Mina drömmars stad: Budapest

1 röster
6160 visningar
uppladdat: 2010-08-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Mina drömmars stad: Budapest

Inledning  

Budapest är huvudstaden i Ungern. Det bor ca 1,7 miljoner människor i staden, jämförbart med Stockholms ca 1 miljon. Budpest är känd för byggnaderna Parlamentet och Kedjebron, men även för den paprikakryddade mat som går att finna i hela landet.

Ungern har varit invaderat flera gånger, både av romare, turkar och nu senast ryssar, därför finns det också många influenser från dessa länder, inte minst i Budapest. Till exempel finns det antika lämningar i delar av staden, och dess många källbad är ett arv från turkarna. Detta gör det bara mer inressant ur både historisk och arkitektonisk synpunkt. Man kan tydligt se hur Ungrarna har tagit influenserna och försökt göra dem till något eget, med spännande resultat. Det är kanske på grund av de många olika stilarna och influenserna som Budapest har blivit kallad för väldens vackraste huvudstad.

Det som gör Budapest till en så unik och intressant stad är att staden är delad i två. Floden Donau rinner rakt igenom staden och delar upp den i en Buda- och en Pestsida. Det är stor skillnad mellan de olika delarna; Buda är grönt med kullar och har betydligt äldre delar än Pest, Pest är flackt, modernt och nästan dubbelt så stort som Buda. För Budapestinvånarna är det också viktigt, man säger inte att man kommer från Budapest, antingen är man från Buda eller från pest.

Därför har vi valt att dela upp arbetet något. Vissa delar, som Budapests historia och stadsplanering, går inte att dela på, men andra saker kommer vi att vara noga med att poängtera vilken stadsdel vi pratar om.

Budapests historia

 

Tidig historia

Budapest ligger till viss del på en stor kulle kallad Gellérthöjden. Det finns lämningar efter stenåldersboplatser där, men det var först kelterna som etablerade en långvarig boplats för 2100 år sedan. De döpte sin bosättning till Ak Ink, som betyder våren är rik på vatten. Denna keltiska bebyggelse var tätbefolkad, med ett separat stråk för hantverkare. Det kan även ha varit en viktig handelsplats, eftersom man hittat olika sorters mynt på arkeologiska utgrävningar runtom Budapest.

Romarna ockuperade Ak Ink under det första århundradet efter Jesus födelse. År 89 hade Aquincum, före detta Ak Ink, över 6000 soldater stationerade där och i slutet av andra århundradet var det hem för 40000 invånare. Aquincum tjänade vid den här tiden som huvudstad i den romerska provinsen Pannonia Inferior, som inkluderade delar av Ungern, Slovenien, Serbien, Kroatien och Bosnien. Aquincum var en utpost för det romerska imperiet och var ofta inblandat i krig längs dess gränser, mest av allt kring floden Donaus gränser. Idag hittar man resterna av Aquincum i stadsdelen Óbuda i Budapest, bland annat en stor amfiteater.

Medeltid

På 500-talet erövrades Pannonia Inferior av hunnerna efter ett par brutala strider. Denna period, känd som folkvandringstiden, var omskakande för hela Europa, och det som nu är Ungern hade sin beskärda del av problem. Efter att hunnernas ledare Attila dog splittrades de och genom åren passerade lombarder, slavar, avarter och germaniska stammar genom Ungern.

År 896 slog så slutligen ursprungsungrarna, magyarerna, ner sig i Ungern. Medan andra stammar spred ut sig över den Pannoniska slätten, bosatte sig några klaner samlade under storprinsen Árpad på den stora ön Csepel. Csepel ligger mitt i Donaus djupa vatten och var mycket lättförsvarad vid den här tiden. Árpad började bruka jorden och hade inom kort etablerat sig i vad som skulle bli den södra delen av Budapest. Dessa gamla ungerska stammar förde även med sig kristendomen till Ungern.

Budapest består av två delar, Buda (den äldre delen) och Pest (lite modernare). Bebyggelsen av deras stränder började inte förrän på 1100-talet, tack vare franska och tyska nybyggare som etablerade sig längs stränderna. Båda dessa äldre städer jämnades med marken när mongolerna invaderade Ungern 1241. De återuppbyggdes dock av tyskar, som döpte om Buda till Ofen, som betyder ugn. Pest är av slaviskt ursprung och betyder också ugn.

Renässans

Under 1400-talet etablerade sig Angevinerna, en franskättad kungasläkt, i Ungern och valde ut Buda som maktcentral. De byggde ett par palats på Slottskullen, eller Várhegy som den heter på ungerska, som nådde sin kulmen under kung Mátyás. Han var känd som en god konung och härskade under en period av rikedom och konstnärliga landvinningar. Denna tid fick ett abrupt slut när turkarna invaderade år 1526 under ledning av Suleiman I, känd för turkarna som Den Magnifike Sultanen. Det ottomanska imperiet ockuperade Budapest och Ungern i 160 år, tills en multinationell armé återtog slottet Buda efter tolfte försöket, med hiskeliga förluster på båda sidor. Denna seger banade dock vägen för en ny ockupation, denna gång av österrikiska kejsare.

Tidig modern period

Det habsburgska väldet (Österrikiskt adelshus) ledde Budapest in i den tidiga moderna perioden (1700 och framåt) och Ungern styrdes omväxlande från Vienna och Bratislava. Ungern återhämtade sig mycket snabbt efter det ottomanska väldet och njöt av ekonomisk och kulturell blomstring under Habsburg. Budapest var känd som Viennas tvillingstad, eftersom Budapest hade stor kulturell och arkitektonisk influens på Vienna vid denna tidpunkt.

I början av 1800-talet blev Pest centrum för István Széchenyis reformrörelse, som ville förena Buda och Pest genom att bygga en bro. Lánchídbron blev klar 1849 och var den första permanenta bron i Budapest, som varit tvunget att använda färjor och pontonbroar för att ta sig över Donau.

   När det habsburgska imperiet skakades av demonstrationer och revolutioner, tog politikern Lajos Kossuth tillfället i akt att starta en revolution i Ungern. Tillsammans med Ungerns nationalpoet Sándor Petõfi arrangerade han ett möte på det legendariska Café Pilvax, för att sedan samla folket på gatorna utanför och leda dem till Nationalmuseets trappor. Väl där gav Sándor Petõfi ett tal som eldade upp ungrarnas känslor, och revolutionstankarna spred sig som en eld bland befolkningen.

Inbördeskriget mot habsburgarna slutade med förlust för ungrarna. Det habsburgska imperiet beslutade att bygga ett stort citadell på Gellérthöjden, och med sina kanoner och soldater skulle det avskräcka ungrarna från en ny revolution.

Efter Kompromisspakten år 1867 instiftades en tvillingmonarki, som i det habsburgska väldet var känt som Kejsare och Kung. Budapest och Vienna växte så det knakade och blev tillslut formellt enade. Under denna period av frenetiskt byggande uppstod bland annat Hjältarnas torg, Nagykörút (Storgatan) och Andrássyavenyn. Nya förorter upprättades för att hysa den växande befolkningen, som nu till största delen bestod av ungrare, men även en hel del tyskar och judar.

1900-talet

Början av 1900-talet var ljus för Budapest och resten av Ungern. Huvudstadens energi och överflöd var på samma nivå som Vienna och kulturcentrat Paris, men denna korta period slutade med skotten i Sarajevo. Förlusten för Österrike-Ungern i första världskriget innebar en nedtrappning av Budapests tillväxtsfas, eftersom hela landet nu splittrades av politiska intriger och gränskrig med Rumänien och Tjeckoslovakien.

En slags balans uppstod när Miklós Horthy utnämnde sig själv till regent under den landsförvisade kung Karl IV. Horthy var admiral i flottan och mycket karismatisk, men var en tvivelaktig ledare. Hans regeringsperiod utmärktes bland annat av dyra galor och fester i huvudstaden, medan folket gick hungriga ute på landsbygden. Han var även nationalistisk och anti-semitisk, vilket var ett resultat av att ha allierat sig med det växande Nazityskland.

Nazisterna lovade ungrarna att de skulle få tillbaka områden som de förlorade efter Trianonfördraget, ett fredsmöte efter första världskriget som innebar att Ungern förlorade 72 procent av sitt land till omgivande länder. Ungerns 20 miljoner stora befolkning bantades enormt; 13 miljoner ungrare befann sig nu utanför sitt lands nya gränser. Horthy var dock moderat jämfört med ett annat ungerskt parti, Pilkorset. Detta var ett starkt nazistiskt parti som växte medan andra världskriget härjade ute i Europa. Nazisterna avsatte Horthy 1944 eftersom de misstänkte att han samarbetade med de allierade. Pilkorset tog över Ungerns ledarskap och började en massaker av Budapests judiska befolkning.

Budapest hade strax före andra världskriget varit en fristad för judar. Tyska, polska och slovakiska judar flydde undan det alltmer judehatande Västeuropa och slog sig ner i Ungern och dess huvudstad. Före andra världskriget levde 200 000 judar i Budapest, och trots anti-semitiska lagar kunde de hanka sig fram relativt ostört. Detta slutade i och med Nazitysklands ockupation 1944. Mellan april och juli detta år deporterades 25 000 judar till Auschwitz-Birkenau. Den 13 februari 1945 erövrades Budapest av Sovjet; 100 000 judar fanns då kvar i staden. 10 000 av dessa hade blivit räddade av den svenske diplomaten Raoul Wallenberg.

Tyskarna sprängde Budapests broar när de retirerade från ryssarna, för att sakta ner Sovjets avancemang. En sex månader lång belägring av den sovjetiska armén reducerade staden till spillror; ryska bomber sprängde taken och stridsvagnar demolerade väggarna. Invånarna levde på gatorna och åt hästkött för att överleva.

Sovjets aggressiva influens tvingade snart iväg amerikanerna och de allierade efter andra världskriget. 1956 ledde Imre Nagy en antisovjetisk demonstration som snabbt urartade. Fredliga protester bröt ut i kaosartat uppror på ett dygn, med män, kvinnor och barn trotsigt stående framför sovjetiska stridsvagnar.

Sovjeterna slog ner upproret och placerade en ny man vid makten, János Kádár. Han reformerade Ungern ytterst försiktigt genom sin så kallade Gulaschkommunism, vilket ledde till att Ungern och Budapest var Västvärldens sovjetiska favoritställe på 1970-talet. När den reformvänlige Gorbatjov kom till makten tog Ungern tillfället i akt och utlovade demokratiska röstsystem. Det regerande partiet, Kommunistpartiet, röstades helt enkelt bort från makten, och Ungern kan stoltsera med att lugnt och säkert övergått från kommunism till demokrati.

Nutid

Till följd av att statsskicket ändrades utnyttjade Budapest omständigheterna särskilt väl, och njöt tidigt av en ekonomisk spurt till skillnad från andra delar av landet. När socialismen försvann skapades en massa jobb, speciellt inom service- och handelsyrken. Nuförtiden är arbetslösheten lägst i Budapest, medan inkomsten per person är högst.

Budapest leds för närvarande av Gábor Demszky, politiker sittande för Fria Demokraternas Allians. Huvudstaden är Ungerns maktcentrum, med de flesta länders ambassader belägna där.

Stadsplaneringen i Budapest

Budapest består av två tydligt olika stadsdelar, dessa är i sin tur indelade i olika områden. På båda sidorna leds genomfartstrafiken förbi av två trafikleder alldeles invid floden Donau. Över Donau går det nio olika broar. Staden är byggd enligt parisiskt mönster med olika distrikt. Totalt finns 23 olika distrikt i staden.

Buda

Stadsdelen Buda är mycket mindre än Pest. Den ligger på en höjd med utsikt över floden och staden. Här finner man de äldre husen i staden. I Buda ligger Slottshöjden som räknas som Budapests 1:a distrikt. Invid slottet ligger Mattiaskyrkan, vars äldsta delar härstammar från 1200-talet. Buda är ett bergigt område och är den gamla delen av staden och utgör en mindre del av staden. Främsta kännemärkena i Buda är det vackra Kungliga Slottet omgiven av en liten stadsdel med gamla stenhus. Där ligger de medeltida husen tätt och gatorna är kullerstensbelagda. I husen finner man små butiker med antika varor. Óbuda är den riktigt gamla delen av Buda. Centrum utgörs av Stora torget, Fotér och runt torget finner man mysiga restauranger och caféer. Norr om Óbuda ligger Aquincum. Det är en stad från romartiden och numera en arkeologiskt mycket intressant plats.

 

Pest

Den platta Pestsidan har en betydligt mer modern, rätlinjig planering, men så bebyggdes den också betydligt senare än Budasidan. Pest utgör den större delen av staden och är i sin tur indelad i flera olika områden. Pest är stadens kommersiella och kulturella centrum.

Pest består av stora kvarter och ringleder, eller esplanader, precis som i Paris och den har även trafikspår som löper ut från centrum. Den största esplanaden, Nagykörút, är formad som en halvmåne och går mellan broarna Margareta och Petöfi. På gatan ligger mängder med butiker. På flera ställen kan man finna magnifika paradgator breda som landningsbanor. Den största av dem alla är Andrássyavenyn och utmed den finner man bl.a. det vackra Operahuset.

Innerstaden

Under medeltiden var Pest den verkliga staden. Resten var landsbygd. Man kan fortfarande se delar av den gamla stadsmuren runt området. Själva centrum i innerstaden är det livliga Vörösmarty-torget. Från torget utgår stadens absolut mest exklusiva gata, Váci utca och utmed floden i området ligger lyxhotell och exklusiva restauranger.

Under självständighetskriget 1848 till och med tyskarnas ockupation av Ungern 1944 formades det moderna Ungern. Namnen på de som slogs mot Österrikarna återkommer på gatunamn i ungerska småbyar. Stadsdelar har fått sina namn uppkallade efter olika ungerska kungar och drottningar.

Donaubroar

Pest och Buda är förenat med nio olika broar. Den äldsta av dem är Lánchíd, Kedjebron. Bron byggdes i slutet av 1800-talet och vid brons fästen finner man magnifika lejon. Innan den byggdes var man hänvisad till att ta sig med båt över floden, eller - om Donau frös till - att transportera sig över isen. Det sägs att greve Széchenyi tog initiativ till att bygga bron när han hade fått vänta länge på en möjlighet att transportera sin fars kropp över Donau för att kunna begrava den.

Budapests distrikt

Det finns sex distrikt i Buda, sexton distrikt i Pest och det finns ett distrikt på en ö mellan dem. Varje distrikt kan förknippas med en eller flera namngivna stadsdelsområden efter tidigare städer i Budapest. Budapests distrikt är räknade medurs, i vidare kretsar. De är markerade med romerska siffror (I-XXIII).

De två mellersta siffrorna i ett postnummer anges distriktsnummer. Exempe:l 1138 är ett postnummer till en adress i distrikt 13.

De inre distrikten: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

De yttre distrikten: 3, 11, 12, 13, 14, 22.

Distrikt I

Omfattar den norra sidan. Distrikt I är ett litet område i centrala Buda. Den kallas för "slottsdistriktet", eftersom det mesta tas upp av den enorma kullen med slottet och Mattiaskyrkan. Fördelarna med första distriktet är de vackra vyerna och alla de höga husen/våningar med roliga vinklar. Det ligger nära till älven och centrum. Nackdelarna är de dyra priserna.

Distrikt 8

Är den billigaste av centrala Budapest. Det finns en anledning: Distrikt 8 är känd för prostitution och andra typer av brott. Om man ska flytta dit måste man tänka igenom det väldigt noga. Men det finns också trevliga lockelser i distrikt 8. Den har en av de största trädgårdarna i Budapest, Orczy kert och Nationalmuseet ligger också här.

Transport och infrastruktur

Det finns ca 1,7 miljoner människor i Budapest och dessa behöver transport för att ta sig runt. Därför erbjuder staden en mängd alternativ inom kollektivtrafiken.

Metró

Budapest är berömt för att ha det europeiska fastlandets äldsta tunnelbana. Dess ungerska namn betyder "under jord". Det finns tre linjer och de håller på att bygga en fjärde som ska förbinda Budasidan med Pestsidan. När den är färdig kommer den att bli Europas modernaste.

Bussar

Det finns mängder av bussar och busslinjer i Budapest. Den vanligaste bussen är blå till färgen. Trådbussarna är röda och körs främst i den centrala staden. Den gula bussen trafikerar de små orterna utanför Budapest.

Spårvagn

Det finns ca 30 spårvagnslinjer. De går ofta på egna banvallar, skild från den vanliga trafiken så den går fortare fram. Den äldsta spårvagnen är från tidigt 50-tal och är ett utmärkt exempel på hur man klarade av att bygga sådana fordon utan vare sig plast eller lättmetall.

Tågen

Det finns 5 lokaltåg och de är gröna går till de lite större förstäderna en bit bort.

Kugghjulsbanan

Den är effektiv och bekvämare än bussarna. Den går rakt upp på kullarna på Budasidan.

Ekonomi

Ungern höll sitt första flerpartival 1990, efter fyra decennier av kommunistiskt styre har de nu lyckats förvandla sin centralstyrda ekonomi till en marknadsekonomi. Både utländskt ägande och utländska investeringar i ungerska företag är förekommer ofta. Den styrande koalitionen, som består av det ungerska socialistpartiet och det liberala Fria Demokraternas Allians segrade i april 2006 allmänna val. Ungern behöver minska de offentliga utgifterna och ytterligare reformera sin ekonomi för att möta 2012-2013, måldatum för anslutning till euroområdet.

Ungern har fortsatt att visa sin ekonomiska tillväxt gentemot andra EU-länder. Den privata sektorn står för över 80 % av BNP. Ungern får nästan en tredjedel av alla utländska direktinvesteringar som flyter in i Centraleuropa, med utländska direkta investeringar på totalt mer än 185 miljarder dollar sedan 1989. Inflationen är låg, den var på uppgång de senaste åren, men börjar återigen sjunka. Att lägga investeringar i Ungern är lätt, men det är under regeringens tillstånd inom säkerhetskänsliga områden.

Den ungerska ekonomin är en medelstor, strukturellt, politiskt och institutionellt öppen ekonomi i Centraleuropa och är en del av EU: s inre marknad.

Den ungerska ekonomin före andra världskriget var inriktad främst mot jordbruk och småskalig tillverkning. Ungerns strategiska läge i Europa och dess relativt höga brist på naturresurser har också dikterat ett traditionellt beroende av utrikeshandeln.

Även om Ungern hade en av de mest liberala och ekonomiskt utvecklade ekonomierna i forna östblocket, började jordbruket och industrin lida av en brist på investeringar under 1970-talet, och Ungerns utlandsskuld ökade markant, från 1 miljard dollar 1973 till 15 miljarder dollar 1993, främst till följd av subventioner till konsumenterna och olönsamma statliga företag.

Med upplösningen av Sovjetunionen drabbades öststater av en betydande förlust på både marknaderna för varor och subventionera från Sovjetunionen. Ungern förlorade nästan 70 % av sina exportmarknader i Öst och Centraleuropa.

Nedskärningar av subventioner till konsumenterna ledde till höjda priser på livsmedel, medicin, transporttjänster och energi. Minskad export till forna Sovjetunionen och krympande industriproduktionen bidrog till en kraftig nedgång i BNP. Arbetslösheten ökade snabbt till ca 12 % år 1993. Den externa skuldbördan, var en av de högsta i Europa, den nådde till 250 % av de årliga exportintäkterna, medan budgeten och bytesbalansen närmade sig 10 % av BNP.

Regeringens privatiseringsprogram avslutades som planerat 1998: 80 % av BNP framställs nu av den privata sektorn och utländska ägare kontrollerar 70 % av finansiella institutioner, 66 % inom industrin, 90 % av telekommunikation och 50 % av den handlande sektorn.

Efter att Ungerns BNP sjönk ca 18 % från 1990 till 1993 och ökade med endast 1 % -1,5 % fram till 1996, har en stark exportutveckling startats.

På senare tid har det övergripande målet för Ungerns ekonomiska politik varit att förbereda landet för inträde i Europeiska unionen, som landet blev medlem i slutet av 2004.

Slutet av 1997 hade Ungern förskjutits stor del av sin handel till väst. Handeln med EU-länderna omfattar nu över 70 % och 80 % av det totala. Tyskland är Ungerns viktigaste handelspartner. USA har blivit Ungerns sjätte största exportmarknad, medan Ungern rankas som den 72 största exportmarknad för USA. Den bilaterala handeln mellan de båda länderna ökade med 46 % år 1997 till över 1 miljard dollar. USA har utvidgats till Ungern mest gynnade nation.

Med omkring 18 miljarder dollar i utländska direktinvesteringar sedan 1989, har Ungern lockat drygt en tredjedel av alla utländska direktinvesteringar i Central och Östeuropa, inklusive det forna Sovjetunionen.  Av dessa cirka 6 miljarder dollar kommer från amerikanska företag . Utländskt kapital lockas av välutbildad och relativt billig arbetskraft, modern infrastruktur och ett bra telekommunikationssystem.

Sen 2006 har Ungerns ekonomiska utsikter försämrats. Löneökningarna hade hållit upp med andra länder i regionen, men denna ökning är till stor del driven av ökade offentliga utgifter.

Under 2006 omvaldes premiärminister Ferenc Gyurcsány som lovade ekonomisk "reform utan stramhet." Men efter valet i april 2006 presenterade den socialdemokratiska koalitionen under premiärminister Ferenc Gyurcsány ett paket med åtstramningsåtgärder som syftade till att minska budgetunderskottet till 3 % av BNP fram till 2008.

Ungern, som en medlemsstat i Europeiska unionen kan sträva efter att anta den gemensamma europeiska valutan, euron. För att uppnå detta skulle Ungern behöva för att uppfylla Maastricht-kriterierna. De åtstramningsåtgärder som regeringen infört är delvis ett försök att uppfylla Maastricht-kriterierna.

I de åtstramningsåtgärderna ingår en 2 % ökning av sociala avgifter, varav hälften betalas av arbetstagarna, och en stor ökning av miniminivån för omsättningsskatt (ut på livsmedel och grundläggande tjänster) från 15 till 20 %. Även om det erkändes allmänt att något måste göras, har investerare kritiserat programmet för att betona skatt ökar i stället för nedskärningar.

Den ungerska Statistiska centralbyrån rapporterade en minskning av reallönerna under de första fem månaderna 2007.

Ungerns låga sysselsättningen är fortfarande ett viktig strukturellt handikapp till en högre levnadsstandard. Regeringen införde användbara åtgärder inom viktiga områden, det vill säga förtidspension, funktionshinder och pensioner.

Ungern, som anslöt sig till Europeiska unionen 2004, har drabbats hårt av det sena 2000-talets nedgång på grund av dess stora beroende av utländskt kapital för att finansiera sin ekonomi och har ett av de största offentliga underskotten i EU.

Den 27 oktober 2008 nådde Ungern en överenskommelse med IMF och EU för ett krispaket värt cirka 20 miljarder dollar.

De totala offentliga utgifterna är höga. Många statligt ägda företag som inte har privatiserats.

Den offentliga sektorns finansiella sparande var 9,2 % 2006, i stället för beräknade 10,1% (men fortfarande är det den största i Europa) på grund av det åtstramningsprogram av regeringen, och var 5,5 % 2007.

2008 års ekonomiska kris drabbade Ungern huvudsakligen i oktober 2008. Som sammanfattning har Ungern en nedgång jämfört med euron. Den ungerska regeringen har begärt finansiellt krispaket värt 25.1 miljarder dollar från Internationella valutafonden, EU och Världsbanken. På så sätt kommer budgeten klyftan minskat till 2,6 % jämfört med 5,5 % av BNP 2007 och uppfylla Maastricht-kriterierna. I detta fall, allt fler ekonomer uppskattar, att Ungern kan gå med i ERM II, vilket ger möjlighet att Ungern kan anta euron 2 år efter anslutningen till ERM-II monetära system.

Arkitektur

Andra halvan av 1800-talet var en guldålder för ungersk arkitektur, de ledande företrädarna var Miklós Ybl, som företrädesvis ritade hus i nyrenässans med vissa romantiska drag, Imre Steindl som utvecklade den eklektiska stilen, och Ödön Lechner utvecklade en alldeles egen stil, secessionsstilen, som använder sig av folklig konst.  

Miklós Ybl föddes 1814 i Székesfehérvár, men utbildade sig i Wien och senare i München och Italien. I huvudsak arbetade han i nyrenässans, men hans tidigaste byggnader var mer i romantisk stil. Statsoperan vid Andrássy-gatan är hans mästerverk, men han var också med om att bygga ungerska vetenskapsakademins hus vid Kedjebron. Dessutom låg han bakom återuppbyggnaden av Slottet i Budapest, även om detta inte var avslutat vid hans död 1891. De delar av slottet där Nationalbiblioteket ligger, är dock hans verk.

     Imre Steindl föddes 1839 i Budapest. Som arkitekt representerar han en eklektisk stil, som kombinerar element från olika historiska epoker såsom renässans och gotik. Framför allt är han känd som arkitekten bakom Parlamentet, även om det inte var färdigbyggt vid hans död 1902.

Ödön Lechner föddes 1845 i Budapest. Från början arbetade han i samma eklektiska stil som Imre Steindl, då han ritade stadshusen i Szeged och Kecskemét, men efterhand så införlivade han alltmer ornamentik från ungersk folkkonst. Under 1890-talet byggde han först Konstindustrimuseet i Budapest - han sitter själv staty utanför museet - där den yttre ringvägen skär Üllö-vägen. Nästa stora projekt blev Geologiska institutet i närheten av Ferenc Puskas Stadion. Omkring 1900 byggde han sedan sitt mästerverk Postsparbanken, som idag inrymmer Ungerns riksbank, i närheten av Parlamentet.

     Lite senare, under 1900-talets mitt, verkade Marcel Lajos Breuer, som föddes 1902 i Pécs. Han var ungersk arkitekt och möbelformgivare, mest ihågkommen är han för UNESCO-huset i Paris och den s.k. Breuerstolen.

En annan formgivare, eller kanske snarare uppfinnare är Ernö Rubik, uppfinnaren av Rubiks kub och många andra liknande pussel.

Konst

Med det nationella uppvaknandet under 1800-talet började Ungern utveckla ett eget måleri, som ofta hämtade sina motiv från magyarernas historia. En representant för detta måleri är Mihály Munkácsy, som även blev berömd utanför Ungerns gränser. Även om få ungerska skulptörer blivit kända utanför landets gränser, så står Alajos Stróbl för flera av de mest iögonenfallande monumenten i Budapest och runtom i Ungern. Ungerns störste nu levande skulptör är Imre Varga, som även svenskar har anledning att känna till.

Mihály Munkácsy föddes 1844 som Mihály Lieb i Mukatjeve i dagens Transkarpatien i en tjänstemannafamilj med rötter i Bayern. Han blev tidigt föräldralös och växte därför upp hos en morbror i Békéscsaba i Ungern. Munkácsy hade en modern, alldeles egen stil, som var romantisk och realistisk på samma gång. Även om han målat historiska motiv och porträtt, så arbetade han också ofta med utomhusmotiv. Hans mest kända målning är antagligen Honfoglalás (Erövringen av fosterlandet), som han målade på beställning till Parlamentet när det byggdes på 1890-talet. Idag hänger denna tavla i den så kallade Munkácsy-salen i parlamentet. 

Alajos Stróbl föddes 1856 i Liptovský Hrádok i dagens Slovakien och utbildade sig med tiden till skulptör. Bland hans andra skulpturer kan nämnas ryttarstatyn av Stefan I vid Fiskarbastionen, och Mór Jókai-statyn på Jókai tér intill Oktogon.

Imre Varga föddes i Siófok vid Balatonsjön 1923. Som konstnär och skulptör lyckades han under 1970-talet frigöra sig från den påbjudna monumentala socialrealistiska stilen till förmån för en mer sparsmakad personlig stil, ofta med ganska taniga figurer. För svenskar kan det vara intressant att veta att han gjort ett minnesmärke över Raoul Wallenberg en bit från Moszkva tér på Budasidan och en minnesskulptur för Olof Palme i Stadsparken.

Kända byggnader

Budaslottet

Budaslottet är det slott som de ungerska kungarna i Budapest först färdigställde år 1265. Förr var det även kallat "Kungliga palatset" och "Kungliga slottet". Budaslottet uppfördes på Slottskullens sydspets, alldeles intill det gamla slottsdistriktet Várnegyed, vilket är berömt för sina medeltida barock- och 1800-talsbyggnader. Slottet ligger intill Adam Clarstorget och Kedjebron vid bergbanan till Budapest slottskulle.

Men vi ska börja från början istället. Slottet byggdes av Kung Béla IV mellan 1247 och 1265. Den äldsta delen av nutida slottet är från 1300-talet och byggdes av Prins Stephen som var den yngre brodern av Kung Louis I av Ungern. Det gotiska palatset av Kung Lousie I var arrangerad runt en liten slottsgård bredvid Stephens Torn.

Under kung Sigismunds regim blev slottet nog, det största gotiska slottet under den sena medeltiden. Eftersom Buda var den första staden ovanför alperna som blev ett center för renässansen, blev slottet präglat av denna tid under Kung Matthias styre.

Men under Slaget vid Mohács föll det medeltida Ungerska kungriket. De blev ockuperade av det Osmanska Riket år 1541 utan något motstånd. Och den nya ottmanska regeringen lät det vackra slottet förfalla. Det användes som baracker, förråd och stall eller så stod det bara tomt. Och under belägringen av Buda år 1686 av de Kristna styrkorna, förstördes flera byggnader, bland annat slottet på kullen.

Order gavs att riva slottet 1715 och samma år byggdes ett litet barockanskt palats som är identiskt med kärnan av dagens palats. 1748 bestämdes det att man skulle göra klart palatset, det skulle bli en symbol för fred och vänskap mellan den habsburgska dynastin och nationen. Palatset blev hem till många personer och användes till mycket bland annat till ett center för kultur. Men den 4 maj 1849 så attackerade den Ungerska Revolutionarmén Buda och brände ner slottet till grunden.  Det byggdes dock upp igen åren mellan 1850 och 1856.

Buda slottet var den sista hållpunkten i Budapest under Belägringen av Budapest mellan 29 december 1944 och den 13 februari 1945. På grund av allt stryk byggnaden fick ta, blev det återigen till en hög av ruiner.

Direkt efter krige började man med arkeologiska utgrävningar och upptäckte då att delar av det medeltida slottet under Sigismunds tid hade klarat sig under all jord som det legat begravd under i alla dessa år.

Slottet har byggts upp återigen och under 50-talet blev det saboterat genom klotter, stöld av möbler och vackra detaljer förstördes. Men man gjorde som man alltid hade gjort: byggt om det igen om slipat på det tills det återigen blev vackert. Numera har slottet flera museum och är en del av världsarvet Budapest, som lades till världsarvslistan 1987.

Fiskarbastiljonen

Fiskarbastiljonen ligger på samma kulle som Budaslottet och är en del av det. Det byggdes mellan 1895 och 1902 efter planer gjorda av Frigyes Schulek. Hans son János ledde ett projekt mellan 1947-1948 att restaurera slottet efter andra världskriget. Bastiljonen har sju torn som representerar de sju magyarstammarna som satte sina bopålar på den Pannoniska slätten. Namnet kommer från de fiskarmän som hade i uppdrag att försvara den sträckan under medeltiden.

Den har många trappor och stigar att gå på och många har beskrivit den som Disney-lik, där man förväntar sig att Askungen eller Törnrosa ska dyka upp. Det finns en bronsstaty av Stephen I av Ungern, sittandes på en häst som sattes upp 1906.

St: Stefan Basilikan

Sankt Stefans basilika är en eklektisk basilika och är döpt till minne av Un...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mina drömmars stad: Budapest

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-08-09]   Mina drömmars stad: Budapest
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58768 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×