Immaculata conceptio

2161 visningar
uppladdat: 2010-07-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Immaculata conceptio


Modern, Sonen och den heliga Anden?

Inledning

Jag vill resonera kring två sätt att se på Gud och kristendomen genom att knyta dessa an till berättelsen om den obefläckade avlelsen. Å ena sidan Gud med en manlig och en kvinnlig sida, å andra sidan kristendomen som degraderar och hämmar människan. Se gärna fördjupningen ur jämställdhetssynpunkt.

Dogmen

Den obefläckade avlelsen är inte synonymt med den jungfrufödsel som omskrivs i Bibeln utan berättar att Maria sedan sin födelse varit fri från arvsynden. Arvsynden är en beteckning på tron att människan sedan syndafallet bär på Adams skuld och därmed är evigt bestraffad. Den ses som en defekt på människan och som Jesus moder och Guds brud måste hon alltså vara felfri. Den obefläckade avlelsen kan förklaras med utkorelse, alltså frälsning av Gud från syndens slaveri, och fullkomlig renhet.

Pius IX verkade i Vatikanen som påve 1846-1878. Under sina 32 år som påve proklamerade han två dogmer, Ofelbarhetsdogmen och den jag vill se närmare på; Jungfru Marias obefläckade avlelse. En dogm förkunnas inte hur som helst. Det är först vid allvarliga tvistefrågor som biskoparna tillsammans med påven fastställer vad som är Jesu Kristi budskap. 1854 förkunnades dogmen om den obefläckade avlelsen.

St. Bernadette

Fyra år efter att dogmen proklamerats, närmare bestämt 11 februari 1858, i staden Lourdes i Frankrike var den fattiga vallflickan Bernadette Soubirous ute och samlade ved. Den dagen vid Massabielle-grottan visade sig en vitklädd kvinna med gyllene rosor på fötterna för den då 14-åriga flickan. Detta var första gången av sammanlagt 18 gånger som den vitklädda kvinnan sägs ha uppenbarat sig för Bernadette vid grottan. Vid det nionde tillfället bad uppenbarelsen Bernadette att gräva en grop i grottans golv vilket hon gjorde. En pöl trängde genast fram och hon uppmanades att dricka av det smutsiga vattnet. Efter några försök drack flickan vattnet ur sina händer. Då började mer vatten välla fram. Vattnet i källan visade sig bota sjuka och ryktet om detta spreds snabbt och många människor skyndade till Lourdes och den helande källan. Flickan frågade efter påtryckningar från omgivningen kvinnan vid varje tillfälle hon visade sig vid grottan efter hennes namn. Vid det sextonde tillfället svarade hon på Bernadettes fråga men följande; "Que soy era Immaculada Concepciou" ("Jag är den Obefläckade Avlelsen"). Uppmärksamheten kring uppenbarelserna blev så påfrestande och kort efter sista gången Heliga Jungfru Maria visade sig för Bernadette gick hon i kloster i Nevers där hon stannade till sin död, 1879. Bernadette Soubirous helgonförklarades 1933 och idag är Lourdes en av de vanligaste religiösa pilgrimsorterna.

Nytänkande tolkning

Det finns många religiösa föreningar där trosläran i huvudsak kretsar kring Jesus moder, Heliga Jungfru Maria. Författaren och katoliken Paulo Coelho närmar sig på ett uppseendeväckande sätt ämnet i sin roman "Vid floden Piedra satte jag mig ned och grät". I romanen tar han upp möjligheten att Maria skulle kunna vara Guds kvinnliga anlete. Genom Marias obefläckade avlelse var hennes öde avgjort. Boken pekar på att Maria då hon accepterade sitt öde och öppnade sig för himmelen för befruktning förvandlades till den stora Modern. Alltså spelar dogmen en avgörande roll i huruvida Maria skulle vara gudomlig eller inte. Uppenbarelserna i Lourdes läggs fram som bevis för hennes gudomlighet. Att Gud är flerkönig, eller att ett av Guds ansikten är en kvinnas, skulle kunna förklara att Gud skapat både Adam och Eva till sin avbild. Är det verkligen omöjligt att se förhållandet "Gud är En i Tre personer" som Modern, Sonen och den heliga Anden? Givetvis är det bara en helt fri tolkning av Bibeln som kan möjliggöra en sådan tro, men det gör den inte mindre rimlig. Kärleksbudskapet utesluter plats för könsskillnader och det faktum att Gud utrustat oss med fri vilja eller att Djävulen har inverkan på människan kan förklara hur den olyckliga patriarkaliska ordningen rått så länge. Dessutom med vår moderna genetikforskning i åtanke är det enbart då även Maria är gudomlig som Jesus blir det.

Bakåtsträvande religion

Kristendomen i allmänhet och katolicismen i synnerhet lyfter fram sexuell avhållsamhet som idealet. Klostrens nunnor och munkar samt kyrkornas präster och biskopar lever i celibat och koncentrerar sitt kärleksliv till Gud allena. Hur kan samlag inte vara ärofyllt då det är människans sätt att föra sitt släkte, som Gud skapat och älskar, vidare? Oskuld verkar vara det renaste av tillstånd och här får religionen oss att känna skam över vårt mänskliga behov av fortplantning och det tillvägagångssätt Gud tilldelat oss för detta ändamål. Att förkunnelsen av dogmen om den obefläckade avlelsen, som ju faktiskt inte har uttalat stöd i Bibeln, genomfördes visar att katolska kyrkan inte kunde godta detta fullt normala med tydligen vulgärt uppfattade sätt för tillblivelsen av Jungfru Maria. Genom denna förkunnelse nerklassades samtidigt människans naturliga befruktningssätt och katolska kyrkan anklagade indirekt utförandet att vara syndigt och orent. Männens svendom berörs inte heller lika uppenbart som kvinnans jungfrulighet. Enligt kyrkans mening, som jag nämnt tidigare, har alltså Gud skapat oss till sin avbild. En skapelse med sexuellt begär och en uppfattning om samlaget som angenämt. Hur stämmer detta överens? Och vart är kärleksbudskapet i en sådan hämmande inställning?

Reflektion

Jag ville berätta historien och som jag ser det, myten, om flickan Bernadette i Lourdes för att påvisa hur stor religiös betydelse Jungfru Marias obefläckade tillblivelse har för många kristna. Dogmen väcker många känslor och frågor. Är det ett hot mot jämställdheten eller en framgång? Återkommande i min diskussion är det kristna faktum att Gud skapat oss till sin avbild....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Immaculata conceptio

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-07-12]   Immaculata conceptio
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58755 [2020-06-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×