Israel-Palestina

4 röster
12424 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Israel-Palestina

Inledning

Israel-Palestina konflikten grundar sig på att Israel grundades på palestinsk mark trots det stora motståndet från Palestina och resten av arab världen. De hotade till krig om Israel grundades, vilket som verkliggjordes. Detta ledde till en massa omfattande strider i mellanöstern och en blodig konflikt som än idag är långt ifrån en fredlig lösning.                                            ( http://www.globalis.se/Konflikter/Palestina 2010-03-26)

Syfte

Jag vill få en djupare insikt om konflikten sedan jag inspirerades av Amos Oz bok "Hur man botar en fanatiker"

Frågeställningar

* Vad är orsaken?

* Hur har omvärlden agerat?

* Hur kan man lösa denna konflikt?

Historia

Israel-Palestina konflikten grundar sig redan 70e.kr då rommarna gick in och förstörde den judiska staten och Jerusalem. Då spriddes Judarna över hela världen endast ett fåtal av dem fick bo kvar i Palestina, de som drevs ut blev förföljda och övergripna i sina länder, detta ledde till att en del judar sökte sig tillbaks till Palestina under 1500-1600 talet. Antalet judar i Palestina räknas då till 15,000 st.( http://www.globalis.se/Konflikter/Palestina 2010-03-26)

I slutet på 1800-talet så uppkommer en ny judisk nationalistisk grupp som kallades sionism, namnet grundar sig på berget Sion i Israel som står för deras längtan till deras egna land.  Rörelsen väckte judarnas hopp på att få en judisk stat.( http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel-Palestina-konflikten 2010-03-26) Under första världskriget tog Storbrittanien makten över Palestina och av britterna så fick de löften om att förverkliga deras dröm om en judisk stat. Invandringen av judar ökade markant under 1930-talet då hitlers förföljde judarna i större delen av europa. Detta ledde till slitningar mellan judar och araber. Britterna försökte då minska den större delen av invandringen. Men sedan kom  andra världskriget. Miljoner av judar dödades av tyskland under andra världskriget, detta ledde till att miljoner av judar nu var hemlösa och deras krav på ett eget hemland växte sig starkare och starkare.

Många stora stater så som USA och Sovjet ansåg även att judarna skulle få nå sitt mål. Araberna ansåg däremot  att Palestina var ett arabiskt land och gjorde starkt motstånd mot detta. Det var då som britterna beslutade sig för att lämna Palestina och låta FN besluta om landets framtid. FN tog sedan beslutet att dela upp landet mellan judar och palestiner.  År 1948 så utropade Judarna dearas andel av palestina som en fri stat med namnet "Israel".

Dagen efter Israels självständighets förklaring anföll sex arabländer med assistans från ararber i palestina. Det var egypten,jordanien,Irak,saudiarabien,syrien och libanon, syftet med anfallet var att utplåna den judiska staten. Det började med att egyptiska flygplan bombade tel aviv vilket som var  den provisoriska huvudstaden, och de andra 5 staterna gick in för att krossa israel. Men trots att Israel var i ett sådant underläge så lyckades de slå tillbaks och även utvidga sina gränser. (Bergström 2002: 316-317)

Konflikten

Konflikten i helhet består helt enkelt av att både Israel och Palestina anser att landet där de båda staterna befinner sig är deras och att ingen utav de båda staterna vill ge bort delar som de anser vara deras. i judarnas fall så handlar det om religon, där har blivit lovade landet av deras gud för över tusen år, de anser att eftersom de för över 1000 år sedan hade detta som hemland så måste de återfå det eftersom de anser att de inte har någon annanstans att ta vägen. I palestiniernas fall så blev de berövade land som hade nu varit deras sedan ca 1200 år tillbaka. FN försökte med en delningsplan som skulle dela upp landet mellan de två parterna men delningen blev inte särskillt rättvis. Palestinerna som utgjorde ca 70% av befolkningen  fick endast 46% av landet medans judarna som var under 30% av befolkningen skulle få 54% till den judiska staten. Och därmed så ansåg sig palestinierna svikta av FN och bestämnde sig för att ta saken i egna händer. (http://www.globalis.se/Konflikter/Palestina 2010-04-25)

Aktörer

Israel

Motiv

Motiven till att israel grundades var dels att judarna blivit lovade det heliga landet två gånger dels av gud men även av britterna. Sionismen var även en rörelse som hade stort intryck på judarna och väckte deras nationalistiska känsla. Israel använde sig av krig för att få sin egna stat, men endast på grund av att araberna använde sig av sådana medel.

Palestina

Motiv

Motiven till att Palestina vägrade erkänna Israel som stat var dels för att ingen hade bett de om tillstånd att ta land där,Judarna tilldelades 54% av landet fast de utgjorde mindre än 30% av folket i palestina.Araberna såg helt enkelt judarnas plan om en egen judisk stat som ett hot mot deras egna stat och den arabiska nationalismen. Metoden som araberna och palestina använde var krig, att den israeliska staten erkändes var som en krigsförklaring mot deras nationalitet och därför gick alla sex arabländer med i detta sexdagars krig.( http://www.globalis.se/Konflikter/Palestina 2010-04-25)

Hur reagerar omvärlden?

Eu och Sverige

Eu och svergie har länge varit med och påverkat i Israel-Palestina konflikten, alla länder i Eu verkar både tillsammans och enskilt i denna fråga. Eu är en av det största bidragsgivarna till palestinierna och i Eu så är Sverige en utav de som skänker mest. Målen som Eu har är att använda dessa bistånds pengar för att bygga upp den offentliga sektorn i palestina igen, vilket som nu knappt existerar, men även till civilbefolkningen.

FN

FN har haft fredsbevarande styrkor i Palestina sedan 1945 syftet med den var att få slut på kriget mellan Israel och palestina. Det finns kvar än i dag och består mest av observatörer samt militärer som ska förhindra sammandrabbningar mellan israeliter och palestinier.

FN har även organisationen UNRWA som arbetar med att lösa problemet med flyktingarna från palestina.

USA

USAs inblandning beror till stor del av intresseorganisation, skattebetalare i USA ger Israel ett genomsnitt på 7 miljoner Dollar per dag. Sedan detta bidrag upprättades är det de största bidrag som USA gett till någon stat.( http://www.ifamericansknew.org/ 2010-04-25)

Diskution

Nu har jag summerat lite fakta från denna konflikt mellan israel och palestina. Men om vi går tillbaks till början och försöker se orsakerna till denna konflik, jag skall försöka att se detta ur både Israels och palestinas synvinkel.

Det vanliga perspektivet från den sionistiska rörelsen är att Judarna kom till palestina för att återfå sitt land, de började köpa upp land som de byggde upp sin verksamhet, men detta möttes av våldsamt motstånd av anti-semetistiska grupper och det slutade med att judarna var tvunga att försvara sig och situationen har lett till vad den är idag.

Om man då ser från palestinas synvinkel så kom judarna och köpte upp mark och började bygga upp sitt egna samhälle, där judarna skulle få bestämma och araber inte var tillåtna att vara, den judiska fonden såg även till att marken aldrig skulle få säljas eller återbördas till det palestinska folket. Det jag vill säga med detta är att jag tror att det palestinska folket såg denna rörelse som ett hot mot deras eget land och att de var våldsamma mot denna rörelse är egentligen helt naturligt eftersom det var ett stort hot mot deras eget land då judarna köpte upp mark och tvingade palestinier där ifrån. Och denna rörelse hade aldrig varit möjlig om inte britterna hade hjälpt judarna med militär kraft. Så det jag anser är att judarna använde en fredlig metod på ett dåligt sätt, jag tror det hade kunnat funka om de kanske hade ansökt hos den palestinska staten. Men sättet de gjort att bara schasa ut araberna på var helt klart fel, iallafall enligt min åsikt.

Om jag var i ledningen under tiden innan denna konflik skapades och satt under pressen av den sioniska rörelsen så skulle jag antagligen ha agerat lite annorluna tror jag. Jag skulle ha valt att låta judarna skapa sitt land nere i afrika istället för i palestina. Detta skulle säkert ha mötts av stort motstånd hos den judiska befolkningen. Men jag tror att det hade lett till mycket färre konflikter än att grunda israel i arabiskt område med tanke på att båda folken ser till exempel jerusalem som helig. Det var nästan gjort för att en konflikt skulle uppstå.

Men om jag nu skulle ha tvingats att grunda israel där det ligger i dagsläget skulle jag nog istället för att bara ta land ifrån Palestina, så skulle jag nog konsulterat dem och förklarat hur situationen ligger, och därmed fråga de om det skulle finnas möjlighet för dem att skänka eller sälja en bit av deras land, men absolut inte lika mycket som har blivit taget idag.

Vad har Judarna egentligen för rättigheter att bara störta in i Palestina och ta över halva deras land? Alltså det som är problemet med Judarna är att enligt mig som ateist så tycker jag inte att deras argument om att deras gud har lovat dem det landet räcker, det är som att gå in på en resurang och säga "Gud har lovat mig mat härifrån" skulle resturangen då ge dig den maten för att inte kränka din religon eller skulle de säga betala för maten eller gå?

Enlig mig så är det lite samma situation, men så länge de inte kan bevisa något annat än det argument som de använder just nu, så tycker inte jag att de har några rättigheter att vara där. Sedan så anser jag att de metoder som den israeliska armen använder sig av bör antas som terroristiska. Alla anklagar PLO för att ha utfört terrordåd i form av självmordsbombare och liknande, men de har gjort det som ett tecken på att de är desperata. Medan israels arme har slaktat det palestinska folket som djur, detta håller på just nu. I detta ögonblick över 7000 politiska fångar, samt hundratals civila palestinier.  De slaktar hela familjer. Kallas detta inte för terrorism så vet jag inte längre vad som betecknar det. Jag utrycker endast att jag tycker att palestinierna har mer rätt i denna konflikt än vad judarna har.

Hur har då andra delar av världen påverkat? Jo, jag kan tycker inte direkt att resten av världen har gjort speciellt mycker bra för denna konflikt, jag anser mera att vi har matat på elden mera, speciellt USA i min synpunkt. Alltså EU och FN verkar bara tramsa runt när det gäller denna konflikt, visst det har gjorts väldigt mycket för palestinier och Israeliter, men de kommer ju aldrig fram till någon lösning det verkar mera vara ett sorts "mini krig" som Eu och USA för mellan varandra. USA skänker miljarder till Israel så att de ska få en kraftig militär och EU skänker penger till "välgörenhet" som tillslut ändå kommer att hamna i extrem fanatiska grupper som vill göra slut på Israel.

Jag har fortfarande inte förstått varför USA är så mån om att bara stödja Israel, det kanske är en bra strategiskt punkt i mitten av mellan-östern.  Men även om det är det så riskerar ju USA att försämra sin relation till de arabiska oljeländerna eftersom de stödjer Palestina och i nulägen så ger USA inget till palestina utan bara stöttar Israel. Man undrar ibland vad det är som styr USA, jag tror nästan att det sitter en massa judar i den Amerikanska regeringen som "hjälper" till att stötta lite extra för Israel i kriget och vara lite mera negativa mot Palestina, men detta är endast vad jag tror och inget som är bevisat.Eller så är det kanske så enkelt att USA endast vill hämnas mot araberna sedan terrordådet mot World Trade Center den 11 september  .Det som är jobbigt med USA är att man vet att det spelar ingen roll för dem hur relationerna ligger till ändå, de vet att ingen kommer att våga sätta sig emot dem. Så det är väl därför de härjar fritt i mellan-östern eller så är det för att det är de ända sättet de har för att hålla sin ekonomi gående.

Men hur ska man ens då börja försöka lösa denna intrasslade konflik?

Jag anser att det första som man bör börja förhandla om är att israel ska släppa alla de palestinska och politiska fångar som de har och Palestina bör uppmana sitt folk att sluta begå terror aktioner mot israel. Men hur ska då det gå till att ens börja inleda dessa diskutioner då folken inte ens nämner varandra, de ser helt enkelt varandra som luft, så det första steget bör vara att övertala dem att båda finns även fast det känns svårt. De behöver liksom inte älska varandra, men de kan iallafall acceptera varandra Men angående Jerusalem som är heligt för båda staterna så anser jag att man bör göra en slags mini stat av den staden, ungefär som vatikanstaten, alltså en neutral stat där både Judar och Palestiner är välkommna för att få hedra sin religion, det vore ett mycket bättre alternativ än att låta någon utav staterna få hela staden för sig själva sedan den som sagt är helig för de båda. Efter att man har förhandlat hur det ska bli med staden så bör man åter gå till att förhandla om gränserna istället för att hålla på och kriga om det hela tiden. Jag skulle anser just nu att det borde vara gränserna som var innan 1948 eller kanske ännu lite mindre, för det är ju ändå palestinierna som har varit där längst. Och det var judarna som kom ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Israel-Palestina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Israel-Palestina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58959 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×