Tidslinje

8 röster
16483 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Tidslinje

Istiden

För mer än 10000 år f. kr var det istidens period. Istiden är den period då stora delar av jordens yta var täckt med is och tjocka glaciärer.

Jägarstenåldern

10000-4000 f. kr. Jägarstenåldern karaktäriseras främst som den första värmeperiod som inledde efter istidens slut och början på människans historia. Jägarstenåldern är den tid då människor skapat verktyg och vapen av sten och det var den tiden då människan levde av jakt, fiske och samlande. Jägarna på den tiden åt fisk, skaldjur, säl, fåglar och ägg. Man jagade också större däggdjur men främst för att skapa kläder av deras skinn och redskap av deras horn och ben. Att samla växter var inte lika energikrävande och riskabelt som att jaga de stora däggdjuren och därför var växter också en väldigt stor del av människans föda i Jägarstenåldern. 

Bondestenåldern

4000-1800 f. kr.  Bondestenåldern är den tid som uppstod efter Jägarstenåldern. Det var då människa började odla grödor och syssla med jordbruk och boskapsskötsel. Det var den tiden då människorna började bli mer bofasta. Djuren som fanns på bondestenåldern var kor, grisar, hundar och får. Man hade också utvecklat nya verktyg.

Bronsåldern

1800-500 f. kr. Bronsåldern var den tid då brons var råmaterial för redskap och vapen. Bronsåldern inledde då människorna övergick från att skapa verktyg av sten till att göra dem av brons. Det hade uppstått ett helt nytt samhällssystem av skickliga hantverkare och specialister. Det var då de första staterna uppstod och det hade uppstått religioner och Gudar som anpassade sig till de nya förhållandena. Det transporterades idéer och föremål snabbt och därför kan man hitta många likheter mellan olika platser i Europa under bronsåldern.

Järnåldern

500 f.kr-800 e. kr. Järnåldern uppstod efter bronsålderns slut och det var då man började tillverka verktyg och vapen av metallen järn. Järnålders människorna bosatte sina hus på torra moränmarker så att ingen fukt ska kunna tränga sig in i husen. De bosatte sig helst någonstans där jordbruk och fiske var möjligt med de redskap som de hade. När de skulle tillaga sin mat använde de kokgropar som motsvarar dagens ugnar, man använde också kokgropar redan i sten- och bronsåldern. Man la fisk och kött i stora gropar tillsammans med upphettade stenar från en eldstad. Det hade spridit sig nya vanor och sociala skillnader i samhället ökade under den här tiden.

Vikingatiden

800-1050 e. kr. Vikingatiden kan räknas som den sena järnåldern eller som den tidiga medeltiden. De människor som levde under vikingatiden kallas för vikingar, ordet viking fick betydelsen pirat i Europa eftersom att nordborna var kända för sina plundringståg. Vikingarna  var också väldigt skickliga handelsmän, hantverkare och diplomater. Under vikingatiden var det mycket handel som pågick och städer bildades främst som mötesplatser för folk som hade nått att sälja eller som ville köpa. Man handlade mesta skinn, vapen, smycken och spannmål.

   Medeltiden

1050-1521 e. kr. Medeltiden var den tid som inledde efter vikingatiden och fram till 1300-talet ökade befolkningen och folket utvecklade sin livsstil och matstil. Medeltiden var den period då starka centralmakter åter uppstod i Europa. Ekonomin i medeltiden var mest baserad på jordbruk. Det importerades många nya uppfinningar och tekniker utifrån under medeltiden, saker som kompassen, pappret och krutet kom till under medeltiden. Under medeltiden var det kyrkan som var centrum för utbildning. Efter 1300-talet minskade befolkningen i vissa städer med mer än 80 procent på grund av digerdöden (den stora döden) .  Gårdar och åkrar var ödelagda över hela Europa när det inte längre var någon som brukade dem. Efter den stora krisen började människorna att anpassa sig till de nya villkor som hade uppstått på grund av den stora befolknings minskningen.

Vasatiden

1521-1611 e. kr.  Vasatiden började då Gustav vasa besatte Sveriges tron. Perioden pågick under den tid då Gustav Vasa och han söner Erik XIV, Johan III, Karl IX och samt Johan III's son Sigismund var svenska härskare. Från år 1533-1611-talet styrs landet först av Gustav Vasa och sedan efter av hans söner. Under vasatiden deltog Gustav Vasa i Grevefejden. Innan vasatiden fick klostret 10 procent av landets inkomster men det ändrades när Gustav Vasa blev kung. Han ansåg att kyrkan var fullstoppad med munkar. På en riksdag i Västerås 1527 fick kronan rätt att ta över klostrens egendomar och kungen blev kyrkans överhuvud.

Stormaktstiden

1611-1718 e. kr. Under stormaktstiden blev Sverige en av Europas stormakter och befann sig i krig med Danmark, Polen och Ryssland. Kungarna i Sverige skaffade en stor och stark krigsmakt. De kungar som satte igång krigen visste att de skulle skada och döda många oskyldiga människor. Stormaktstiden inledde direkt efter Erik IX avled och sen som hans son Gustav II Adolf besteg tronen 1611.

Frihetstiden

1718-1772 e. kr. Frihetstiden inledde efter att Karl XII avled och stormaktstiden då var över. Frihetstiden är en benämning på den tid i Sverige historia då Stormaktstiden hade upphävt. Efter Karl XII efterträdde hans syster Ulrika Eleonora och hon blev drottning. Efter ett år avvisar dock drottning Ulrika kronan till sin make Fredrik I. Efter två år  blir kanslipresidenten  Arvid Horn den ledande mannen i Sverige och inte längre kungen. De hade grundat de första politiska partierna i Sverige under frihetstiden.

Industrialismen

1772-1900 e. kr. Industrialismen är den tid då man började tillverka varor med hjälp av maskiner. Industrialiseringen började i England och spred sig till  olika delar av världen. Man använde sig mycket av trä och järn för att göra pappersmaterial och annat. Sverige hade stor tillgång till trä och järn eftersom att de flesta länder hade förbrukat sitt s&arin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tidslinje

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-06-03

    den var bra men tänk på nästa gång att göra den bättreb så att man förstår så bra

  • Inactive member 2015-09-08

    MYCKET bra arbete tack för hjälpen!

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Tidslinje
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58962 [2020-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×