Alfred Nobel

8 röster
12501 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

                                Alfred Nobel

                           

               AV:REBIN  OMAR

                      -9A

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel, kemist, uppfinnare,ingenjör, industrilist, donator, stiftare av Nobelpriset. Född 21 oktober 1833 i Stockholm, Sverige. Död 10 september 1896 i Italien.

Alfreds familj

Efter att Alfreds pappa gått i konkurs flyttade familjen till Stockholm samma år som Alfred blev född. I Alfreds familj var de 10 personer inklusive hans far, mor och han själv. Alfred var det fjärde barnet av de åtta. Men bara hälften av de blev vuxna. När Alfred blev äldre omkom hans bror, Emil i en sprängolycka. Alfred hade alltid vetat om riskerna med de experimenten han gjorde, men han fortsatte. Alfred fick själv ingen egen familj, han kunde aldrig finna en passande kvinna.

Innan Alfred dog hade han hunnit uppfinna 355 uppfinningar. En ut av de var dynamiten (som jag kommer berätta om längre fram i uppsatsen). Av dessa uppfinningar fick han en förmögenhet, då tidens värde 33 miljoner kronor, för att vara exakt. Idag är det värt cirka 100 miljarder kronor. Av detta har han skapat ett pris, där räntepengarna delas ut till de som har gjort mest nytta år mänskligheten. Priset skulle delas ut till bäst: litteratur, fysik, kemi, medicin och fredsarbete som delas ut i Norge. Detta är bara en del av det han skrev i sitt testament.

Dynamit    

Ordet dynamit kommer från det grekiska dynamos som betyder kraft. Alfred Nobel uppfan dynamiten 1866. Dynamiten gjorde man av nitroglycerin och kiselgur, kiselguret sög upp nitroglycerinet. Innan Alfreds uppfinning använde man rent nitroglycerin som lätt orsakade skador eftersom man inte kunde kontrollera den, den minsta rörelsen och den kunde sprängas.

Dynamiten underlättar väldigt mycket både på Alfreds tid och idag. Hela vårt samhälle  är uppbyggt av vägar, tunnlar osv. Allt detta är dynamitens förtjänst. Idag kan vi spränga berg utan att riskera våra liv. Man går inte inte till sitt arbete och hoppas på att man kommer hem levande, utan det är ett säkrare arbete nu.

Det har sparat på en massa tid också. Om dynamiten inte hade funnits hade vi varit tvungna att komma på ett annat sätt att göra tunnlar osv. Men nu är det bara att spränga och gå vidare.

Idag heter varan inte dynamit  och det går knappt att köpa dynamit någon stans, utan idag köper vi något som heter dynamex som är efterträdaren till dynamit. Detta är mindre riskabelt eftersom fryspunkten för  nitroglycerinet är 13 grader celsius. Dynamex detoneras som alla andra Sekundärsprängämne (ett sprängämne som tändhatten detonerar).

Alfred Nobel var en pacifist vilket innebär att han ville lösa världens konflikter med hjälp ut av fredliga lösningar och inte krig. Det var därför han visste att ingen skulle skulle använda dynamiten till att skada människor, men det hade man gjort om det inte hade varit så riskabelt och okontrollerad. Så det var inte för Alfred Nobels skull man inte använde dynamiten inom de olika krigen.

Alfred Nobels dynamit!

Nobelpriset    

När Alfred Nobel dog 1896 hade han hunnit bli miljonär tack vare alla hans uppfinningar och sina företag. Han hade sparat ca 33 miljoner kronor som idag har ett värde på ca 100 miljarder kronor. Räntan av de pengarna går till de personerna som har gjort mest nytta för mänskligheten (år 2009 var varje nobelpris värt 10 miljoner kronor, självklart är pengarna bättre än ingenting men jag tycker att själva priset och att få höra ditt namn är det viktigaste i priset). Pengarna varierar såklart varje år beroende på räntan och hur mycket Nobelstiftelsen ger ut.

Varje år den 10 december sedan 1901 delas prisen ut i Stockholm förutom fredspriset som delas ut i Oslo, Norge. Nobelpriset delas ut till personer med utmärkelse inom medicin, kemi, fysik, litteratur och fredsarbete. Priset är en medalj, diplom och pengar.

Alfred Nobel själv har skrivit och förklarat hur allt går till i sitt testament. Här kommer en bit av Alfred Nobels testament (citerat, har ändrat storleken så att det inte tar mycket plats):

"Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget övervägande min yttersta vilja i afseende å den egendom jag vid min död kan efterlemna vara följande:
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfares på följande sätt: Kapitalet av utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del till den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas av Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologien eller medicinska arbeten av Carolinska Institutet i Stockholm; för litteratur av Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet afseende fästes vid någon slags nationstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han är skandinav eller ej."  
(direkt kopierad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nobelpriset )

Detta var skrivet av Alfred Nobel. Texten kommer direkt ur hans testament som är daterad den 27 november 1895 kort innan hans död.

Familj och släkt fick cirka en halv procent av Alfreds arv.

Nobels alla företag

En av de alla anledningarna till att Alfred blev så rik var tack vare hans företag och fabriker. Han hade varken en eller två fabriker utan han hade 93 fabriker i 20 länder vid hans död. Detta ger en enorm vinst. Dessutom var Alfred intresserad ut av andra branscher och även där hade han sina egna fabriker.

Idag finns de flesta av Alfreds fabriker kvar med samma eller ett annat namn. Vissa av de har blivit nerlagda eller blivit köpta av andra.

Alfreds första fabrik var i Gyttorp 1858. Namnet på fabriken var då Gyttorps sprängämnes AB, men  nu kallas det mer för Nitroglycerin AB.

Detta är en källa till varför han blev så framgångsrik, förmögen och känd över hela världen. En av Alfreds många företag.Detta var hans först nitroglycerin företag

Alfred Nobel som person

Alfred var en blygsam och tystlåten person hela sitt liv, men däremot var han väldigt intelligent och han umgicks också med smarta personer som till exempel professor Henrik Schück som var hans sista pålitliga vän.

Alfred var en mycket svag person både fysiskt och sjukligt. Alfred var sjuk hela sitt liv nästan hela tiden. Alfred dog inte av att han blev för gammal utan han dog ut av en hjärtattack i Italien ,San Remo den 10 december 1896, Alfred blev ca 63 år gammal.

Alfred Nobel som barn

Immanuel Nobel, Alfred pappa var både uppfinnare och ingenjör. Immanuel var familjens största inkomst och när hans företag gick i konkurs flyttade han ensam till Ryssland där han fick en förmögenhet inom krigsindustrin. Alfred mamma, Andriette kom från en rik familj och kunde tillsammans med hennes barn försörja sig själva genom att sälja livsvaror från deras mjölk och grönsaksbutik medan Alfred sålde tändstickor på gatan. Under denna period levde familjen väldigt fattigt

Efter att pappa Immanuel blivit rik flyttade hela familjen till Ryssland där barnen fick en topp utbildning. Vid 17 års åldern kunde Alfred inte mindre än fem språk: svenska, ryska, engelska, tyska och franska.

Den unge Alfred.

Alfred som ung till vänster och hans bror Ludvig.

Alfred pappa gillade inte Alfreds intressen för poesi och därigenom skickade hans far honom till Paris där han kunde bli en kemist. Under den tiden Alfred var i Paris träffade han många uppfinnare och andra smarta människor, en av de var Italienaren Ascanio Sobrero som uppfunnit nitroglycerinet. Som sagt är nitroglycerin ett mycket farligt och explosivt ämne som än inte kunde användas som dynamit. Därför återvände Alfred till Sverige för att experimentera med nitroglycerinet och efter många olyckor uppfann han dynamiten genom att blanda i andra ämnen bland annat kiselgur, en slags sand.

Detta var historian...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alfred Nobel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-12-01

    Otroligt hjälpsamt! Tack så jättemycket :)

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Alfred Nobel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58984 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×