USAs rättssystem

15 röster
25347 visningar
uppladdat: 2011-12-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

USAs rättssystem

I denna uppgift ska jag beskriva ett lands rättssytem. Jag har valt USA eftersom det är ett land som intresserar mig samt att deras rättssytem florerar titt som tätt i media, framförallt i film och tv-serier. Jag vill försöka bringa klarhet i hur mycket som är sant och ej om rättssystemet som visas upp i media. Detta blir min faktadel, därefter ska jag jämföra USAs rättssystem med Sveriges och se vilka likheter det finns samt om något har fördelar det andra inte har och tvärtom. 

Hur ser då USAs rättssystem ut? Vad är dess grunder? Använder alla stater exakt samma lagar? För att få klarhet börjar jag med den grundläggande frågan: 

•Hur är USAs rättsystem uppdelat?

Man kan dela upp domstolarna i två grupper, de federala och de delstatliga domstolarna.  

För att förstå skillnaderna måste man veta vad de olika begreppen innebär. 

”Federal lag” är den lag som alla delstater måste förhålla sig till. Man kan säga att det är som Sveriges grundlagar fast många fler och alla delstater och myndigheter måste lyda den federala lagen.

En delstat kan dock ha en egen lag men den får aldrig strida mot den federala lagen. 

De federala domstolarna är därför de domstolar som tar sig ann fall som handlar om brott mot den federala lagen eller t.ex. ett tvistemål som sträcker sig över en delstats gräns. 

De federala domstolarna är uppdelade i tre olika kategorier som har olika befogenhet och och olika uppdrag.

Den viktigaste domstolen är federal och kallas Supreme Court of the United States, på svenska: USAs högsta domstol. Den består av nio domare som utnämnts på livstid av presidenten. Högsta domstolen tar upp fall som häller tvister mellan olika delstater och mål som har överklagats hos de andra domstolarna. Högsta domstolen har även befogenhet att överklaga beslut som fattats av presidenten eller kongressen. 

De delstatliga domstolarna löser 90% av alla tvistemål och brottmål i USA. Domstolarna skiljer sig från delstat till delstat men alla har i princip samma uppbyggnad. De delstatliga domstolarna består av många smådomstolar, familjedomstolar och trafikdomstolar, detta för att göra processen så smidig som möjlig. 

•Följer alla delar av landet samma lagar? 

Nej, alla delstater har inte exakt samma lagar. En delstat får själv stifta lagar som ska vara gällande i delstaten. Det kan handla om saker såsom hur gammal man ska vara för att få ta körkort eller dricka alkohol, straffskalor t.ex. om man ska tillämpa dödsstraff eller inte. 

Dock får inga lagar strida mot de federala lagarna. Man kan säga att de federala lagarna är nationella lagar som ska gälla i hela landet men sen får delstaterna bestämma egna ”smålagar” som man tycker passar i delstaten. 

Lagarna får inte heller strida mot försvarspolitiken, utrikespolitiken, valutan eller inrikessäkerheten. 

Ett bra exempel är dödsstraffet. I den federala lagen står det inte att dödsstraff är förbjudet. Därför kan en delstat tycka att dödsstraff är bra och då tillämpa det i sitt rättssystem. 

•Hur har USAs rättsväsende bildats, vad grundar det sig på?

USAs rättssystem grundar sig på det engelska rättsarvet som blev kvar efter att USA grundades. Allt eftersom åren gått har dock systemet förändrats och anpassats, det är inte identiskt med Storbritanniens rättssystem men har fortfarande stora likheter. 

•Tillämpar USA dödsstraff samt hur förhåller de sig till de mänskliga rättigheterna?

Som tidigare nämndes, ja, USA tillämpar dödsstraff i vissa delstater. I 35 av totalt 50 delstater finns dödsstraffet som möjlig laglig påföljd, det är dock en minoritet som frekvent använder dödsstraff. Det är också väldigt strikt om hur och när dödsstraff får utdelas. 

I Regerings rapport om de mänskliga rättigheterna i USA från 2010 kom man fram till bland annat följande: 

Den amerikanska författningen ger ett omfattande skydd åt de mänskliga rättigheterna…USA ser sig självt som ett föregångsland i dessa frågor.

Respekten för de mänskliga rättigheterna i USA är överlag god. Vissa påpekanden bör ändå göras...i de konventioner som har ratificerats har ofta betydande reservationer gjorts.

Dödsstraffet tillämpas federalt och i majoriteten av delstaterna. De senaste tio åren har i genomsnitt ett sextiotal personer avrättats per år... 

Åtgärder i bekämpningen av terrorism har rest frågor om inskränkningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Förbättringar av rättsläget har skett de senaste åren men vissa kritiserade åtgärder kvarstår, inklusive fortsatt förvarshållande av individer utan att de åtalas eller ges krigsfångestatus. Begränsningar i möjligheten att ifrågasätta lagligheten av förvarstagandet kvarstår också. Guantanamolägret är fortfarande i bruk. 

http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=91&module_instance=1&p=USA

Alltså. USA tycker själva att de följer de mänskliga rättigheterna och att de gör det så pass bra att de ser sig själva som ett föredöme för andra länder. Detta tycker jag är helt absurt när landet samtidigt tillämpar dödsstraff och har fångläger där de de eventuellt oskyldiga fångarna varken vet varför de ens sitter där eller får någon rättslig prövning i domstol. 

•Vid vilken ålder blir man straffmyndig i USA?

Med straffmyndig menas den åldern då man är gammal nog att kunna skilja rätt från fel och då också kunna straffas. 

I USA skiljer sig ålder för att vara straffmyndig från delstat till delstat. Den yngsta åldern hittas i North Carolina där man bara behöver vara 6 år gammal för att vara straffmyndig. Att en 6 åring blir straffad tillhör givetvis ovanligheterna men kan ändå hända. 

•Finns det då några likheter eller skillnader mellan USAs rättsväsende och Sveriges rättsväsende?

En stor skillnad mot USA är att alla de svenska domstolarna är fristående från staten. Alla måste dock döma efter samma lag, en domstol i Skåne kan inte döma så mycket annorlunda än en domstol i Piteå eftersom de går efter samma lag. I USA är det skillnad eftersom de olika lagarna i delstaterna skiljer sig åt. 

En annan viktig skillnad är ju att USA tillåter dödsstraff, det gör inte vi i Sverige vilket är mycket bra. 

USAs statsskick skiljer sig från Sveriges, dock har de samma grunder. Representativ demokrati, dvs. folkvalda representanter bestämmer i landet. I USA är det kongressen som beslutar om vilka federala lagar som skall fastställas, i Sverige är det riksdagen som beslutar om detta så det är nästan samma sak. Dock kan presidenten lägga in sitt veto mot lagar, det kan inte Sveriges regering eller statsminister göra. Detta tycker jag är en nackdel, trots att presidenten är folk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källor: http://www.ne.se/usa/r%C3%A4ttsv%C3%A4sen http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=91&module_instance=1&p=USA http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_infancy

Kommentera arbetet: USAs rättssystem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2011-12-17]   USAs rättssystem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59062 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×