Koppar

3603 visningar
uppladdat: 2013-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Koppar INLEDNING Koppar är den första metallen som mänskligheten lärde sig att bearbeta. Redan för 10 000 år sedan tillverkades små föremål av ren koppar, som hittades i marken. Koppar har haft en stor betydelse för den svenska historien och inom svensk kultur.

I mitten av 1600-talet var koppargruvan i Falun den största i Europa och hela Sveriges ekonomi hölls uppe tack vare en lönsam årlig malmbrytning på cirka 3 000 ton. Koppar var landets viktigaste exportvara. När koppar är i rent tillstånd är den laxfärgad, och behåller sig också sådan i torr luft. Men i fuktig luft överdras kopparn med en grön hinna av basiskt karbonat (ärg). Koppar har en god ledningsförmåga och är lätt att foga genom lödning, därför används den mycket i hus och dess elledningar. Metallen används också mycket i rör för värme- och vattendistribution. Detta p.g.a att vissa bakterier och andra organismer inte växer på kopparytan. Dessutom råder man att använda koppar till förvaring av utbränt kärnbränsle p.g.a. dess korrosionsegenskaper.

Korrosionsegenskaper är när metallen reagerar men någon form av en organism eller syra, te.x när järn reagerar med vatten och bildar rost. Byggindustrin använder fosfordesoxiderad koppar till stuprännor eftersom materialet är lätt att forma och har så hög korrosionshärdighet. Dessutom använder man inom byggindustrin mässing och mässingsplåt som utgångsmaterial för inredningsdetaljer, prydnadsföremål och ammunitionshylsor eftersom dessa områden kräver bra formbarhet. Även mynt är ett gammalt användningsområde som man fortfarande använder koppar till. Koppar är den enda metallen förutom guld som kan tillverkas med stor variation i färg genom att man tillsätter olika legeringsämnen.

KOPPAR I KROPPEN Koppar ingår i en rad oxidationsenzymer i kroppen bl a sådana som påverkar omsättningen av järn och syre och är därför livsnödvändigt för oss. Koppar fungerar som en katalysator som lagrar och frisätter järn till hemoglobinet. Koppar förstärker benstommen och blodkärlens väggar genom att öka tvärbindningarna i kollagenet. Koppar är även väsentligt för bildningen av myelin (det isolerande skicktet runt nerverna) och för hormoners funktion, speciellt östrogen.

Koppar deltar även i cellens försvar mot fria radikaler. Högt intag av koppar har en irriterande effekt på magtarmkanalen, och har tidigare använts för att framkalla kräkning vid förgiftningar. Normalt reglerar kroppen hur mycket koppar som tas upp i kroppen och hur mycket som utsöndras. Denna reglering av koppar sker i levern. Foster ansamlar stora mängder koppar i levern under den sista tiden före födelsen. Denna depå används under den tidiga nyföddhetsperioden, då intaget av koppar via bröstmjölk är lågt. Det misstänks att nyfödda är speciellt känsliga för högt kopparintag då kroppens normala metabolism av koppar ännu inte utvecklats. Dock har inte just barnmat förhöjda halter av koppar utan främst av bly och kadnium. Det har hänt att småbarn har fått diarré av vattenledningsvatten med hög kopparhalt. Därför bör man inte ta vatten ur varmvattenkranen när man lagar välling.

KOPPAR I NATUREN Koppar är en liten bit av naturen. Koppar samverkar i vår miljö både i ren form och som mineral (malm). Järn, koppar och svavel spelar en nyckelroll i en ny teori om livets begynnelse på jorden. Koppar har varit ett ämne i alla levande organismer genom evolutionen av vår planet. Metaller och mineraler är svå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

www.mimersbrunn.se www.outokumpu.com • www.boliden.se • www.copperconcept.org www.koppar.com • www.scda.com • www.corrosionscience.se www.kth.se/forskning/hallbar/material/odnevall.html (miljö)

Kommentera arbetet: Koppar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-02-10]   Koppar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59180 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×