Första Världskriget Bakgrund och orsaker samt dess karaktär

14 röster
20355 visningar
uppladdat: 2012-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Efter att ha arbetat nu under en period med första världskriget fick jag i uppgift att skriva ett arbete och frågeställningarna är följande:

1. Förklara begrepp som Imperialism, industrialisering, Nationalism och hur dessa är så kallade djupförklaringar till kriget. 

 2. Redogör för orsakerna till första världskriget, skilj på yt- och djupförklaringar. 

3. Beskriv krigets karaktär och visa på hur den skiljer sig från tidigare krig på grund av den övriga historiens utveckling. 


1. 
Nationalismen: Människor med samma vanor, språk och traditioner började känna samhörighet. Det var inte längre vi och dem utan ett land, ett språk. Det var när folket insåg detta nationalismen uppstod. Landet blev viktigare för den enskilda individen och man prioriterade allt inom landet framför utomstående. Nationalismen växte sig stark under 1800-talet och en av grundtankarna var att det egna folket var överlägset. 

Imperialismen har funnits i hundratals år till och med tusentals. Strävan efter att kontrollera andra länder i Europa och styra över andra var tanken. Man började med att kolonisera sig i många afrikanska länder eftersom det var ett enkelt sätt att utöka sina tillgångar till råvaror. Men när alla länder ville göra likadant måste det någon gång ta stopp. 

Industrialiseringen: Industrialisering är kort sagt ett lands omvandling från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industriland (I-land). Att avancera sin teknologi och underlätta allt primitiva slit gjorde också att landet kunde producera mer, vilket ledde till att de tidiga länderna i denna process snabbt blev stormakter. 

 Imperialismen och industrialiseringen tillsammans med nationalismen gjorde denna tid farlig och spände till situationen extra. När tankarna om att man ville styra över andra länder kom samtidigt som man tyckte att man själv var det överlägsna landet, började man erövra "farliga" landområden, ta över andra länder. När också möjligheterna för bättre vapen, möjligheter att transportera sig snabbare, bli effektivare kom i och med industrialiseringen blev det landet det överlägsna. När man sedan tagit över ett landområde växte nationalismen ännu starkare, man kände sig helt enkelt störst, bäst och vackrast vilket påverkade landet att fortsätta i samma takt.

2. Under det tidiga 1900-talet så var det en kapplöpning om vilket land som skulle bli ny stormakt. Att hela tiden utveckla sitt land, ytmässigt, gjorde tillslut att man tog över en annans. De nya erövringar landet åstadkom ökade rivaliteten mellan länderna och krig i kolonialområden ökade markant. Situationen i Europa var redan spänd på vissa håll och kanter, särskilt mellan Tyskland och Frankrike som var framgångsrika industriländer i den här tiden, som förklarat krig på 1870-talet vilket självklart påverkade andra länder och inte enbart dem själva. Frankrike hade då förlorat 2 viktiga gränsländer, Alsaac och Lorraine, som det ständigt var gränskonflikter i. Det var inte enbart här det vara konflikter utan när sedan uppror och fler gängkrig startade i andra gränsländer, i t.ex. Serbien och Österrike, blev det inte bättre. 

Bosnien och Hercegovina hade tidigare varit en osmansk provins fram tills att Berlinkongressen bestämde att "överlåta" det till Österrike-Ungern år 1878. Stort missnöje bland serbiska nationalister visades tidigt och dem ville att det skulle tillhöra Serbien då majoriteten av invånare i Bosnien och Hercegovina hade samma nationalistiska anda som i Serbien. Missnöjet var bara början på något nytt, det börjades planera mord på Ärkehertigen och Franz Ferdinand som var Österrike-Ungerns kronprins. Detta var på uppdrag av den serbiska nationalistiska organisationen Svarta Handen.

Franz Ferdinand var mån om sitt rike och ville besöka alla dess delar. Därför beslöt han sig tillsammans med sin hustru att besöka landet den 28 juni år 1914. När Franz Ferdinand åkte igenom staden tillsammans med sin hustru utsattes dem för en del mordattentat på vägen, men som misslyckades. Det var inte först senare när dem åkt förbi den planerade rutten som han sköts. Mannen som mördade Kronprinsen och hans fru hette Gavrilo Princip och blev känd som mannen som utlöste första världskriget. 

Tidigare i Europa: 
 Tyskland kände sig hotade med att ha fiender runt omkring sitt land, speciellt från Frankrikes håll men även i söder, och det resulterade i att dem slöt sig i en pakt med Österrike-Ungern och Italien som kom att kallas för Trippelalliansen. I och med tryggheten Tyskland skaffat sig kunde de fortsätta att utveckla sitt land, inte minst sin flotta. Det påverkade Storbritannien direkt eftersom det kunde skada deras egen handel till havs. Storbritannien är känd att vara beroende av export och import med hjälp av båtar och även sin flotta. Britterna kändes sig hotade och slöt ett förbund med Frankrike och Ryssland som kom att kallas trippelententen. Detta skedde i väldigt sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

Tillbaka till mordet: Österrike-Ungern tog ställning direkt efter mordet och misstänkte Serbien för att ha utfört attentatet. Därefter ställde Österrike-Ungern ett ultimatum på Serbien den 23 juli, som bland annat innehöll tillåtelse om att låta Österrike-Ungerns polis vara medverkande i att utreda mordet i Serbien. Vid samma punkt avvisade Serbien ultimatumet och Österrike förklarade krig mot Serbien den 28 juli 1914. Österrike hade ett skydd vid ett eventuellt anfall från Tyskland och det drog in Tyskarna i kriget direkt. Serbien hade Rysslands stöd och detta resulterade i att dem började mobilisera sig. 

Samtidigt i Europa utbrast det många händelser som senare också skulle resultera i krig och konflikter och alla händelser inom veckan efter krigsförklaringen kom att kallas för Svarta veckan och kan sammanfattas såhär: 

 - Startskottet den 28 juli förklarar Österrike-Ungern krig mot Serbien pga. mordet på Franz Ferdinand. 
- 30 Juli, Ryssland börjar mobilisera sina trupper för att hjälpa Serbien, förbereder sig på eventuellt krig. Tyskland försöker stoppa dem med förhandlingar men det är inget som fungerar. - 1 Augusti Förklarar Tyskland krig mot Ryssland eftersom dem inte godtog förhandlingarna. Frankrike börjar också mobilisera sina trupper samtidigt eftersom dem ingår i trippelententen. 
- 2 Augusti besattes Luxemburg av Tyskland för att förhandla fri lejd genom landet men för att fortfarande behålla "freden". Storbritannien nekade detta och avvisade Tyskland.
 - 3 Augusti Förklarar Tyskland krig mot Frankrike och Belgien. Belgien är enbart krigs förklarat eftersom Tyskland vill röra sina trupper igenom landet. 
- 4 Augusti rör sig tyska trupper igenom Belgien för att kriga mot Frankrike. Natten till den 5e Augusti Förklaras det krig mellan Storbritannien och Tyskland. 

Man behöver inte vara ett geni för att lista ut att Första Världskriget är igång, hundratals soldater kommer nu att lida för att stå upp till sitt älskade land för att upprätthålla dess rykte som stormakt, eller blivande stormakt. Alla ville segra. 

3. De Allianser som fanns och på grund av dem och de ökade spänningarna runt om i Europa så hade stormakterna förberett sig sedan innan för krig. Med industrialiseringen, som hade haft sin tid så började man på lättare sätt massproducera och skapa mer högtåliga vapen som gav mer effekt per skott, de nya egenskaperna var avgörande i mångt och mycket vilket land som vann.

 Samtidigt som en enorm befolkningsökning tog fart, bättre livsstandarder och sjukvård blev tillgängligt, kunde man massproducera mat och de odlingarna som fanns slogs samman till ”mindre” företag som producerade livsmedel. Det ledde direkt till att folket som inte behövde producera mat urbaniserade sig för att kunna hitta arbete i fabriker och andra industrier och samtidigt kunna få föda via marknaden på ett smidigt sätt. 

 Värnplikt hade också införts i de flesta länder och storleken på arméerna förändrades markant, skalorna i mängden manskap, vapenproduktion och mycket annat i första världskriget, i jämförelse med andra historiska krig, blev mycket större. Fler och större arméer och vapen som lättare kunde döda andra människor, (t.ex. automatgevär, pansarvagnar, granater.). Avgörande skyttegravskrig var också en ny ”krigsmetod” som skiljde sig från gamla krig, det gick ut på att de båda stridande parterna låg i varsitt skyttevärn, varsin sida om t.ex. en äng eller annan öppen plats. Tanken var att ena sidan med en mängd soldater försökte storma den andra sidan innan de hann bli nerskjutna på vägen av fienden. Den här typen av krig ledde till en enorm slakt och utrotning av många nationaliteter och människor, vilket syns tydligt i statistik. 

Stridstaktiken gjorde att det blev väldigt statiskt då de båda sidorna mer eller mindre befann sig på samma ställe under en lång period och sa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källor: Wikipedia > Sökord: Första världskriget, Skotten i Sarajevo, imperialism. Ne.se > Sökord: Första världskriget Läroboken http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget http://spa.118100.se/i+tyskland/226912

Kommentera arbetet: Första Världskriget Bakgrund och orsaker samt dess karaktär

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2015-01-31

    vilken källa är detta ifrån?

  • Inactive member 2015-01-31

    Tack så mycket!

Källhänvisning

Inactive member [2012-05-09]   Första Världskriget Bakgrund och orsaker samt dess karaktär
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59087 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×