Tycker du att demokratin i Sverige är bra?

2 röster
2789 visningar
uppladdat: 2012-11-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Tycker du att demokratin i Sverige är bra?

Jag tycker att demokratisystemet i Sverige är ganska bra. Sveriges demokratisystem vill att alla ska få möjligheten att vara med och bestämma. Varje individuell person har rätt att ha sina egna åsikter, religion och vem som helst kan bilda partier och föreningar. Men om Sverige var diktatur skulle vi bil fängslad för våra åsikters skull. Jag tycker att det är ganska bra att Sverige är demokrati. Vi bor i ett land där vi får möjligheten att skapa vår framtid. Jag tycker att det är bra att vi är demokrati eftersom om Sverige var diktkur som Sri Lanka där mina rötter kommer ifrån så skulle det vara en envåldshärskare som styr över hela landet. Alla dessa stater saknar alla former av frihet i landet. Så det är bra att Sverige är ett demokratiskt land där vi får alla typer av frihet.


Demokrati betyder folkstyrelse. I folkstyrelse så är allas röst lika värda och viktiga. Om vi tar t.ex en 18 årig kvinnas röst och en 40 års statsmans röst är lika värda. Det sägs att vi blir jämlikt behandlad. Jag tycker att det är bra att man röstar efter man är 18 år eftersom då börjar man tänka på ett vuxensätt. Om man var 16 år och röstar så är man ändå inte mogen och är fortfarande ungdom. Det är den yttersta tecken på att vi lever i ett demokrati land är att vi röstar vart fjärde år.


I Sverige brukar inte alla medborgare rösta. Det beror på att de som inte röstar tror att det inte kommer ske någon förändring. Om folket sluta rösta skulle detta påverka 4-procent spärren.  


Jag tycker att 4-procent spärren är jättebra. Om den skulle bort skulle alla möjliga partier komma in i riksdagen och det skulle bli svårare att hålla ordning. Alla skulle ha helt olika åsikter. Det skulle bli svårare för riksdagen om vi skulle ta bort 4-procent spärren.


I Sverige väljer folket ledamöterna i riksdagen, sedan väljer dessa i sin tur regering. Det är bra att det är så. För om folket skulle direkt välja regering utan en riksdag så skulle de bara gå utifrån sina åsikter. De vet inte lika mycket som riksdagen. Riksdagen tänker längre fram och är utbildade för just det ämnet. De tänker på ett mer avancerat sätt än oss.


Jag tycker att det inte finns några nackdelar med Sveriges demokratisystem. Men när jag tänker igenom noga så tycker jag nackdelarna med demokrati är ju just att människor kanske inte alltid vet landets bästa och har ibland dåliga åsikter.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.regeringen.se/sb/d/109

Kommentera arbetet: Tycker du att demokratin i Sverige är bra?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2012-11-12]   Tycker du att demokratin i Sverige är bra?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59156 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×