En talanalys

5 röster
30103 visningar
uppladdat: 2013-03-12
Hanane Benouaden

Hanane Benouaden 40 år

Från
Poland, Maine
Utbildning
College : University of Southern Maine
Jobb
Rinkeby/Kista Stadsdelsförvaltningen
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

                                                              Datum: 2013-01-16

Kurs: Svenska som andra språk 3

En analys av Gudrun Schymans tal " Det talade ordet gäller" Vänsterpartiets kongress 2002.

Talens översikt:

"Att leva tillsammans i ett samhälle, är inte konflikfritt. Varje dag uppstår nya konflikter och gamla odlas. Mellan män och kvinnor, mellan kapitalismens cynism och våra egna krav på inflytande, mellan västvärldens ekonomiska intressen och tredje väldens allt mer desperata behov, mellan industrialismens rovdrift och naturens villkor".

Redan i början lägger man märke till att Gudrun använde sig av Exordium (talets inledning) i talen, för att locka lyssnarens intresse och uppmärksammelse att höra mer. Så fort man börjar höra talen, börjar man ställa massa frågor om vad kan budskapet leda till. Gudrun började sin tal med ett väldigt intressant ämne som intresserar oss alla " konfliktfritt och konflikter". Vi lever i ett samhälle som är inte fri av konflikter, redan här väcks många tankar och diskussioner hos lyssnare. Konflikter kan vara mellan olika kön (män som kvinnor), det kan handlar om ekonomi ( fattigdom och rikedom), demokrati (makt) och naturen. Våra tankar och åsikter kan inte alltid överensstämmas eftersom vi är helt enkelt olika. Så länge vi har olika kunskaper, intresse, motivationer ,förmågor, egenskaper, målen, kommer våra åsikter att krockas . Jag som lyssnare kan vara snabb med att bilda egen tolkning av ordet konflikten leder till, redan här utan att fortsätta lyssna vidare. Men eftersom nyfikenheten väcks redan här och att det är stor risk för feltolkning, måste man fortsätta lyssna vidare för att kunna förstå budskapet rätt.

"Konflikter i sig är inte av ondo. De är nödvändiga för vår gemensamma utveckling. Genom politiker kan vi synliggöra konflikter och ta ställning". Här kommer motsatsen, man har alltid tyckt att konflikten är något obehagligt och tungt som tar vår tid och vår kraft, och att det skulle vara skönt att slippa den. Gudrun tycker att konflikter är nödvändiga för utvecklingen. Här börjar man bli mer nyfiken av vad själva meningen siktar till. Hur då? kan en konflikt utvecklar oss? Det låter ju konstigt, på vilket sätt skulle en konflikt påverkar vår utveckling? Vilken typ av konflikt menar hon?

För att komma djupare in i talen använde Gudrun sig av den så kallas pathosargument (känslomässigt övertygandet) genom att snabbt ta upp ämnet fattigdomen och sedan växlar hon omedelbart till ämnet "freden" som är viktigt för alla, kanske viktigare än mat och kläder. Hon tar upp attackerna mot New York som skedde den 11 september och terrorattackerna som är fortfarande en mardröm för fler. Båda händelse har lämnat ett spår i var och en och ledde till att man flydde från sitt hem med avsikt att hitta den säkraste platsen. 

Gudrun nämner flera länder som har i stor del drabbats av terrorism så som USA, Irak, Somalia, Afghanistan, Israel och Palestina samt tredje världens länder. Nu börjar man fundera, varför just de här länderna som alltid nämns av politiker? Men så klart blir ofta de, fattigdom, terrorism, förtryck och kränkning, krig, våld, sjukdomar, ekonomikriser och auktoritet  är ofta besvärliga problem som folk lider av i dessa länder. Samt ofta hör man talas om kampen just hos de nämnda länder. kan det vara på grund av att Islam är en stor religion som sprider sig över hela världen och att man har en uppfattning att kampen är en enda lösning för att skydda sina rättigheter?

Till knytning till föregåendet ämne, använde Gudrun den så kallas (hyperbol/ överdrift) i sitt budskap " Kvinna i Afghanistan" för att bekräfta tonvikten för sitt budskap. Nu börjar lyssnaren tycka synd om den kvinnan som säkert valde att bomba sig för att hon inte fick det hon kämpade för.

Det har gått ett tag sedan Gudrun började prata, och för att fortsätta påverka publikens engagemang ( condusio), fokuserar hon mer på kvinnoförtryck, diskriminering  och våld mot kvinnor. Hon använde sig av statistik och exakta siffror för att bevisa hur mycket hennes tal stämmer.

Det finns olika viktiga ämne som fängslar publiken, från terrorism, våld och kvinnoförtryck till den ojämna könsfördelningen fördjupar Gudrun sin tal."Män får mer än de ger", "kvinnor ger mer än de får". Det är självklart att varje politiker tar ett sådant ämne som lockar oss kvinnor. Vem som inte vill få lika mycket lön som männen gör? Vem som inte vill få det arbetet man önskar, precis som alla andra män gör? Trotts den lika högutbildningen kvinna har, anställs män i första hand, i fall att det har hänt får kvinnan ändå lägre lön! Jo det är på grund av olika orsaker som arbetsgivare tänker efter, kvinnan kan ha högre närvaror än mannen gör. Den minsta grejen hos kvinnan tas på ett otäckt sätt, män är smartare och klokare än kvinnor eftersom de är starkare. Kvinnan använder sitt hjärta när hon överblickar en situation, medan mannen tänker logiskt.

Vad är det för felet om kvinnan använder sitt hjärta och sina känslor när hon tänker och bedömer? Hur kan man blunda för folk barn som vuxna som inte har någonstans att ta vägen till? Och hur kan man ha det så bra, medan andra saknar dagens bröd. Däremot kan man tycka att män är viktiga individer i kvinnors liv, kvinnor bygger och män skyddar det kvinnor byggde.

Till slut bekräftar Gudrun;" ett samhälle där en människas kön överhuvudtaget inte spelar någon roll för hur han eller hon bemöts. Alltså: ett samhälle som i praktiken respekterar varje människans lika värde".

Alla är likvärda oavsett kön män som kvinnor, var och en har ett uppdrag som klarar i livet. Båda två komplettera varandra, den ena kompletterar den andras tillvaro.

Talens analys

Syftet: Gudruns tal syftar till:

•o   Att kvinnor respekteras i samhället lika mycket som män.

•o   Att kvinnor får vara delaktiga i samhällets beslut, genom tillgång till ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

En analys av Gudrun Schymans tal " Det talade ordet gäller" Vänsterpartiets kongress 2002

Kommentera arbetet: En talanalys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Asıya Alp 2019-09-19

    "sitt tal" skulle vara men bra jobbat.

Källhänvisning

Hanane Benouaden [2013-03-12]   En talanalys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59193 [2020-02-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×