Ett arbete om Nazismen

4016 visningar
uppladdat: 2010-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hur kommer det sig att ungdomar idag blir nazister?

Jag tror att ungdomar som inte känner sig sedda av varken familj, lärare eller andra i sin närhet söker sig till dessa grupper för att bli det. De söker sig en egen identitet och bekräftelse på att de är sedda, vilket de ofta får i de nazistiska organisationerna. Att växa upp under dåliga familjeförhållanden tror jag att kan vara viktig bidragande orsak, även om det naturligtvis inte alltid måste vara på det viset. Jag tror även till viss del att det handlar om okunskap. Det borde talas mer om nazismen i skolorna och inte bara under ämnet historia. I samband med att man tar upp andra världskriget skulle man kunna ta upp fakta om nazismen i Sverige, vilka grupper som finns och vad dessa står för.

Den demokratiska tidskriften Expo skriver om hur alltfler unga kvinnor sällar sig till nazistiska grupper. Vad som var gemensamt för majoriteten av dessa var att de hade låga utbildningar och låga inkomster. En fjärdedel av de 111 som undersöktes hade skulder hos kronofogden och minst 14 av dem hade straffats för tidigare brott.
Många av dem hade även fått barn i tidig ålder. En tidigare medlem tror att propagandan från vit makt-rörelsen, där kvinnan lyfts fram som moder har haft effekt.

Det finns mycket som visar på att de nazistiska grupperna kan konsten att locka redan utsatta människor. De rör sig ofta i kretsar där ungdomar redan finns, som på gatan och i skolorna. Vissa av dem anordnar även fester, konserter och andra aktiviteter. Deras egentliga syfte med dessa evenemang är att värva nya medlemmar.

Hur kommer det sig att de nazistiska grupperna är så splittrade?

Splittring inom nazistiska grupper är inget nytt fenomen och det är det som står bakom mycket av våldet bland dem.
I boken "Nazismen i Sverige 1924-1979" skriver historikern Heléne Lööw att nazisterna tidigt hade svårt att enas.
Som exempel tar hon Sveriges Nationalsocialistiska Parti, ett av de allra första nazistiska partierna i Sverige. Partiet bildades 1924 av Birger Furugård och 1933 splittrades det när Sven Olov Lindholm bildade Nationalsocialistiska arbetarpartiet. Samma år bildades ett tredje nazistiskt parti, Nationalsocialistiska blocket.
Det går att finna flera förklaringar till den historiska splittringen t.ex. personliga konflikter mellan aktivister, oenigheter när det gäller deras ideologiska inriktning och om vilka kampmetoder som ska användas. Det finns även en splittring mellan de mer och de mindre radikala samt en gammal splittring mellan Stockholm och Göteborg.

Ahn-Za Hagström, analytiker på säkerhetspolisen och expert på vit makt-miljö menar att de traditionella organisationerna tycker illa om de oberoende grupperna. Anledningen är att man tycker att de försämrar möjligheterna till förändring. De tycker inte heller att de oberoende grupperna är riktiga nationalister.
Jag har läst om flera nazistiska grupper och alla har varit mer eller mindre splittrade. De förekommer våld och uteslutningar både internt och med andra grupper. Splittras en grupp så bildas en ny lika fort, och så håller det på. Jag har mycket svårt att tro att splittringen någonsin kommer att upphöra. Det finns inga tecken på något som talar för det. Det kan hända att en sida kan utmanövrera den andra. Historikern Heléne Lööw skriver att det finns möjlighet att det sker en ökad radikalisering bland grupperna.

Hur gick det till när Hitler fick makten?

Hitlers politiska bana:

Adolf Hitlers karriär i politiken började 1919 när han gick med i DAP som sedan utvecklades till NSDAP (Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.)

Hitlers första försök att ta makten var 1923 i vad man kallar “Ölhallskuppen" i München. Målet var att den socialdemokratiska regeringen skulle störtas men upproret misslyckades. Hitler dömdes till fem års fängelse för att försökt störta regeringen. Han blev dock frisläppt redan efter sju månader.

Det skulle ta tio år innan Hitler kom till makten och under den tiden fick det nazistiska partiet NSDAP allt fler medlemmar.

De ökande medlemssiffrorna berodde dels på att partiet gav målande bilder om en stabilare ekonomisk framtid. Något som folk snabbt tog till sig eftersom att en ekonomisk depression rådde i Europa. Arbetslösheten var katastrofalt hög. Löftena gav befolkningen hoppet tillbaka.

1933 blev Hitler invald i riksdagen. Han skaffade sig flera högt uppsatta kontakter och fick på så vis mer makt.

Fullmaktslagen:

Den 23 mars 1933 röstades en lag fram som gav Hitler total makt. Det var bara de socialdemokrater som fanns i riksdagen som röstade emot förslaget. Flertalet av kommunisterna hade vid denna tid fängslats.

Den 14 juli samma år inträdde en lag som innebar att inga andra partier än NSDAP var tillåtna. Diktaturen hade nu inletts.

En viktig orsak till Hitlers makt och betydelse är att han var en skicklig politiker och talare som dök upp när folket hade det som svårast. Han lyckades vinna folkets röster och förtroende genom att ge dem hoppet om en ljusare framtid.

Välkända nazistiska grupper i Sverige

BSS – ”Mer kända än organiserade”

BSS står för ”Bevara Sverige Svenskt” och är en rasistisk förening. De bildades i Stockholm efter en flygbladsutdelning i Nacka-Värmdö augusti 1979. Medlemmarna var en lös sammanslutning av personer från Nordiska Rikspartiet som var en av de första nazistiska kamporganisationerna i Sverige. Bland grundarna av BSS fanns Leif Ericsson. Föreningens förste och ende ordförande var Sven Davidsson som valdes vid första årsmötet i mars 1983.
Syftet med föreningen var att begränsa invandringen till Sverige och sända tillbaka invandrare till sina hemländer.
Organisationen blev med känd än organiserad. Skinheads sprayade BSS namn på betongväggar över hela landet. Många gjorde detta utan att för sakens skull vara medlemmar. De hade dock fått sig en tydlig motståndare, en organisation som kallade sig BSB (Bevara Sverige Blandat), en mer eller mindre oorganiserad grupp. Rörelsens sympatisörer omvandlade ofta klottret till från BSS till BSB.
Gemensamt för de aktiva i BSS var motståndet till invandring. Vid deras första årsmöte i mars 1983 antogs ett program som innefattade dessa punkter:
- Invandring endast av seriösa personer från kulturellt och etniskt besläktade länder
- Flyktingmottagning endast av personer som är etniskt närbesläktade med nordbor
- Uppmuntran och understödjande av repatriering av personer från etniskt och kulturellt avvikande länder
- Förbud mot internationell adoption
- Skärpningar av abortlagen
I november 1986 upplöstes BBS efter en överenskommelse med ett annat nationalistiskt parti, Framstegspartiet. Man hade tillsammans kommit överens om att gå ihop och bilda ett nytt parti kallat Sverigepartiet.
Sammanslagningen resulterade dock i hårda interna strider. Partiets representant Stefan Herrmann var gift med en kinesiska och en man som var utlänning hade getts ledande uppgifter. Detta väckte ont blod bland medlemmarna och resulterade i uteslutningar.
Partiet slutade existera redan året därpå, i oktober 1987. De gamla BSS:arna samlades 1988 och tillsammans bildade de Sverigedemokraterna.

VAM – ”Ett kortvarigt nationalsocialistiskt nätverk”

VAM betyder ”Vitt Ariskt Motstånd” och var ett nationalsocialistiskt nätverk som bildades i Stockholm under slutet på 80-talet. Inspirationen till hämtades från en Amerikansk terroristorganisation kallad ”WAR” (White Aryan Resistance). Precis som inspirationskällan var deras mål att förbereda väpnat uppror mot regeringen för att ta makten. ”En väpnad frihetskamp” var deras egen benämning.
Som ledare pekas Christopher Ragne och Klas Lund ut. Själva så menade de att det inte fanns någon bestämd ledare. Klas Lund ses numera som ledare för Svenska motståndsrörelsen.
Under VAM:s korta tid som riktig organisation var de en liten krets som bestod av bara några få skinheadsaktivister. Åren deras existens ägnade sig gruppen bland annat åt inbrott i mobiliseringsförråd, bank- och postrån och vapenstölder.
VAM lades ner redan 1993 då flertalet av aktivisterna dömdes till långa fängelsestraff för bland annat bankrån och dråp.
Domarna mot gruppens aktivister gav upphov till begreppet ”krigsfånge” om nazister som begått brott och dömts till fängelse.
För att ge stöd till dessa krigsfångar bildades ett flertal fångorganisationer, bland annat: Gula Korset, Ariska Frihetsfonden och Ariska Brödraskapet. Dessa organisationer går att finna både i och utanför fängelsets murar.
Trots sin relativt korta existens och trots att de inte var särskilt välorganiserade så blev VAM välkända över hela landet. Mycket på grund av massmedia som gav mängder med negativa rubriker, som ofta associerade till terrordåd.
Flera av de gamla VAM-aktivisterna går idag att återfinna i nya nazistorganisationer.

NSF – ”Sveriges mest välorganiserade nazistorganisation på 90-talet”

NSF är förkortningen av Nationalsocialistisk Front och var ett svenskt nazistiskt politiskt parti. Partiets mål var att avskaffa demokratin på parlamentarisk väg. I partiprogrammet stod man för rasbiologiska skyddsåtgärder, statlig raskontroll, utträde ur EU och FN, hemskickande av flyktingar och invandrare och skattelättnader för personer med flera genetiskt friska barn.
De hela började med att en grupp unga män inspirerades av VAM och kallade sig ”Karlskrona skins”. Det skedde 1991. Verksamheten tog sedan fart genom upprepad skadegörelse av en judisk kyrkogård i Karlskrona, korsbränningar, inbrott hos vapenföreningar och militära mobiliseringsförråd och stöld av sprängämnen.
Flera av de ledande personerna fick avtjäna långa straff. När de blivit frisläppta väcktes idén om att bilda en nationalsocialistisk organisation som jobbade på det lokala planet.
I maj 1994 bildades partiet NSF. Mängder med flygblad delades ut på gatan och i skolorna. De anordnade även fester, konserter, paintballturneringar och andra aktiviteter i syfte att locka ungdomar. Ungdomsmiljöerna i Karlskrona påverkades starkt av partiet.
I slutet på 1995 hade NSF gjort sig ett namn. Nu fanns det ingen nazist i Sverige som inte kände till den nya Karlskronabaserade organisationen.
1996 ställde NSF upp i val till riksdag och kommunfullmäktige i sex kommuner. Partiet fick cirka 1400 röster i riksdagsvalet men blev inte invalt i någon kommun. Partiets verksamhet bestod av bland annat propagandaspridning, torgmöten och demonstrationer samt fysiska aktiviteter som självförsvarsträning, bergsklättring m.m.
Sedan NSF grundandes ökade de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://expo.se/2009/48_2594.html http://www.expo.se/2008/48_2363.html http://www.corren.se/ostergotland/?articleId=4166635 http://roswell.fortunecity.com/cameron/382/hitler.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler http://www.sub.su.se/forint/thit23.htm#kupp http://www.mariosousa.se/MiljonerfordeHitlertillmakten.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism_i_Sverige http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Fascistiska_Kamporganisation http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9911/30/nazi/nazi10.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalsocialistisk_front http://expo.se/2003/48_190.html http://expo.se/2003/48_306.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitt_Ariskt_Motst%C3%A5nd http://sv.wikipedia.org/wiki/Bevara_Sverige_Svenskt http://sv.wikipedia.org/wiki/Bevara_Sverige_Blandat http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigepartiet

Kommentera arbetet: Ett arbete om Nazismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-05-26]   Ett arbete om Nazismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58694 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×