Partydroger

2 röster
8925 visningar
uppladdat: 2006-03-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
GHB
Användning

GHB förekommer som läkemedel med begränsat medicinsk användning.
Det säljs inte i Sverige utan är ursprungligen ett narkosmedel som har smärtstillande egenskaper.
Det används också vid sömproblem men det finns ingen praktisk medicinsk användning för GHB.

Det GHB som används för att missbrukas är oftast egentillverkat, köpt från ett annat land eller inhandlad via Internet. GHB är i flytande form som är luktfri och smakar salt.
GHB förvaras oftast i en PET-flaska och en normal dos rymmer ungefär en PET-flaskas skruvkork, det brukar tas med någon annan dryck.


Effekter
GHB tas snabbt upp i kroppen, i en stor dos speciellt i samband med en annan drog t.ex. alkohol
Som bara leder till negativa effekter som illamående, kräkning, allvarliga andningsbesvär, krampanfall och koma. Rush upplevelsen som sätter in efter 15-20 min liknar en vanlik alkoholrush, en skillnad är att man får en ökad sexuell lust. Effekterna avtar efter 3-4 timmar.

Den som vaknar ur ett GHB rush drabbas av panik, blir aggressiv och farlig för sin omgivning.
Även dödsfall har rapporterats efter samtidig berusning av GHB och alkohol.

Det finns inget motgift för GHB och magsköljning hjälper eftersom GHB tas snabbt upp av vävnaden.
GHB missbruk kan ge både fyfisk och psykisk beroende.SMARTDRUGS

Smartdrugs är ett samlings namn på flera av de såkallade ”nya drogerna”.
De flesta kommer från växtriket. En del smartdrugs innehåller ämnen som hallucinogena, .t.ex. Meskalin och psilocin. Meskalin finns i vissa kaktussorter och psilocin finns i vissa svampsorter.
Båda ämnena kan framställas som vitt pulver och är narkotika klassat.

Hallucinogener brukar delas in i två grupper.
Naturliga från svampar och andra växter och syntetiska som är framställda i laboratorium.
Dessa droger orsakar svåra förvrängningar av sinnesupplevelser och tankeliv.

På ren svenska brukar man använda ordet knarksvamp när man talar om svampar som innehåller ämnet psilosybin eller andra hallucinogena ämnen.

Psilosybin har likheter med LSD, i både kemisk struktur och effekt.
I Sverige finns det ett fåtal svampar som inehåller psilosybin i sådana mängder att de kan användas som narkotika.


ECSTASY
Ecstasy är oftast i tablettform, men kan förekomma också som kapslar eller stavar. När man använder ecstasy uppstår först en förvirringskänsla, sedan en upplevelse av ökad hjärttakt och värme i kroppen samt muskelryckningar. Sist övergår det till eufori - en stark lyckokänsla, man blir förälskad i allt. Vid högre doser uppstår syn- och hörselhallucinationer.
Tidigare erfarenhet av ecstasy spelar roll. Ecstasy säljs ofta till ungdomar med liten erfarenhet av narkotika. Drogen var populärt i USA under 1970- och 80-talet, främst i studentkretsar. Under slutet av 1980-talet infördes drogen till Europa. Först i England och Holland, varifrån den sedan har spridit sig till resten av Europa.
Ecstasymissbruk har samband med den så kallade ravekulturen, men ecstasy är inte naturligt för ravefesterna. Missbruket har ökat på senare år, och man kan se att fler och fler övergår till amfetamintabletter efter påbörjat ecstasymissbruk.
Dosen varierar mellan 50 och 175 mg. Vid 200 mg och mer kan det förekomma förgiftningsskador. Dödlig dos ligger omkring 10 gånger den normala dosen, men dödsfall har inträffat efter 1-2 tabletter. I de flesta fall beror inte dödsfallen på förgiftning utan uttorkning. Det beror på att ecstasy är mycket vätskedrivande: driver ut massor av vätska ur kroppen och då går man ner ett antal kilo efter ett par dygn. Efter intaget tar det 30 minuter tills effekterna märks, sedan tar det 1- 1½ timme innan ruset är som störst, och 3 – 3½ timme senare slutar tabletten verka.
Effekter
Positiva effekter:
Extremt välmående, ökad vilja att kommunicera med andra, ökad energi, känsla av väldig kärlek och empati med andra, musik, lukter, ljus, färger och smaker kan förbättras, en känsla av att man vill pussa och krama alla.
Neutrala effekter:
Tappad aptit, förvirring, milda hallucinationer
,ökat blodtryck och ökad puls , skakningar, nervositet, temperatur höjningar i kroppen, stark vilja att ta mera ecstasy när ecstasyn är slut.
Negativa effekter:
Extrema spänningar i käkarna, , muskelryckningar, förvirring och minnesförlust, ökad kroppstemperatur och uttorkning, illamående och kräkningar, huvudvärk, balansstörningar, bakfylla dagen efter, depression, stark vilja att pröva på ecstasy igen, psykisk kris som kan kräva sjukhusvård med psykos och panikattacker, dödsfall, 2 av 100,000 personer dör på grund ecstasyns negativa effekter.
Effekten av ecstasy beror på vilken mängd som intas och på vilket sätt det intas.

LSD
1938 uppfann kemisten Albert Hoffman men den hade inte de önskvärda effekter,
Men 1943 bearbetade han LSD och av misstag råkade han tappa en droppe på handen och tappade koncentrationen då utvecklade han den till en större dos och testade den på sig själv
upptäckte dess psykedeliska egenskaper.
Förkortningen LSD kommer från tyskans namn på molekylen lysergsyradietylamid: Lyserg-Säure-Diäthylamid.

Utseende
Det finns i huvudsak två utseendevarianter av LSD. "mikrotabletter" (småpiller), och "blotters" eller "frimärken" vilket består av små läskpappers bitar indränkta i drogen. På läskpappret brukar det ofta vara små symboler och figurer som: Peacemärken, elefanter, och smileys.

Intag
Preparatet tas vanligtvis in oralt. LSD är en mycket liten drog och mycket små doser behövs för att den skall ge verkan. En normal dos av drogen är 100-150 mikrogram. På 1960-talet var doseringarna mycket större och kunde uppgå till 300 mikrogram per dos. De flesta droger mäts i milligram så man kan få en uppfattning på hur stark drogen är. Tar man en högre dos blir upplevelserna starkare, men tidsmässigt ligger de på samma nivå som vid en lägre dos. En kraftig dos gör att man inte dör direkt utan att man tror man kan göra eller uppleva övernaturliga grejer som t.ex. Man tror att kan hoppa ner från en hög höjd eller att man kan flyga eller att man kan stoppa ett tåg med sina händer. Detta beror på att man har tappat verklighetsuppfattningen totalt.

Effekter
Efter ca en halvtimme efter intagningen har intagits börjar drogen verka i psyket. Sedan kan det vara i 6 till 12 timmar.
Om en dos LSD som är 25-50 gram sväljs tas den upp i kroppen på ca 5-10 min.
Inom 30 till 90 min upplever man den psykiske effekten .
Den verka i 8 – 12 timmar. Hörsel, smak, lukt, känsel förstärks.
Man upplever att man kan se ljud och höra färger och känna lukten av ljud. Missbrukaren tappar uppfattn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Partydroger

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-21

    plugghäst haha visste inte d a

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-20]   Partydroger
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5879 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×