Arenor och teatrar 1500- t.o.m. 1700-talet

3931 visningar
uppladdat: 2011-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sammanfattning

I den här rapporten behandlar jag hur arenorna och teatrarna utvecklades under perioden 1500- till och med 1700-talet. Med hjälp av encyklopedier och faktatexter har jag funnit material som tyvärr inte visade sig bestå av så mycket relevans som jag hade hoppats på.

Under 1500- till och med 1700-talet tog teatrarna och arenorna ett ganska stort steg framåt i utvecklingen. Mycket berodde på att några av de mest framstående pjäsförfattarna genom tiderna var verksamma vid den här tiden. Det var främst Italien och de västeuropeiska länderna som var dominanta i byggandet av teatrar och arenor och de flesta av dem byggdes i cirkulära former. Teatrarna tog endast några tusen åskådare och skådespelarna agerade under bar himmel. Det intressanta med den här tidens arkitektur är detaljrikedomen och att byggnaderna är så maffiga.

Arenorna och teatrarna har fram till idag utvecklats makalöst mycket och de lär fortsätta i sin utveckling. Anledningen till utvecklingen lär bero på efterfrågan eftersom att folk blir mer och mer bortskämda med att de ska bli roade.

Innehåll

Sammanfattning

1 Inledning

2 Syfte och avgränsningar

3 Metod och Material

4 Rapport

4.1 Dominerande länder

4.2 Design och material

4.3 Storlek och kapacitet

5 Diskussion

Källor

1 Inledning

Jag har valt att behandla teatrarnas och arenornas utveckling perioden 1500- till och med 1700-talet. Under den tiden härjade pionjärer som Molière och inte minst William Shakespeare på Europas teaterscener. Blodiga tjurfäktningar ägde rum i länder som Spanien, Portugal och Frankrike.

Jag är själv ganska idrottsintresserad, därav valet av ämne. Hittills har jag besökt många arenor i flertalet länder och kom att fundera på hur arenorna såg ut för flera hundra år sedan.

2 Syfte och avgränsningar

Idag har skapandet av arenor och teatrar blivit en konst för sig själv med otrolig arkitektur och design. Jag ska därför redogöra för hur man designade arenorna och teatrarna och vilket material man använde förr i tiden. Jag ska också försöka ta reda på hur mycket publik som rymdes i dem. Den sista frågan som ska utredas är i vilka länder utvecklingen var störst. Vilka skådespelare, pjäser och evenemang som utspelades på vilken arena känns inte så relevant§ för den tekniska utvecklingen så det kommer jag inte att lägga någon tid på.

3 Metod och material

Jag har främst använt mig utav Nationalencyklopedins encyklopedi på Internet och andra webbsidor med nyare litteratur. Jag har även hittat bilder och ritningar på byggnader i Googles bildbank. Jag hittade inga böcker i Ållebergsgymnasiets skolbibliotek som hade det jag sökte. Mitt tillvägagångssätt var att jag först källkritiskt letade fram fakta och sedan plockade ut det jag ansåg var relevant och skrev en rapport som behandlar det valda ämnet.

4 Rapport/Genomförande

4.1 Dominerande länder

Renässansen och upplysningstiden ägde rum under perioden 1500- till och med 1700-talet. Eftersom att Italien var renässansens vagga skedde en stor del av arkitekturutvecklingen där och de flesta stora arkitekter var verksamma i Florens och Rom. I Frankrike spelade Molière upp sina pjäser på Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne som var den första permanenta teaterscenen i Paris. Teatern uppfördes år 1548. I England byggdes en av de mest kända teatrarna i världen, Globe Theatre där William Shakespeare var delägare. Under 1700-talet blev tjurfäktningen populär och många tjurfäktningsarenor anlades. En av de äldsta är Plaza de Toros de Ronda som ligger i den spanska provinsen Málaga.

Enligt undersökningen kan det konstateras att de västeuropeiska länderna (England, Frankrike, Spanien) och Italien var de länder som dominerade utvecklingen för teatrar och arenor under den här tidsperioden.

4.2 Design och material

Arkitekterna under renässansen skaffade främst inspiration från antiken och som med de flesta andra byggnader var arenorna och teatrarna väldigt detaljrika. Under perioden trädde arkitekturen fram mer som en konst vid sidan om bildkonsten. Londons Globe Theater byggdes, liksom många av de andra brittiska teatrarna, i timmer. Den var rund och pjäserna spelades under bar himmel, däremot fick publiken tak över huvudet. Teatern brann ned år 1613 och byggdes därefter upp i mer hållfast material.

Tjurfäktning utspelas i så kallade plaza de toros. En plaza de toros är som en rund öppen arena med åskådarplatser runt om. I arenorna finns fyra stängsel som matadorerna kan skydda sig från tjurarna bakom. Sand och grus används som underlag.

Man gillade alltså att använda runda former på arenorna för att det skulle tillfredsställa mycket publik samtidigt. Huvudmaterialet man använde var trä.

4.3 Storlek och kapacitet

Eftersom att renässansarkitekturen var inspirerad av antikens arkitektur med en liten inblandning av medeltida drag var det många som tänkte stort. Man gillade stora ytor och högt till tak. Globe Theatre i England svalde ungefär 2000 åskådare som fick sitta på två olika våningar i den 30 meter höga byggnaden.

5 Diskussion

Teatrarna och arenorna finns för att underhålla folk och fram till idag har de utvecklats otroligt mycket. Kapaciteten har ökat med ungefär 5 000 procent och designen moderniseras hela tiden. Jag tycker inte att det är konstigt att Italien hade mycket med den här tidens arkitektur att göra eftersom landet var så mycket i centrum som det var.

Jag tycker att renässansen är en mycket intressant epok historiskt sett och jag har noterat att arkitekturen är väldigt utm&au...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.ne.se/ren%C3%A4ssans/arkitektur 2010-12-16. kl 13.40 http://www.ne.se/lang/globe-theatre 2010-12-16. kl 13.40 http://www.ne.se/theatre-de-lhotel-de-bourgogne 2010-12-16. kl 13.40 http://www.ne.se/lang/tjurf%C3%A4ktning 2010-12-16. kl 13.40 http://www.shakespeares-globe.org/ 2010-12-16. kl 13.40 http://www.ne.se/storbritannien/arkitektur 2010-12-16. kl 13.40

Kommentera arbetet: Arenor och teatrar 1500- t.o.m. 1700-talet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2011-05-19]   Arenor och teatrar 1500- t.o.m. 1700-talet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58951 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×