Mål 2 Alla barn ska få gå i skola

2963 visningar
uppladdat: 2011-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Mål 2 Alla barn ska få gå i skola

 Nora El Hassan, BF08

Innehållsförteckning

Mål 2 Alla barn ska få gå i skola. 1

Innehållsförteckning. 2

Internationella relationer- Milleniemål 2 Alla barn ska få gå i grundskola. 3

Så ser det ut. 3

Hindras från utbildning. 4

Kort om organisationer. 4

Ministerns ord. 5

Källhänvisning: 5

Internationella relationer- Milleniemål 2 Alla barn ska få gå i grundskola

Milleniemål nummer 2 är ett av de 8 målen som ska nås till år 2015 och som framförallt handlar om att världens människor ska få ha det mycket bättre än vad det ser ut idag. Det har gjorts några framsteg i vissa länder och man strävar nu efter att alla länder ska göra några framsteg. Mål nummer 2 handlar om att alla barn ska ha rätt till att gå i grundskola och få en grundskoleutbildning.  Såväl som pojkar som flickor. Man strävar efter att målet ska nås år 2015.

Så ser det ut

Det har skett en stor förändring på så sätt att mycket fler barn idag går på skola men fortfarande finns det flera 100 miljoner barn som inte har fått den möjligheten än. Om man jämför med 1990 så har det gjorts i Latinamerika och Karibien där inskrivningen har ökat med 9 procent alltså från 86 procent till 95 procent. Sydasien, Mellanöstern, stillahavsområdet och Nordamerika har det skett även där en stor förändring.   Under 1999 till 2004 ökade inskrivningen i Sydasien från 72 procent till 89 procent.  Just nu går det sakta framåt, men den snabbaste ökningen har skett i flera länder i Afrika.  Från 54 procent till 71 procent har det ökats i Afrika. I länder i den södra delen om Sahara i Afrika, västasien, södra och centrala Asien görs inga framsteg och om man ska nå målet måste några framsteg ske snabbare.  I söder om Sahara är det endast två tredjedelar av barnen som går i grundskola. I Niger, Mali, Burkina Faso och Etiopien går det mindre än hälften av barn i grundskola. Trots det har regionen gjort oerhört stora framsteg sedan 1990. De flesta av barnen som inte får gå i skola är främst  flickor.

Hindras från utbildning

Det som hindrar barn från att gå i skola är flera orsaker. I vissa länder anses flickor vara mindre värda än pojkar på så sätt att flickan inte kommer att bidrag till familjens försörjning.   Flickor gifter sig vid tonårsålder och sedan kommer att skaffa barn och även gifta in sig i en annan familj. Föräldrarna anser då att det är slöseri att låta flickan gå i skola. Andra flickor blir tvungna att hjälpa till hemma som t.ex. att passa små syskonen, hämta vatten och laga mat.

Fattigdomen är en stor orsak. Att flera inte har råd att skicka sina barn till skolan på grund av ekonomiska skäl. Skolavgiften kostar även skoluniformer och skolmaterial. Vissa barn måste hjälpa till med försörjningen hemma och på det sättet hindras dessa barn från att gå i skola.

En orsak som bidrar till att föräldrarna hindrar dottern att gå i skola är för att det är brist på toaletter i skolan och för att toaletterna inte är separata för pojkar och flickor.

I vissa länder blir flera flickor överfalla och våldtagna om de vandrar själva, ibland kan detta vara en orask till att flera föräldrar väljer att ha sina barn hemma. Det är då för långt avstånd mellan hemmet och skolan. Och föräldrar vågar då inte att lämna deras barn att gå själva.

I flera länder i Afrika är det flera människor som bär på sjukdomen hov/ aids och på det sättet blir det brist på lärare på grund av att flera dör av sjukdomen. 

Kort om organisationer

ActionAid är en religiöst och oberoende organisation som samarbetar med flera andra organisationer runt om i världen. AcitionAid fokuserar på fattigdom och kvinnors och flickors rätt. Organisationen vill att alla barn ska få möjligheten att gå i skola och därför jobbar de med att avskaffa alla skolavgifter runt om i världen.

UNICEF jobbar efter barnkonventionens regler som handlar om barns mänskliga rättigheter. UNICEF kämpar för att alla barn ska få möjligheten att gå i skola samt för att utveckla sig som person. Flickor är i fokus här och Unicef kämpar för att mycket fler flickor ska få möjligheten till att gå i skola och utbilda sig.

Ministerns ord

Först och främst skulle jag som minister förbjuda barnarbete på så sätt att jag gör det till en lag i landet. På det viset kan man öka andel barn som får möjligheten att byta ut jobbet mot skolan. Sedan skulle jag sänt ut olika föreläsare till t.ex. byar som skulle kunna förklara för folket där hur pass viktigt det är med skolan och barnens framtid. Och att det även kan vara en nyckel till att komma ut ur fattigdomen i längre sikt. För jag tror inte att de fattiga föräldrar som saknar kunskap förstår tyngden av skola och utbildning.

Genom att skicka olika föreläsare till sådana fattiga områden så skulle man kunna lyckas att få föräldrarna att förstå att det är viktigt att skicka barnen till skolan istället för att t.ex. skicka barnen till jobb. Sedan skulle jag även skaffat fram lag gällande barnaga i skolan. Det ska vara förbjud mot detta och på så sätt kan man få barnen att gilla och trivas i skolan lite mer. För jag tror att barnen i vissa länder är rädda för lärarna och det kan bidra till att vissa hellre väljer att jobba eller stanna hemma än att känna sig rädda i skolan. Jag skulle självklart ordnat fram lag om att det ska vara kostnadsfritt att gå i skola eftersom flera inte har råd att betala för skolavgiften.

Att jag som minister ser till att det blir mindre våldtäkter och misshandel är även min plikt och därför ser jag till att det blir hårdare straff för de som behandlar andra illa. D...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mål 2 Alla barn ska få gå i skola

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-01-17]   Mål 2 Alla barn ska få gå i skola
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58836 [2021-03-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×