Världsreligoner

6 röster
5972 visningar
uppladdat: 2011-04-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

219690

Världsreligioner


Av: Jacob Larsson 9a

19 oktober 2010

Innehållsförteckning

Framsida sid 1

Innehållsförteckning sid 2

Inledning sid 3

Kristendomen sid 4

•a)      Katoliker sid 7

•b)      Protestanter sid 8

•c)      Ortodoxa sid 9

Islam sid 10

a) Abraham sid 12

                      b) Koranen sid 12

c) Sunni sid 13

d) Shia sid 13

Hinduismen sid 16

Judendomen sid 21

Buddismen sid 25

Sammanfattning sid 29

Källförteckning sid 30

Inledning

Jag ska nu berätta om de fem största religionerna i världen som är Kristendomen, Islam,Buddismen, Hinduismen och Judendomen.
Jag ska berätta lite om deras grundtankar,högtider och om deras grundare osv.

Många krig startas ju med att olika folkgrupper tycker olika och oftast är det religionerna som skapar konflikter med varandra.

Alla religioner har sin egna tanke om hur jorden skapades och av vem den skapades av. Detta startar konflikter som bara blir större och större. Detta gör så att folk dör i de olika länderna som krigen utspelar sig i. Det kan väl ingen tjäna på?

För i varje religion är det ju emot att döda levande varelser och det är just det dom gör i konflikterna religioner emellan.

Varför bara inte respektera dom andras åsikter om hur jorden skapades och vad som är viktigt. Om man sköter sitt så blir allting mycket bättre och då skulle vi ha fred här på jorden samtidigt som religionerna får tycka som dom vill utan att någon annan lägger sig.

Kristendomen

Kristendomen grundades av Jesus lärjungar från Nasaret i Galilieen. Det kan skilja lite från person till person om man tror på att Jesus fanns eller inte. Vissa tror inte på detta men vissa tror på det.   

Kristendomen grundades några decennier före året 0.

Alla lärjungar var judar. Från början var det bara tänkt att grunda en grupp/sekt inom judendomen.

Lärjungarna upptäckte att sin härskare Kristus var en världshärskare. Kristus skapa Guds rike precis som dom gamla judiska profeterna hade lovat.

De som trodde på Jesus Kristus kallades för kristna.

Överallt i världen bildades grupper som trodde på gruppens budskap. Deras budskap växte snabbt och det anslöt människor från olika håll i världen till gruppen.
Tillslut så blev detta en ny religion som idag kallas för kristendomen. Det var inte meningen från början att gruppen skulle bli så stor att det blev en ny religion. Många människor hade alltså samma åsikt som Jesus lärjungar och tillslöt till denna grupp.

Människorna gillade Kristus sätt att tänka. Kristus ville lösa alla problem och att alla skulle ha rätt att leva. Han kämpade för andras rättigheter.

Jag lärde mig under min konfirmation att  Gud gjorde mirakel och då fick människorna på den tiden en bättre levnadsstandard.

Och på så sätt så börja dom tro på kristendomen. Ett av Guds mirakel var att han gick på vatten. Jag tycker att det låter ej trovärdigt för att man sjunker rakt igenom och om det skulle finnas folk som skulle kunna gå på vatten så skulle det vara i nutiden eftersom man har mer uppfinningar och mer teknik att komma fram till en lösning.

Jag lärde mig även att grundprinciperna inom kristendomen var:

 • en enda gud ( Messias )
 • Treenigheten, Gud är både Fadern, Sonen och den Helige Ande på samma gång, tre olika men på samma gång en.
 • Gud är allvetande och evig.
 • Jesus Kristus är Messias och både Gud och människa på samma gång.
 • Jesu födelse av en jungfru, människoblivande, uppståndelse, uppstigande till himmelen och återkomst.
 • Befrielsen från synd och död är endast möjlig genom Jesu person och handlingar. Speciellt genom att han offrade sitt liv genom korsfästelsen och hans uppståndelse, genom vilken människan är frälst och försonad med Gud.
 • · Livet tar inte slut vid döden, utan människan kommer få evigt liv.

  Dessa högtider firas i kristendomen.
  Advent: Adventus betyder ankomst på latin.

  Man firar advent för Jesus ankomst till jorden. Advent firar man mellan första söndagen i december och fyra söndagar framöver. Under advent så besöker många kristna människor kyrkan. Under denna tiden så får kyrkan mer besök än på andra högtider. Detta har jag lärt mig i min konfirmation. Många människor tar det väldigt lugnt när det advent. Dom flesta har en ljusstake så när första advent är här så tänder man ett ljus på ljusstaken. Det finns fyra ljus på ljusstaken. Det är alltså fyra stycken ljus för att det är fyra söndagar som man firar advent på.

  Annandag jul: En gammal text säger att man firar annandag jul för att fira att Jesus föddes två dagar innan(på julafton). Även så firar man att en av de männen som blev utvalda till de sju diakonerna Stefanos första himmelska födelsedag. Vissa texter säger att Jesus föddes för att Stefanos skulle dö.

  Nyårsafton: Nyår har inte alltid firats den 1 januari. I det gamla romarriket firades nyårsdagen från 1 mars fram till år 153 f Kr. Dom gamla svenskarna firade nyår den 25 mars fram till 1500-talet då man började fira nyår den 1 januari.  Man firar att nya året är här. Det är inte bara viktigt för dom troende att fira nyår. Runt om i världen är det festivaler som håller på många dagar innan och efter nyårsafton.

  Trettondedagen
  Kyndelsmässoafton
  Jungfru Marie bebådelsedag
  Septuagesima
  Sexagesima
  Fastlagssöndagen
  Palmsöndagen
  Skärtorsdagen
  Påskafton: Påskafton är en dag då kristna personer sörjer över Jesus som korsfästes denna dag. Många förknippar påsken med en rolig tillställning med släktingar det beror nog på att på natten mellan påskafton och påskdagen så återuppstod Jesus från de döda.
  Påsk är den största högtiden i kristendomen.

  Annandag påsk
  Kristi himmelsfärdsdag
  Annandag pingst
  Heliga trefaldighets dag
  Midsommardagen, Den helige Johannes Döparens dag
  Apostladagen
  Kristi förklarings dag
  Den Helige Mikaels dag
  Tacksägelsedagen
  Alla Helgons dag
  Domssöndagen

  Kristendoms grundtankar är att:

 • du behöver inte komma till Gud, han kommer till dig om bara du vill.
 • Gud skapade jorden på 6 dagar t.ex första dagen så sa Jesus: Ljus bli till och så kom ljuset osv. För den sista dagen så vilade Gud. Det är därför vi har en vilodag.
 • Det är inte så viktigt att följa alla regler utan bara att man visar kärlek till sin medmänniska(alla människor).
 • Alla människor accepteras för den dom är.
 • Om man har syndat så kan man be förlåtelse till Joshua som är ett annat namn för Jesus.
 • Att man inte ska ha sex innan äktenskapet.
 • Guds 10 budord är en liten sammanfattning av Kristendomens grundtankar här kommer dom och en liten förklaring till vardera budord:
 • •1.      Jag är Herren, din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.( Du ska inte tro på någon annan gud än mig)

  •2.      Du ska älska och frukta Gud och lita på honom i alla lägen.( Du ska alltid lita på Gud)

  •3.      Du ska inte missbruka Herrens namn.( Du ska aldrig använda Herrens namn i onödan)

  •4.      Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.( Du ska inte arbeta på vilodagen)

  •5.      Visa aktning för din far och din mor.( Du ska alltid älska din far och din mor)

  •6.      Du ska inte dräpa.( Du ska inte skada din nästa)

  •7.      Du ska inte begå äktenskapsbrott.( Du ska inte vara otrogen mot din make/maka)

  •8.      Du ska inte stjäla.( Du ska inte stjäla någonting från någon)

  •9.      Du ska inte vittna falskt mot din medmänniska.( Du ska inte ljuga för din medmänniska)

  •10.  Du ska inte ha begär till din medmänniskas hus, inte heller hans hustru eller tjänare eller något annat som tillhör honom.( Du ska inte göra intrång i din medmänniskas hus eller något annat som han äger.)

  Kristendomens heliga skrift är Bibeln som innehåller gamla och nya testamentet. Det betyder det gamla och det nya förbundet. Det gamla testamentet delar dom med Judendomen där Kristendomen härstammar från. I bibeln så står det om allt som har hänt under Jesus tid som människa. Jag tror dock att bibeln inte är sann för vem som helst kan ha skrivit den. Det kanske är någon som har hittat på allting som står i bibeln.

  Varför bibeln är helig är för att den är inspirerad av den Helige anden. Det är helt vanliga människor som har skrivit denna text men det är ett uppdrag från Gud att skriva bibeln. Så man kan säga att den är helig pga att det är Guds ord som står i bibeln.

  Katoliker

  Katoliker är en liten grupp i kristendomen. Från början så var katolikerna och de kristna i samma kyrka men allt eftersom tiden gick så förändrades kyrkan och blev en modernare kyrka. Detta gillade inte dom som idag blir kallade katoliker. Dom ville ha kvar den gamla heliga kyrkan som den var från början. Tiden gick och kyrkan blev bara modernare och tillslut så fick katolikerna nog. Katolikerna fick sedan egna kyrkor runt om i världen.

  Idag finns det inget land där det inte finns minst en katolsk kyrka.

  Den katolska kyrkan är egentligen den ursprungliga kyrkan.

  Katolikerna ser Påven som Apostel Petrus efterträdare. Alltså ser dom upp mycket på Påven. Påvens anhängare började kalla sig katoliker redan på 1600-talet pga att dom ville särskilja sig ifrån protestanterna.

  Petrus valdes av Jesus till herde för jorden. Petrus arbetade och dog i Rom som idag är Påvens hem.

  Man ser alltså att den som blir vald till Påve är  vald av Jesus för att vara herde för jorden. Så man kan nästan säga att Påven är katolikernas kung.  

  Påven bor i Vatikanstaten som ligger i Rom. Vatikanstaten är ett eget land, där Påven har politisk och judiciell makt. Vatikanstaten tar upp  ca 55 000 kvm av jordens yta. Där finns en kyrka som heter Peterskyrka. Kyrkan står där Petrus arbetade som herde för jorden.

  Katolikernas tanke finns både i Bibeln och kyrkan.

  Protestanter

  Protestanterna är också en grupp i Kristendomen. Dom anser att alla kristna folk på jorden är delar av Jesu kropp och församling. Men dom är väldigt mycket emot Katolikerna pga att dom säger att den katolska kyrkan lär ut till alla katoliker att den katolska kyrkan är den riktiga.

  Den gruppen grundades på 1500-talet pga att dom inte kunde se Påven som den högste ledaren över  kristendomen. Dom litade alltså inte på han så mycket att dom kunde se honom som Petrus efterträdare.

  Protestanterna tror att enda sättet att nå fram till Gud är att tro på honom, dom tror bara på det som står i bibeln och inget annat som Påven eller någon annan kyrka har ''kommit på''.

  Den finns olika grupper i protestantismen.

  Luthers kyrkor: Dom bygger på Martin Luther och Philipp Melanchton skrifter.

  Martin Luther var en tysk religion specialist. Martin levde mellan åren 1483-1546. Man kan säga att Martin lade grunden till reformationen. Reformationen var när alla kyrkor utvecklades. Det bildades nya kyrkor runt om i Europa. Martin Luthers teori är att man ska tro på det som står i bibeln och inte vad Påven säger.

  Luthers kyrkor har mest anhängare i Norden, Estland, Lettland och norra Tyskland.

  Reformerta kyrkor:  Har sin grund i kalvinismen. Reformerta kyrkor finns i Schweiz, Ungern, Nederländerna, Skottland, USA och Sydafrika. I dom länderna som det pratas engelska i så kallas det presbyterianska kyrkor istället för reformerta kyrkor.

  Den anglikanska kyrkogemenskapen: Dom består av Engelska kyrkan. Dom som är i denna gruppen vill inte kalla sig protestanter.

  Det att dom inte vill kallas för protestanter tycker jag är dåligt för dom tror ju på nästan på samma saker som Luthers kyrkor och då är dom ju protestanter.

  Frikyrkor: I dom här kyrkorna har inte staten något inflytande, frikyrkor är självständiga.

  Ortodoxa

  En ortodox tror på trosbekännelsen. De tror på att det finns endast en helig allmännelig och apostolisk kyrka. Dom tror även att alla kristna människor tillhör Kristu kropp.

  Under tiden som gick så har många grupper lämnat den ortodoxa kyrkan första gången då en grupp lämnade var vid ett kyrkomöte då den gruppen inte kunde erkänna att det fanns två stycken Kristu naturer. När denna grupp lämnade ortodoxa kyrkan så bildades de s.k Österländska kyrkorna. Där den största gruppen fanns i Sverige och var den Syriska-ortodoxa kyrkan med ungefär 25 000 anhängare. Den ortodoxa kyrkorna är den minsta av dom tre största kyrkorna inom kristendomen: Katoliker, Protestanter och Ortodoxa.

  Den ortodoxa kyrkan beskriver kristendomen som två stycken grenar den ena grenen står för läran och den andra står för livet.

  De 10 magiska orden:

  •1.      Bön - Det är ett samtal mellan gud då man ska uttrycka sina känslor och säga vad man vill ska hända. Man ska inte kunna sin bön helt utantill och bara rabbla upp den, det viktigaste är att uttrycka sina känslor. Bönen är till för att kunna prata till Gud då han lyssnar.

  •2.      Symbol -  En symbol är en bild/märke som beskriver någonting t.ex en bild på någonting.

  •3.      Uppstå - Det innebär att en person som har varit död plötsligt börjar leva igen som Jesus gjorde. Han uppstod ifrån de döda för att hjälpa människorna.

  •4.      Välsignelse - Det innebär att Gud ger oss någonting gott. Detta tyder på han välvilja mot människan.

  •5.      Arv - Det är något som man får av någon, till exempel om man får en tröja av någon så har man ärvt den.

  •6.      Kremera - Det är att man bränner den döda organismen och sprider ut askan.

  •7.      Barmhärtig - Man är god/snäll mot någon. Då visar man barmhärtighet.

  •8.      Lärjunge - Det är Jesus skolbarn kan man säga dom lär sig av Jesus vad han gör och hur han tänker.

  •9.      Sed - Det var en liten religion som var som Kristendomen men sedan när kristendomen kom så försvann seden.

  •10.  Sakrament - Det är en helig handling som kommer från Gud t.ex dopet och nattvarden. Det är två olika sakrament.

  Islam

  Grundaren av islam var profeten Muhammed som först vid 40 års ålder var känd som stats man eller predikant. Muhammed var en olärd människa fram tills han blev 40 år då han började att predika om sitt budskap. Människorna runt om blev helt lyriska och tyckte likadant som profeten Muhammed.

  Muhammed levde aldrig rikt även fast han grundade islam så ville han att alla skulle behandlas lika. Islam grundades på 600 talet e. Kr och är då ca 1 400 år gammal. Islam kommer från början ifrån Judendomen.

  Så Islam grundades när profeten Muhammed predikade om sitt budskap till folket.

  Grundtankarna inom Islam är när om man bryter mot någonting som står i Koranen så måste man be om förlåtelse. Alla står lika inför Gud även om man är fattig, det spelar alltså ingen roll om man är fattig, rik, sjuk eller frisk alla är lika nära Gud.
  Människan är den bästa som Gud har skapat och när muslimer som dom kallas dom som tror på Islam hälsar eller säger adjö till varandra så säger dom ordet ''salam'' som betyder fred. Ordet islam betyder fred på arabiska, och det är det dom vill ha på jorden. De tror även som dom kristna att det bara finns en Gud.

  I Islam så finns det något som kallas de fem pelarna, det är något man måste följa om man ska vara muslim det är samma om man är man eller kvinna, shiiter eller sunniter, helt enkelt samma för alla.  Nu ska jag berätta lite om vad det finns för regler som man måste följa som de fem pelarna står för.

  Den första pelaren är för dom som inte är muslimer och vill bli det då ska dom medvetet och ärligt ropa: Jag vittnar att det inte finns någon annan Gud än Allah och Muhammed är Allahs sändebud.

  Och sen i dom andra pelarna står för att t.ex för att man skall be fem gånger om dagen och den fjärde pelaren är nog den viktigaste pelaren om man frågar mig för då står det att man ska fira högtiden Ramadan. 

  I Islam firas dom här högtiderna:

  Nyårsdagen - Den firas samma som i kristendomen man är med sina bekanta eller släktingar och äter god mat och umgås.

  Ashura - Det är en helgdag där dom som är är troende ska göra något gott till en bekant. Detta är en väldigt dyster dag för man hedrar Muhammeds dotterson Husayn som dog i en strid 680 år e. Kr. Denna dag brukar man sjunga om Husayns mod.

  Meulad - Detta är Muhammeds födelsedag och det firas genom att gå till mósken där det är gudstjänster. På gudstjänsterna så läser man ur Koranen. Meulad infaller den 20 augusti.

  Miradj - Det firar dom för att profeten Muhammed vandrade till Jerusalem och sedan till himlen. Denna dag så läser muslimerna om hur Muhammed gjorde under sin färd till Jerusalem och sedan vidare till himlen.

  Lailet al-berat - Det är en dag då alla synder blir förlåtna, detta brukas firas med mycket fyrverkerier. Man firar även att det är är denna natt som Muhammed och hans anhängare gick in i Mekka år 630 e.Kr.

  Ramadan(Fastemånad) - Det är en hel månad då man inte får äta när solen är uppe. Man får varken röka eller ha sexuellt umgänge när solen är uppe. Detta firas för att det var i denna månad då Muhammed fick ta emot Koranen. Dom sista 10 dagarna i Ramadan är extra viktiga för att dom säger att de är de ''heliga'' dagarna. Ramadan inträffar i muslimernas nionde månad som också heter Ramadan.

  Eid al-Fitr - Denna högtid varar oftast i 3-4 dagar. Man firar att Ramadan är över genom att äta gott med släktingar och vänner, man ger även presenter till varandra. Man har på sig nya och rena kläder under dom här dagarna.

  Detta tycker jag är lite konstigt att dom firar att Ramadan är över för att Muhammed fick Koranen och det är ju positivt. Så varför ska man fira att den är över?

  Hadj - Detta är en högtid som man firar för att fira Muhammeds sista avskedspredikan. Man samlas i Mekka och umgås med andra muslimer från hela världen i ca 10 dagar. Det är en obligatorisk högtid man måste fira minst en gång i sitt liv. Vissa kan inte medverka i denna högtid pga ekonomiska skäl.

  Eid al-Adha - Denna dag så kastar man stenar på stenpelare som ska föreställa Satan. Satan ville göra  så att Abraham inte löd Guds order att offra sin son Ismael, men Abraham drev bort Satan genom stenkastning. Kött delas ut till de fattiga muslimerna.

  Abraham

  Abraham är en av de 3 st stamfäder som Gud valde till stamfäder. En stamfader är en person som är väldigt viktig som har funnits tidigt i folkets historia. Abraham är enligt islam en profet som byggde den viktiga byggnaden Kaba som står i Mekka.

  I Bibeln och Koranen står det även att Gud sa åt Abraham att flytta till Kanaans land som idag är Israel och Palestina. Gud gjorde så att Kanaans land blev Abrahams och med tiden som gick och så många han hjälpte så är han som en ''far'' till många människor. Abraham lovade då att alltid tro på Gud.

  Ett tecken på att Gud gav Abraham Kanaans land är att alla muslimska män idag är omskurna. Detta sker innan pojkarna kommer in i puberteten.

  Abraham fick två stycken barn ett med slavinnan Hagar och det barnet heter Ismael som är stamfader för araberna och det andra barnet fick han med sin hustru Sara och det barnet heter Isak och är stamfader för israeliterna.

  Abraham tillhör tre stycken religioner och det är Islam, Kristendomen och Judendomen.

  Koranen

  Koranen är den heliga texten i islam. Det är den muslimska bibeln kan man säga.

  Koranen skrevs ner på profeten Muhammeds tid. Muhammed bestämde ordningen på Koranen hur den skulle vara formulerad. Jämfört med Bibeln som är Kristendomen heliga skrift så skrevs denna under tiden Muhammed levde och inte efter på så sätt kan den nog vara mer trovärdig om man frågar mig.

  Koranen berättar alla Guds profeter som bröder och alla har från grund och botten samma grundtanke: att tro på våran enda skapare(Gud).

  Koranen har inte någon speciell nation det står om i den heliga skriften jämfört med Kristendomen som har Israel.

  En del kristna människor har fått för sig att Muhammed inte har skrivit Koranen utan att han har kopierat det som står i judiska och kristna skrifter. Detta tycker muslimska folket är konstigt eftersom innan Muhammed blev profet hade han inte varit utanför Mecka mer än tre gånger två stycken av dom gångerna var han i Syrien och en gång i Medina.

  Jag tycker det är konstigt att dom anklagar Muhammed för att ha kopierat texter ifrån judiska och kristna skrifter för religionerna är ändå såpass olika.

  Sunni

  Sunni är den största gruppen inom islam. Den täcker ca 90% av den muslimska befolkningen. En sunnit lever efter Koranen och vad dom första muslimerna gjorde och förmedlade ut till folket. När profeten Muhammed gick ur tiden så var sunniterna överens om att den som skulle leda Islam inte behövde vara släkt med Muhammed, de tyckte att den som skulle bli ledare bara behövde känna Muhammed och följa gruppens sunnis tankesätt. Detta tyckte inte den andra gruppen shia om för dom ville tvärtemot att en av Muhammeds släktingar skulle bli ledare eftersom dom hade samma blod.

  Det finns stora regelskillnader mellan dom största grupperna i Islam Sunni och Shia.

  Shia

  Shia är den näst största gruppen inom Islam och shia är en förkortning till ''Alis parti''. Shiiterna som dom kallas tycker att Ali skulle vara ledare för Islam efter profeten Muhammeds bortgång  eftersom dom var nära släkt med varandra.

  Men när Muhammed dog så blev det en kalif som fick ta över och Ali kom på en blek fjärdeplats i det så kallade ''valet''. Ali blev aldrig ledare för år 661 så  mördades han. Då gjorde hans son Husayn uppror detta hjälpte inte för han mördades år 680 alltså endast 19 år mellan morden på dom stora personerna inom den lilla gruppen Shia.

  Av den muslimska befolkningen så består det endast 10% av shiiter, dem flesta lever i Iran, södra Irak, Azerbajdzjan, Yemen och Bahrain. I Iran så är det shiiterna som styr över det mesta i landet. Där kallar dom sin ledare för iman istället för kalif som Sunniterna gör. Shiiterna anser att det är bara iman som känner Muhammed och vet vad han ska göra åt sitt folk dom säger även att iman aldrig kan ha fel.

  Det tycker jag är konstigt att dom säger att deras iman aldrig kan ha fel. Alla människor kan ha fel det sker misstag här i livet. Varför ska dom tro att deras iman aldrig ska kunna göra fel?

  När en av deras imaner dör så måste ju det väljas en ny person till iman och hur ska dom veta att denna människa aldrig gör något litet fel?

  Dom säger att det är bara iman som vet Muhammeds budskap men det tror inte jag på.

  Nu ska jag beskriva och visa en bild på den muslimska symbolen.

  Innan ni får se bilden så tänkte jag beskriva symbolen.
  Symbolen innehåller en halvmåne som är på vänster sida och inne i halvmånen så är det en medel stor stjärna.

  Nu helt in på en annan sak.

  Efter döden så tror muslimerna på att man kommer få ett evigt liv om man är troende och följer Koranens regler. Men den som inte tror kommer få vara slav i livet bakom döden enligt Koranen. Detta tycker jag är rätt tro värdigt för om man inte tror på Koranen och inte följer Koranens regler då skall man också inte bli behandlad likadant, fast detta är inte helt rätt heller för enligt Gud ska alla behandlas likadant. Här krånglar dom till det.

  De 7 magiska orden:

  •1.      Härstamma - Det är där man kommer ifrån t.ex jag härstammar från Kungälv. Koranen härstammar från Islam.

  •2.      Vallfärda - Det är att gå till något. Välfärden är inom Islam när muslimerna går till Mecka. Detta ska göras minst en gång i sitt liv om man har tillgång till det.

  •3.      Tempel - Det är där folk kan gå och be till Gud.

  •4.      Fasta - Det är när man inte äter när solen är uppe och inte har sexuellt umgänge, röker eller snusar till solen har gått ner. Detta gör man inom Islam i en månad per år och det kallas då Ramadan.

  •5.      Offra - Det står för man kan ge bort någonting ifrån sig t.ex en njure för att överleva. Då offrar man sin njure för sitt liv.

  •6.      Imam - Imam betyder ledare.

  •7.      Radband - Det är ett armband eller halsband med 99 st kulor som står för Gud 99 namn.

  Hinduismen

  Hinduismen har inte någon grundare och ingen helig skrift. Men Hinduismen härstammar från Indien och idag så bor 90% av hinduerna i Indien.

  Hinduismen har idag ca 1 miljard anhängare.

  Hinduismen har flera olika gudar som dom tror på jämfört med Kristendomen och Islam. Många utav folket började tro på en gud av dom 13 som finns i Hinduismen. De olika gudarna står för olika saker t.ex dom unga kanske tyckte att Shiva var bra för dom för dom hade för ett tag sen fötts till jorden och var tacksamma för det.

  Hinduismen har en del grundtankar, den största eller viktigaste grundtanken är hur man lever sitt liv. De flesta hinduer jag ska inte säga alla för det är inte säkert men de flesta hinduer tror att det finns en gudomlig kraft bakom allt och i allting. Den här gudomliga kraften kan aldrig dö ut och en del av denna gudomliga kraften är våra själar. Efter livet tror dom att man föds upp igen i en annan kropp och i en annan familj som ett kretslopp helt enkelt. Det kallas Samsara.

  Varje hindu har en del plikter att uppfylla detta kallas dharma. Det är olika plikter till olika personer allt beror på om man har ett bra liv eller dåligt. Om man har ett dåligt liv med vissa svårigheter t.ex handikapp så får man lättare plikter att utförare och ju lättare man har för sig så svårare plikter får man.
  Varje individ vet sin dharma och kan inte beklaga sig på sin plikt utan det är upp till säg själv att slutföra plikten.

  Om man inte slutför plikten så kommer man inte upp för den så kallade stegen som man ska försöka klättra sig uppför genom att slutföra sina plikter och få svårare plikter nästa liv.
  Men om man då inte utför sin plikt på ett bra sätt då kommer man få lika dåligt liv nästa liv.

  Dom förstör helt enkelt för sig själva genom att inte utföra sin uppgift. För man vill ha ett så bra liv som möjligt.

  Livet som hindu är inte bara massa plikter man måste följa utan det finns högtider som man firar och har roligt träffar bekanta och äter lite ovanlig mat och byter gåvor med varandra, man besöker även vid varje högtid ett tempel där man ber en bön.

  Dom flesta hinduer har ett litet altare hemma i sitt hus. Altaret ska helst inte stå i sovrummet men om man inte har plats för det någon annan så går det bra. Altaret använder man när man ber som man ska göra fem gånger om dagen. 

  Hinduismen tycker att kon är en helig varelse och äter inte kött, fast dom dåligt med pengar äter ibland kött för att det är billigt i Indien.  En hindu tycker att det är äckligt hur en människa kan äta en levande varelse.

  En hindu tror ju efter livet att man kommer åter födas i en annans kropp.

  Hinduismen tycker att man inte ska:

  •-        äta kött

  •-        dricka alkohol, i många av Indiska delstater är det förbjudet att dricka alkohol.

  •-        Ljuga

  •-        stjäla

  •-        skada eller döda en levande varelse det kan vara allt ifrån en fågel till människa.

  En hindu bör delta i fester och högtider för att gudarna ska veta att dom är religiösa och tror på hinduismen.

  Även när man är hindu så lever man i olika kast system eller grupper kan man även kalla det. Allting bygger på guden Brahma om man lever ett gott liv så lever man högt upp på Brahmas kropp och om man lever ett sämre liv så lever man längre ner på hans kropp, hinduerna tror ju på att själen aldrig dör utan föds upp i en ny kropp. Om man då har levt ett dåligt liv i en kropp så får man det ännu sämre nästa liv. Detta leder till många självmord som är vanligt bland hinduer, men varför ta självmord om man vet att man kommer få det ännu sämre i nästa liv det är lite fråga det.

  Dessa högtider finns det inom hinduismen:
  Diwali: Detta är hinduismens nyår. Man firar det genom att skjuta fyrverkerier tända oljelampor och ställa ut lite ljus runt om i huset och trädgården. Den liknar det kristna sättet att fira nyår på men en sak skiljer oss åt och det är att Diwali firas antingen i slutet av oktober eller i början av november för det är då deras nya år börjar. Medan de kristna firar den första januari.

  Man firar det även för att hedra att Ramas som blev konung för Hinduismen.  

  Holi: Holi firas för vårens ankomst då man går i parader på gatorna  och målade med glada färger i ansiktet. Så här kan en hindu se ut när holi firas:

  Dussehra: Här firar man Ramas seger över den onda Ravana genom att göra teater om Ramas liv.

  Kumbha Mela: Denna högtid firas var tolfte år i januari eller februari då går man till floden Ganges och badar. Man gör detta för att vara tacksamma för att dom får rent vatten.

  Inom hinduismen så finns det 13 olika gudar jag tänkte berätta lite om 5 stycken av dom:

  Brahma: Detta är den gud som enligt hinduismen skapade alla varelser på jorden. Enligt hinduismen så grundade Brahma alla planeter och inte gud.

  Brahma är den förstfödde på våran jord och vaknade upp på jorden helt själv då det inte fanns några planeter, så han skapade allt på jorden. Innan Brahma bara började skapa alla planeter och varelser så undersökte han hur jorden var och vad vi skulle ha nytta av. Man kan helt enkelt säga att han är världens första vetenskaps man om hinduismen stämmer.

  Om Brahma var den först födde på jorden och skapade alla varelser då måste ju han ha skapat Gud som enligt kristendomen skapade allting.

  Brahma avbildas oftast med fyra stycken ansikten och det står för de fyra väderstrecken.

  Shiva: Shiva är en av hinduismens mest betydelsefulla gud.

  Shiva är en sträng gud. Han är lärdomens gud och kanske är det därför han är sträng.

  Han är lite ovanlig för hans ansikte har tre stycken ögon. Shiva är både god och ond han bestämmer när någon ska dö men sedan så bestämmer han också när människan ska åter födas tillbaka till jorden.

  Jag tror att Shiva är älskad av dom som precis har kommit till jorden.

  Och mindre älskad av dom sjuka och gamla hinduerna för dom vet att han bestämmer när dom ska dö.
  På ett sätt måste det kännas trygg att vara hindu för man vet att man kommer att födas upp igen och om man  har följt sina plikter så  kommer man också få ett bättre nästa liv.

  Krishna: Krishna är den populäraste guden av dom alla i hinduismen kanske är det för Krishna är kärlekens gud och alla älskar väl det.

  Så enligt mig är det inte konstigt att det är den populäraste guden i hinduismen.

  I många berättelser om Krishna har beskrivits som en krigare och kung men även en älskare.

  Vishnu: Han är en rik gud om man kollar på bilder som är avbildade på han. Han bär oftast en massa guld smycken på sig. Han har alltid med sig ett svärd eller antingen en pilbåge. Vishnu är den som bestämmer om människans öde så jag tror att han samarbetar med Shiva som är den som bestämmer om när en hindu ska gå ur tiden. Dom har nästan samma uppgift, båda bestämmer om hur människans liv ska se ut och när de ska sluta och ta ny fart igen genom att åter födas.

  I hinduism så finns det en speciell symbol som i dom flesta andra religionerna här kommer en bild på den hinduiska symbolen:

  Det ser ut som det är siffrorna 3 och 0 som sitter ihop och över dom så är det en kvardrat med ett streck under som liknar ett bandy blad.

  Avslutnings vis så tänkte jag berätta lite om vad hinduerna tror som händer efter döden.
  En hindu som dör föds upp igen i en annan kropp och lever ett helt nytt liv som ingenting hade hänt och beroende på hur man har skött sig i sitt förra liv så får man det antingen jobbigare eller lättare i framtiden. Dom tror alltså på en kretslopp för människan.


  återfödelse

  Livet som hindu

  Döden

  De 8 magiska orden:

  •1.      Dyrka - Det är där man följer den livsväg sin gud har skrivit.

  •2.      Samsara - Det är när vi föds sen dör vi och sen så föds vi igen i en annan kropp. Detta kallas Samsara i Hinduismen.

  •3.      Inkräktare - Det är en som tar sig in hos någon utan tillstånd.

  •4.      Förfäder - Det är släktingar långt bak i tiden.

  •5.      Demon - Det är en oren ande som skadar oss människor så vi får det svårare att komma till gud.

  •6.      Karma - Det är ett uttryck som innebär att du bestämmer om hur du utför ditt liv.

  •7.      Meditation - Det är när man vilar hjärnan när man är i tillståndet mellan sömn och vakenhet.

  •8.      Kast - Det är vad man är född till i hinduismen, om man får ett bra eller dåligt liv.

  Judendomen

  Grundaren av Judendomen är Mose efter ett bud från gud att skapa en ny religion. Under första århundradet bildades judiska kolonier i Spanien för att få mer folk att tro på Abrahams ny startade religion. Judendomen grundades för ca 4000 år sedan. När Mose grundade judendomen var han i Egypten men man kan även säga att den grundades i Israel.

  Mose fick också ansvaret att leda alla judarna ut ur Egypten efter de hade levt där i århundrade. Anledningen att dom var tvungna att lämna sitt land är för att det kom en farao till landet som tvingade dom att lämna Egypten. .

  Mosés förde judarna genom öknen och ända till Kanaans land som idag är Israel och Palestina som idag kallas centrum för själva judendomen för att de fick möta sin gud i Israel, och då bestämde dom att Israel skulle vara judarnas land.

  Så vissa säger att judendomen grundades i Egypten och vissa säger Israel jag tycker nog att den bildades i Israel för det var där dom fick möta sin gud.
   Judendomen är den första religionen av dom 5 stora jag skriver om fast det är den minsta av dom alla.

  Ur judendomen föddes två stycken religioner och det var kristendomen och islam.

  Många judar började tro på judendomen pga att judendomen var den första stora religionen och efter Mose hade berättat sitt budskap och om sin fader Abraham så tilltalade det folket och människorna tänkte att allt han sa kunde faktiskt vara realistiskt. Så man kan säga att när Mose berättade om sitt budskap till folket så började dom tro på honom och fler hängde på men tillslut så började en del tro på kristendomen och islam som från grunden kommer från judendomen. På så sätt så krympte religionen väldigt mycket och den forsätter lika så idag. .

  För att kunna veta allt om judendomen så skrevs det en bibel som heter den hebreiska Bibeln, som av de kristna folket kallas Gamla testamentet. Den hebreiska Bibeln består av:

  •-        Tora(Lagen) -  den innehåller de fem Moseböckerna här finns det historiska berättelser, regler och lagar.

  •-        Neviim(Profeterna) - I detta kapitlet står det berättelser om Josua, Samuel och så har även flera stycken böcker det står om det är Krönikeböckena och de profetiska böckerna om Jesaja, Jeremia och Hesekiel.

  •-        Ketuvim(Skrifterna) - Här står det om de poetiska böckerna och vishets böckerna som Psaltaren, Höga Visan, Ordspråksboken och Jobs bok.

  De här är det som kallas judendomens heliga skrifter.

  Judarna tror även att det bara finns en Gud och han skapade jorden på 6 dagar och 6 nätter det är vad dom tror på. Dom har alltså lite likheter men kristendom som skapades ur judendomen det måste ju nästan bero på det.

  Inom judendomen så är Abraham fader vilket är konstigt för att Mose grundade judendomen.

  Men tanke på att Abraham är Moses fader så har ju han lärt Mose allting så kanske är det rätt ändå.

  Som i alla andra religioner firas det högtider även i judendomen och här kommer en liten förklaring till varje hög tid:
  Sabbaten: Det är den judiska vilodagen då man ska vila och inte arbeta. Denna dagen inträffar mellan fredag kväll och lördag kväll.

  Pesah: Detta är judarnas påsk. Påsken firas antingen i maj eller april. Man firar detta till minne av judarnas uttåg från Egypten.

  Shavout: Denna högtiden firas den femtionde dagen efter påsken för att det var då judarna kom till Israel.

  Sukkot: Detta är en högtid som firas i oktober till minne av judarnas vandring i öknen efter uttåget från Egypten.

  Rosh ha-shana: Detta är judarnas nyårsdagarna. Och här ber man om förlåtelse för sina synder. Denna dag firas antingen i september eller oktober.

  Jom kippur: Detta är slutet av nyårsdagarna. Det är då man försonas med Gud.

  Chanukka:Detta firas för templens återinvigning 164 f.Kr.

  Purim: Denna högtiden firas för att judarna blev räddade i perserriket.

  Mose är en ju en väldigt stor person inom judendomen eftersom han grundade själva religionen. Mose föddes i Egypten. I tidig ålder så sattes Moses i en korg vid Nilen och fick flyta iväg. Sedan hittade faraos dotter Mose och adopterade honom. Han sattes vid Nilen av sin mamma för att farao hade bestämt att alla nyfödda hebreiska barn skulle dödas. Kanske såg hon något speciellt med Mose eller kanske visste hon att han skulle bli en sådan stor person som han är idag. Moses pappa är judendomens fader Abraham. Mose grundade judendomen för 4000 år sedan i Egypten och sedan förde han dom vidare till Israel för att dom skulle få träffa sin gud så kanske var det rätt att farao skickade iväg judarna från Egypten. För där fick ju judarna se sin gud dom trodde på.

  Det var Mose som skrev Torah som idag finns i den hebreiska bibeln.

  Moses är den viktigaste profeten inom judendomen men han är även en viktig profet inom kristendomen.

  Moses förde ju alla judar genom öknen för att komma till Kanaans land. Mose kom tyvärr aldrig in i Kanaans land han dog precis innan och lämnade över ansvaret till Josau att föra in judarna till sin Gud som befann sig i Kanaans land. Mose blev beundrande 120 år gammal men ändå träffade han aldrig Gud i Kanaans land.

  Judendomen har 10 budord som kristendomen också har och de är:
  1. Att man ska tro på gud.

  2.Man får inte tro på någon annan Gud.

  3.Man får inte bryta lagar.

  4.Att man ska fira högtiderna.

  5.Man ska visa respekt mot sina föräldrar och sina lärare.

  6.Man får inte mörda.

  7.Man får inte vara otrogen.

  8.Man får inte stjäla.

  9.Man får inte ljuga.

  10.Man får inte vara snål.

  Själv tycker jag att de femte bud ordet och de sjätte bud ordet är väldigt viktiga, men om jag är tvungen att välja ett bud ord måste nog jag välja de sjätte för man ska inte mörda någon det är helt och hållet vansinnigt.

  I Judendomen finns det speciella grupper som tror lite olika om vissa saker men alla tror samma om grundprinciperna. Den gruppen som är mest trovärdig är Ortodox judendomen den följer nästan alla judiska principer och är därför mest trovärdig hos folk. Gruppen är väldigt strikt kanske är det därför det är den största gruppen för folket är trötta på alla som får en extra chans.

  En annan grupp är den Mordena ortodox som även kallas ''Dati''. Modern ortodox tänker på nutiden och inte vad som har hänt dom vill föra judendomen så det blir en större religion. Men de firar fortfarande högtiderna inom judendomen inget sånt skiljer judendomen och den moderna judendomen.  Anhängarna inom den mordena ortodox judendomen är oftast positiva mot sådant folk som inte är judar, dom tillåter att en jude bor med en icke jude också.

  Enligt mig så låter det som en väldigt bra grupp för dom tänker även utanför dom ''judiska gränserna'' vilket jag jag tycker är väldigt viktigt.

  Konservativ judendom är ännu en ny grupp. Dom liknar både den ortodoxa judendomen och den moderna ortodox. Dom är väldigt positiva till en modernare judendom som den moderna ortodoxa gruppen strävar mot.  Denna gruppen grundades på 1800-talet. Kanske var de så att de tyckte att båda dom grupperna jag har skrivit om innan hade rätt så dom gjorde en blandning.

  Här kommer en liten förklaring om den Davidsstjärnan som är en symbol för de judiska folket.

  Det är en blå vit stjärna med blå kanter och vit inne i mitten. Denna stjärna finns på Israels flagga och det är där det bor mest judar idag.

  Som avslutning tänkte jag berätta vad en jude tror händer efter döden. Jo, dom tror fortfarande själen lever vidare i den döda kroppen sedan tror man att man kommer till ett pardis där man lever som en vanlig människa igen.

  De 8 magiska orden:

  1.Synagoga - Det är en judisk gudstjänst lokal.

  2.Sabbat  - Det är vilodagen.

  3.Rabbin - Judisk präst.

  4.Bar mitzva - Det är  när den judiska pojken blir religiösa myndighets vid en ålder av 13 år.

  5.Tora - Den judiska lagen som står i de fem Moseböckerna.

  6.Kippa - Huvudbonad som bärs inne i synagogorna.

  7.Talmud  - Judarnas stora skriftsamling.

  8.Kosher - Mat som tillagats enligt judiskt sätt.

  Buddismen

  Buddismen grundades för cirka 2500 år sedan, då prinsen av Shakyaklanen med namnet Siddhartha som efter en intensiv meditation så blev detta känd som Buddha som menas att man har perfekt med kunskap om sin religion. Detta skedde i staden Bodh Gaya i Bihar.. Siddhartha föddes år 548 f.Kr och dog år 483 f.Kr.

  Idag finns det statyer runt om i världen på Buddha.


  Människorna började tro på Buddismen när Buddha berättade sitt budskap om sina tankar. Folket visste att han kunde allting om sin religion. Därför lyssnade folket på honom och tog in det han sa och på så sätt så blev buddismen en större religion. Därefter så fortsatte Buddha att meddela om sitt budskap till resten av folket. Dom tänkte att han vet ju vad han pratar om så det måste vara rätt. På så sätt växte religionen på kort tid.

  Han berättade om man mådde bra och hade ett lyckat liv så hade man verkligen kommit nära Buddha och då har man även gjort det som Buddha har meddelat till sitt folk.

  Buddismens har en heliga skrift som heter Tipitaka  som betyder ''de tre korgarna''. Där står det regler samt hur Buddha levde under sin tid som härskare över buddismen. Den heliga skriften är till för att man ska kunna läsa om hur Buddha meddela sitt folk.

  Det finns också grundtankar inom buddismen som helst ska följas. Här kommer några av grundtankarna:

  Människornas liv finns inte i ägodelar och man ska inte köpa sig till glädje utan verkligen njuta av livet som det är.

  Man ska vara osjälvisk tänka på dom andra hur dom har det och hjälpa dom i deras situation och dela med sig av sin glädje.

  Man ska låta bli droger, vapen, sprit, lögner.

  Man ska verkligen inte döda det är emot religionen helt.

  Högtiderna i buddismen firas lite olika eftersom det finns olika grupper och det skiljer sig mycket ifrån gruppernas högtider. Fast några saker firar alla grupperna och det är Vesák som firas i maj och det firar man för att helt enkelt fira Buddhas födelse och hans upplysning. Detta skedde under fullmåne nätterna i maj och därför firas det i maj.

  Den här statyn står i Japan idag och ska föreställa Buddha.

  Här är en bild som är tagen under en Kathina festival i Japan.

  En annan högtid som även firas hos alla buddister är Kathina och det firas under 3 månader. Under dom här 3 månaderna så mediterar man och anstränger sig väldigt lite. Kathina firas för attBuddha tyckte att människorna arbetade väldigt hårt och behövde vila ett tag och prata med Buddha.

  Dharma dagen firas för att Buddha undervisade för första gången denna dag och denna dag står Buddha i centrum. Under Dharma dagen så läser någon av de buddistiska urkunderna en viktig text om just Buddha hur han undervisade för sitt folk. Denna högtid firas i juli månad.

  Inom buddismen så finns det två stycken inriktningar och den ena är hinayana och det är känd för det är den äldsta av dom två grupperna. Men den är också minst av dom. Kanske är det för den är äldst och världen utvecklas så då är den andra gruppen modernare. Det finns olika skolor som fördelar ut sitt budskap i de olika skolorna. Idag finns det 20 skolor som har hinayana som inriktning.

  Den andra gruppen heter mahayana och har betydligt mer anhängare än sin konkurrent hinayana. Denna gruppen lever mer i nutiden och lägger kraften på att utveckla världen istället för att tänka på det som har hänt som hinayana  gör.  Mahayana har många skolor i Japan och Kina.

  De finns fem viktiga regler inom buddismen och de är:

  •-         man inte ska stjäla någonting

  •-         man ska inte döda levande varelser

  •-        man ska inte vara otrogen

  •-        man ska inte ljuga

  •-        man ska inte dricka alkohol eller använda droger.

  Här kommer en symbol som förknippas med buddismen och en liten beskrivning av bilden: Symbolen ser lite ut som ett hjul som sitter på en gammal vagn. Det är ett kors runt om korset så är det en cirkel.

  Avslutnings vis så tänkte jag berätta lite om hur buddisterna tror att livet efter döden ser ut. De tror att man antingen hamnar i ett dödsrike, ett himmelrike eller ett helvete. Vad man som person ska hamna det bestäms av Gud eller deras karma som innebär alltså deras personlighet och hur dom har skött sig under sitt liv som människa.

  De 7 magiska orden:

  •1.      Reinkarnation - Det är att själen åter föds i en annan kropp.

  •2.      Rökelse - Det är en blandning av virakolja och växtolja som tänds på och ger en utsökt doft.

  •3.      Asket - Det är det som blir kvar efter man har eldat.

  •4.      Andar - Det är osynliga varelser. Man kan säga att det är spöken vissa är onda och vissa goda.

  •5.      Meditera  - Det är när man koncentrerar sig fast samtidigt så slappnar man av.

  •6.      Nirvana - Det är när man återuppstår kan man säga inom buddismen.

  •7.      Munkar - Det är en religiös man som bor på ett kloster.

  Sammanfattning

  Nu när jag har läst om de fem religionerna så har jag märkt att det finns en del liknelser inom religionerna. Judendomen, islam och kristendomen har olika uppfattningar om hur jorden skapades. De har också olika grundtankar, fast en sak har dom gemensamt och det är att alla tror på en Gud och det var han som skapade jorden.

  Det står olika i de heliga skrifterna när man jämför de tre olika religionerna fast alla har egentligen samma budskap och det är att det finns bara en Gud.

  Alla tror även på något sätt att man kommer leva i ett nytt liv efter döden, ingen av de fem religionerna tror att det bara blir beck svart utan det en fortsättning.

  Men de som skiljer sig om man kollar på de olika religionerna är att kristendomen, islam, buddismen tror på en Gud eller Buddha som buddisterna tror på. Medan hinduismen har flera gudar med olika inriktningar t.ex en är kärlekens gud osv.

  M...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: Världsreligoner

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Liknande arbeten

  Källhänvisning

  Inactive member [2011-04-28]   Världsreligoner
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58935 [2020-09-26]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×