Islam

5 röster
3475 visningar
uppladdat: 2010-02-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Islam

Det finns ungefär 1,5 miljarder anhängare. Islam är den religion som räknar efter profeten Muhammed. Han är Guds sista profet. Muslimer kallar Gud för "Allah". Koranen är Islams heliga skrift (bok), som innehåller Muhammeds uppenbarelser och Guds budskaper. Man ska läsa ur Koranen vaje Fredag.

Muhammed skrev de budorden, kallad Koranen, av ängel Gabriel, som fick i sin tur hade fått de av Allah.

En Moské är muslimernas heliga "byggnad".  Islams tecken är en halvmåne, som finns på en topp av en Moské. Muslimer tror på Muhammed och Allah. De tror också på Jesus som en profet, men inte att han var Guds son och jordens frälsare. Mekka är muslimernas heligaste plats.

I Mekka, Saudiarabien finns den kubformade byggnaden, Kaba, som är täckt av svart tyg och guldbroderade skrifter från Koranen. Det var först Adam som byggde Kaba, men sedan när Kaba rasade återuppbyggde Abraham och hans son Ismael den.

Ungefär tre miljoner muslimer besöker Mekka varje år under. I någon av sidorna av Kaba finns Den Svarta Stenen. När man gör Vallsfärden går man runt Kaba sju gånger och om man kan, så ska man röra Den Svarta Stenen annars ska man bara peka på den. Den Svarta Stenen är omgiven av en silver ram och svart tyg. I mitten finns det en stor svart sten.

Alla muslimer ska följa efter fem grundpelare och de lyder så här:

1.Trosbekännelsen (Shahada)     

Man ska säga en kort mening: la ilaha il allah, Muhammad al rasul allah, som betyder "Det finns ingen annan gud än gud, Muhammad är Guds profet".

2.Bönen (Salat)

Man ska be vid fem bestämda tider varje dag och man kan be var som helst.Det är viktigt också att man ber mot Kaba i Mekka, Saudiarabien som är muslimernas heligaste plats.

3.Allmosan (Zakat)

Man ska hjälpa de fattiga och de som behöver hjälp. Man ska ge 2.5% av sin förmögenhet som skatt, gåva eller allmosa.

4.Fastan (Sawm)

Ramadan är en faste månad under året. Man äter eller dricker inget, från när solen går upp tills den går ner. Muslimer tycker att det är nyttigt både kroppsligt och andligt att fasta.

5.Pilgrimsfärden eller Vallfärden (Hajj)

Muslimer ska minst en gång i livet besöka Mekka. Det äger rum under en speciell månad. Många muslimer kan inte åka till Mekka på grund av dålig hälsa eller fattigdom.

Muhammed föddes år 570 efter Jesus i Mekka. Muhammeds far var Abdullah och hans mor var Amina. Abdullah dog innan Muhammed föddes och Amina dog när han var sex år gammal. Efter det tog hans farfar hand om honom och efter hans död tog Muhammeds farbror om honom. Under 25-årsålder gifte han sig med Khadidja. Det var mycket våld och girighet i Mekka under Muhammeds tid. Han var ofta i bergen för att meditera och slippa våldet i Mekka. En dag under år 610 när Muhammed var fyrtio år gammal kom ängeln Gabriel till grottan Hira och berättade de ord för Muhammed som skulle bli Koranens första kapitel.

Under samma år blev han den islamiska profeten. Muhammed fick visioner och fick reda på att han skulle bli profet. Muhammed fick visionerna flera gånger i livet och tyckte att de var smärtsamma.  Under år 613 började Muhammed sprida ut Guds budskap för människorna och ett år efter det fick han anhängare. År 619 dog hans två kära, som stog väldigt nära honom, hans farbror och hans fru Khadidja. Muhammed hotades till döds av sin egen stam, som hette Quraysh.

Stammen var dominerande i Mekka och medlemmarna kände sig hotade av Muhammeds kunskap om den enda guden och alla budskap.

Muhammed och hans anhängare blev inbjudna till Medina för att berätta sin lära och budskap och han tackade ja. Efter en tid då Muhammed hade...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-03-04

    jätte bra.. de är jätte bra att du skriver islam så alla läser de för att veta vem profeten mohammed är salat o salam.

  • Inactive member 2010-03-09

    Hej! Förlåt allihopa, men jag glömde att skriva att det finns 10% i världen som är SHIA. Hoppas det går bra nu! Hej då!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-02-24]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58567 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×