. Däremot säger han att om bara 12 000-15 000
judar hade gasats ihjäl redan under inledningen av första världskriget, skulle offrandet av
miljoner soldater inte varit förgäves. Som tidigare nämnt trodde han fullt och fast på att
judarna hade en plan om ett världsherravälde som skulle nås med hjälp av marxism och
socialism. Personer som tillhörde dessa politiska ideologier skulle senare även de bli fångar i
Hitlers läger.
Dock går det inte att förneka att Hitler uppmanar till kamp mot judarna. Den slutgiltiga
lösningen om en förintelse av judar växte fram under lång tid. 1933-1938 togs de första
koncentrationslägren i bruk. (Dauchau, Sachsenhausen, Buchenwald m.fl.) Tanken var dock
under denna tid att fångar skulle tvingas till hårt slavliknande jobb åt staten. Däremot finner
man en tidig plan för förintelsen i Heinrich Himmlers memorandum, som skrevs 25 maj 1940,


Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b


där han motsätter sig utrotning och rekommenderar fördrivning av judarna. 1939 säger även
Hitler i riksdagen att i händelse av ett världskrig så kommer den judiska rasen att förintas.
Under hösten samma år började han tala om en mer slutgiltig lösning på judefrågan.
År 1941 inledde Hitler operation Barbarossa, angreppet på Sovjetunionen. Ett förintelsekrig
mot den s.k. judebolsjevismen. Att skapa livsrum åt det tyska folket var målet, men även dels
för att lösa judefrågan. Samma år i september massmördades över 30. 000 judar i Babij Jar.
Liknande handlingar utfördes på andra platser av speciella insatsgrupper. Bara under andra
halvåret 1941 mördades ca.800. 000 judar i naziockuperad sovjetisk mark.


Ett helvete ovanr marken

Hitlers första drag i spelet var att separera judar från den övriga befolkningen. Segregationen
av judarna i Tyskland pågick successivt sedan nazisterna fick makten 1933. Nazisterna
införde lagar som kort sagt tog judarnas mänskliga rättigheter ifrån dem och de blev förföljda
av det tyska folket. De blev bl.a. förbjudna att vara tyska medborgare och uppmanades att
emigrera. 1940 började man skicka judar från det tyska riket till ghetton i Polen. Även polska
judar skickades till ghetton som bara var en vestibul in i helvetet. Ett Ghetto var helt enkelt en
inhägnad stadsdel där fler judar än det fanns plats för skickades för att bo och arbeta under
hårda förhållanden. Judarna blev beslagtagna på sina egendomar och fick endast ha med sig
det allra mest nödvändigaste och sina ID-handlingar. Ghettona hade ofta en egen valuta som
judarna kunde tjäna ihop och köpa mat för. Dock räckte pengarna ofta inte till och människor
svalt. 1942 efter en konferens i Wannsee började tyskarna deportera judarna till
förintelseläger. Då bristen på arbetskraft var låg i Tyskland utnyttjades judar även som slavar
innan de mördades.
Under resan till koncentrationslägren och förintelselägren dog ett stort antal människor. De
färdades vanligtvis i boskapsvagnar och mycket trångt. Under flera dagar fick de stående
trängas utan mat och vatten och fick uträtta sina behov där de stod. De människor som under
resan dog, gjorde det av svält, värmeslag och även självmord.
Väl framme i förintelselägren blev fångarna dirigerade till höger eller vänster. Åt ena hållet
väntade ett liv som slav och andra hållet en säker död. I Auschwitz var det bland annat Josef


Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b


Mengeles uppgift. Mengele även kallad ”Dödsängeln” var stationerad i Auschwitz 1943-1945
som chefsläkare. Han var dock inte läkare åt judarna på det sätt man först skulle hoppas på.
Han utförde skoningslösa experiment på lägerfångar, med full licens för att lemlästa eller
döda dem. Han valde främst att experimentera på dvärgar och enäggstvillingar. Vivisektion
utfördes också på fångar och experiment där han med bläckinjektioner försökte ändra
ögonfärgen på fångar. Att ta ut kroppsdelar ur levande fångar var också ett mycket vanligt
experiemnt. Vid ett tillfälle försökte han sy ihop två barn i hopp om att kunna skapa
siamesiska tvillingar. Allt detta utfördes helt utan bedövning och många fångar dog under
hans rön.
De fångar som fick ”turen” att ställa sig i ledet till ett liv som slav kom att leva ett långt
helvete tills de stupade. Med arbetsdagar på minst 18 timmar med våld och endast en kopp
soppa med potatisskal skulle det slavas åt tyskarna. De fick bo i stora baracker på hårda
”sängar” ofta tillsammans med andra och sina behov fick de som oftast utföra i en ränna som
sträckte sig genom hela baracken i mitten. Varje morgon fick fångarna själva rensa gången på
lik innan de skulle spendera ännu en dag i ett helvete där de bara kände skräck.
Trots att Hitlers största fokus riktade sig mot judar så ska vi inte glömma att även politiska
fångar så som kommunister, liberaler, anarkister, socialdemokrater, frimurare,
fackföreningsfolk skickades till koncentrationsläger. Yrkesförbrytare, emigranter,
bibelforskare, Jehovas vittnen, homosexuella, zigenare, handikappade, mentalsjuka,
prostituerade o.s.v. likaså. Listan kan göras lång och varje fånge bar på en färgad triangel
beroende på vilken ras eller kategori denne tillhörde för att lättare kunna identifieras.
Triangeln syddes fast på fångskjortan på vänster sida. Den kunde även markeras med en
bokstav som visade vilken nationalitet fången tillhörde eller andra markeringar. Under
triangel bar de sitt fångnummer som fungerade som deras ID-nummer. Judar bar en dubbel
gul triangel som bildade den sexkantiga ”Davidsstjärnan”.
Beroende på vilken triangel fången bar blev denne olika behandlad av vakterna. Politiska
fångar t.ex. blev oftast inte lika hårt misshandlade som de fångar som bar på
”Davidsstjärnan”. Därför valde många judar att ändra sitt namn till ett minde judiskt namn för
att förhoppningsvis överleva genom att vara en politisk fånge.


Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b

När kriget tog slut 1945 hade endast ca 3 miljoner judar överlevt av de ca 9 miljoner som
tidigare levt i Europa.

Hur har detta verkat oss?


Den historia som Hitler har skrivit kommer nog inte en människa att glömma, och aldrig
kommer nazisterna förlåtas för det brott de begått mot mänskligheten. Frågan är dock vad vi
har lärt oss utav denna historiska händelse. Hela världen trodde ju att människan aldrig skulle
begå samma misstag som ett världskrig igen. Det dröjde dock endast 21 år efter första
världskrigets slut innan ett nytt världskrig bröt ut som dessutom var mycket mer horribelt än
det första.
Att Hitler lyckades bygga upp det samhälle som han gjorde tycker jag egentligen inte alls
konstigt. Världen och främst Europa var inne i en ekonomisk kris och depression. Judarna var
ofta välutbildade och rika, och påverkades inte lika hårt som arbetarklassen och anklagades
för att ha haft inflytande på ekonomin till deras egen förstjänst. Människor var missnöjda och
Hitler steg fram som en hjälte och med talets gåva visualiserade för folket hur han skulle
rädda Tyskland och samtidigt förena de tysktalande länderna till en av Europas största
nationer. Det är inte alls orimligt att folk i den situationen följde honom. Känslan av
gemenskap tror jag hade en positiv inverkan på befolkningen. Till och med polacker viftade
glatt med Nazitysklands flaggor när nazisterna marscherade in i Warszawa 1939, när landet
besegrats efter ett tre veckor långt krig. Vilka var de människor som hyllade och hejade glatt
på denne mördare då? Det var just de människor som han själv lyfte fram som den starkaste
rasen, nämligen arier. Judar och andra kulturella folkgrupper var en minoritet som smutsade
ner den ariska världen och skulle försvinna. Därför skulle de även behandlas som de
förtjänade. Arierna som dominerade i Europa var då mycket lätta att få med sig på tåget.
Dessutom tror jag att hans disciplin och mäktiga armé imponerade på folket och gav den bild
av en stark och regelrätt ledare.
En high school lärare i USA utförde ett experiment med en klass där han skulle demonstrera
hur en fascistisk rörelse uppstår. På fyra dygn hade han lyckats få över 200 ungdomar att
ansluta sig till rörelsen som gick under namnet ”The Third Wave”. Ungdomarna hade en egen
hälsning och såg upp till sin lärare som en stark ledare och skvallrade även för denne när en


Vinetta Sjalajeva
Es2b S:t Eskils gymnasium 2013
Svenska 2
Historia 1b


gruppmedlem inte följde reglerna. Detta vill jag se som ett bevis på att en rörelse som
nazismen är lätt att starta och bygga. Jag tror inte att det är helt omöjligt att en liknande
rörelse skulle kunna uppstå någon gång i framtidens historia.

Jag oroar mig dock inte för ett nytt världskrig eller en ny förintelse, men för en utfrysning av
en folkgrupp i samma världsdel som en gång i tiden förtryckte judar. Idag växer ett muslimhat
i Europa, samtidigt som nationalistiska partier blir allt vanligare. Helt ovanligt är det inte
heller att länder med stora problem skuldbelägger muslimer. De anklagas bl.a. för att ta andras
jobb och samtidigt leva på Europas skattepengar. Skuldsatte inte Hitler judarna för Tysklands
ekonomiska problem?
”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska
genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska
medborgare”, skriver ett svenskt nationalistiskt parti som går under namnet Svenskarnas
Parti. På deras hemsida finner man även en text där de försöker övertyga läsaren om varför
man bör stödja Svenskarnas Parti (SvP) istället för SD. De skriver t.ex. att de istället vill
stoppa invandringen, utvisa alla kriminella invandrare, avveckla det multietniska samhället på
ett ansvarsfullt sätt och införa en återvandringspolitik enligt principen sist in – först ut. De
menar på att SD endast vill minska invandringen och att detta inte löser invandringsfrågan.
Texter som dessa och framför allt grupper och partier som dessa gör mig mörkrädd. Likheten
med nazisternas ideologi är skrämmande, och jag kan inte sluta fundera över om inte en
liknande händelse inte är så långt borta som vi tror. Det faktum att...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källförteckning • Fredriksson, Bengt, 2009: Europa Brinner, Hitler och Andra Världskriget. Stockholm, LL-Förlaget • Grocher, Mietek, 2007: Jag överlevde. Nionde upplagan, Johanneshov, Inova • 1982: Vårt händelserika århundrade. Andra upplagan, Stockholm, Reader’s Digest AB • Elm, Stina & Thulin, Birgitta, 2011: Epok Historia 1b, Limhamn, Interskol Förlag AB • Karlsson, Ingela, 2009: Fakta om förintelsen. (2009-09-14) http://www.levandehistoria.se/book/export/html/2636 • http://www.ne.se/josef-mengele • http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave • Trygg, Sanna, 2009: Muslimhat i Europa. (2009-05-10) http://www.skanskan.se/article/20090510/EU02/726108979/-/muslimhat-i-europa • Svenskarnas Parti: Varför stödja SvP istället för SD? http://www.svenskarnasparti.se/svp-sd/

Kommentera arbetet: Hur Hitler behandlade människor som inte passade in i hans värld

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-31]   Hur Hitler behandlade människor som inte passade in i hans värld
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59280 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×