Uppfiningar

7 röster
6173 visningar
uppladdat: 2010-03-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

UPPFINNINGAR

De tre bästa uppfinningarna:

HJULET

Den allra bästa uppfinningen enligt min mening, är hjulet. Hjulet är en oumbärlig uppfinning som har funnits för människan i flera tusen år och som dessutom är en central komponent av teknologin.

Det äldsta ännu bevarade hjulet återfanns i början av nittonhundratalet i det gamla Mesopotamien och tros vara över 5500 år gammalt. Dessutom har man kunnat fastställa, med hjälp utav diagram på lertavlor, att hjulet uppfanns i Asien år 8000 f.Kr. Detta faktum, att hjulet har funnits i mer än 10 000 år och fortfarande används och finns överallt omkring oss, visar på dess storhet. Hjulet är den bästa uppfinningen någonsin. 
Hjulet räknas även till en av de sex enkla maskinerna tillsammans med hävstången, skruven, kilen, det lutande planet samt blocket.

Men även om man inte vet vem som uppfann hjulet så vet man vem som tog patent på det. För ungefär 5 år sedan tog en australiensare vid namn John Keogh patent på hjulet. Han hade surfat på nätet och insett att det inte fanns patent än, så han lade in en ansökan till patentverket och (!) fick godkänt.                                                                                                                                                           

Hjulet återfinns i alla möjliga föremål i vår vardag. Det mest självklara är alla transportfordon; bilar, motorcyklar, tåg, flygplan, helikoptrar..., men det finns även som kugghjul eller dyl. i maskiner, i vapen samt i fabriks- och gårdsutrustning.  

Jag valde hjulet som den bästa uppfinningen för att det är en förutsättning för att nästan allt runt omkring oss skall fungera. Utan hjulet skulle vår vardag sluta rulla.

ELEKTRICITET

Den andra uppfinningen jag har valt (eller snarare upptäckt, eftersom en uppfinning är något man själv har satt ihop, medans en upptäckt redan fanns) är elektricitet.
Elektricitet är en sak som vi människor har blivit beroende utav och vi behöver det varje dag för att sköta våra vardagliga sysslor. Vi har blivit så vana vid det att vi skulle ha väldigt svårt att anpassa oss till ett liv utan elektricitet. Idag har vi nått fram till "informationsåldern", som bygger helt och hållet på att elektriciteten kan få systemen att fungera.

Elektriska fenomen hade iakttagits redan under antiken och under 600talet f.Kr upptäckte grekerna att om man gnuggade päls mot bärnsten så drog bärnstenen lätt till sig föremål. Trots detta dröjde det ända fram till 1600talet innan en engelsk fysiker, vid namn William Gilbert, närmare studerade denna upptäckt och kom fram till att fler ämnen hade denna egenskap. Två andra män som också spelat stor roll i elektricitetens historia var fransmannen Charles Dufy som var den första som visade att det finns två sorters laddningar och Benjamin Franklin, som införde begreppet positiv och negativ laddning.
Den allra första att studera elektriciteten var dock Thales av Miletos.

I Sverige tillverkas elen främst utav vattenkraft och kärnkraft, som tillsammans ansvarar för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen och även en liten del kommer från vindkraft. Skälet till att vindkraft inte utgör en större andel är att det under lång tid har varit olönsamt att producera vindkraft i jämförelse med övriga energikällor. Detta håller dock nu på att ändra sig.

Ett av skälen till att jag valde elektriciteten som en av de tre (enligt min uppfattning) bästa uppfinningarna/upptäckterna genom tiderna är för möjligheten som ligger i elen. Möjligheten till en bättre miljö.
I framtiden kanske vi åker snabbtåg istället för flyg, huset blir kanske uppvärmt med endast förnybara energiformer (t.ex vattenkraft, bioenergi, solenergi och vindkraft.) Inga nya kärnkraftverk byggs. Detta kommer bidra till lägre utsläpp och en bättre miljö och därmed framtid.

PENICILLIN

Den sista upptäckten jag har valt är penicillinet, för tillsammans med hjulet och elektriciteten ger de en stor bredd, genom att täcka vitt skilda delar utav vårt dagliga liv.  Hur hade sjukvården sett ut utan penicillinet? Hur många hade inte dött helt i onödan? En infektion, som man nu rycker på axlarna åt, kunde för 100 år sedan vara dödlig. När en infektion väl börjat sprida sig fanns det inte mycket att göra. Men tack vare Ernst B Chain, Howard Florey och inte minst Alexander Fleming finns det nu botemedel.

Penicillinets upptäckt har en väldigt speciell bakomliggande historia.
Alexander Fleming arbetade som assistent åt sir Almroth Wright, som forskade om huruvida bakterier kan förstöras utav sina naturliga fiender. En dag när Fleming höll på att rensa ut några kulturer med giftiga stafylokocker, såg han något som mängder av andra vetenskapsmän hade ignorerat; en liten mögelfläck mitt i stafylokockkolonin. Det var dock inte särskilt ovanligt att sporerna som ibland gästade bakteriekulturerna utvecklades till just mögelsvampar, men helt plötsligt stannade han upp. Stafylokockerna frodades över allt utom just runt mögelfläcken. Han hade upptäckt penicillinet.
Men Fleming ägnade sig inte helt åt att framställa penicillin i en annan form, utan lade istället sin energi på debatter och liknande för att få stöd från andra kollegor.
Det var istället två andra vetenskapsmän, Florey och Chain, som genom frystorkning lyckades framställa ett brunt pulver. Pulvret spädde de sedan ut med 50 miljoner delar vatten. Sedan gav de åtta möss en dödlig dos av streptokockbakterier och efter en timme så injicerade de penicillinet i fyra utav dem. Chain och Florey satt uppe hela natten och iakttog mössen. Följande dag hade de fyra mössen som inte hade penicillin i kroppen dött, de andra hade överlevt. Alexander Fleming fick höra om deras experiment och tog tåget till Oxford samma dag.
År 1943 skickades deras odlade penicillin ut till olika sjukhus. Det användes också utav fältläkare i Normandie och 95 procent av de som blev behandlade med penicillin överlevde.

Penicillin var den första representanten för en helt ny grupp läkemedel, antibiotika. Sedan penicillinets upptäckt har utvecklingen gått framåt, gamla sorters antibiotikum slutats tillverkas och nya har tagits fram. Det problem vi står inför idag, är bakteriernas möjlighet att mutera, anpassa sig till antibiotikan och därigenom blir resistenta. Det kan komma en tid då bakterierna muteras snabbare än nya antibiotikum framställs och då är vi tillbaka på ruta ett igen, där vi var innan Flemings upptäckt.

"Det är naturen som har framställt penicillin, jag råkade bara hitta det."

De tre sämsta uppfinningarna:

TOBAK:

Den första upptäckten som jag valde bland de tre sämsta uppfinningarna/upptäckterna var tobaken. Tobaken är en narkotisk och giftig ört som dessutom är beroendeframkallande.
Skälet till att jag valde tobaken är att jag inte kan se några positiva sidor med den utan bara negativa.

Den första att introducera tobaken i Europa var Christopher Columbus. Under sin resa till Västindien hade han stött på indianer som erbjöd honom att röka pipa, vilket betraktades som en stor fredssymbol. Efter att ha rökt en stund tyckte han att det var en riktig njutning och tänkte att om man tar med sig tobaken hem till Portugal så tjänar man nog stora pengar.
Den tobaken han sålde fick endast kungligheter röka, men med tiden blev det vanligare att folkröka och nuförtiden röker nästan tjugo procent av Sveriges befolkning.

Det var först på sent 1600tal som man började odla tobak i Amerika och Brasilien. År 1601 började man importera tobak till Sverige från andra länder. Det var början på den nedåtgående spiralen.

Själva tobakssläktet är ett växtsläkte med cirka 90 olika arter i familjen. Vissa av dessa arter odlas för sina nikotinrika blad, andra för sina vackra blommor. Tobaken omvandlas till cigaretter, cigarrer, cigarriller, piptobak, snus eller tuggtobak.

Nikotin, kolmonoxid, cyanväte och tjära. Dessa ämnen finns i tobaksröken. Det finns dessutom ca 4000 kemiska ämnen i röken, varav 50 av dem är cancerframkallande och 2000 är direkt skadliga för kroppen.  Att frivilligt sätta i sig allt det här, och dessutom betala för det, är helt befängt! Om man skulle pressa ut nikotinet från 4 st cigaretter, hälla vätskan i en spruta och spruta in det intravenöst (in i blodet) så skulle man dö omedelbart. Tjäran gör att smuts, gift och damm kommer ner i lungorna genom att de förstör kroppens flimmerhår. Kolmonoxid är en gas som gör att man får sämre kondition, för den stoppar syret att komma till kroppens vävnader och resultatet är syrebrist. Cyanväte är en slags gas som används att spruta in i blodet när man avrättar fångar. Visst låter det underbart.

1,1 miljard människor röker och då krävs det många cigaretter. Närmare bestämt ca 5500 miljarder cigaretter/år. Tobaksbolagen bryr sig inte om att folk dör, för det enda de vill är att tjäna pengar. Och det gör dem, ca 170 miljarder dollar/år går till tobaksbolagen. De största odlarna är Kina, USA och Brasilien.

Men den enda skadegörelsen med tobak är inte bara på människor, utan även på miljön:

•-          Trädskövling utav regnskogar

•-          När man väl har skördat tobaken kan man inte odla på samma ställe igen på flera år, vilket leder till mer skövling av skogarna

•-          P.g.a. att regnskogen försvinner rubbas ekosystemet och området drabbas väldigt lätt utav torka.

•-          De tropiska växter som endast klarar sig i det området dör eller utrotas helt och hållet.

•-          När man använder bekämpnings- och gödningsmedel förorenas marken och vattnet.

Allt detta sker bara för att bolagen ska tjäna pengar.

Därför valde jag tobaken till en av de sämsta upptäckterna någonsin. Men det börjar gå lite i rätt rikting, efter det att man införde förbud att röka i offentlig miljö.
Tobaken är ett njutningsmedel som nyttjas av många. En stor del av dessa får dock betala ett högt pris i form av cancer, dåliga blodkärl och lungsjukdomar. På sikt tror jag att (och hoppas) att tobaksanvändningen kommer att minska, då att folk inser hur farligt det är, och börjar bry sig om konsekvenserna. Men det lär nog aldrig försvinna helt och hållet.

DDT

Den andra "sämsta uppfinningen" jag valde, var DDT (diklordifenyltrikloretan), som är ett insektsgift som introducerades år 1942.

DDT utvecklades utav schweizaren Paul Müller, som år 1948 tog hem nobelpriset i kemi. År 1942 lanserades det som ett riskfritt insektsmedel, för det var ett allmänt antagande att DDT var fullkomligt harmlöst och att uppfinnaren hade lösningen på världens insektsproblem. Det visade sig var helt, helt fel.

Efter att DDT hade lanserats började det användas flitigt inom de tropiska områdena där både malaria och tyfus härjade. Till en början fungerade det fint och vid mitten av 60talet var malarian så gott som utrotad i de tropiska områdena. Men efter hand insåg man att även andra djur blev påverkade utav medlet.  För insekter är DDT direkt dödligt, men ämnet ansamlas i djurets fettvävnad. En mus får i sig DDT från vegetationen, en fågel äter musen och ett lite större djur äter fågeln. I slutändan är det rovdjuren som drabbas och under en lång tid var havsörnen nästan utrotad p.g.a. miljöförgiftningar av främst DDT. Dessutom påstods det av vissa forskare att DDT orsakade äggskalsförtunning, vilket ledde till att de gick sönder när djuret försökte ruva sina ägg.
Fram till 1980talet användes DDT även i Sverige som utvärtes läkemedel mot skabb och löss.

Ett annat problem med DDT är att det finns kvar i naturen lång, lång tid efter användning.  WHO har klassat det som en långlivad organisk förening med en halveringstid på tjugo år.
DDT blev förbjudet i Sverige under 1970talet, men används fortfarande i flera tropiska länder.

DDT är ett exempel på en uppfinning som från början ansågs brilliant, men som med tiden visade sig ha ödesdigra effekter.

KLUSTERBOMB

Den sista hemska uppfinningen är Klusterbomben.

En klusterbomb är en bombkapsel som öppnar sig i luften och släpper ut ett stort antal mindre bomber, i vissa fall flera tusentals. Klusterbomberna släpps ner från ett flygplan eller skjuts upp med en raket. På väg mot målet öppnar den sig så att de mindre bomberna sprider sig över ett större område. P.g.a. det stora spridningsområdet är det svårt att begränsa attacken endast mot militära mål, så risken är stor att man träffar civila människor. Dessutom är det många av dessa småbomber som inte exploderar när de träffar mark utan istället blir liggande kvar som s.k. blindgångare och fortsätter att lemlästa och döda civilbefolkningen långt efter att kriget har dött ut.

Klusterbomber har orsakat gigantiska humanitära problem under de senaste årens krig i Kosovo, Irak och Afghanistan. Men opinionen mot klusterbomber bara växer och Kofi Annan har bett alla världens länder att ta tag i "klusterbombsproblemet".
Europaparlamentet har uppmanat en "utrotning" av klusterbomber och nu diskuteras förbud av dessa i Schweiz, Uruguay, Tyskland, Frankrike och Österrike. Det första landet i världen att totalförbjuda klusterbomber blev Belgien (år 2006.)
I Sverige finns det ännu inga diskussioner huruvida klusterbomben ska förbjudas eller ej, men Sverige har endast en typ utav klusterbomb, "Bombkapsel 90". Om man skulle använda denna bomb skulle den orsaka humanitär skada dels på grund av att det stora spridningsområdet och dels för att en procent av dessa skulle ligga kvar som blindgångare. Så därför tycker jag att den borde förbjudas i Sverige. När vi vet vilken stor skada det gör på civila människor, hur skall den då dras till nytta i militära fall? Regeringen anser dock att klusterbomber "utgör en viktig komponent i det svenska invasionsförsvaret"

Ett av skälen till att jag valde klusterbomben och inte atombomben, som man kan tycka är mycket värre i sig, är för att atombomben används inte alls i samma utsträckning. Atombomben har en avskräckande effekt i sig, för dess enorma potential gör att ingen vågar använda den.
Militära vapen kan tyckas dumma och onödiga generellt sett, klusterbomben tillhör dock den värsta sorten.

De tre uppfinningar jag inte klarar mig utan:

MOBILEN

Den uppfinningen jag skulle sakna som mest om allt försvann är utan tvekan mobilen. Mobilen är något som jag använder flera gånger varje dag (nästan 24/7), men inte bara för att prata och sms:a. Det finns så mycket med en mobiltelefon! Man kan spela spel, lyssna på musik, lyssna på radio, använda den som miniräknare och anteckna viktiga saker. Man kan fotografera, spela in video och sedan skicka det gratis via bluetooth till kompisar.
Allt började med att den italienska uppfinnaren Guglielmo Marconi lyckades föra över röster via radio och efter det tog det inte lång tid innan han hade byggt den första mobiltelefonen.
Det land som var först med att utveckla mobiltelefonsystemet var, hör och häpna, Sverige år 1956.

TELEVISIONEN

Eller TV som den kallas i mer vardagligt språk är en annan sak jag definitivt skulle sakna.
Det var tysken Karl Ferdinand Braun som kom med idéer om TV och detta var redan på 1800talet. Under 1930talet sände BBC i England första gången.

Jag måste nog dessvärre erkänna att jag ser på TV minst en gång varje dag. Jag har några program som jag följer och tittar på, så det blir lite utav en vana. Jag har en TV på mitt rum och det är en förfärlig frestelse när man ska göra läxor!

DATORN

Att komma på en tredje sak jag skulle sakna var ganska svårt, för det var många saker som jag skulle sakna ungefär lika mycket. Men jag tror ändå att datorn blir den tredje uppfinningen.

Det var år 1936 som den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse konstruerade den första elektromekaniska datorn, "Z1", tillsammans med e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Uppfiningar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-03-18]   Uppfiningar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58582 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×