De stora geografiska upptäckterna

12 röster
13857 visningar
uppladdat: 2010-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

De stora geografiska upptäckterna

Inledning

Det här arbetet handlar om de stora geografiska upptäckterna. Och vad innebär det? Det innebär att jag har skrivit om perioden 1400-1700-talet. Under denna period hände det väldigt mycket viktigt i världshistorien. Denna period kan liknas med rymdkapplöpningen under 60-talet, då USA och dåvarande Sovjetunionen tävlade om vem som skulle landa först på månen. Ett av de många målen var att binda ihop ett nätverk av handelsstationer för att gynna exporten utav exotiska varor till Europa.

Det som hade mest betydelse var nog att en fullständig karta över världen kunde ritas upp, och att Amerika upptäcktes. Man kan ställa sig frågan hur världen hade sett ut utan alla dessa upptäckter. Kanske hade vår utveckling stannat upp och vi hade varit kvar utan elektricitet och nu livsviktiga saker.

Vi har ännu bara upptäckt en liten yta av vad som går att finna,  det finns så mycket kvar.

Syfte & Frågeställning

Syftet med detta arbete är framförallt att vi ska lära oss, men också att ge en bild av hur allt hänger ihop. T.ex. varför världen ser ut som den gör idag. Jag tänker ta reda på vad de viktigaste människorna inom detta område gjorde och varför de gjorde så. Till exempel varför och hur Christofer Columbus kom till Amerika istället för Indien.

Frågeställning

•1.      Varför talar man engelska i Nordamerika?

•2.      Vilket syfte hade Henry Hudson haft när han utforskade nuvarande Hudsonfloden?

•3.      Vem var mannen bakom de första Portugisiska upptäcktsresorna?

•4.      När kom Columbus till Amerika för första gången?

•5.      Varför fick inte Ferdinand Magellans segling runt jorden den stora uppmärksamhet som han hade tänk sig

Källdiskussion

Källorna i detta arbete är främst tagna från internet, då detta har varit mest tillgängligt.

www.wikipedia.se  -  Den mest frekvent använda hemsidan. Detta på grund av dess extremt stora utbud av information. Wikipedia är en fri encyklopedi, vilket betyder att vem som helst kan redigera den. Detta gör att inte allt stämmer, men oftast kan man avgöra själv vad som är sant och inte.

www.ne.se  -  Nationalencyklopedin. En mycket säker källa, då informationen kommer från enbart experter. Använd som en andrahandskälla utav mig, eftersom den är mycket bra till att kolla att allting stämmer.

Utöver detta har jag använt diverse häften som Mikael har gett mig. Dessa har varit ungefär som Nationalencyklopedin, då allting också har stämt. Häftena användes endast i början av arbetet, för att komma igång, eftersom texterna stod på ett läsligt sätt och lämpligt för ungdomar.

Metoddiskussion

När vi började med arbetet skrev vi ner i vår skrivbok allt som arbetet skulle innehålla. Efter detta har vi jobbat i datorsalen och skrivit nästan varje lektion.

Detta anser jag vara den bästa metoden eftersom man får en överblick över arbetet. Vi la upp arbetet i skrivboken och skrev om alla personer.

Detta är bra eftersom man får någonting att utgå från.  Det jag tyckte var mindre bra var att man inte fick särskilt mycket frihet med vad man skulle skriva, det är jättebra med riktlinjer, men man borde någon gång lära sig att lägga upp ett arbete nästan helt själv.

Men överhuvudtaget har arbetet gått väldigt bra, och det har inte varit några problem med källor.

Portugiserna

I början av 1400-talet tänkte sig Portugiserna att världen bestod av fyra kontinenter: europé, Asien, Afrika och terra Incognita - en okänd landmassa som enligt ryktet skulle finnas någonstans i söder.

Från Portugal utgick de första upptäcktsfärderna. Detta på grund av landets långa kustremsa och att det ligger nära Afrika.

Portugiserna blev mycket bra sjöfarare.

                                                       

 • Henrik Sjöfararen                                               
 • Henrik Sjöfararen var mannen bakom de första portugisiska upptäcktsresorna.

  Han föddes 1394 i mars, död 1460 i mars.

  Han sände ut de första expeditionerna, och han stödde upptäcktsfärderna med stora summor pengar.

  För detta fick han tillnamnet Sjöfararen, fast han aldrig förde befäl på något skepp och bara gjorde två sjöresor i hela sitt liv, och ingen längre än över det smala sundet till Afrika.

  Henrik har dock inte fått sitt tillnamn för att han själv gjorde så att det blev till verklighet.

  Han samlade vetenskapsmän, sjöfolk och skeppsbyggare i Portugal.

  Syftet var att få bättre geografiska kunskaper, och bygga så pass bra skepp att man vågade sig ut på Atlanten.

  De första åren under Henrik Sjöfararens expeditioner skaffade sig portugiserna herravälde över ögrupperna Azorerna och Madeira i Atlanten. Dessa ögrupper jämte Kanarieöarna var väl kända sedan 1330-talet.

  De bildade en triangel som kallats "det atlantiska Medelhavet". Så långt hade fartyg vågat sig trots skräckhistorierna om Atlanten, men bortom dessa ögrupper vågade man sig inte.

  I Sagres, som ligger i Portugals sydvästra hörn ska Henrik ha grundat en sjöfararskola.

  I sjöfararskolan ska det ha jobbat kartritare, geografer och astronomer ha arbetat.

  Kunskap från expeditionerna till havs samlades in och fördes vidare till nästa expedition.

  Metodiskt samlades alltmer kunskap in.

  Skolan höll kurser för portugisiska styrmän. De lärde sig att tyda stjärnhimlen för att få veta hur långt de hade seglat och hur kompassen användes.

  Kunskapen portugiserna samlade in var det inte fråga om att dela med sig av.

  Portugiserna höll sina upptäckter strängt hemliga.

 • Bartolomeu Diaz
 • Bartolomeu Diaz föddes omkring år 1450 och var den första europé att runda Afrikas sydspets. Diaz kallade Afrikas sydspets för Stormarnas udde, men kungen ändrade namnet till Godahoppsudden, eftersom det var gott hopp att finna sjövägen till Indien. Ironiskt nog dog Bartolomeu vid udden, 29 maj år 1500.

  I mars gav Diaz sig ut på sin sista upptäcktsresa. Han höll befälet på ett av tretton skepp under Pedro Cabrals ledning.

  Expeditionen utgick från Kap Verde-öarna och korsade ekvatorn. Då flottan mötte passvindarna blåstes de ur kurs, och det resulterade i att de kom att de kom till Sydamerika och gjorde den första dokumenterade europeiska landstigningen i Brasilien.

  Efter att de hade lämnat Brasilien hamnade flottan i en mycket svår storm, och fyra av skeppen gick under, varav ett var Diaz skepp. Det kostade honom livet.

 • Vasco da Gama
 • Vasco da Gama var född runt 1460-talet i en rik familj.

  Vasco blev känd för att han fann sjövägen till Indien.

  Den 8 juli 1497 lämnade han Lissabons hamn i Portugal. Hans mål var att förverkliga en plan som hade tagit trettio år, att finna en sjöväg till Indien. Under 1400-talet hade araberna monopol på all handel mellan Europa och Asien, detta gjorde att priserna var extremt höga och bara de som levde i välstånd och hade god ekonomi kunde ta del av kryddor, siden, bomull och te.

  Det tog nästan ett år för Da Gama att nå Indiens hamn. Under resan hann Da Gama och

  hans besättning landstiga flera ställen utmed Afrikas kust, där de oftast mötte med       

  fientlighet.

  Först och främst upptäckte Vasco da Gama en sjöväg runt Afrika och det inspirerade till vidareutforsking av okända vatten.

  Han lyckades få arabernas handelsmonopol att nå ett slut, och detta resulterade i att Europa mordeniserades och nästan alla kunde få del utav den österländska kulturen.

   Portugisernas betydelse

  Portugiserna fann sjövägen till Indien. De knöt ihop det stora handelssystemet som sträckte sig från de stora indiska -och kinesiska handelsplatserna till Europa.

  Portugiserna kontrollerade den värdefulla handeln under nästan hela 1500-talet.

  Spanjorerna

  Under 1500-talet kallades spanska erövrare för Conquistadorer. Conquistador är ett namn för spanska erövrare som erövrade Amerika på 1500-talet.

  En del conquistadorer var fattiga adelsmän från Spanien. De kom till Amerika för att skaffa rikedomar och bli berömda.

  Tordesillafördraget 1494 innebar att Påven delade upp den då kända världen mellan Portugal och Spanien.

  Den såkallade Tordesillalinjen gick från norr till söder i Atlanten 46 °30 väst.

  Allt som låg öster om linjen skulle tillhöra Portugal, och allt som låg väster om den skulle tillhöra Spanien.

  Tanken med detta var att förhindra en väpnad konflikt mellan de mest betydande katolska länderna.

 • Christofer Columbus
 • Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom av ett misstag till Amerika år 1492. Hans resa resulterade i att syd -och Mellanamerika kom under spanskt inflytande.

  Vid 14 års ålder så gick Columbus ut till sjöss, där han då började som lärling. Columbus växta upp med åren, och blev duktigare på att använda moderna navigeringsverktyg, tillexempel kompass och enkla sjökort.

  De som följde med på resan var en konvoj med tre fartyg och 80 lågt betalda besättningsmän.

  Resan avgick från staden Pálos år 1492, i augusti månad.

  Den enda navigeringshjälp Columbus hade var endast en kompass och en karta som han hade stulit från Portugis.

  De hade inte kommit ut långt från Kanarieöarna så stötte de på spanjorer som hade upplysningar och varnade Columbus för att det fanns portugisiska skepp en bit bort som planerade att genskjuta Columbus.
  Detta gjorde att Columbus var tvungen att ändra kurs.

  Den 23 september växte missnöjet bland besättningen eftersom de fortfarande inte träffat på något land. Den elfte oktober träffade de äntligen på land. Den tolfte landsteg de ön som de sedan skulle kalla San Salvador.

  På ön träffade Columbus på infödingar. Dessa kallade Columbus för Indianer, eftersom han trodde att han hade kommit till Indien.

  Hernan Cortés  

  Hernan föddes i Extremadura i Spanien. Detta område är känt för sitt extrema klimat.

  Området har alltid varit ett av Spaniens fattigaste. Hernan var en såkallad Conquistador

  Han är känd för att ha erövrat aztekriket

  År 1504 åkte Cortés till ön San Domingo i Västindien. Han var då 19 år gammal.
  Sju år senare anlände han till Cuba. Det gick mycket bra för honom på Cuba, han blev jordägare och två gånger valdes han till borgmästare i sin hemstad, men han var fortfarande inte nöjd. Han drömde om att åka till Amerika.

  År 1519 anlände han till Mexico. Vid en flod som hette Tabascofloden råkade Cortés och hans män i strid med Indianer, men Indianerna besegrades. Hernan och hans män fick 20 unga kvinnor i fredsgåva. På Mexicos kust grundade Hernan staden Veracruz. Där blev han vald till stadens nya guvernör och högste domare. Han stannade i Veracruz i 4 månader. Han sökte genom området och fann att det fanns städer som lydde under ett mäktigt folk som kallades

  Aztekerna.

  Hernan märkte att Aztekerna var mycket mäktiga. Han var så pass maktgalen att han bestämde sig för att erövra Aztekernas mark.

  År 1519, på hösten, gick Hernan och hans män in i Aztekriket och slogs mot aztekerna.

  Hernan hade 600 män mot enormt många Azteker, och vann. Detta berodde på att spanjorerna var både tekniskt och militärt överlägsna aztekerna.

  • Francisco Pizarro     

  "År 1531 landsteg Francisco Pizarro i nuvarande Ecuador. Han hade varit tvungen att åka tillbaks till Spanien för att få ett tillstånd av kungen. Tillståndet lät Pizarro erövra det Inkarike som han hade upptäckt under tidigare resor. Han slogs mot infödingarna för första gången i Puná, och det vann han överlägset. Efter det anslöt sig conquistadorkollegan Hernando de Soto till expeditionen och de seglade till staden Tumbes i nuvarande Peru. Den staden var dock redan plundrad av infödingar, så Pizarro bestämde sig för att gå in i landet. År 1532 grundade han den första spanska kolonin i Sydamerika.

  Pizarro skickade sin kollega Hernando de Soto, och efter ett tag återvände han med en inbjudan till ett möte med Inkan, alltså kejsaren, själv! När Pizarro närmade sig med sin styrka så ville inte Inkan ha något möte. Då anföll Pizarro, och tog Inkan tillfånga.

  Pizarro krävde ett rum med guld och två rum med silver som lösen för att släppa Inkan.

  De ordnade det, men Pizarro avrättade Inkan ändå.

 • Ferdinand Magellan
 • Ferdinand föddes år 1480 i Portugal. Han seglade för både Portugal och Spanien.

  Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han gav namn till Stilla Havet. Ferdinand var också först med att segla runt jorden. Den resan fick inte den stora publicitet han hade hoppats på, eftersom folket ansåg att resan tog alldeles för lång tid.

  Spanjorernas betydelse

  Spanjorerna fann sjövägen till Amerika. De knöt ihop det stora sjö -och handelssystemet som

  Sträckt sig över Atlanten mellan Europa.

  Holländarna

  "Portugiserna och Spanjorerna fick på 1600-talet en hård konkurrens från andra europeiska makter.

  Holländarna erövrade de Portugisiska besittningarna och de ostindiska öarna, för att sedan bygga upp ett eget välde med staden Batavia som centrum.

  • Kapkolonin

  Grundades när holländarna landsatte ett par hundra man som skulle bygga en hamn för att försvara området mot inkräktare. Under en lång tid kontrollerade holländarna den värdefulla handeln med kryddor från de ostindiska öarna.

  Vägen till kolonin var mycket lång och sjöfararna brukade gå iland vid Afrikas sydspets för att skaffa mat och vatten. De holländska nybyggarna kallades Boer.

 • Henry Hudson
 • Henry föddes ca år 1565 i London. Han blev en upptäcktsresare som seglade under holländsk flagg. Många hade försökt hitta en nordlig sjöväg till Asien, men ingen hade lyckats.

  Han utförde fyra expeditioner, i syfte att hitta sjövägen. På de två första, i uppdrag av Muscovy Company i London förde honom till ett område kring Svalbard.

  Också den tredje resan, på uppdrag av Ostindiska kompaniet i Amsterdam, gjordes i syfte att finna en Nordostpassage. Efter att ha mött svåra väderförhållanden avbröt H. resan och styrde mot Amerika.

  Då utforskade han den flod som sedan skulle kallas Hudsonfloden, men Henry kunde konstatera att denna inte ledde till Stilla Havet.

  På hans fjärde och sista resa på uppdrag av engelska regeringen och med ekonomiskt stöd från såväl Muscovy Company som Ostindiska kompaniet i London förde honom till den bukt som efter honom fått namnet Hudson Bay, där han blev utsatt för myteri av hans befäl. Han sattes tillsammans med sin son och sju besättningsmän av myteristerna i en öppen båt ute på Hudson Bay; efter det är inget mer känt om Henrys liv. Hans geografiska upptäckter lade grunden för Nederländernas kolonisering av områdena kring Hudsonfloden, bl.a. New York, och för engelska anspråk på Canada.

  Holländarnas betydelse

  Holländarna grundade en handelsstation vid Afrikas sydspets som kallades Kapkolonin, där man kunde fylla på med färsk mat och färskt vatten. Holland blev en stormakt i Europa och många konstnärer skulle sedan träda fram och måla tavlor som skulle bli mycket kända.

  Engelsmännen

  Den första engelska besittningen på Nordamerikas östkust fick namnet Virginia.

  Ny utvandrare tog efter och vid 1700-talets mitt fanns nya engelska kolonier längs hela kusten från New i norr till Carolina i söder.

 • John Cabot
 • John Cabot blev känd som mannen som upptäckte Kanada. Han var den första europén som nådde Kanada efter vikingarna. År 1497 seglade med enbart ett skepp, från Bristol med målet att finna en sjöväg till Asien.

  Han nådde då Cape Breton Island, Newfoundland den år1497. Året efter begav han sig återigen ut, denna gång med fem skepp. Inget skepp kom tillbaka och man har aldrig hittat något vrak.

 • James Cook
 • James Cook är ihågkommen för hans kartläggningar av stora delar av Stilla Havet.

  James Cook som har upptäckt Australien och Nya Zeeland, är en av världens främsta upptäcktsresande. Cook vann sin berömmelse som utforskare av Stilla Havet under tre långa expeditioner.

  Cook var pionjär som kartläggare och vetenskapsman. Genom sin mänskliga behandling av manskapet ombord och genom sin kamp mot den förödande sjukdomen skörbjugg var han en föregångsman.

  Under sin andra resa, då han seglade en sträcka motsvarande 2 ½ gånger runt jorden, dog bara 1 man av 118.

  Genom att ta med forskare och konstnärer kunde han dokumentera och samla in växter för att sedan kunna ge en bild av hur allt såg ut.

  Detta var mycket bra och användbart för framtida expeditioner.

  Engelsmännens betydelse

  Vid 1700-talets mitt fanns det engelska kolonier längs hela den Nordamerikanska östkusten. Kolonierna blev allt fler och fler och så småningom fanns det tretton engelska kolonier.

  Kolonisationen utgick från dessa första engelska besittningar och därför kom engelskan att bli det språk som talas i Nordamerika.

  Fransmännen

  Frankrike erövrade de stora områdena i norr på den nordamerikanska kontinenten.

  Fransmännen, som kallades för trappers, alltså pälsjägare, följde de stora flod och sjösystemen från norr till söder i Nordamerika.

  • Jacques Cartier

  Jacques Cartier föddes runt slutet av 1491 i Saint-Malo, en hamnstad på Bretagnes nordkust.            Hela hans familj var respekterade sjömän.

  Var en fransk upptäcktsresande som från 1534 ledde flera franska expeditioner till Kanada och upptäckte bland annat Saint Lawrencefloden upp till nuvarande Montreal samt tog landet i besittning för Frankrikes räkning.

  Cartier döpte även staden han hade hittat efter den kungliga utsikten han hade från toppen av stadens berg, Mount Royal.

 • René-Robert Cavalier da la Salle
 • René var en fransk upptäckare. Han föddes år 1607.

  René sändes utav Ludwig den XIV för att utforska det stora sjösystemen i norr, och hela Mississ...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: De stora geografiska upptäckterna

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-05-01

   Tack så mycket! Du underlättade precis min uppgift med Vasco Da Gama otroligt mycket :)

  Källhänvisning

  Inactive member [2010-02-11]   De stora geografiska upptäckterna
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58548 [2020-10-31]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×