Judendomen

4 röster
11298 visningar
uppladdat: 2011-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Judendomen

Judendomen är minst av de fem stora världsreligionerna. Man säger att judendomen grundades av Mose för omkring 3200 år sedan när han föddes i Egypten. De fem böckerna om Mose är de viktigaste för judarna, många säger att historien hade sett ut på ett helt annat sätt om inte Moseböckerna hade funnits i historien. Men det finns ingen person som kan bekräfta att de äldsta berättelserna stämmer som står i de fem Moseböckerna. Men enligt berättelserna var det så att det kom barn från Israel till Egypten på grund av svält i Kanaan. Inbjudan om detta kom från kungen av Egypten, Farao. Farao ville inte hjälpa israeliterna utan han ville göra dem till slavar för honom.

Det var här som Mose kom in i historien. Han hade nämligen fått i uppdrag av Gud att stå upp mot Farao och föra ut sitt folk ut ur landet till Kanaan. Med hjälp att Gud kunde Mose ta folket till Israel, det dröjde lång tid innan Farao släppte sitt folk. Först var landet tvunget att gå igenom de tio plågorna. Några av dem var dessa:

 • Vattnets förvandling till blod
 • Det blev mörkt i tre dagar ("egyptiskt mörker")
 • Dödsängeln gick längs gatorna och tog de förstfödda ur varje hem. Detta kunde israeliterna undvika genom att ta blod från sitt offerlamm och ha på dörrposterna, då skulle dödsängeln passera förbi.
 • När dessa tio plågor hade gått över landet Egypten trodde farao att det var Mose som hade sådan kraft att skapa dessa hemska plågor. Så tillslut släppte farao sitt folk och resan från Egypten till Israel kunde börja för Mose och folket. På vägen var de tvungna att korsa Röda havet och detta visste farao och hans soldater så de följde efter dem för att ta till fånga folket igen. Men Gud hjälpte Mose, han sa till Mose att slå sin stav i backen då skulle vattnet resa sig och de skulle kunna gå igenom vattnet. Mose och israeliterna var mycket skeptiska till detta men Mose gjorde som Gud sagt till honom att göra och självklart stämde det.

  Soldaterna var nu ikapp dem, de kunde inte fatta vad som hände Mose och israeliterna gick igenom Röda havet medan vattnet stod upp på vardera sida. Soldaterna tog sina hästar och red även dem igenom havet, men just då var Mose och folket framme på andra sidan och vattnet slogs ihop igen och soldaterna drunknade.

  Detta är en av många berättelser som man kan läsa i de fem Moseböckerna. Men denna berättelse fortsätter i alla böcker. Medan andra berättelserna enbart är med i kanske bara en av de fem böckerna.

  Judendomen tror på att Gud en gång ska styra landet genom en man som heter Messias. Judarna kallar den tiden för messianska tiden och den ska göra jorden god. Människorna ska inte bli styrda av Messias men han kommer enligt judisk tror att göra så att människor skapar en jord som är lycklig och rättvis. Detta tror mest de liberala judarna på. De ortodoxa judarna tror mer på att Messias kommer vara en vanlig människa som blir en ledare och utvald av Gud att styra världen.

  Inom judendomen finns det mycket regler som ska följas och man blir inte jude bara sådär utan det är mycket man måste göra för att bli en jude. Många regler och traditioner måste följas. Om man föds av en judisk mor då är man jude när man föds. Vid åtta års ålder måste en pojke omskära sig. Det är då man döper pojken. Oftast har judar två namn ett vardagsnamn och ett som är på hebreiska. När en pojke är 13 år gammal får han läsa ur veckans avsnitt av Tora i synagogan. En pojke i den åldern kallas då för Bar Mitsva som betyder Budets son. Förr kunde inte flickor bli det men det kan de nu men de kallas för Bat Mitsva som betyder Budets dotter. Flickor och pojkar i den åldern ses då som vuxna och måste ansvara själva för att följa de judiska reglerna.

  Synagogan är som judarnas kyrka men även en skola där judarna får lära sig mer om de judiska traditionerna och få mer djupa kunskaper om judendomen. Den viktigaste dagen för judarna är lördags gudstjänsten. Varje lördag förmiddag är det gudstjänst. Kvinnor och män sitter uppdelat på varsin sida i synagogan. Männen bär även en liten hatt som kallas för kippa den symboliserar vördnad inför Gud alltså att man visar sin tro på Gud. En synagoga är alltid byggd på ett sådant sätt att den är pekar mot Jerusalem eller mot öst. Längst fram i synagogan finns det inget altare som kristendomen har utan där står det ett slags skåp som kallas för arken.

  I arken förvaras två stycken långa Tora-rullar. Tora-rullarna är en slags judisk bibel. Toran kallar man de fem Moseböckerna för den innehåller exempelvis de tio budorden, den innehåller många anvisningar om hur människan ska leva på jorden. Toran betyder läran eller lagen. Den ska enligt judendomen följas så gott som går. Det är därför man läser ur just Toran på gudstjänsterna för att judarna ska förstå det. Tankarna och diskussioner om hur man ska få Toran att passa in i vardagslivet finns nedskrivna i ett stort bokverk på ungefär 6000 sidor. Detta bokverk kallas för Talmud, Talmud innehåller även vanlig visdom. Detta ska en jude följa och känna till det mesta om.

  Sedan finns det ytterligare en bok så kalls för Tanka, denna bok är som en judisk bibel. Även denna bok innehåller de fem Moseböckerna men även böcker som kallas för Skrifterna och Profeterna. Inom kristendomen är detta gamla testamentet. Många av dessa böcker visar hur Gud ingriper i historien till exempelvad han gör för att hjälpa folket.

  Förbjuden mat skiljer sig lite från jude till jude. Det beror på hur troende man är till judendomen. En troende jude äter t.ex. inte ärtsoppa om det är fläsk i den. Enligt tredje Moseboken är det förbjudet att äta griskött. Det finns fler djur som betraktas som orena djur inom judendomen dessa är kamel, hare, val, insekter och fiskar utan fjäll. I Toran står det om den förbjudna maten. Vissa djur blir betraktade som orena djur för att de t.ex. äter avfall. Detta gör grisar och om en person äter griskött kan det leda till att han eller hon kan få trikinos, det är en sjukdom som gör att människor får mask.

  Den mat som Toran förbjuder äter många personer utan att få trikinos. Men det måste vara riktigt duktiga slaktare som tar hand om köttet. Bestämmelser om vem som får slakta står det om i talmud. Där står det inte enbart om hur djuret ska slaktas utan också hur det ska tillagas och vilken mat som är tillåten.

  Tillåten mat kallar man kocher inom judendomen. Den maten har blivit tillagad på rätt sätt och följts av talmud. Det är mycket regler som ska följas angående maten men judarna säger bara att Gud kräver det av folket och att man ska leva efter de religiösa regeln. Då lyssnar judarna på det och göra som Gud och Toran säger.

  Judarna firar många olika högtider. Det finns som jag ska skriva om 7 olika högtider som firas inom judendomen. Dessa är sukot, pesach, schavnot, chanuka, rosch hashana och yom kippur. Man firar högtiderna för olika anledningar och två av dem är som vår påsk och jul fast av andra anledningar.

  Sukot och Pesach firas av samma anledning fast Sukot firas på hösten och pesach firas på våren. Sukot firas på hösten nar skörden bärgats. Under hösten är det fullt ute på fälten. Så männen stannade kvar på fälten och byggde hyddor. Ordet sukot betyder hydda så det är där ifrån man har fått namnet sukot. Men det är bara inte på grund av skörde som man firar sukot utan även till minne av den 40 åriga vandringen från berget Sinai till Israel som leddes av Mose som jag nämnt tidigare. Man gick igenom öknen och där var man tvungen att slå läger, då bygde man hyddor i öknen som man kunde sova i. Därför firar man idag sukot i hyddor med en stor fest och mycket mat.

  Pesach firas som sagt på våren och även denna högtid handlar om den 40 åriga vandringen. Men denna högtid firar frihet från farao. När israeliterna var framme i Israel och vandrat i 40år ifrån Egypten, ordnades det med en stor fest som idag är pesach. På våren föds lammen, man slaktar då lammen för att sedan steka dem och äta av dem under den stora festen.

  Schavuot firar man till minne av att Gud gav Toran till det judiska folket. Detta skedde på Sinais berg. På gudstjänsterna läser man speciellt upp de 10 budorden. Det judiska folket lovade att följa alla regler och bud som stod i Toran. Gud lovade då att hjälpa det judiska folket.

  Alla dessa högtider som jag hittills har skrivit om har varit glada högtider, de firas för något positivt. Här kommer ytterligare en glad högtid. Det är chanuka eller hanukka som det också kam kallas. Denna högtid firas på vintern under vår jul kam man säga. Men man firar inte av samma anledning. Inom judendomen firar man invigningen av templet. Precis som på vår julafton ger man varandra presenter på chanuka. Den vara i åtta dagar och varje dag tänder man ett nytt ljus i den åttaarmade chanukaljusstaken.

  Rosch hashana firas på hösten. Enligt bibeln och de gamla berättelserna är nyårsdagen den dagen då världen skapades. Rosch hashana är nyår. Då är det någon som blåser i ett vädurshorn som kallas för shofarhornet. Man vill att de mörka tonerna ska få en jude att tänka till om man levt så som Gud vill att man ska leva och efter traditionerna.

  Yom kippur firas 10 dagar efter nyårsdagen. Detta är dock inte en glad högtid. Den är allvarlig och den viktigaste högtiden. Under ett dygn fastar alla judar, man syndar då för det man gjort och erkänner om man gjort något. Man lovar även Gud att man ska bli en bättre människa. Det var för mer än två tusen år sedan som templet förstördes och det är sen då som folk har fastat under detta dygn, bett böner, samlats till gudstjänster och bett medmänniskor om förlåtelse.

  Även sabbaten är en slags högtid, men man kan mer kalla det en tradition. Varje fredag och lördag återkommer denna tradition. På fredagen efter skola och arbete äter judarna den godaste måltiden under veckan och firar då på sätt och vis att det är helg och ledighet.

  Sabbaten startas när mamman i huset tänt sabbatsljusen. Sedan välsignar pappan barnen och läser en över en bägare med vin och två flätade bröd. Familjen börjar sedan äta maten och sjunger andliga sånger mellan de olika rätterna.

  Sabbaten fortsätter på lördags förmiddan. Då går judarna till synagogan och lyssnar till en 2-3 timmar lång gudstjänst. Men som jude måste man inte komma i tid och inte heller måste de sitta kvar under hela gudstjänsten. Med det ska man visa att man har en egen vilja och frihet inom judendomen. Efter gudstjänsten är det förbjudet att arbete, då ska man umgås med sina vänner och sin familj. På kvällen avslutas sabbaten med en ceremoni. Då fyller man en vin bägare så att den blir överfylld. Det ska visa att veckan som kommer ska vara full av framgångar för varje jude.

  På Israels flagga finns det en sexuddig stjärna. Denna stjärna symboliserar Israel. Stjärna kallas för Davidsstjärnan eller som den heter på hebreiska Magen David. Davidsstjärnan symboliserar som sagt Israel men Israel fick denna symbol när David slogs mot jätten Goliat. David vann striden med sin sexuddiga sköld och det var det som blev stjärnan och en symbol för det judiska folket.

  Judendomen finns lite överallt över världen. Det finns runt 16 miljoner judar över världen där cirka 6 miljoner bor i USA, ungefär 3 miljoner bor i Ryssland. Nästan 5 miljoner av Israels folk är judar och i Europa bor det runt 1,5 miljoner och 2 år tillbaka bor det cirka 17 000 judar här i Sverige.

  Romarriket och Israel har varit inblandat i en konflikt med varandra. Romarna tyckte att judarna var lite konstig och annorlunda. De tyckte att de hade så mycket regler om mat och de gick till sina synagogor och lyssna till Toran, detta tyckte romarriket var lite annorlunda. Detta gjorde att det uppstod fördomar om judar. Man tycket att judarna tillhörde ett annat folkslag, för de hade andra kläder olika sorters regler, högtider och traditioner. Men det som skiljde dem mest åt var självklart tron. Det var just därför judarna gjorde som de gjorde för att de trodde på judendomen.

  Judarna och kristna har lite problem med varandra. Judarna tycker att de har fått lida genom att Jesus korsfästes och att detta hända genom att Jesus eget folk gick med på att korsfästa honom. Detta har gjort att det har bildats hatstämning mellan judar och kristna. Judarna kallade förr de kristna för Gudsmördare eller Jesumördare. Men genom kristendomens historia är det judarna som har gjort fel. Judarna är nämligen anklagade för att inte velat acceptera Jesus som Messias, Guds son och frälsare. Enlig judendomen är Messias och Jesus två olika personer.

  Judar har ofta blivit anklagade för olyckor som har drabbat folket i Europa. Det är dem man har skyllt ifrån sig på om det har hänt något i sitt samhälle. Hemska rykten spreds om judarna som att de tog kristna barn och drack deras blod, förgiftade brunnar, spred sjukdomar och framkallade död bland kristna. Jag tror att allt detta är påhitt för att ha någon religion att skylla på. För det finns ingen människa som kan göra genom tankar eller andra sätt så att en person dör. Men jag förstår samtidigt att det uppstod fördomar och rykten om varandras religioner eftersom att man har olika tro. Jag tror framförallt att det blir mycket mellan judar och kristna för att det tror på samma berättelser men på olika sätt och då vill man få sin vilja igenom.

  Konflikten mellan Israel och romarriket påverkade folket mycket. Romarriket ville ta över landet Israel. Det gjorde de också. Israeliterna blev för romarna och fick arbeta för dem. När romarriket skulle försöka ta över en större del av Israel blev det för mycket. Hela Israel brann upp och förstördes.

  Judarna har varit mycket utsatta under alla år. Nu har det blivit bättre men det är en utsatt religion. Under andra världskriget har judarna även här varit slavar och dem som fick ta alla skit. Hitler gillade inte judar och då fick de bli slavar och sitta i bl.a. koncentrationslägret Auschwitz. Allt som judarna varit med om bara för att de är judar och tror på judendomen har varit riktigt hemska upplevelser. Många judar dog i ung ålder när de var slavar under Hitlers befäl.

  Jerusalem kan ibland kallas för Sion. Det är därifrån ordet sionister kommer ifrån. Sionister var en grupp bestående av endast judar som flyttade ut runt om i världen för att göra judendomen större. Men det fanns många judar som var emot sionismen, detta beror på att de fördomar och ryktet som fanns om judendomen skulle bli värre om de kom och försökte ta över länder. Om de låg lite lågt och stannade kvar i bl.a. Jerusalem kunde de få vara i fred med deras tro där och ha mer frihet.

  Många av de judar som överlevde efter att andra världskriget tagit slut flyttade till Palestina. Det kom även många judar ifrån andra delar av världen till Palestina. Men den största befolkningen i Palestina var araber och då tyckte de att judarna inte var välkomna in i deras land. Det uppstod konflikter i detta och många europiska länder försökte stoppa den judiska invandringen. Men det fanns även de människor som tyckte synd om de judar som varit med om dessa hemska upplevelser i koncentrationslägren och gaskamrarna. De ville hjälpa judarna och lät dem flytta till Palestina.

  Genom att det flyttade in ännu mer judar till Palestina blev det stora konflikter och strider mellan judar och araber. Man bestämde sig då för att dela upp Palestina till en judisk del och en arabisk del. Den 14 maj 1948 var det bestämt, Israel var nu en självständig stat. När det skedde flyttade mer än 600 000 araber ut ifrån Palestina för att de inte längre hade någonstans att bo, det flydde då till grannländer och fick tas om hand i flyktingläger. Dessa läger finns än idag. Samtidigt kom det judar i från arabländer som ville bo i Israel.

  Det tog inte slut där. Första kriget utbröt 1967, det blev ett blodigt krig mellan judarna och araberna. Men judarna vann kriget Israel blev ett större land. Landet blev ännu större under kriget år 1973 när Israel tog till sig mer makt och mark. Judarna och araberna kommer alltid stå mot varandra för att araberna tycker att Palestina är deras land. Jag tror att araberna aldrig kommer att släppa striden om Palestina.

  Analys

  Tycker att det har varit intressant att lära mig om judendomen. Jag trodde faktiskt att jag kunde mer om detta ämne när jag började läsa på, men jag har lärt mig oerhört mycket om vad judendomen står för i världen. Det mest intressanta att läsa om var de olika högtiderna och om maten.

  Själv tycker jag att judendomen har lite för stränga regler. Jag skulle inte klara av att leva som en jude men jag tycker att det verkar intressant och jag tycker att det är häftigt att det finns så många olika religioner som har sin egen tro.

  Det här med att man ska omskära sig som pojke när man är 8 år gammal tycker jag är fel. Jag tycker att man ska få välja själv när man blivit äldre och vet mer om de olika religionerna om man verkligen vill bli jude och följa den tron. Som åttaåring anser inte jag att man kan veta om man tror på judendomen eller inte utan man måste få utforska mer och sen bestämma sig. Om man ska göra något på en åttaåring tycker jag att de bara ska få döpas i så fall, för om man omskär en pojke en gång kan han inte ångra sig. Om man döps kan man gå ur kyrkan och sluta tro på den religionen utan att man gjort något man ångrar förutom dopet, men om man ska sluta tro på judendomen då påminns man hela tiden att man har varit med om en plåga och blivit omskuren. Det som jag även tycker är fel är att bara pojkar ska utsättas för något sådant och varför inte man gör något på flickor som kännetecknar att de är judar

  Mycket av de matregler som judendomen följer tror jag kan bli ohälsosamt. Man har rätt att följa sin Gud och tro på vad han har skrivit i Toran men jag tycker inte att det behöver gå till överdrift. Det är så här det uppstår konflikter i verkliga livet genom att man tror och är övertygad om sin religion. Det får inte bli för mycket för det är då det lätt kan bli krig mellan människor som grundar sig i de olika religionerna. Avslutningsvis så tror jag att alla människor skulle behöva mer kunskaper om olika religioner i världen. De flesta följer sin egen religion och tror på den som de själva har uppfattat den. Det är därför viktigt att vi läser religion i skolan och framförallt en sådan religion som judendomen eftersom den tar upp liknande berättelser och personer som i kristendomen. Det gör att vi kan få två olika sidor av hur historien gick till.

  Kriget mellan araberna och judarna var inte så oväntat tycker jag. På något sätt hade nog kriget brutit ut ändå, för araberna och judarna hade så mycket ont mot varandra. Det som började kriget var ju att judarna började flytta till Palestina där araberna levde. De gjorde de för att få judendomen att bli större och för att få mer makt. Om judarna inte hade blivit si...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: Judendomen

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-03-30

   Du har försökt sätta dig in i judendomen, kul. Men det du tycker är fel stämmer inte. INGEN judisk pojke omskärs vid åtta års ålder. (Något du fått från islam?) Det händer bara inte. Omskuren blir han när han är åtta DAGAR gammal. En annan sak som inte stämmer är att det första kriget i området var inte år 1967, utan den dag 1948 då Israel utropades (efter en omröstning i FN) . Den dagen anföll alla omgivande arabstater (och en del övriga t ex Irak) landet.

  Liknande arbeten

  Källhänvisning

  Inactive member [2011-03-08]   Judendomen
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58903 [2020-07-05]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×