Shintoismen

4 röster
9389 visningar
uppladdat: 2006-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Shintoismen har alltid funnits i Japan. Men på 500-talet kom buddismen tillsammans med skrivkonsten från Kina. Med skrivkonsten började man skriva ner de shintoismiska berättelserna. Kejsaren har alltid varit överhuvudet för shintoismen men på 1200-talet hade adelsfamiljerna tagit all makt ifrån kejsaren. Ledaren var då överbefälhavaren i armen. Under den tiden så isolerade japan sig från omvärlden.
Men 1850 så tvingade amerikanerna japan att öppna sina gränser för handel. Alla japaner blev chockade. Kejsaren tog då tillfället i akt och kallade till sig befälhavaren. Han blev då tvungen att svära kejsaren sin tro. Kejsaren hade tagit tillbaka makten som japan och shintoismens ledare. Shintoismen blev då en nationalreligion.. Japan och även shintoismen blev starkare för varje dag som gick. Samtidigt som landet snabbt moderniserades. Det gjorde även shintoismen. Den hade påverkats mycket av buddismen och dagens shintoism är inte likadan som den var för 1000 år sedan.
Eftersom Japan även besegrade Ryssland i krig så trodde shintoismens anhängare att de var odödliga. De trodde deras framgång var ett tecken från gudarna att alla skulle dyrka kejsaren och shintoismen. Under andra världskriget så utnyttjade kejsaren den här känslan hos sina landsmän. De ställde sig praktiskt taget på led för att bli självmordspiloter.
Men när bomberna släpptes över Japan så gav deras regering upp. Amerikanerna tvingade då den Japanska kejsaren att läsa upp ett tal i radion. I det talet sa han bland annat att kejsaren inte var någon gud utan en helt vanlig människa. Många blev chockade av talet. Efter det hade kejsaren ingen politisk makt kvar. Anledningen till att kejsarfamiljen är kvar är att för de var så populära.
Idag är shintoismen fortfarande den ledande religionen i japan. Men många ser den bara som ett kulturellt arv.
En ceremoni som fortfarande är kvar är riscermonin, som jag skriver mer om senare.
Speciellt i den japanska idrotten ”sumo” så används typiska saker från shintoismen. Brottarna slänger ut salt innan varje match vilket symboliserar renhet. Bredvid ringen står det vatten som symboliserar kroppens reningsbad. Ringens golv består av jord som har pressats ihop. Jorden innehåller olika föremål till de shintoistiska gudarnas ära.

Enligt shintoismen så finns det en eftervärld där alla andar lever och bor. Shintoismen tycker att döden är den största orenheten av alla men att den är oundviklig.
Naturen är en viktig del i Shintoismens trosuppfattning. Enligt dem är naturen och människan ett och inte två olika. De tycker att människans uppgift är att leva i harmoni med naturen. Shintoismen har en ideologi som sätter ekologi och biologi högt. Det finns inget gott eller ont och gruppen är viktigare än individen. Det som gynnar gruppen är bra och det som skadar är dåligt.

Kami kan översättas till gudar. I shintoismen så fokuserar man sitt dyrkande till just kami. Kami är egentligen ett sätt istället för ett ord på någon gud. Kami är speciellt saker som ett träd med två kronor eller ett berg med en annorlunda form.
I shintoismen tror man på att människan blir en kami när hon dör. För att en kami ska bli stark så måste många människor tillbe den. Desto fler som ber desto starkare blir kamin.
Den största och starkaste kamin är Amaterasu Omigami, den himmelskt skinande augusti solen. Det är hon som beskyddar alla japaner. Enligt deras mytologi så är det hennes femte generation barn som var den första kejsaren.

Kojiki är shintoismens heliga skrift. Den är indelad i tre olika böcker.
1: Boken om livet med gudarna
2: Boken om människorna och gudarna
3: Boken om människans liv utan gudarna
Mycket i Kojiki handlar om shintoismens två nyckelbegrepp, renhet och orenhet. Enligt Kojiki så finns det väsen som kan skada oförsiktiga människor, men det har aldrig funnits något syndafall. De anser att människan kan handla fel, det ses snarare som orenhet än som ont handlande.

De två viktigaste personerna i shintoismen är kejsaren och hjälten i Kojiki, Yamato Takero. Kejsaren är väldigt viktig eftersom han sägs vara en gud, som aldrig kan ha fel. Eftersom alla barn uppfostras till att dyrka och älska kejsaren så är han en viktig person för shintoismen. Yamato Takero är den andra viktiga personen. Det är han som är hjälten i Kojikos andra bok. Inom shintoismen står Yamato för en förkroppslighet av en naturkraft, som ingen kan förstå. Många i shintoismen beundrar och fruktar Yamato Takero eftersom de inte vet vilken naturkraft som får gräset att växa och vinden att blåsa.

Shintoismens heliga byggnad är templen. Det finns ungefär 3000 stycken tempel i japan. Templen är speciella för att de är boplatser för Kami. Alla templen är gjorda i trä. Vägen fram till templen pryds av japanska äreportar – torii. Man har oftast placerat templen i områden med vackra träd och små vattendrag
Det mest kända templet är templet i Ise, Amaterasus tempel. Själva templet rivs och byggs om vart 20: e år, enligt gammal tradition.

Shintoismen har nästan någon form av ceremonier för alla lite speciella händelser. En speciell ceremoni som finns är ceremonin till jordbrukets ära. Den ceremonin är gammal och kommer ifrån den tiden då människorna levde av jordbruket. En av de mest kända ceremonierna är Kanname-sai som sker i oktober. Den innehåller offer av det första risfältet som ges till kejsaren.

Det finns tre symboler inom shintoismen. Svärdet, solspegeln och krumjuvelen. Spegeln representerar Amaterasu. Hennes symbol pryder även den japanska flaggan.

Torri-porten är den port som visar ingången till templen. Filmer från Japan innehåller ofta bilder på Torri-porten. Den mest berömda är porten utanför Hiroshima. Amaterasus tempel.

Zen är tekniken för filosofi och meditation. Zen kommer från början från Kina innan den spreds till Japan. Genom Zen...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Shintoismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-23]   Shintoismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5908 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×