BRIST PÅ RENT VATTEN

7 röster
16427 visningar
uppladdat: 2007-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning: vi har forskat om brist på rent vatten. Vi har ställt några frågor och svarat på de. Man kan få mycket fakta av uppsatsen .Sidan:
III. A. Vad är problemet?
III. B. Vad innebär vattnets kvalité?

IV. A. Vad orsakas det av?
IV - V B. Vad kan man göra åt det?


VI. Hur ser det ut om 50 år?Brist på rent vattenVad är problemet?


Det finns inte så mycket dricksvatten på jorden som vi skulle vilja. Det är

problem i många delar av världen med att hitta rent vatten, och det räcker

inte till alla.

Befolkningstillväxt, urbanisering och industriproduktionen har ökat i

en hög hastighet. Och tillgången till rent vatten kommer att sjunka.

På samma sätt som det finns behov av vatten för användning, måste

vattnet Även vara rent för att kunna användas som dricksvatten.

Rent vatten är Livsviktigt för människans överlevnad och det finns inte

tillräcklig med rent vatten åt alla människor på jorden. Ca två miljoner

människor dör varje år i sjukdomar som orsakas av brist på rent vatten.

Glaciärer krymper

Ett område där snö och is ligger kvar året runt kallar man för glaciär.
De flesta av jordens glaciärer krymper. Det kan bero på att det snöar mindre eller att temperaturen stigit. De krymper med 10 m per år. Om det fortsätter i samma takt kommer de inte finnas kvar om 20 år. Minskningen under senare av 1900-talet är kopplat till nutida klimatförändringar. När glaciärerna så småningom smälter minskar vattenflödena.

Sjunkande grundvatten

Man använder oftast vatten från floder till jordbruket, men allt oftare används grundvatten som pumpas upp. Man borrar marken för att nå vatten som finns under marken och det vattnet är rent så att man kan använda det som dricksvatten. Mer än hälften av jordens människor lever i länder där grundvattennivåerna sjunker.


kranvatten

Kranvattnet är så bakteriehaltigt i många av u-länderna, så att man inte
kan dricka vattnet t.ex. i Storbritannien. Men i Sverige kan man dricka kranvattnet utan att behöva tänka på om den är bakteriehaltigt eller inte för den är mycket rent.

Avloppsvattnet i utvecklingsländerna släpps i dag ut utan att ha genomgått
någon behandling. Avloppsvatten dödar miljontals människor.

Vad innebär vattnets kvalité?


Med vattnets kvalité menar man att det finns olika slags vatten.

Vattenmolekylerna i alla de olika slags vattnen, är precis de samma. Det är

inte vattnet det är skillnad på utan det är vilka ämnen som finns i

vattnet. Det kan finnas mängder av olika små ämnen i vattnet och detta kan

påverka vattnets kvalité. Med andra ord kan man säga att vattenkvalitén är:

vattnets innehåll av ämnen.
På bilden kan man se hur vi människor förorenar vatten eller hur vi blandargiftiga ämnen med rent vatten.Vad orsakas det av?

Situationen ser olika ut i olika områden i världen därför finns det många orsaker. Här är några av dem:


Torka: vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten

för att räcka ett helt år. Uteblir regnet under denna period torkar

vattendragen ut och p.g.a. det kan man inte odla mat och då blir det svält

och fattigdom.


Ökenspridning: Ökenspridning orsakas av olika anledningar, en av dem är hur

människan använder naturen, nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka

öken spridningen för att träd och växter skyddar bördig jord mot vind och

vattenerosion.


Föroreningar: industrierna renar inte sina utsläpp innan de släpper ut gift

i vattendrag. Det finns många giftiga ämnen i utsläppen som kommer från

industrierna och detta förgiftar både fisk, vatten och människor.


Hygien: ungefär hälften av alla människor som bor i utvecklingsländerna

saknar hygieniska toaletter. De tvingas att använda sjöar, floder, öppna

fält som toaletter och det gör att de små vattenresurserna förorenas.


Krig: man bombar vattenreningsverk i krig, som vapen, eftersom det kan vara

mycket svårt att kunna bygga upp dem fort. Därför tvingas människorna att

dricka smutsigt vatten.

Andra orsaker: när man tvättar kläder, när vi duschar eller när vi

använder reningsmedel för att tvätta badrums golvet eller toalettstolen med

då förorenar vi dricksvattnet, samtidigt som vi försöker hålla oss rena.Vad kan man göra åt det?

Minska utsläppen från föroreningskällor. För att inte få dåliga ämnen i

vattnet.

föroreningar: Förflytta föroreningarna till en plats där de inte gör skada.

Minska industriernas utsläpp eller industrierna måste renovera avloppet och

utsläppen noggrant.

Urbanisering: vi måste försöka minska flyttningen från landsbygden till

städerna. Genom att fixa arbete till de byborna in i deras byar så att de

slipper flytta in i städerna och genom detta kommer vi att kunna renovera

vattnet bättre för att vattnet blir mindre förorenat.

Utbildning: vi måste försöka att bygga så många skolor som möjligt i de

fattiga länderna och på landsbygderna för att kunna utbilda flera kvinnor.

Genom att utbilda kvinnor kommer vi att kunna behålla befolkningstillväxten

i samma nivå om inte kvinnorna föder fler barn än 1-2 barn och vi kan lära

de hur man renoverar vatten själv hemma eller t o m kan de jobba på

vattenreningsverket.

Filtrering: Ett annat system för att uppnå bättre vatten, är filtrering.

Filtrering med

aktiverat kol är ett steg som minskar många ämnen i vattnet. Det innebär

att av denna filtrering kan man får ett vatten fritt från dålig smak och

lukt.

Spara pengar: genom att spara pengar kan vi göra mycket mer än att bara

rena vattnet. Vi kan även minska sjukdomar och fattigdomen.

Så här ser ett tabell ut på vad pengarna räcker till:

80 kronor räcker till att rena 1000 liter vatten med hjälp av vattenreningspulver.

130 kronor räcker till att köpa en flyttbar dusch som rymmer 20 liter vatten.

145 kronor räcker till rent vatten för en familj under ett år.

240 kronor att ge sex familjer tillgång till en latrin.

250 kronor räcker till tabletter som kan rena 600 liter dricksvatten.

260 kronor räcker till en enkel filtreringsanläggning som kan rena 80 liter vatten

om dagen.

1200 kronor räcker till att bygga en handpump, vattenledningar, och tillbehör för att förse en hel by med rent vatten.
Hur ser det ut om 50 år?

Om man inte gör någonting åt problemet kommer minskningen att fortsätta i

samma takt och befolkningstillväxten kommer att öka. Pga. detta kommer
vattnet inte räcka.

Glaciärerna kommer att smälta bort pga. klimatförändring.
Floderna kommer torka ut. Allt detta kommer att orsaka, inte bara brist på rent vatten utan även brist på allt vatten på jorden.

Eftersom vattnet är livsviktigt för alla organismer på jorden kommer de sakta dö ut.

Om vi försöker att inte förorena vattnet mer och lyckas hålla kvar vattennivån kommer vi att kunna minska både sjukdomar och mortaliteten.

Det här situationen är både farligt och viktigt för människligheten.
Men vi kommer att kunna minska bristen p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: BRIST PÅ RENT VATTEN

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-05]   BRIST PÅ RENT VATTEN
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5899 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×