Förhistoriska tiden och flodkulturerna

1 röster
5212 visningar
uppladdat: 2013-03-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fö rhistorisk tid
Jorden är ungefär 4600 miljoner år gammal. Man tror att allt liv på jorden
kommit till från en kemisk evolution, i vilken RNA och även DNA uppstod.
Celler växte fram och gjorde det möjligt för flercelliga organismer att bildas.
Inte förrän för 400 miljoner år sedan uppstod enkla, levande varelser i
urhaven. För 230 miljoner år sedan levde dinosaurierna på vår jord. Det var
ungefär samtidigt som de allra första däggdjuren blev till, men de började
inte sin ordentliga utveckling förrän för ungefär 60 miljoner år sedan. Man tror
att m änniskan, människoaporna och gibbonerna har en liknande utveckling
som började för 20 miljoner år sedan. Om man ska använda ett gemensamt
namn för att nämna de varelserna brukar man kalla de för hominider.
Människans allra tidigaste utveckling skedde i Afrika. Det vet man, för alla
fossila fynd som gäller människans utveckling som är mellan 2 – 7 miljoner år
gamla har man hittat i Afrika. Ett av de mest intressanta fynden från denna
tid är Australopithecus Afarensis, mer känd som Lucy. Lucy har daterats till att
vara 3,7 miljoner år gammal. Många forskare tror att Lucys art är den allra
första början på vårt släkte, homo.


För ungefär 2,3 miljoner år sedan uppstod Homo Habilis. Det är vid denna
tidpunkt som man verkligen märker att utvecklingen börjar ta fart, Homo
Habilis var nämligen den första arten som använde redskap. Homo Habilis
tros ha existerat fram till för ungefär 1,7 miljoner år sedan, efter det var det
Homo Erectus (arten har fått sitt namn efter sin upprättgående gång. Erectus
betyder upprättstående) tur att leva på jorden! Homo Erectus är den första
människoarten som man med säkerhet vet har lämnat Afrika. De bodde i
mindre tempererade delar av Asien. Homo Erectus var även den första
varelsen som kunde kontrollera elden. Vid vilken exakt tidpunkt är forskare
inte säkra på, men man har hittat fynd som är över en halv miljon r gamla
som visar att människan hade kontroll över elden! Att få kontroll över elden
var en stor revolution, kanske rentav den allra största anser jag, i människans
utveckling! Utan det hade vi aldrig kunnat bli så dominerande över andra
djur, vi hade inte lärt oss tillaga maten, vi hade inte klarat av att värma oss så
effektivt som man kan med elden. Du förstår min poäng, elden var verkligen
jätte viktig för människan! Vi använder fortfarande elden jätte mycket!
Människoskelett som man har funnit på ön Flores i indonesiska övärlden
bevisar verkligen att klimat och olika förutsättningar påverkar en arts
utveckling enormt mycket! De människorna som levde på Flores för ungefär
18000 år sedan blev nämligen bara ungefär 1 meter långa. De har fått
namnet Homo Floresiensis, vanligen kallad hobbit. Forskare tror att de var en
avkomma från Homo Erectus som tog sig till Flores med hjälp av flottar och
sedan genomgick en förvandling och blev med tiden mer och mer
dvärgaktiga. Det är ett ganska vanligt fenomen att däggdjur som utvecklas
enskilt på öar, där det finns begränsad tillgång på föda och genetisk
mångfald , blir till en slags dvärgvariant av den ursprungliga arten.
Vi människor har med hjälp av vapen och andra redskap, elden for
example, kunnat vara relativt överlägsna jämfört med andra djur. Det har
gjort det möjligt för oss människor att jaga även de största djuren för mat och
kläder! Det är egentligen den allra största anledningen till att vi människor
kunnat överleva så länge, vi utvecklades lite snabbare än andra djur, och nu
när vi är såpass dominerande är det svårt för andra djur att göra någon
revolutionerande utveckling.


Med utvecklingen kom människans behov av egendom. Gillar du en pinne
så vill du ha kvar den pinnen, right?! Därför börjar man spara och samla
saker. Det är ju slöseri med tid att behöva tillverka nya vapen varje jakt, nya
kläder varje dag, och nya hus varje säsong! Där glider jag in lite på att
människan blev bofast, men det kommer det mer om senare!
Det man ser på bilden kallas för hällristningar . Det är målningar från den
förhistoriska tiden, från de kan vi lära en hel del om hur man levde livet på
den tiden!


Flodkulturerna För ungefär 5 000 år sedan blev det torka där människorna bodde...
Lösningen på det blev att man bosatte sig vid de två floderna Eufrat och
Tigris som ligger i ett område som kallas Mesopotamien, det är ungefär där
Irak och Iran ligge r idag, mellanöstern you know? Det är vid den här
tidpunkten i historien som jag anser att människorna verkligen blev till... ja,
människor! Man bosatte sig verkligen och byggde upp städer och
samhällen. För att kunna använda vattnet när floderna svämmade ö ver så
byggde man ett kanalsystem . Tro mig när jag säger att det inte är jätte
enkelt att bygga ett fungerande kanalsystem, det bevisar verkligen hur långt
man har kommit i utvecklingen, jag tycker verkligen det är himla häftigt!
För att kunna överleva nu när man blev helt bofast var de tvungna att bruka
jorden, man kunde inte längre jaga lika smidigt med tanke på att det inte
var lika enkelt att anpassa sig efter djuren . Folket som bodde där kallas för
sumerer.


Jag är tyvärr inte grafolog :(
MEN, jag läste historia 1b förra året, så jag råkar veta att det man ser på
bilden kallas för kilskrift! Det var den vanligaste skriften i Mesopotamien. Skrift
var en ganska big deal för människans utveckling. Vi vet själva hur vi
använder skriften idag, de använde den till samma saker, till exempel för att
minnas saker och meddela varandra saker. Skriften är det som kännetecknar
att den förhistoriska tiden är över, från och med den här stunden i historien
finns det lertavlor och andra föremål med skrift som verkligen kan tala om hur
det var då, om tiden innan kan vi bara dra egna slutsatser från de olika fynd
man studerat. Det som var väldigt speciellt med kilskriften var att varje ord
hade ett eget tecken.


Vi går snabbt vidare från Mesopotamien till Egypten!
Giza är den tredje största staden i Egypten. De allra flesta har säkert hört
talas om staden, på grund av pyramiderna och Sfinxen som står där. Det
finns flera pyramider, men den mest kända är den största, 'The Great
Pyramid Of Giza', mer känd som Cheops pyramid! Cheopspyramiden är hela
146 m eter hög! Sidorna vid basen är 230 meter långa. Den ä r byggd av 2,5
miljoner stora stenblock som väger ungefär 2 ton styck! Man tror att dessa
stenblock drogs uppför ramper till arbetsplatsen . Den grekiske historikern
Herodotos säger att det tog 10 år att bygga uppfarten till pyramid en och
ytterligare 20 år för att bygga själv pyramiden . Tusentals bönder jobbade
ständigt med att bygga pyramiden när de inte kunde bruka sin jord.
Pyramiderna byggdes för 2500 å r sedan ungefär. Det alla kanske inte vet är
att pyramiderna egentligen är gigantiska gravkammare åt faraonerna.
Begravningarna överhuvudtaget var ganska märkliga, åtminstone
faraonernas! Inte bara lät de bygga enorma monument över sig, de vill e
även ha sina gravar fullproppade med guld och andra värdesaker.
Ett bra exempel på det är den unga faraon Tutankhamons grav som en
engelsk arkeolog, Howard Carter, lyckades hitta, helt orörd av
gravplundrare, år 1922. Det mest berömda från den graven är
Tutankhamons guldmask som de flesta har sett bild på eller hört talas om.
Faraonerna ville uppenbarligen bli begravda i rikedom, men de ville även att
kroppen skulle hanteras ordentligt efter döden. Balsameringen gick till så att
n är en farao dött så började man med att plocka ut hens hjärna, vilket man
gjorde med ett kirurgiskt ingrepp genom näsborrarna. Efter det skar man upp
magen på den döda och plockade ut alla inre organ. Läkarna placerade
örter och natriumsalt i den öppna kroppen. Sen lät man kroppen ligga i
sjuttio dagar innan man slutligen lindade tunna linnedukar runt den. Den
balsamerade kroppen var nu förberedd för att läggas till vila. Man trodde att
själen bodde kvar i kroppen även efter att man dött.


Egentligen är det samma princip nuförtiden när folk begravs. Jag är inte så
insatt i alla religiösa regler gällande begravning, men jag vet att man
förbereder den dödes kropp (inte lika överdrivet som man gjorde med
faraonerna då, men ändå) och har en ceremoni åtminstone. Många tror på
ett liv efter döden, för de människorna kanske begravning och det spelar
större roll, det är svårt för mig att säga eftersom jag inte är religiös och tror
inte på något liv efter döden, så det ha aldrig direkt engagerat mig.
Det gamla Egypten existerade i 2000 år, under den tiden fanns det 102 olika
faraoner som styrde landet. En av de var Hatschepsut. Hon var en av endast
tre kvinnor som faktiskt lyckades bli farao! Hon var enda barnet till faraon
Thutmosis I, m en eftersom kvinnorna inte hade samma värde som männen
fick hon inte efterträda sin far som farao. I stället lät man en annan man som
Thutmosis var far till, fast utanför sitt äktenskap, bli ny farao. Han fick namnet
Thutmosis II och han gift e sig med sin halvsyster Hatschepsut. Hatschepsut
och Thutmosis II fick aldrig någon son. År 1479 f.Kr. när Thutmosis var döende
utsåg han, precis som sin far, en av sina söner utanför äktenskapet till ny
farao. Den nya faraon blev den minderårige Thutmosis III. Eftersom han inte
var gammal nog för att styra själv när hans far dog så fick Hatschepsut hjälpa
honom styra riket. Det man inte hade räknat med var att Hatschepsut under
den tiden lyckades ta över hela makten, så till slut kallade hon sig helt enkelt
farao.


Jag tycker Hatschepsut verka r ha varit riktigt stark, hon kämpade vidare mot
makten trots att hon var kvinna, och till slut lyckades hon verkligen bli farao!
Det var inte bara förr som kvinnor hade svårare att få makt, det lever kvar än
idag! Jag har inga exakta siffror, men om man kollar hur många länder som
har manliga statschefer och jämför med hur många som har kvinnor så kan
jag säga att skillnaden är väldigt stor! Just i Sverige har kvinnorna inte jätte
mycket svårare att ta sig uppåt och få mycket politisk makt, men om man
kollar statistik för hur många kvinnor kontra män som sitter och genom
tiderna har suttit i riksdagen så ser man ändå att det är enklare för män. Just
nu sitter det 192 män och 157 kvinnor i Sveriges riksdag.
Nu lämnar vi Egypten för att gå vidare till en annan av världens äldsta
flodkulturer. På stränder vid floden Indus har man lyckats gräva fram två
stora städer, Harappa och Mohenjodaro. Man tror de uppstod ungefär år
2500 f.Kr. Man vet inte lika mycket om denna kultur som man gör om
Mesopotamien eller Egypten. En stor anledning till det är att man aldrig har
lyckats tyda skriftspråket de använde. Byggnaderna där var högt
utvecklade. Man hade både avlopp och vatten i husen! Man antar att
kulturen existerade i ungefär 1000 år, tills ett nytt folk från norr trängde sig in i
Indien.


Moving on, nu till Kina!
På 200-talet var Kina delat i sju små kungariken. Ett av de rikena hette Qin.
Folket som levde i Qin var väldigt barbariska i jämförelse med folket i resten
av Kina. År 256 fick Qin en ny härskare, en ung man som var väldigt ivrig och
sugen på mer makt! Han ledde folket i Qin till krig och började ockupera
andra delar av Kina. Efter 35 år av strider hade han erövrat alla de sex andra
områdena i Kina, Det innebar att han kunde kalla sig till kejsare över Kina. I
och med det skapade han ett kejsardöme som fanns kvar ända fram till å r
1912. Han tog sig namnet Qin Shi-Huangdi, maybe you've heard of him?
Både ” Huang ” och ” di ” betyder kung, så Huangdi betyder ungefär
” kungarnas kung ” . Nu när Kina var ett väldigt stort och mäktigt rike var man
tvungen att se till att man kunde försvara sig ordentligt, därför lät Shi Huangdi
bygga den berömda Kinesiska muren! Redan innan Shi Huangdi hade
makten fanns det ett mursystem i norra Kina, men han såg till att det hela
byggdes ihop och blev helt stabilt och säkert. Muren är 10 meter hög, 3,5
meter tjock och 2400 Km lång, föreställ dig det! Väldigt många människor
dog under byggandet av muren, upp emot 1 miljon sägs det, men Kina var,
precis som det är än idag, världens folkrikaste land, man tror att det bodde
30-40 miljoner människor i Kina under Shi Huangdis tid, så med tanke på
vilken extrem säkerhet muren medförde kanske det var värt att några fick
offra livet!


Shi Huangdi har en av världens mest imponerande gravar, jag tycker
definitivt den är i klass med pyramiderna i Egypten. Vid hans grav lät han
nämligen bygga 5000 skulpturer av soldater som står och vaktar honom.
Detta tyder på att man verkligen trodde på ett slags liv efter döden,
eftersom Shi Huangdi kände ett behov av en så stor Armé som skulle skydda
honom när han dött!


Egna reflektioner Jag tror jag har fått med en del av reflketionsfrågorna i texten, så här tänker
jag bara skriva det som jag vet att jag verkligen inte skrivit om i texten.
Det är stor skillnad på könsrollerna nuförtiden om man jämför med hur det
varit genom historien. Nuförtiden har ju kvinnorna vanliga jobb och kan
försörja sin familj lika väl som en man. Man skämtar ganska mycket, särskilt
på internet, om att kvinnornas roll i köket, jag har själv en T-shirt där det står 'Shut up and make me a sandwich, bitch'. Det man inte tänker på så mycket
kanske är att det verkligen var så förr, kvinnorna skötte hemmet, männen
försörjde. Kvinnor hade inte samma rättigheter heller, de kunde knappt få
några viktiga roller i samhället, som präst, kung eller farao till exempel, men
det som jag reagerar mest på är faktiskt arbetsrollerna, det anser jag är den
största skillnaden mellan hur jämställdheten var då jämfört med hur den är
idag.


Det jag har tyckt varit mest intressant med detta arbete var att lära lite mer
om Kina. Jag visste redan i princip allt som vi jobbat om med Egypten,
Mesopotamien, den förhistoriska tiden och Indien, men Kina har jag inte
jobbat så mycket med innan! Jag har inte skrivit så mycket om hur samhället
utvecklades där, för jag ville inte göra arbetet för långt, men jag har ändå
lärt mig mycket om det, till exempel att de började använda ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://digilär.se/historiebiblioteket/bildberattelser/forhistorian 260313 http://digilär.se/historiebiblioteket/bildberattelser/flodkulturerna 260313

Kommentera arbetet: Förhistoriska tiden och flodkulturerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2013-03-26]   Förhistoriska tiden och flodkulturerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59201 [2020-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×