Robotik

4686 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vad är en Robot?

En robot är en maskin som är programmerbar, alltså kan den användas till flera olika sysslor istället för bara en sak. En robot kan programmeras om gång på gång på gång medans maskinen får sin uppgift och kan sedan inte ändra den uppgiften.

Det finns två olika sorters robotar, den autonoma och den dedikerade. En autonom robot kan utföra sina sysslor självständigt, t.ex. när den stöter på en vägg i sitt arbete så vrider den en viss grad åt ett håll och kör vidare medans en dedikerad robot i samma läge hade kört rakt in i väggen och velat köra vidare. Den autonoma kan alltså se omgivningen och uppfatta när den behöver korrigera sitt arbete. Den dedikerade roboten kan bara göra uppgiften den är programmerad till att göra, den gör samma sak om och om igen tills någon programmerar om den till att utföra en annan uppgift.

En robot kan hitta sin väg på flera olika sätt. Först har vi Linjeföljande Robotar, som man hör på namnet följer roboten en utsatt väg som finns markerad i t.ex. golvet. Ett problem med den här typen av robot är att om den ser ett hinder så stannar den, den kan alltså inte tänka själv och hitta en väg runt problemet. Skyddad tele-op, på det här sättet styr en människa roboten med ett undantag, skulle roboten få problem kan den ta kontroll och åtgärda problemet.

Ett tredje sätt för en robot är väldigt likt det fjärde. De olika sätten kallas Autonomously randomized robot och Autonomously guided robot. Med det första sättet slumpas robotens väg fram, t.ex. en automatisk dammsugare eller gräsklippare, medans om man använder det andra så vet roboten exakt vart den ska ta sig men har ingen aning om vilken väg den ska ta. Vägen räknas ut med sensorer, GPS och kamera (vägen för den första räknas ut med algoritmer).

Android
En android robot är en robot skapad för att efterlikna en människa. Roboten har ett människoliknande yttre men inuti är det en maskin som är programmerad för att utföra en syssla. Människan har alltid velat leka gud och kunna skapa en annan människa och med android robotarna har man börjat lyckas alltmer. Så tanken med att skapa en android är nog bara för att man kan men samtidigt vill man nog kunna få robotar att utföra jobb som människor inte klarar av eller som människor tycker är tråkiga. Tekniken har inte kommit så långt ännu så att androiden klarar av att ersätta människan i vanliga jobb, men det kommer nog hända tillslut.

Ett problem med androiden är just också tanken med den. Säg att människorna lyckas skapa en android som klarar av att utföra människornas jobb, det skulle innebära en 100 % -ig arbetslöshet tillslut. Man skulle då behöva tänka om gällande alla pengaproblem. Ska alla få lika mycket pengar i månaden eller ska någon få mer? Ska allting vara gratis att köpa? Vad händer då när alla resurser tar slut? Så jag tror man måste tänka på just ekonomiska problem innan man släpper lös ett företag på att skapa så många androider som möjligt. 

Cyborg
En cyborg är en organism som är uppbyggd av både mekaniska delar såsom biologisk vävnad. I science-fiction beskrivs cyborgs som människor där dess biologiska kropp har smält samman med syntetiska delar. Exempel på cyborgs från film är Darth Vader eller Luke Skywalker. Cyborgs som finns i vardagen redan nu är t.ex. pacemaker eller konstgjorda hjärtan. Så jag skulle säga att användningsområdet och syftet med cyborgs är att hjälpa människor som har förlorat t.ex. en kroppsdel genom att ersätta den delen med en mekanisk del (Luke i Star Wars). Jag ser egentligen inget problem med cyborgs så länge man inte skapar "hjärnor" i dem. Det hade kanske blivit ett problem om ens mekaniska arm plötsligt får storhetsvansinne och vill ta över världen.  

Humanoid
En Humanoid är en robot som är skapad efter samma kroppsmodell som människans men ändå inte behöver se ut som en människa (tänk Asgard från Stargate serien). Tanken med en humanoid är att få en robot som använder människors fysik men ändå inte ser ut som en människa och kan inte förväxlas med en människa. Humanoiden ska ändå kunna utföra alla sysslor som människan kan. Det är alltid bättre också att skicka in en humanoid än en livslevande människa i ett brinnande hus för att släcka elden eller rädda någon fast i huset. Ett problem som skulle kunna uppstå är om man ger humanoiden ett sätt att tänka själv, då kan den trotsa sin skapare och bli farlig (om den inte lyder under Asimovs 3 lagar).

Robotikens Historia
I flera hundra år har människan varit intresserad av robotik och att skapa robotar. I den gamla grekiska mytologin tas det upp med guden Hephaestus, i Bibelns uppenbarelsebok tas ämnet upp och uppfinnare som Leonardo da Vinci var alltid intresserade av ämnet som man ser på hans "robot ritningar". Om man tittar på människornas historia och dess intresse av robotik och sen tittar på hur långt tekniken har gått framåt dem senaste 500 åren så är det bara logiskt att människans intresse skulle öka.

•Ø  Man kanske inte kan se det som ett framsteg för robotiken men jag tycker man ska se det som ett stort framsteg, Asimovs 3 robot lagar. Det ställs nu krav på robotar som skapas och jag tror också människor då började tänka på allvar hur robotarna kan skada människor om inte dessa lagar fanns. Med dessa lagar blir robotikforskningen en säkrare forskning.

•Ø  1966 uppfann Joseph Weizenbaum en AI kallad Eliza. Eliza var ett av de första programmen som kunde ta in information och sen skicka ut ny information baserad på den givna informationen. Eliza kanske inte var en så jättebra AI men det var ett stort framsteg i forskningen för att skapa en AI som är närapå mänsklig.

•Ø  I Star Wars filmerna skapade av George Lucas ser vi kanske inte ett genombrott för vetenskapen men vi ser två robotar som har betytt mycket för samhället och säkert har varit en ledstjärna i dagens robotforskning. C3PO och R2-D2 var med i alla sex Star Wars filmerna och även fast dem inte var riktiga robotar eller filmens protagonister så är dem fortfarande helt fantastiska och älskade av så många fans. C3PO's medvetenhet tror jag säkert kan vara målet för många forskare att uppnå.

Artificiell Intelligens
AI är en skapad intelligens. En skapad intelligens som ska efterlikna människans beteende och reaktioner i olika situationer. Det finns två olika sorters intelligenser som man vill uppnå, en intelligens som ska kunna uppfatta omgivningen och agera utifrån det och en som ska kunna konversera med människor. Båda två ska agera som den normala människan skulle gjort i samma situation.

Turingtestet är ett test skapat av Alan Turing år 1950, testet går ut på att testa om en maskin/robot har uppnått mänsklig intelligens. Testet utförs genom att man ställer frågor till en människa och en robot (utfrågaren vet inte vilken som är vilken), om inte utfrågaren kan avgöra vilken som är mänsklig och vilken som är en robot så har roboten klarat av testet. Ännu har ingen lyckats med detta.

Fördelar med att utföra turingtestet är att det är väldigt billigt att utföra. Det kostar i princip ingenting att utföra själva testet då man bara ställer frågor och vill ha svar och sen gissar på om det är en robot eller inte.

En nackdel med turingtestet är att roboten inte får visa hela sin intelligens i testet. Skulle utfrågaren fråga om ett matematiskt problem som är omöjligt för en människa att räkna ut i huvudet och roboten svara då vet utfrågaren att han pratar med en robot. Roboten måste alltså spela dum för att verka mänsklig. Man mäter alltså inte intelligens nivån på roboten utan endast det mänskliga beteendet. En annan nackdel är utfrågaren, utfrågarens intelligens får inte vara under normalen och heller inte över. Han får heller inte vara t.ex en beteendevetare eller liknande. En människa som jobbar med att läsa människor kan lätt läsa av en robot och komma fram till att den inte är mänsklig. En människa som har en lägre intelligens än normalen kanske inte kommer fram till att det är en robot även fast det är uppenbart för alla andra, därför kan inte heller han vara utfrågare under turingtestet. Ännu en nackdel är om utfrågaren tycker att det är pinsamt att han inte lyckats förstå vilken som är roboten. Det kan leda till att han gissar sig fram till svaret och då har minst 50 % chans att träffa rätt, vi kan alltså uppnå robotar som ligger på mänsklig intelligens men som inte accepteras för att den misslyckades med turingtestet.

Asimovs Robotlagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen

Det finns både fördelar och nackdelar med Asimovs 3 robotlagar. Lagarna gör det t.ex omöjligt för en robot att skada en människa, det här förhindrar ett "robot uppror" ifall robotarna tröttnar på att vara människornas slavar (förutsatt att robotarnas intelligens uppnår den av en människas). Den tredje lagen säger att roboten måste skydda sin egen existens. Alltså om en viss del av människopopulationen inte vill ha robotar i samhället på en "mänsklig nivå" så skulle ändå robotarna alltid försöka fly från dem och skydda sig själva. Det här skulle man kunna se som både en fördel och en nackdel. Man kan aldrig veta vilken sida som har rätt förrän det händer. Är robotar positiva eller negativa för samhället?

Lagarna fungerar bara till den utsträckning av kunskap roboten i fråga har, t.ex om roboten inte vet om att gift är dödligt för människan och han blir beordrad av en människa att hälla en flaska gift i en annan människas glas så måste han göra det. Eftersom att roboten inte vet om att giftet kommer skada människan så fungerar inte den första lagen och han kommer att ha mördat en människa.

Mänsklig intelligens definieras olika för varje människa man frågar tror jag. Några säger att om man är medveten om sin egen existens, då är man mänsklig. Enligt några ska man uppfylla en viss IQ gräns för att ha mänsklig intelligens. För att en AI ska anses ha uppnått mänsklig intelligens enligt mig måste den:

•1.     Jag tycker som många andra, mänsklig intelligens är att vara medveten om sin egen existens. Det är en stor del för mig att veta att jag är människa och inte en maskin. För att en AI ska anses uppnå mänsklig intelligens måste han vara medveten om sin egen existens.

•2.     För att vara mänsklig ska man ha dem mest humana reaktionerna på olika händelser i samhället. Den här är väldigt konstig men jag tycker ändå att man anses mänsklig om man reagerar som normalmänniskan i paniksituationer. Mitt påstående här får självklart många människor att inte vara människor ur mitt perspektiv, men det är inte så jag menar. Det gäller bara i maskin/robot sammanhäng, inte för människor (samtidigt som vissa anser att t.ex en seriemördare inte kan vara så mänsklig).

•3.     Den tredje mest mänskliga, men också i djurliv, egenskapen är lärandet. En robot programmeras allting in i och så fort den är klar då kan den allt direkt. Människan lär sig från grunden att prata, gå, äta eller gå på toa. För att en AI ska anses ha uppnått mänsklig intelligens måste den kunna ta in information, behandla informationen och ta lärdom från den. Det låter tekniskt men jag tror det är så vi människor gör när vi lär oss att inte lägga handen på en varm platta till exempel.

Teknisk Singularitet
Teknisk singularitet är när människan skapar en robot med en AI som är smartare än människan själv. Det tror man ska leda till en oändlighets loop där det bara utvecklas snabbare och smartare AI's och vi kommer ha nått längre i vår forskning på 5 minuter än vi gjort på 5 miljoner år. Några forskare tror att det kommer att ha hänt inom de närmsta 20 åren men jag tror inte det kommer hända på åtminstone 100 år om inte mer. Ingen AI har någonsin klarat turingtestet vilket betyder att vi inte är så nära att uppnå mänsklig intelligens på en maskin, hur ska man då på bara 20 år komma längre och framställa en AI som är smartare än människan?

Ett hinder för utvecklingen tror jag är religionen. Religionen kommer försöka stoppa den teknologiska singulariteten så mycket som dem kan, på samma sätt som religionen har senat ner den teknologiska utvecklingen de senaste 1000 åren. I många fall har man haft fel som försökt stoppa utvecklingen men i den här frågan tror jag att man kan ha rätt. Med teknisk singularitet kommer vi tillslut få en total arbetslöshet och tillslut kanske robotar att ta över som jordens primära ras. Vi vet inte om det är en dålig sak ännu men jag som kristen anser att jorden skapades av Gud för människorna, inte för en maskin. Jorden är människornas och djurens planet.

Det nuvarande ekonomiska system jorden har kommer inte kunna hantera den 100 % -iga arbetslösheten som kommer uppstå om eller när teknisk singularitet uppstår. Däremot tror jag att det kommunistiska tänkandet kan fungera. Om ingen jobbar i samhället men alla människor på hela jorden får ett statligt bidrag varje månad på exakt samma summa pengar så skulle vi ha ett väldigt jämställt och rättvist samhälle. Frågan är bara, kommer det att funka? Om ingen behöver jobba kommer någon att vilja studera och lära sig någonting då (speciellt när alla robotar gör det så mycket effektivare också)? Om ingen människa vill studera kommer jordens befolkning då bli fördummad? Det skulle heller inte funka med en regering eller diktator per land, man behöver någon sorts "överregering" som bestämmer över hela världen och kan komma fram till olika beslut. Frågan är bara: ska den bestå av människor eller robotar? Om den består av robotar har inte då robotarna tagit över som jordens primära ras, och kommer alla människor att acceptera det?

Men om vi säger då att vi har fått fram en regering som är human och tänker på allas bästa och alla är nöjda. Robotarna jobbar medans människorna lever i harmoni med varandra och lever ett fantastiskt liv. Då tror jag att religionen skulle första väldigt mycket för detta utopia. Kristendomen, Judendomen och Islam har alla Jerusalem som helig mark och jag tror inte att kriget där kommer ta slut bara för att resten av världen säger det. Som en vän till mig sa: "Man får helt enkelt jämna stället med marken, asfaltera och bygga ett fint Ikea där istället!". Jerusalem kommer alltid vara ett problem samtidigt som det är helig mark.

Ett annat problem jag ser är att människor som lever utan ett syfte kommer nog många att börja leta efter "the ultimate high", någonting som nås på olika sätt av alla människor. Några bergsklättrar, hoppar fallskärm men självklart finns det dem som mördar eller stj&...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Robotik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Robotik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59020 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×