EMU

2 röster
17137 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

EMU

Vad är EMU?
EMU bildades vid nyåret 1999. Huvudtanken är att alla inom EU ska ha samma valuta och ekonomiska system. Man vill minska risken för krig genom att inom EU få ett fungerande ekonomiskt samarbete. EU:s inre marknader för varor, tjänster, arbete och kapital fungerar bättre med en gemensam valuta. Därigenom väntas ökad ekonomisk aktivitet, tillväxt och sysselsättning som följd. Kostnaderna för att växla pengar försvinner också. Risken för att växelkurserna ändas upphör också. Detta betyder att det blir attraktivare för företagen att investera eftersom de då lättare kan beräkna kostnaderna. I och med EMU blir EU ett ekonomiskt block lika stort som USA och får därmed större makt inom världsekonomin och världspolitiken. Med den nya valutan kommer det att bli lättare att resa och handla inom EU.

Den nya valutan
Den nya valuta heter euro och kommer att ersätta valutan i de länder som gått med i EMU. Det är meningen att euron ska bli en ny värlsvaluta att jämföra med dollarn och yen. Den organisation som kommer att sköta penningpolitiken blir den Europeiska Centralbanken (ECB). Uppgiften där är att nå prisstabilitet, något som kan komma att bli mycket svårt. Alla länderna i EMU kommer att behålla deras ansvar för finanspolitiken, det vill säga statsbudgeten och skatterna. De EU-länder som väljer att inte gå med i EMU kommer att kunna knyta sina valutor till euron men det är inte obligatoriskt.

Hur har det gått till?
Tanken på att ha en ekonomisk union inom EU är inte ny, utan den fick sin första form 1970 genom det så kallade Werner-planen. Där bestämdes det att EMU skulle upprättas stegvis och vara fullt uppbyggd 1980. Det gick dock inte så bra. Bildandet av dagens EMU har skett i tre steg:
 1 Juli 1990. Begränsningarna för hur mycket pengar som får skickas mellan medlemsländerna upphävs. Länderna började också samordna sin ekonomiska politik.
 1 januari 1994. European Monetary System (EMS), ett valutasamarbete mellan medlemsländerna som startades 1979, inleder sin planering för en övergång till gemensam valuta och en gemensam centralbank.
 1 januari 1999. Den gemensamma centralbanken tar över styrningen av räntan, utgivningar av obligationer m.m. I de länder som gått med i EMU låser man valutan till euron. Den nya valutan används i alla centralbankens operationer.

Kraven
Det finns vissa krav för att få gå med i EMU, dessa kallas för konvergensvillkoren. Det finns fem stycken sådana:
1. Inflationen får inte ligga högre än 1,5 procentenheter över inflationen i de länder som har lägst inflation.
2. Statens årliga budget får inte överstiga tre procent av BNP.
3. Statsskulden får inte överstiga mer än 60% av BNP.
4. Under de två år som föregår introduktionen av euron, får kursen på landets valuta inte ha avvikit med är 2,25 procentenheter från den kurs som anges för valuta i fråga inom ramen för UE:s valutasamarbete.
5. De långa räntorna får inte ligga mer än två procentenheter över de långa räntorna i de medlemsländer som har lägst räntenivå.
Man håller dock inte stenhårt på dessa regler. När det gäller statens finanser får länderna ett visst svängrum.

Vilka blir följderna för att gå med i EMU?
Följderna för att gå med i EMU är många. Grundtanken för det är god men det finns många som tror att det kommer att vara svårt att få det att fungera som tänkt. Huvudargumentet mot EMU gäller att det skulle hindra de enskilda regeringarnas möjlighet att devalvera. Risken för massarbetslöshet och stagnation i svara delar av EU ökar om man inte tar till andra metoder än devalvering för att sänka konkurrenskraften. En direkt följd av unionen kan bli att privatimporten ökar, vilket kan tvinga svenska företag att sänka sina priser.

I början kommer det mest att vara staten, bankerna och storföretagen som får mycket med euron att göra. EMU förändrar förutsättningarna för bankerna på två sätt. Det ena är att tidigare nationella banker kan börja slåss fritt om hushålls- och företagskunder över hela Europa. Det är bara hushåll som sparar mycket som kommer att komma i kontakt med euron, till exempel om de köper obligationer vars värde är satt i euro. Övergången från kronor till euro kommer att kosta handeln flera miljarder och det är risk för att det blir konsumenterna som får stå för den kostnaden.

Vad betyder detta för Sveriges del?
Det finns båda för- och nackdelar för Sverige att gå med i EMU. Fördelarna är:
 Minskade transaktionskostnader
 Minskad risk för svängningar i växelkursen
 Större inflytande
Nackdelar är:
 Förlorad möjlighet till självständig penning- och valutapolitik vid inhemska störningar.
 Störningar i unionen kan leda till en kursutveckling för euron som skapar obalanser i svensk ekonomi
 Risk för splittring mellan de länder som är med i EMU och de som är utanför.
 Sm...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EMU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   EMU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×