Kloning av Dinosaurier

3423 visningar
uppladdat: 2010-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kloning av dinosaurier

Vi har bestämt oss för att vi ska söka fakta om: Är det möjligt att klona fram dinosaurier?

Anledningen till att vi ville välja detta ämna var att vi har sett filmen Jurassic Parc. Först var vi övertygade om att det inte var möjligt, men sedan började vi fundera: det kanske är möjligt om man får tag i intakta celler.

Kunskapsnivån om kloning var överhuvudtaget låg hos oss innan vi började med ämnet. Därför försöker vi få fram så mycket information som möjligt.

Vår hypotes lyder följande: Det kan gå, men inte idag... Dagens teknik klarar inte av det.

Är det möjligt?

De svar vi har funnit har vi fått från olika hemsidor på nätet, och det har varit entydigt, alla forskare är överens. Det är med dagens teknik inte möjligt att klona dinosaurier, eftersom det behövs: Minst 333 intakta cellkärnor, minst 333 surrogatmödrar med liknande DNA.  

Varför är det inte möjligt?

Därför att: med tiden bryts DNA ner och det finns därför ingen intakt cellkärna att börja med. Det finns dessutom inte speciellt många djur med liknande DNA som dinosaurierna hade. Anledningen till att man måste ha liknande DNA är att honan "donerar" ett ägg. D.v.s. att DNA:t i ägget måste vara liknande DNA:t i cellkärnan. Av tusen försök att avla fram en klon lyckas ca tre.

Vad krävs för att det ska vara möjligt att klona en dinosaurie?

•1.     För att man ska kunna klona en dinosaurie måste gentekniken utvecklas ganska mycket. Man måste kunna pussla ihop ofullständiga cellkärnor till en komplett cellkärna. Bara att kunna pussla ihop cellkärnor är en enormt komplicerad process. P.g.a. att allt DNA är unikt àman kan inte veta om man har pusslat ihop rätt. Det kan ha blivit en apa istället för en T-rex.

•2.     Hitta ett säkrare sätt att klona. Med dagens teknik blir det ofta missfall eller missbildningar. Cellkärnan är inte anpassad för att utveckla ett barn i ett ägg som inte har blivit normalt befruktat.

•3.     Klonade djur dör oftast i förtid och forskare tror att det beror på; Det finns ett "räkneverk" som sitter i kromosomernas ytterändar, och det hindrar cellen från att dela sig mer än ett visst antal gånger. Forskare är osäkra på om detta räkneverk nollställs vid normal befruktning men inte vid kloning, och därför tror cellen att individen är vid en viss ålder redan vid födsel.

För att kunna ta ut vissa delar av cellerna som kan vara användbara för mänskligheten måste man utveckla terapeutisk kloning, som är att man avbryter kloningen innan ett foster bildats och vi kan använda de befintliga stamcellerna, till att t.ex. bota sjuka. På så sätt kan vi "förbättra" människan med hjälp av dinosauriernas gener.

Slutsats

Om man skulle lyckas klona ett utdött djur och få det identiskt med föregångaren, vore det ett stort steg för vetenskapen, men till vilken nytta? Vad kan det tillföra? Vill man ha vissa egenskaper från dinosaurierna? I så fall vad ska man ha egenskaperna till? Vill man börja designa personer för att göra oss "bättre"? Är det vad man vill tycker vi att man ska lägga ner forskningen. Om man skulle lägga till en egenskap vet man inte hur individen eller individens barn påverkas. Hela den genetiska strukturen kan rubbas. Om man ändå inte ska "använda" dinosaurierna är det inte bättre att lägga alla pengar och all tid på annan forskning som t.ex. alternativa bränslen?                                                                                                          Skulle man hitta en gen som gör det möjligt att med terapeutisk kloning bota eller till och med utrota sjukdomar helt, då tycker vi att det är okej. Om kloning är nödvändig ska den ske under kontrollerade omständigheter. Kommer dinosaurien lös, ha ihjäl den. Om den kommer lös kan den påverka vårt ekosystem så pass att ett flertal djurarter blir utrotade. T.ex. skapas en T-rex och kommer lös ut i Kiruna skulle den troligtvis äta upp större delar av de befint...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.kloning.se http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/kloning/tiofragorsvar/ http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=4897&a=100857 http://www.bionetonline.org/svenska/content/sc_cont4.htm

Kommentera arbetet: Kloning av Dinosaurier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-05-25]   Kloning av Dinosaurier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58692 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×