Mänskliga rättigheter

1 röster
4752 visningar
uppladdat: 2010-12-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Mänskliga rättigheter

Ordlista

Rättighet = Det är en lag på vad man får göra, så det fungerar som en lag. Vad man har rätt att göra.

Skyldighet = Det är något som man är tvingad att följa eller att göra. Att ta ansvar.

Generalisering = Man bedömer utan att veta.

Fördom = Man har förutfattade meningar om någon eller något.

Diskriminera = Man särbehandlar någon, säger något som är otrevligt, som gör så att personen inte känner sig trygg. Man behandlar folk olika.

Rasism = Man säger att en ras är på ett speciellt sätt och är otrevlig mot personen i fråga. Man hatar människor av annan sort än sin egen.

Tortyr = Det är en större form av misshandel och är en oehörd plåga. Det förekommer ofta i tillexempel krig i afghanistan.

Ideologi = En idé om hur något ska se ut eller styras.

Syndabock = Man skyller på en person, man är ett offer fast man inte gjort något.

Aggression = Man har ett stridlystet beteende, går lätt till anfall.

Existens = Att en person finns till, eller en sak, en idé.

Brottslighet = Man begår brott och gör saker man inte får göra. Är kriminel.

Vanart = Man uppträder på ett dåligt sätt.

Alkoholism = Man missbrukar alkohol.

Tattare = Romer brukade kallas detta. De betyder ungefär luffare och att man befinner sig på resande fot.

Antisemitism = Det är ett hat mot judar, man förföljer dem.

Förintelse = Man gör slut på  något, utplånar något. Ett exempel på förintelse är andra världskriget.

Främlingsfientlighet = Man gillar inte någon annan sorts människor, man är rädd för dem.

Stereotyp = En sak ser alltid likadan ut och ändrar sig inte.

Rättigheter

Jag har här valt ut några rättigheter om barn ifrån barnkonventionen. Dessa är de som jag tycker är viktigast, en förklaring under artikeln kommer, om varför jag tycker just den ska finnas. Alla behövs men dessa är de viktigaste:

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Den är väldigt viktig, för inget barn ska vara utanför. Man ska inte dömas för vilken religon, hudfärg man har det är viktigt.

Artikel 8

Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

Alla ska få ha ett namn och ett personnummer.

Artikel 19

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Ingen ska få skada sitt eget eller andras barn, de sätter spår för hela livet. Man ska kunna få en bra uppväxt och utbildning.

Artikel 22

Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Ingen ska bli dåligt behandlad de kommer redan från svåra omständigheter.

Artikel 30

Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Det gäller alla i hela världen, tyvärr följer inte alla denna rättighet, den är viktig för att man ska kunna leva och ha det bra tycker jag.

Artikel 33

Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Den är verkligen en rättighet som bör följas för alla slag av droger kan skada ett barn för hela sitt liv och en för skadlig drog kan till och med göra så att de mister livet.

Artikel 34
Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Ett barn som blir utsatt av detta kan få skador och men för livet därför är det viktigt.

Artikel 35
Staten ska bekämpa handel med barn.

Att handla med barn är absolut inget bra, skydda och bekämpa handel med barn.

Artikel 36

Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Jag kan inte mer än säga att den är viktig.

Artikel 37
Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Barn ska absolut inte utsättas för något av detta, tyvärr händer det på andra ställen i världen och kanske här i europa också det vet jag inte men det är hemskt i alla fall ett barn ska ha rätt att leva sitt liv som barn.

Artikel 38
Inget barn får användas som soldat.

Jag kan inte annat än att säga att det är fel.

Artikel 39
Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Det är viktigt för att de ska förstå att det inte är dem som gjort något fel och sedan kunna gå vidare med sitt liv.

Artikel 40
Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

Även om man begår ett brott så kan man ändra på sig och då ska man bli respekterad för annars hjälper det ju inte dem att klara sig. Då kan dem bli samma person igen.

Mobbing och Diskriminering

Mobbing = Man beter sig dumt åt och säger fula och kränkande ord eller en handling till en kamrat. Man förföljer någon, man är helt enkelt kränkande.

Diskriminera = Man särbehandlar någon, säger något som är otrevligt, som gör så att personen inte känner sig trygg. Man behandlar folk olika.

Att mobba någon är att gå på en person ett antal gånger och säger saker som är kränkande är personen som blir mobbade. Det kan ske öga mot öga men också via teknik(internet och mobil). Medans diskriminera är att du går på en person som är av en viss sort och särbehandar den. Likheterna är att man utsätter en person för kränkande ord och handling i båda fallen.

Mobbaren är den som säger kränkande saker och den mobbade är den som får orden mot sig. Men ur en annan synvinkel är det båda två som är offer för mobbing för det kan vara något sådant som att personen som mobbar har blivit utsatt innan och ska nu visa sig tuff. Den som diskriminerar någon kan kallas bödel det betyder den som är mästaren. Du är kränkade mot en annan sorts människor tillexempel feta människor. Den som är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mänskliga rättigheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-12-08]   Mänskliga rättigheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58810 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×